Page 1

O PEN DAG Zaterdag 1 oktober van 11.00 tot 16.00 uur Samenwerking in Zorg

Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn V

EV

www.aqua-media.nl

DiĂŤtistenpraktijk Eva Crins

www.parel-leudal.nl


‘Nieuwe gezondheidscentrum kent maar één baas, en dat is de cliënt’

die passie concreter vorm en ontstond de dwang om er zoveel mogelijk vanaf te willen weten. “Een gebroken been of een sportblessure is vervelend, maar dat komt uiteindelijk zonder blijvende beperkingen wel goed. Mensen met een neurologische aandoening, gaan echter onderuit met heel hun wezen. Voor hen is de hele wereld vreemd. Persoonlijk voel ik me echt geroepen om voor deze mensen iets te doen. Over hen wil en moet

Een lang gekoesterd ideaal van fysiotherapeut Henry Honné is werkelijkheid geworden. Na jaren van voorbe-

ik inzitten, ook na vijven als de praktijk dicht is. Ondanks de vaak grote problemen van mijn patiënten, heb ik

reiding staan de deuren van zijn gedroomd multidisciplinair gezondheidscentrum wagenwijd open. ‘Gezond-

het mooiste vak ter wereld!”

heidscentrum Honné, consensus in zorg’ is gevestigd in de compleet verbouwde ‘oude bieb’ van Horn. Innovatief, uniek voor de regio en prachtig passend binnen de ambitie van Leudal als zorgstrip van Midden-Limburg.

Honné is een van de acht mensen in Nederland die sinds afgelopen zomer de titel Master in Neurorevalidatie

Meer dan vijftien specialisten in elf zorgdisciplines bundelen hier hun krachten. Werkend onder één dak. “We

op zak heeft. Daarmee heeft de fysiotherapeut zich langzaam maar zeker getransformeerd tot een gedreven

streven samen naar optimale zorg, dichtbij de cliënt, in zijn thuissituatie”.

verandermanager en eerstelijns-zorgspecialist. Decennialange ervaring in de zorg heeft bij de initiator van het gezondheidscentrum een idealistische visie doen rijpen. Leren en verbeteren is zijn motto, samen met anderen. “Deze samenwerking is vernieuwend en nodig in de zorg. En door samenwerking gaat vooruitgang nu eenmaal sneller. Het maakt een cliënt echt niet uit welke therapeut of arts hem beter maakt. De uitdaging en kunst is om de zorg persoonlijker maken. In ons centrum gaan wij de patiënt direct betrekken bij overleg over hem of haar. Luisteren staat voorop bij ons. Wij kunnen vervolgens de gewenste multi-zorg onderling snel op elkaar afstemmen. We kunnen nu eindelijk meer gaan betekenen voor de mensen met bijvoorbeeld hersenletsel, zodat deze groep mensen thuis kan revalideren. In ons gezondheidscentrum willen wij gestroomlijnde zorg aanbieden, waarin de cliënt de piloot is en de zorgverleners copiloten. Het maakt de zorg maatwerk en houdt haar betaalbaar, ook in de toekomst.” Het ideaal van samenwerken, samen beslissen, samen overleggen, keert terug in de naam van het Hornse centrum: Gezondheidscentrum Honné, consensus in de zorg. Het centrum richt zich op alle mensen in de regio Midden-Limburg met een chronische aandoening, maar onderscheidt zich ook landelijk door speciale aandacht voor neurologische en oncologische aandoeningen, voor arbeidsgerelateerde vragen en voor kinderen

Henry Honné begon in 1988 als jonge fysiotherapeut op astmacentrum-verpleeghuis Hornerheide en nam

die complexe zorg nodig hebben. En - schrik niet - volgens onderzoeken heeft een vijfde van de mensen nu al

later de eerstelijns fysiopraktijk in Horn over, samen met zijn vrouw Carolien. Op Hornerheide wortelde zich

behoefte aan een vorm van multi-zorg. Als we de feiten onder ogen zien, groeit dit aantal alleen maar in de

een blijvende affiniteit met chronische patiënten. Van jongsaf aan kriebelde de passie voor het menselijk brein

toekomst. Tot 2025 is er sprake van dubbele vergrijzing, het aantal beroertes verdubbelt, kanker en hartfalen

en wat zich daarin afspeelt. Door het werk in het verpleeghuis, onder meer met mensen na een beroerte, kreeg

neemt toe, obesitas wordt een groter probleem en het aantal diabeten gaat meer dan verdubbelen.

Praktijk voor fysiotherapie Honné staat voor deskundigheid en betrokkenheid Binnen de praktijk kunt u terecht voor reguliere eerste lijns-zorg, maar ook voor multidisciplinaire zorg bij complexe, chronische aandoeningen. Elke fysiotherapeut in de praktijk is naast geregistreerd algemeen fysiotherapeut gespecialiseerd in een deelgebied. Zo vindt u daar naast algemene fysiotherapeuten, nog een Master kinderfysiotherapie, een Master in manuele therapie,een Master in Neurorevalidatie, een oedeemfysiotherapeut en oncologie fysiotherapeut. Daarmee is het aanbod niet alleen breed, maar ook gespecialiseerd en kunnen zij voldoen aan veel van uw hulpvragen. Verder is er de gelegenheid om als cliënt deel te nemen aan het gezamenlijk overleg, mocht u als cliënt meerder hulpverleners nodig hebben. U heeft daarmee inspraak en invloed op de hulp die u nodig heeft.

Henry Honné

Carolien Honné-Bex

Praktijk voor fysiotherapie Honné Van Horneplein 3 | 6085 CZ Horn | T 0475 - 58 15 36 E info@fysiohonnee.nl | www.fysiohonnee.nl


Ontwikkelingen in de zorg maken het aan de andere kant ook mogelijk dat mensen gemiddeld zo’n twintig jaar kunnen leven met een chronische aandoening. En zij hebben baat bij een integrale aanpak. Iemand die bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad of aan een oncologische aandoening lijdt kan door fysiotherapie de motoriek verbeteren, door ergotherapie leren zichzelf weer aan te kleden, door logopedie weer verstaanbaar leren spreken en door voedingsadviezen van een diëtiste slikproblemen beter hanteren.

Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn | 0475 - 80 19 60 info@gezondheidscentrumhonnee.nl | www.gezondheidscentrumhonnee.nl

Op 30 september is de officiële opening van het centrum. Onder het dak van de oude bieb zijn dan verenigd: zes fysiotherapeuten, een ergotherapeute, een

cliënt ook thuis kan inzien. De cliënt bepaalt wie van de zorg-specialisten dit dossier mag inzien. Het kan

logopediste, een podotherapeut, een be-

bijvoorbeeld voor de fysiotherapeut relevant zijn dat iemand met bepaalde medicatie meer valrisico heeft. “De

drijfsarts/medisch adviseur, een diëtiste,

som wordt beslist meer dan het geheel der delen!”

een pedicure, modezorg-adviseur (voor onder meer steunkousen en prothese-

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het smeden van een teamsfeer. Een spannend proces, zonder echt

bh), een pruikenspecialiste (oncologisch

voorbeeld in de regio. Samen werken en samenwerken aan het verbeteren van complexe chronische zorg is

maatwerk), een psycholoog en een neu-

het devies. “Door creatief te denken, het beste van de cliënt naar boven halen. Samen met de cliënt die door

rospsycholoog.

zijn ziekte of aandoening in zijn menszijn is geraakt, streven naar een zo zinvol en kwalitatief goed mogelijk leven”. Eén ding staat als een paal boven water: “Ons nieuwe gezondheidscentrum kent maar één baas, en dat

De meeste mensen van dit multidis-

is de cliënt.”

ciplinaire team werkten tot op heden solistisch, soms wel in één gebouw met andere zorg-disciplines, maar zonder col-

Welkom op onze

legiaal overleg. Binnen het gezondheidscentrum in Horn is er juist wel sprake van integrale afstemming met de collega’s. Zij stemmen de zorg met elkaar af, altijd in gezamenlijk overleg met de cliënt zelf. Alle gegevens worden vastgelegd in één

OPEN DAG Zaterdag 1 oktober van 11.00 - 16.00 uur

integraal digitaal zorgdossier, dat de

Haarspecialist Haarspeciaalzaak Cabello is al ruim 40 jaar het adres voor vrouwen, mannen en kinderen die om zowel medische als modische redenen een nieuw kapsel nodig hebben. Er eens een keer totaal anders uitzien als je een avond uitgaat. Andere kleur, andere lengte? Cabello heeft het. Is er sprake van haaruitval, door medicijnen of vanwege een allergische reactie? Ook dan heeft Cabello haarwerk, dat overeenkomt met uw huidig kapsel. Is de reden een medische, bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling, dan is het van belang om vooraf een bezoek te brengen aan Cabello. Er kan dan alvast een pruik of haarstuk gekozen worden, dat overeenkomt met het huidige kapsel of een kapsel dat u volledig tot uw recht laat komen. Het haarwerk wordt gereserveerd voor het moment dat de cliënt(e) het nodig heeft. Een luisterend oor, een goed en eerlijk advies en een alerte service, dat is wat de klant bij Cabello kan verwachten.

Ankie SeveriusVan der Zwaan

Haarspeciaalzaak Cabello Adres: Schuitenberg 35 | 6040 AB Roermond | T 0475-317133 E info@haarspeciaalzaakcabello.nl | www.haarspeciaalzaakcabello.nl


V

EV

Diëtistenpraktijk Eva Crins

Voedings- en dieetadvies Een diëtist is de specialist op het gebied van voeding, leefstijl en gezondheid. Een diëtist analyseert uw voedings- en leefgewoonten en geeft aan de hand hiervan advies. Dit gebeurt in overleg met u. Het advies moet passen bij uw leefgewoonten en voorkeuren. Daarnaast wordt u gecoacht en gesteund bij het aanleren van nieuwe gewoonten. De diëtist is, in tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, niet iemand die verplicht of verbiedt. Er wordt vooral gekeken wat wel kan. Met als uitgangspunt dat het eten met name lekker en gezellig moet zijn. Een aantal voorbeelden van medisch dieetadvies: Gewichtsproblemen, Diabetes type I en II, Verhoogd cholesterol, Verhoogde bloeddruk, COPD, Nierziekten, Maag-, darm- en leverziekten, Voedselovergevoeligheid, Slikklachten, Eetstoornissen. Een aantal voorbeelden voedingsadvies: Zwangerschap, Borstvoeding, Vegetarische of veganistische voeding, Gezonde voeding voor volwassenen/kinderen.

Dietistenpraktijk Eva Crins Nieuwe baan 8 | 6049 ES Herten | T 0475 -78 52 74 | M 06 - 44 11 45 67 Eva Crins

OPEN DAG

Zaterdag 1 oktober van 11.00 - 16.00 uur

Logopedie Ons werk is heel afwisselend omdat we met veel verschillende leeftijdsgroepen werken (tussen de 2 jaar en 80+) en omdat ons vakgebied heel wat omvat. Logopedisten onder zoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van: - Taal (o.a. taalachterstand, afasie, woordvindingsproblemen) - Spraak (o.a. articulatieproblemen, dysartrie, stotteren, broddelen) - Eten en drinken (o.a.slikstoornissen, voedingsproblemen bij kinderen) - Afwijkend mondgedrag (o.a. duimen/mondademen/verkeerd slikken) - Stem (o.a. heesheid, “brokgevoel”) - Adem (o.a. hyperventilatie, oppervlakkige ademing) - Gehoor (o.a. spraakafzien, stoornissen in audieve functies)

Karin Cox-Beckers

Niky Last

Logopediepraktijk Karin Cox-Beckers Op den Dries 1a | 6081AS Haelen | T 0475-591399 | M 06-55107230 E k.cox-beckers@hetnet.n | www.logopediecox-beckers.nl


Ergotherapie Heeft het doel te streven naar een zo zelfstandig mogelijke situatie voor haar cliënten, waarin men zo lang mogelijk op een veilige manier kan blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving, met of zonder hulpmiddelen. Ergotherapie van de Schoor kan helpen bij chronisch zieken en ouderen door middel van het geven van adviezen over activiteiten van het dagelijks leven, (zoals aan-/uitkleden, toiletgang, eten/ drinken, verplaatsen binnen en buitenshuis). Bij het geven van adviezen worden ook vaak hulpmiddelen uitgeprobeerd en kan er samen gezocht worden naar het juiste hulpmiddel (zonder iemand onnodig op kosten te jagen), volledig afgestemd op de behoefte van de cliënt. Vervolgens zal een advies volgen over het aanschaffen (aanvragen van subsidie) en in gebruik nemen van hulpmiddelen of voorzieningen. Er wordt ook begeleidt bij het aanvragen van subsidies bij gemeenten of zorgverzekeraars. Ergotherapie van de Schoor streeft bij kinderen naar een zo zelfstandig mogelijk handelingsniveau, waarbij kinderen weer mee kunnen met hun leeftijdgenootjes. Het betreft zowel schoolse vaardigheden (zoals knippen, plakken schrijven) als vaardigheden van het dagelijks leven (zoals aan- en uitkleden, smeten van een boterham, planningsproblemen). Ine van de Schoor werkt met veel enthousiasme binnen haar ergotherapiepraktijk en vindt het een verrijking om samen te werken met andere zorgverleners. Samen met andere zorgverleners wil zij er naar streven betere zorg, afgestemd op de cliënt, zodat dat veel mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ergotherapiepraktijk van de Schoor werkt vraaggericht afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Ine Bex-van de Schoor

OPEN DAG

Ergotherapie van de Schoor Kroonstraat 10 | 6019 AS Wessem | M 06-48179129 E info@ergotherapie-vandeschoor.nl | www.ergotherapie-vandeschoor.nl

Zaterdag 1 oktober van 11.00 - 16.00 uur

Therapeutisch elastische kousen, mammaprothesen en functionele mode Stultiens Zorg staat voor de persoonlijke benadering op het gebied van therapeutisch elastische kousen (tek) en mammaprothesen. Een winkel en adviespraktijk ineen. Waar u kunt shoppen naar mode maar zich ook in alle privacy kunt laten adviseren over een tek en mammaprothesen. Wij koppelen zorg aan mode en houden onze collectie betaalbaar en toegankelijk. Stultiens is al vele jaren een begrip in Weert en wijde omgeving. De modezaak is gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige lingerie, ondermode, nachtmode badmode en mode. Toonaangevende merkkleding die u op uw gemak kunt bekijken en passen. Bij ons geen gedrang in een overvolle binnenstad. Onze verkoopsters nemen nog echt de tijd voor u. Het voelt direct vertrouwd. Gegarandeerd.

Stultiens Mode en Zorg Kerkstraat 94 | 6006 KR Weert | T 0495 - 53 21 96 www.stultiensmodezorg.nl


Mont-Fort

Training & advies

Psychologische hulpverlening en communicatieadviezen

Optimale communicatie

Mont-Fort, Training & advies bestaat sinds 1998. Er wordt een voorportaal geboden van de therapeutische hulpverlening. Veel problemen horen bij het leven en hebben geen ingrijpende therapieën nodig. Met psychologische hulpverlening bent u dan vaak beter geholpen én het is lang niet zo bedreigend. Deze vorm van hulp is heel toegankelijk en door mijn gerichte aanpak is er geen sprake van een lang traject. In relatief korte tijd kunt u weer verder met uw dagelijks leven. Door middel van communicatieadviezen en -trainingen leert u beter/ prettiger omgaan met andere mensen. In een gratis eerste gesprek wordt er samen gekeken of ik u de juiste hulp kan bieden en door de gerichte aanpak zijn er meestal niet veel gesprekken nodig. U kunt bij mij terecht als er sprake is van/ bij: omgaan met uw ziekte of handicap, burnout, rouwverwerking, relatieproblemen, scheiding, werkgerelateerde problemen, verlegenheid/gebrek aan assertiviteit, gebrek aan zelfvertrouwen.

Mont-Fort training en advies T 0475-533829 | E info@mont-fort.nl | www.mont-fort.nl Anneke van Montfort

OPEN DAG

Zaterdag 1 oktober van 11.00 - 16.00 uur

Podotherapie De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. Vaak doen we dit door middel van het aanmeten van steunzolen. Dit wordt 3-Dimensionaal en digitaal gedaan. Ook behandelen we klachten aan tenen en nagels, zoals het verwijderen van likdoorns of het behandelen van ingegroeide nagels. Tevens maken wij ook silicone ortheses. Dit zijn teenstukjes die de stand van de tenen corrigeren. Naast alle reguliere klachten zijn wij o.a. gespecialiseerd in sport-gerelateerde klachten en kindervoeten. Veel voorkomende voetklachten: standsafwijkingen aan voeten (inclusief de tenen en de nagels), klachten ten gevolg van overbelasting, vermoeidheidsklachten, specifieke voetproblemen bij kinderen, sportblessures, problemen elders in het lichaam die veroorzaakt zijn door een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon (knie, heup, rug), huid- en nagelaandoeningen, klachten bij risicopatiënten (zoals vaatlijden, Diabetes Mellitus en reuma).

Footmore M 06-11 88 46 45 | b.minkenberg@footmore.nl | www.footmore.nl Bart Minkenberg


Bedrijfsarts en forensische geneeskunde Medadvis is een breed opgezet adviesbedrijf inzake letselschade, bedrijfsgezondheidszorg en het grensgebied wet- en regelgeving/ gezondheid(szorg). Inschatten van belastbaarheid in het kader van keuringen, werk, voorzieningen maar met name ook WIA en ten behoeve van afhandeling van schade door ongevallen of bijv. medische fouten, behoort tot de kerndeskundigheden. Daarnaast vertegenwoordigt de heer Thissen, bedrijfsarts/medisch adviseur en forensische geneeskundige personen en bedrijven in het kader van bezwaar- en beroepszaken (arts gemachtigde). Hij werkt voor bedrijven, particulieren, advocaten kantoren (met name letselschade zaken en bezwaar – en beroep tegen beslissingen van UWV/overheden en verzekeringsmaatschappijen), en soms voor de Rechtbank als deskundige. Van alle activiteiten worden rapportages opgesteld ten behoeve van de klant(en). Als bedrijfsarts is het motto “een gezonde werknemer op een gezonde werkplek” om aan te geven, dat advies wordt uitgebracht in het kader van verzuim, maar met name ook in het kader van het voorkomen van verzuim en over arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen, is al heel oud, maar geldt nog steeds in de bedrijfsgezondheidszorg. Ook voor alle keuringen (rijbewijs, buitenlandreizen e.d.) kan men bij het gezondheidscentrum terecht. Gezien de vele disciplines die in het centrum aanwezig zijn met deskundigheid op het gebied van (arbeids)psychologie en arbeidsfysiotherapie, resp. ergotherapie, kunnen vrijwel alle vragen aangepakt worden.

Medadvis medisch adviseur - bedrijfsarts - forensisch geneeskundige Onder de Wiën 2 | 6081 GC Haelen | T 0475-591135 | F 0475-510189 M 06-50297557 | E hansthissen@home.nl | www.medadvis.nl

Hans Thissen

OPEN DAG

Zaterdag 1 oktober van 11.00 - 16.00 uur

Pedicure -

Basis pedicurebehandeling Behandeling diabetische voet: deze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.* Behandeling Reumatische voet: ook deze behandeling wordt vergoed.* Eerstelijns Schimmeldiagnostiek: ook deze behandeling wordt vergoed.* Nagelbeugeltechniek/nagelregulatie Nagelreparatie: na trauma wordt de nagel ‘gerepareerd’. Vilttechniek/antidruk: d.m.v. het gebruik van vilt, worden drukpunten drukvrij gelegd. Blauwdrukken: het uitlezen/signaleren van problemen. Cosmetische voetverzorging: pure verwennerij voor de voeten tot aan de knie.

* Afhankelijk van uw verzekering

Brenda de Poorter

Pedinailcare Baron de la Marckstraat 2 | 6095 AW Baexem | T 0475 - 80 19 61 en 0475 - 45 36 53 E pedi-nailcarebaexem@live.nl | www.pedi-nailcarebaexem.nl


DEZE BEDRIJVEN WERKTEN MEE AAN DE REALISATIE VAN Cross rear driven

Run

Proficiat TEAM HONNÉ! Fitness apparatuur voor alle leeftijden en niveaus Functioneel Gebruiksvriendelijke technologie

Bike

 Hoge qualiteit Unieke functies

ECO

COMFORT

SMART

Koppelstraat 50 6088 ER Roggel Heerweg 10, BUGGENUM | Tel: 0475 - 59 71 57 info@2-wielers.nl | www.2-wielers.nl Officiele dealer van:

Wij verzorgden het inbraak- en camerasysteem © AMA

Tel: 0475 - 49 42 65 info@ralectro.nl www.ralectro.nl

WWW.RALECTRO.NL

© AMA

Dorpstraat 14, Beegden Tel.

0475 - 57 29 78

Gsm.

06 - 53 35 48 22

knoopsinterieurbouw@hetnet.nl

Meubelmakerij Interieurbouw Timmerwerken Sinds 1863

ELEKTRO SCHEPPERS

www.harknoops.nl

ELEKTRO SCHEPPERS WEERT Celsiusstraat 17 Postbus 10293 6000 GG WEERT Tel. +31(0)495 - 68 82 00 Fax. +31(0)495 - 68 82 05 www.elektro-scheppers.com

VA N H A RTE GEFELIC ITEERD MET DE O PE NI NG !  

Bouwbedrijf

van Heur in... Kelpen

0495 - 651225 www.heur.nl nieuwbouw | verbouw en onderhoud | planontwikkeling

Branskamp 6 - Ittervoort - T 0475 - 572 525 F 0475 - 571 432 - E info@breuerdakwerken.nl www.breuerdakwerken.nl

 

lood- koper- zinkwerken isolatie en dakbeschot pannen, leien, shingles dakbedekkingen jaarlijkse dak-inspectie kunststof- bitumineuze dakbedekkingen eigen service-dienst

TO TA LE d i en st v er l en i n g on d er één da k


©AMA

Hoogstraat 19 6085 EE Horn Tel: Gsm: Fax:

0475 - 58 18 78 06 - 53 45 64 88 0475 - 58 18 17

75 jaar actief

smeets@decopaint.nl smeets@internationalpaint.nl © AMA

Team Honné VAN HARTE GEFELICITEERD!

Ook Gezondheids centrum Honné heeft gekozen voor het bereikbaarheids concept van A3bc. Roermondseweg 68, 6061 GC Posterholt t: +31 (0)475 468 468 e: info@a3bc.eu

www.a3bc.eu

©AMA

OVERNITE SOFTWARE EUROPE BV wenst Gezondheidscentrum Honné veel succes!

OSE BV ontwikkelaar van het Multidisciplinair Informatiesysteem

Peelsteeg 7a Nederweert T: 0495-631927

Dr. Nolenslaan 157, 6136 GM Sittard Tel. 046 - 42 00 933

www.ose.nl

info@wielcoolen.nl www.wielcoolen.nl     

ventilatie service heythuysen bvLoodgieterswerkCV InstallatiesZinkwerk

Belenbroeklaan 59 6093 BT Heythuysen Tel.: 0475-492480 Fax: 0475-493257 Email: info@vshbv.nl

Wiel Coolen B.V. staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid en voor een passend advies bent u bij ons aan het juiste adres.SanitairAirconditioningDuurzame technieken

Kompleet in ventilatie

Burg. Aquariusstraat 54 6081 AX Haelen T: 0475 - 85 49 90 E: info@aqua-media.nl I: www.aqua-media.nl

Honné Special  

Een openings-special van Gezondheidscentrum Honné, welke in...