Page 1


10 Tagubilin sa Pagpaparami ng Hito  
10 Tagubilin sa Pagpaparami ng Hito  

Ang kahalagahan ng hito sa akwakulturang tabang ay hindi matatawaran. Ito ay pangalawa sa tilapia sa mga kinahihiligang isdang-tabang sa buo...

Advertisement