Page 1


Діловий щоденник Diary/Деловой ежедневник

2011

Ім’я Name/ Имя

Прізвище Surname/ Фамилия

Адреса Address/ Адрес

E-mail Телефон офісу Office telephone/ Телефон офиса

Паспорт Passport/ Паспорт

Права водія Driver licence/ Водительские права

Банк Bank/ Банк

Інші відомості Other informations/ Другие сведения

Серія

Номер

Series/ Серия

Number/ Номер


1:00 -11

-11

2:00 -10

10

12

10

9

-10

3:00 -9

-9

4:00 -8

8

-8

7

7

5:00 -7

-7

6

6

6:00 -6

7

-6

Time zones • Часовые пояса

Часові пояси

6

6

5

7:00 -5

5

5

-5

4

3

5

8:00 -4

4

4

-4

3

3

9:00 -3

-3

10:00 -2

-2

1

1

0

0

11:00 -1

-1

0

12:00 0

0

1

13:00 +1

+1

2

14:00 +2

2

+2

3

3

15:00 +3

3

3

+3

5

4

4

16:00 +4

4

3

+4

5

5

5

17:00 +5

6

5

6

+5

7

18:00 +6

+6

19:00 +7

8

8

+7

20:00 +8

9

+8

21:00 +9

9

10

+9

10

22:00 +10

10

11

+10

11

12

12

23:00 +11

+11

12¾

13

12 10

10

9

-12 -11

24:0000:00 1:00 +12 -12 -11

+12


Календар • Calendar • Календарь 2011 СІЧЕНЬ January • Январь Тиждень

52

ЛЮТИЙ February • Февраль

1

2

3

4

5

Пн

3

10

17

24

31

Вт

4

11

18

25

Ср Чт Пт Сб Нд

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 26 20 27 21 28 22 29 23 30

1 2

5

6

7

8

9

7

14

21

28

1

8

15

22

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

ТРАВЕНЬ May • Май Тиждень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

9

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

КВІТЕНЬ April • Апрель

10

11

12

13

14

15

16

17

Week/Неделя

7

14

21

28

4

11

18

25

Mo/Пн

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 23 30 17 24 31 18 25 19 26 20 27

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 27 21 28 22 29 23 30 24

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

13

1 2 3

ЛИПЕНЬ July • Июль

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь Тиждень

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

СЕРПЕНЬ August • Август

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Week/Неделя

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28

29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Mo/Пн Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

44

45

46

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 21 28 15 22 29 16 23 30 17 24 18 25 19 26 20 27

47

48

ГРУДЕНЬ December • Декабрь 48

49

50

51

52

Week/Неделя

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Mo/Пн Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

Календар • Calendar • Календарь 2012 СІЧЕНЬ January • Январь Тиждень

52

ЛЮТИЙ February • Февраль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Week/Неделя

2

9

16

23

30

6

13

20

27

5

12

19

26

2

9

16

23

30

Mo/Пн

Вт

3

10

17

24

31

7

14

21

28

6

13

20

27

3

10

17

24

Ср Чт Пт Сб Нд

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 25 19 26 20 27 21 28 22 29

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 28 22 29 23 30 24 31 25

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 25 19 26 20 27 21 28 22 29

1 2 3 4 5

ТРАВЕНЬ May • Май Тиждень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

1 2 3 4

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

18

19

20

21

22

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27

28 29 30 31

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь Тиждень

9

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн

1

5

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 13

1

ЛИПЕНЬ July • Июль

22

23

24

25

26

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

СЕРПЕНЬ August • Август

26

27

28

29

30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

ЛИСТОПАД November • Ноябрь 44

45

46

47

48

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31

31

32

33

34

35

Week/Неделя

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Mo/Пн Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

ГРУДЕНЬ December • Декабрь 48

49

50

51

52

53

Week/Неделя

10 11 12 13 14 15 16

17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Mo/Пн Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс


Таблиці переведення одиниць виміру Conversion scale • Таблицы перевода единиц измерения

Довжина • Length • Длина

Одиниці довжини Льє

4,8280 км

Фарлонг

Дюйми (in)

1

2

3

4

201,16 м

Миля

7,467 км

Верста

1,0668 км

Сажень

2,1336 м

Аршин

711,2 см

Вершок

44,45 см

Фут

304,8 см

Дюйм

25,4 см

Морська миля(міжн)

1,852 км

Статутна миля

1,609 км

Ярд

914,4 мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сантиметри (см)

Температура • Temperature • Температура 32

0

41

5

50

10

68

59

15

20

86

77

25

96

35

30

104

40

113

45

122

50

131

55

140

60

158

149

65

70

167

75

176

80

185

85

194

90

203

95

212

Швидкість • Speed • Скорость 20

30

40

50

60

70

80

90

100

милі/год

0

16

32

48

64

80

96

112

128

144

160

км/год

Одиниці об’єму та вмісту Акр-фут

1233,482 м2

Пуд

16,38 кг

Барель нафтовий

158,987 дм2

159 л

Фунт

409,512 г

Барель сухий

115,627 дм2

115,6 л

Лот

12,797 г

Бушель сухий

35,24 дм2

35,24 л

Золотник

4,265 г

Галон рідинний

3,785 дм2

3,785 л

Галон сухий

4,4048 дм2

4,4048 л

Кварта рідинна

946,35 см2

0,0946 л

28,3495 г

Драхма

1,7718 г

Одиниці площі 2,58999 км2 4046,86 м2

1,101 л

Пінта рідинна

473,17 см2

0,47317 л

Пінта суха

550,61 см2

0,55061 л

Барель

163,65 дм2

163,65 дм2

Бушель

36,368 дм2

36,368 л

2

4,546 л

Галон

Квадратний ярд

0,836127 м2

Кварта

Квадратний фут

929,030 см2

Пінта

6,4516 см2

1233482 л

1,101 дм2

Кварта суха

Квадратний дюйм

С

10

163,8 кг

Акр

o

100

Берковець

Квадратна миля

F

0

Одиниці маси

Унція

o

4,546 дм

1,135 дм2

1,135 л

568,26 см2

0,568 л


Міжнародні штрихові коди International bar codes • Международные штриховые коды Штриховий код – це ідентифікатор товару, призначений для забезпечення можливості машинного зчитування інформації. Цифровий еквівалент коду EAN-13 складається з: префікса (перші 2  або 3  цифри), що вказує на  національну нумерувальну організацію; • реєстраційного номера підприємства (наступні 4–5 цифр); • товарного коду, який присвоюється продукції з урахуванням вимог системи EAN (з 8 по 12 цифру); • контрольної цифри (остання, тринадцята).

Крайові штрихи Центральні штрихи

4 820012 280032 Код країни

Код виробника

Код товару

Контрольна цифра

КОДИ КРАЇН-ВИРОБНИКІВ ТОВАРУ

740

Гватемала

741

Сальвадор

742

Гондурас

743

Нікарагуа

744

Коста-Ріка

745

Панама

746

Домініканська Республіка

750

Мексика

759

Венесуела

760-769

Швейцарія

770

Колумбія

773

Уругвай

775

Перу

777

Болівія Аргентина

000-139

США, Канада

531

Македонія

779

300-379

Франція

535

Мальта

780

Чилі

380

Болгарія

539

Ірландія

784

Парагвай

383

Словенія

540-549

Бельгія, Люксембург

786

Еквадор

385

Хорватія

560

Португалія

789-790

Бразилія

387

Боснія та Герцоговина

569

Ісландія

800-893

Італія

Данія

840-849

Іспанія

400-440 450-459

Німеччина

570-579

Японія

590

Польща

850

Куба

Киргизстан

594

Ромунія

858

Словаччина

Росія (Російська Федерація)

599

471

Тайвань

474

Естонія

475

470 460-469

Угорщина

859

Чехія

Південна Африка

860

Сербія та Чорногорія

608

Бахрейн

867

Північна Корея

609

Маврикій

869

Латвія

611

Марокко

870-879

476

Азербайджан

613

Алжир

880

Південна Корея

477

Литва

616

Кенія

884

Камбоджа

478

Узбекистан

619

Туніс

885

Таїланд

479

Шрі-Ланка

621

Сирія

888

Сінгапур

480

Філіппіни

622

Єгипет

890

Індія

481

Білорусь

624

Лівія

893

В’єтнам

482

Україна

625

Йорданія

899

Індонезія

484

Молдова

626

Іран

900-919

Австрія

485

Вірменія

627

Кувейт

930-939

Австралія

486

Грузія

628

Саудівська Аравія

940-949

Нова Зеландія

487

Казахстан

629

ОАЕ

955

Малайзія

489

Гонконг

640-649

Фінляндія

958

Макао

Великебританія

690-695

Китай

520

Греція

700-709

Норвегія

528

Ліван

729

529

Кіпр

500-509

600-601

730-739

Ізраїль Швеція

Туреччина Нідерланди


Вінниця

-

Чернігів

Чернівці

Черкаси

Хмельницький

Херсон

Харків

Ужгород

Тернопіль

Суми

Сімферополь

Рівне

Полтава

Одеса

Миколаїв

Львів

Луцьк

Луганськ

Кіровоград

Київ

645 868 125 748 366 256 316 1057 382 360 471 428 593 311 844 602 232 575 734 521 120 343 312 396

Дніпропетровськ 645

-

252 664

Донецьк

868 252

Житомир

125 664 858

Запоріжжя

748

81

-

81

-

738 431

217 738

256 533 727

901 533 294 394 805 975 343 468 196 957 446 430 877 1130 213 376 765 324 891 672

858 217 1171 727 520 148 1111 1221 611

-

Івано-Франківськ 366 901 1171 431 1119 Київ

Івано-Франківськ

Запоріжжя

Житомир

Донецьк

Вінниця

Дніпропетровськ

Відстані між обласними центрами України

731 390 1045 591 706 1100 1391 335 560 988 547 1141 867

131 407 1182 257 423 677 557 468 187 803 477 298 671 690 624 185 321 389 271

1119 607 303 365 681 833 377 497 270 925 365 477 977 1488 287 297 875 405 957 747 -

131 607 561

561 618 1402 328 135 747 627 898 296 1070 908 134 280 1040 798 246 709 143 701 -

298 811 388 550 490 489 337 318 972 346 427 806 478 551 315 190 538 149

Кіровоград

316 294 520 407 303 618 298

Луганськ

1057 394 148 1182 365 1402 811 668

-

668 664 710

Луцьк

382 805 1111 257 681 328 388 664 1199

Львів

360 975 1221 423 833 135 550 710 1379 152

-

174 294 246 627 570 506 547 883 387 225 435 126 637 363

1199 1379 857 977 474 1129 739 253 1289 1539 333 806 1177 706 1292 951 -

152 780 856 725 -

677 377 747 490 174 857 780 850

70 1052 734 159 413 866 869 263 578 336 949

850 970 891 232 1173 896 128 261 1028 1141 240 740 278 690

Миколаїв

471 343 611

Одеса

428 468 731 557 497 627 489 294 977 856 970 120

-

120 420 864 282 681 754 999 556

Полтава

593 196 390 468 270 898 337 246 474 725 891 420 540

Рівне

311 957 1045 187 925 296 318 627 1129 70

-

540 741 392 800 660 1009 831 -

232 864 741 665

665 635 261 825 1149 141 -

51

590 300 642 640

171 548 420 515 529 471 653 279 892 477

1157 664 162 484 805 834 193 508 331 458

Сімферополь

844 446 591 803 365 1070 972 570 739 1052 1173 282 392 635 1157

Суми

602 430 706 477 477 908 346 506 253 734 896 681 800 261 664 896

-

896 1097 1363 652 221 964 696 981 1112

Тернопіль

232 877 1100 298 977 134 427 547 1289 159 128 754 660 825 162 1097 774

Ужгород

575 1130 1391 671 1488 280 806 883 1539 413 261 999 1009 1149 484 1363 1138 338

-

774 1138 190 732 662 540 883 350 -

338 987 831 -

112 575 176 568

1299 1065 455 984 444 951

Харків

734 213 335 690 287 1040 478 387 333 866 1028 556 831

141 805 652 190 987 1299

Херсон

521 376 560 624 297 798 551 225 806 869 1141

471 834 221 732 831 1065 576

Хмельницький

120 765 988 185 875 246 315 435 1177 263 240 590 548 653 193 964 662 112 455 854 641

Черкаси

343 324 547 321 405 709 190 126 706 578 740 300 420 279 508 696 540 575 984 420 351 463

Чернівці

312 891 1141 389 957 143 538 637 1292 336 278 642 515 892 331 981 883 176 444 1036 713 190 660

Чернігів

396 672 867 271 747 701 149 363 951 949 690 640 529 477 458 1112 350 568 951 608 691 455 330 695

51

171

-

576 854 420 1036 608 -

641 351 713 691 -

463 190 455 -

660 330 -

695 -

Умовні позначення областей України на номерних знаках автомобілів АР Крим

01

АК

Київська область

10

АІ

Сумська область

19

ВМ

Вінницька область

02

АВ

м.Київ

11

АА

Тернопільська область

20

ВО

Волинська область

03

АС

Кіровоградська область

12

ВА

Харківська область

21

АХ

Дніпропетровська область

04

АЕ

Луганська область

13

ВВ

Херсонська область

22

ВТ

Донецька область

05

АН

Львівська область

14

ВС

Хмельницька область

23

ВХ

Житомирська область

06

АМ

Миколаївська область

15

ВЕ

Черкаська область

24

СА

Закарпатська область

07

АО

Одеська область

16

ВН

Чернігівська область

25

СВ

Запорізька область

08

АР

Полтавська область

17

ВІ

Чернівецька область

26

СЕ

Івано-Франківська область

09

АТ

Рівненська область

18

ВК

м.Севастополь

27

СН


Україна · Ukraine · Украина


Україна Ukraine Украина День незалежності 24 серпня 1991 Independence Day August 24, 1991 День независимости 24 августа 1991 Офіційна мова Українська Official language Ukrainian Официальный язык украинский Столиця Київ Capital Kiev Столица Киев Площа, км2 603 628 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 45 939 820 Population Население, чел. ВВП на душу населення 3995 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Українська гривня Currency Ukrainian Hryvnia Валюта Украинская гривна (UAH, 980)


Нотатки Notes • Заметки


27

Понеділок Monday Понедельник

28

Вівторок Tuesday Вторник

29

Середа Wednesday Среда

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

Лев

Павло, Степан

Софія

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

1 тиждень • week • неделя

52

1

2

3

4

5

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


30

Четвер Thursday Четверг

31

П’ятниця Friday Пятница

01

Субота Saturday Суббота

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

січень • january • январь

Денис, Степан

Зоя, Марко, Михайло

НОВИЙ РІК, Всесвітній день миру Григорій, Ілля, Тимофій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

02

Неділя Sunday Воскресенье

січень • january • январь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Данило, Іван, Ігнатій, Юрій


03

Понеділок Monday Понедельник

04

Вівторок Tuesday Вторник

05

Середа Wednesday Среда

січень • january • январь

січень • january • январь

січень • january • январь

Петро, Уляна

Анастасія, Богдана, Федот

Василь, Павло

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

1 тиждень • week • неделя

52

1

2

3

4

5

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


06

Четвер Thursday Четверг

07

П’ятниця Friday Пятница

08

Субота Saturday Суббота

січень • january • январь

січень • january • январь

січень • january • январь

Святий вечір Євгенія, Клавдія, Микола, Пилип

РІЗДВО ХРИСТОВЕ

День метро. Костянтин

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

09

Неділя Sunday Воскресенье

січень • january • январь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Степан, Федір, Яків


10

Понеділок Monday Понедельник

11

Вівторок Tuesday Вторник

12

Середа Wednesday Среда

січень • january • январь

січень • january • январь

січень • january • январь

Ігнатій, Петро, Семен

Всесвітній день «спасибі» Георгій, Іван, Марко

Антон, Давид, Ірина, Онисія

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

2 тиждень • week • неделя

52

1

2

3

4

5

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


13

Четвер Thursday Четверг

14

П’ятниця Friday Пятница

15

Субота Saturday Суббота

січень • january • январь

січень • january • январь

січень • january • январь

Петро

Обрізання Христове Василь, Григорій, Емілія, Феодот (Богдан)

Борис, Серафим, Сергій, Уляна

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

16

Неділя Sunday Воскресенье

січень • january • январь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Гордій, Павло


17

Понеділок Monday Понедельник

18

Вівторок Tuesday Вторник

19

Середа Wednesday Среда

січень • january • январь

січень • january • январь

січень • january • январь

Артем, Архип, Данило, Денис, Лука, Марко, Панас, Пилип, Родіон, Семен, Степан, Тимофій, Яків

Святий вечір, Григорій, Роман

Хрещення Господнє (Богоявлення)

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

3 тиждень • week • неделя

52

1

2

3

4

5

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


20

Четвер Thursday Четверг

21

П’ятниця Friday Пятница

22

Субота Saturday Суббота

січень • january • январь

січень • january • январь

січень • january • январь

День Автономної республіки Крим Іван

Міжнародний день обіймів Антон, Василина, Георгій (Юрій, Єгор), Григорій, Ілля

День Соборності України Антоніна, Петро, Пилип

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

23

Неділя Sunday Воскресенье

січень • january • январь

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Григорій, Макар, Павло


24

Понеділок Monday Понедельник

25

Вівторок Tuesday Вторник

26

Середа Wednesday Среда

січень • january • январь

січень • january • январь

січень • january • январь

Михайло, Терентій, Феодосій

День студентів Макар, Петро, Сава, Тетяна

Міжнародний день працівника митниці. День працівника контрольно-ревізійної служби України. Максим, Петро, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

4 тиждень • week • неделя

52

1

2

3

4

5

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


27

Четвер Thursday Четверг

січень • january • январь Адам, Веніамін, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Ніна, Павло, Сава, Сергій, Степан

28

П’ятниця Friday Пятница

29

Субота Saturday Суббота

січень • january • январь

січень • january • январь

Гаврило, Іван, Олена, Павло, Прохор

День пам’яті героїв Крут. День працівників пожежної охорони України Адам, Максим, Петро

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

30

Неділя Sunday Воскресенье

січень • january • январь

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Антон, Феодот


31

Понеділок Monday Понедельник

01

Вівторок Tuesday Вторник

02

Середа Wednesday Среда

січень • january • январь

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

Дмитро, Кирило, Марія, Панас

Антон, Арсеній, Макар, Марко, Сава, Федір

День бабака Захар, Інна, Лаврентій, Римма

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

5 тиждень • week • неделя

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13


азербайДжанСька реСПУбліка · rePUbliC Of azerbaijan · азербайДжанСкая реСПУблика


Азербайджанська Республіка Republic of Azerbaijan Азербайджанская Республика Проголошення незалежності 18 жовтня 1991 Independence Day October 18, 1991 Провозглашение независимости 18 октября 1991 Офіційна мова Азербайджанська Official language Azerbaijani Официальный язык Азербайджанский Столиця Баку Capital Baku Столица Баку Площа, км2 86 600 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 9 000 000 Population Население, чел. ВВП на душу населення 4500 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Азербайджанський манат Currency Azerbaijani Manat Валюта Азербайджанский манат (AZN, 944)


03

Четвер Thursday Четверг

04

П’ятниця Friday Пятница

05

Субота Saturday Суббота

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

Китайський Новий рік Валеріан, Євген, Максим

Всесвітній день боротьби проти раку. Гаврило, Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Леонтій, Макар, Петро, Тимофій

Геннадій, Дмитро

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

06

Неділя Sunday Воскресенье

лютий • february • февраль • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Тимофій


07

Понеділок Monday Понедельник

08

Вівторок Tuesday Вторник

09

Середа Wednesday Среда

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

Анатолій, Варвара, Віталій, Володимир, Григорій, Олександр, Пилип, Фелікс

Аркадій, Веніамін, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Марія, Петро, Федір

Міжнародний день стоматолога Іван, Дмитро, Петро

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

6 тиждень • week • неделя

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13


10

Четвер Thursday Четверг

11

П’ятниця Friday Пятница

12

Субота Saturday Суббота

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

Феодосій

Веніамін, Герасим, Іван, Ігнатій, Лаврентій, Трьох святителів: Василя Великого, Григорія Лука, Петро, Роман, Серафим, Сергій, Феодот Богослова, Івана Златоустого (Богдан), Яків Василь, Григорій, Іван, Іполит, Петро, Федір

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

13

Неділя Sunday Воскресенье

лютий • february • февраль • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Богдан, Віктор, Іван, Микита


14

Понеділок Monday Понедельник

15

Вівторок Tuesday Вторник

16

Середа Wednesday Среда

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

День усіх закоханих Давид, Петро, Семен, Тимофій

Стрітення Господнє, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Гаврило

Ганна, Роман, Семен, Тимофій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

7 тиждень • week • неделя

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13


17

Четвер Thursday Четверг

18

П’ятниця Friday Пятница

19

Субота Saturday Суббота

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

Йосип, Кирило, Микола, Сидір

Антон, Василина, Макар

Іван, Максим, Марія, Христина

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

20

Неділя Sunday Воскресенье

лютий • february • февраль

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Лука, Петро


21

Понеділок Monday Понедельник

22

Вівторок Tuesday Вторник

23

Середа Wednesday Среда

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

Міжнародний день рідної мови Захар, Сава, Степан, Федір

Геннадій, Інокентій

День захисника Вітчизни Валентина, Галина, Ганна, Прохор, Симон

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛЮТИЙ February • Февраль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

8 тиждень • week • неделя

5

6

7

8

9

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13


24

Четвер Thursday Четверг

25

П’ятниця Friday Пятница

26

Субота Saturday Суббота

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

лютий • february • февраль

Всеволод, Дмитро, Захар

Антон, Євген, Марія, Олексій

Артем, Зоя, Семен, Світлана

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

27

Неділя Sunday Воскресенье

лютий • february • февраль

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Кирило, Михайло, Юрій, Федір


28

Понеділок Monday Понедельник

01

Вівторок Tuesday Вторник

02

Середа Wednesday Среда

лютий • february • февраль

березень • march • март

березень • march • март

Масляна. Єфросинія, Онисим

Всесвітній день кішок. Ілля, Павло

Мар’яна, Пилип, Роман, Федір

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

9 тиждень • week • неделя

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31


реСПУбліка білОрУСь · rePUbliC Of belarUs · реСПУблика беларУСь


РЕспубліка Білорусь Republic of Belarus Республика Беларусь Проголошення незалежності 25 серпня 1991 Independence Day August 25, 1991 Провозглашение независимости 25 августа 1991 Офіційні мови білоруська і російська Official languages Belarusian, Russian Официальные языки белорусский и русский Столиця Мінськ Capital Minsk Столица Минск Площа, км2 207 600 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 9 675 600 Population Население, чел. ВВП на душу населення 11 800 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта білоруський рубль Currency Belarusian ruble Валюта Белорусский рубль (BYR, 974)


03

Четвер Thursday Четверг

04

П’ятниця Friday Пятница

05

Субота Saturday Суббота

березень • march • март

березень • march • март

березень • march • март

Всесвітній день письменника Василь, Віктор, Лев

Архип, Євген, Макар, Максим, Феодот (Богдан)

Лев, Ярослав

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

06

Неділя Sunday Воскресенье

березень • march • март • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Прощена неділя Захар, Георгій (Юрій, Єгор), Остап, Тимофій


07

Понеділок Monday Понедельник

08

Вівторок Tuesday Вторник

09

Середа Wednesday Среда

березень • march • март

березень • march • март

березень • march • март

Початок Великого посту Анфіса, Панас, Пилип, Федір

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЖІНОК І МИРУ Іван, Олександр Міжнародний день ді-джея. Аркадій, Іван

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

10 тиждень • week • неделя

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31


10

Четвер Thursday Четверг

11

П’ятниця Friday Пятница

12

Субота Saturday Суббота

березень • march • март

березень • march • март

березень • march • март

Антон, Євген, Тарас

Іван, Микола

День землевпорядника Макар, Тимофій, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

13

Неділя Sunday Воскресенье

березень • march • март • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Василь, Кіра, Марина, Микола


14

Понеділок Monday Понедельник

15

Вівторок Tuesday Вторник

16

Середа Wednesday Среда

березень • march • март

березень • march • март

березень • march • март

Міжнародний день числа «Пі» Антон, Антоніна, Євдокія

Всесвітній день захисту прав споживачів Арсеній, Йосип, Феодот (Богдан)

Василь

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

11 тиждень • week • неделя

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31


17

Четвер Thursday Четверг

березень • march • март

18

П’ятниця Friday Пятница

березень • march • март

Василь, В’ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків Андрій, Давид, Костянтин, Марко, Федір

19

Субота Saturday Суббота

березень • march • март

Аркадій, Костянтин, Федір

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

20

Неділя Sunday Воскресенье

березень • march • март

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Всесвітній день Землі Василь, Євген, Павло


21

Понеділок Monday Понедельник

22

Вівторок Tuesday Вторник

23

Середа Wednesday Среда

березень • march • март

березень • march • март

березень • march • март

День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення. Всесвітній день поезії. Міжнародний день ліквідації расової дискримінації. Панас

Всесвітній метрологічний день. Всеукраїнський Всесвітній день водних ресурсів. Валерій, Іван, день працівників культури та народного мистецтва. Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Данило, Ілля, Кирило, Леонтій, Микола, Олександр, Денис, Леонід, Павло Панас, Тарас

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

12 тиждень • week • неделя

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31


24

Четвер Thursday Четверг

25

П’ятниця Friday Пятница

26

Субота Saturday Суббота

березень • march • март

березень • march • март

березень • march • март

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз Георгій, Іван, Олексій

День Служби безпеки України Григорій, Семен

День внутрішніх військ МВС України. Година Землі. Олександр, Терентій, Христина

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

27

Неділя Sunday Воскресенье

березень • march • март

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Міжнародний день театру. Перехід на літній час. Венедикт, Михайло, Ростислав


28

Понеділок Monday Понедельник

29

Вівторок Tuesday Вторник

30

Середа Wednesday Среда

березень • march • март

березень • march • март

березень • march • март

Данило, Денис, Олександр

Іван, Олександр, Роман

Макар, Олексій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

13 тиждень • week • неделя

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31


реСПУбліка Вірменія · rePUbliC Of armenia · реСПУблика армения


Республіка Вірменія Republic of Armenia Республика Армения Проголошення незалежності 23 вересня 1991 Independence Day September 23, 1991 Провозглашение независимости 23 сентября 1991 Офіційна мова Вірменська Official language Armenian Официальный язык армянский Столиця Єреван Capital Yerevan Столица Ереван Площа, км2 29 800 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 3 083 000 Population Население, чел. ВВП на душу населення 4270 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Вірменський драм Currency Armenian Dram Валюта Армянский драм (AMD, 51)


31

Четвер Thursday Четверг

березень • march • март

Данило, Кирило

01

П’ятниця Friday Пятница

02

Субота Saturday Суббота

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

День сміху. Інокентій, Одарка, Софія

Міжнародний день дитячої книги Віктор, Іван, Клавдія, Микита, Олександра, Світлана, Сергій, Уляна

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

03

Неділя Sunday Воскресенье

квітень • аpril • апрель • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

День геолога Кирило, Серафим, Хома, Яків


04

Понеділок Monday Понедельник

05

Вівторок Tuesday Вторник

06

Середа Wednesday Среда

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

Василь, Сергій

Лідія, Марія

Артем, Захар, Петро, Степан, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

14 тиждень • week • неделя

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30


07

08

Четвер Thursday Четверг

квітень • аpril • апрель

П’ятниця Friday Пятница

квітень • аpril • апрель

Благовіщення Пречистої Діви Марії, Всесвітній день здоров’я. Сава, Тихін Алла, Василь, Гаврило, Ганна, Лариса

09

Субота Saturday Суббота

квітень • аpril • апрель

Іван, Макар, Феодосій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

10

Неділя Sunday Воскресенье

квітень • аpril • апрель • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

Степан


11

Понеділок Monday Понедельник

квітень • аpril • апрель

12

Вівторок Tuesday Вторник

квітень • аpril • апрель

Всесвітній день авіації та космонавтики Всесвітній день визволення в’язнів фашистських День працівників ракетно-космічної галузі України. Іван, Зосим таборів. Іван, Кирило, Марко

13

Середа Wednesday Среда

квітень • аpril • апрель

Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

15 тиждень • week • неделя

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30


14

15

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

16

Субота Saturday Суббота

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

День ДАІ МВС України. Макар, Марія

Григорій, Юхим

Український День навколишнього середовища Іван, Микита, Феодосія

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

17

Неділя Sunday Воскресенье

квітень • аpril • апрель

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

ВХІД ГОСПОДНІЙ ДО ЄРУСАЛИМА. ВЕРБНА НЕДІЛЯ. Георгій (Юрій, Єгор), Йосип


18

Понеділок Monday Понедельник

19

Вівторок Tuesday Вторник

20

Середа Wednesday Среда

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

Міжнародний день пам’яток та визначних місць. День пам’яток історії та культури Марко, Платон

Мефодій, Ярема

Георгій (Юрій, Єгор), Данило

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

16 тиждень • week • неделя

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30


21

22

Четвер Thursday Четверг

квітень • аpril • апрель Міжнародний день астрономії Іларіон, Йосип, Родіон, Юлія

П’ятниця Friday Пятница

23

Субота Saturday Суббота

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

Всесвітній день Землі. Антон, Вадим

Закінчення Великого посту. Всесвітній день книги та авторського права. Григорій, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

24

Неділя Sunday Воскресенье

квітень • аpril • апрель

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ. ПАСХА Всесвітній день споріднених міст Антип, Іван, Яків


25

Понеділок Monday Понедельник

квітень • аpril • апрель

26

Вівторок Tuesday Вторник

квітень • аpril • апрель

Світлий вівторок, День Чорнобильської Світлий понеділок. Василь, Давид, Іван, Сергій катастрофи. Артем, Дмитро

27

Середа Wednesday Среда

квітень • аpril • апрель

Міжнародний день секретаря. Антон, Іван

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

17 тиждень • week • неделя

13

14

15

16

17

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30


ГрУзія · GeOrGia · ГрУзия


Грузія Georgia Грузия Проголошення незалежності 9 квітня 1991 Independence Day April 9, 1991 Провозглашение независимости 9 апреля 1991 Офіційна мова Грузинська Official language Georgian Официальный язык грузинский Столиця Тбілісі Capital Tbilisi Столица Тбилиси Площа, км2 69 700 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 4 385 400 Population Население, чел. ВВП на душу населення 4400 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Ларі Currency Lari Валюта Лари (GEL, 981)


28

29

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

30

Субота Saturday Суббота

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

квітень • аpril • апрель

День охорони праці. Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Сава, Яків

Міжнародний день танцю. Василина, Галина, Ірина, Леонід, Тимофій

Макар, Олександр

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

01

Неділя Sunday Воскресенье

травень • may • май • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ. Віктор, Іван


02

Понеділок Monday Понедельник

03

Вівторок Tuesday Вторник

04

Середа Wednesday Среда

травень • may • май

травень • may • май

травень • may • май

СВЯТО ВЕСНИ І ПРАЦІ Георгій (Юрій, Єгор), Іван

Всесвітній день свободи преси Гаврило, Григорій, Олександр, Федір

Данило, Денис, Олексій, Федір

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

18 тиждень • week • неделя

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8


05

Четвер Thursday Четверг

06

П’ятниця Friday Пятница

07

Субота Saturday Суббота

травень • may • май

травень • may • май

травень • may • май

Міжнародний день боротьби за права інвалідів. Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Лука, Федір

Анатолій, Георгій (Юрій, Єгор), Олександра

День радіо. День міста Львів. Валентин, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Сава

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

08

Неділя Sunday Воскресенье

травень • may • май • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

День матері, День Червого Хреста і Червоного Півмісяця. Марко, Ярослав


09

Понеділок Monday Понедельник

10

Вівторок Tuesday Вторник

11

Середа Wednesday Среда

травень • may • май

травень • may • май

травень • may • май

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ. Василь, Степан

Іван, Семен, Степан

Віталій, Кирило, Максим

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

19 тиждень • week • неделя

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8


12

Четвер Thursday Четверг

13

П’ятниця Friday Пятница

14

Субота Saturday Суббота

травень • may • май

травень • may • май

травень • may • май

Всесвітній день медсестер Артем, Василь, Іван, Феодот (Богдан)

Василь, Ігнатій, Максим, Микита, Яків

Герасим, Ігнатій, Макар, Тамара

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

15

Неділя Sunday Воскресенье

травень • may • май • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Міжнародний день сім’ї. День молодіжних і дитячих громадських організацій України. День пам’яті жертв голодоморів. Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Панас, Роман


16

Понеділок Monday Понедельник

17

Вівторок Tuesday Вторник

18

Середа Wednesday Среда

травень • may • май

травень • may • май

травень • may • май

Петро, Тимофій, Феодосій

Всесвітній день інформаційної спільноти Кирило, Микита

Міжнародний день музеїв. День пам’яті жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 р. Ірина, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

20 тиждень • week • неделя

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8


19

Четвер Thursday Четверг

20

П’ятниця Friday Пятница

21

Субота Saturday Суббота

травень • may • май

травень • may • май

травень • may • май

Гаврило, Данило, Денис

День банківських працівників Антон, Давид, Іван, Михайло, Степан

День науки. День Європи в Україні Арсеній, Іван

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

22

Неділя Sunday Воскресенье

травень • may • май

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Микола


23

Понеділок Monday Понедельник

24

Вівторок Tuesday Вторник

25

Середа Wednesday Среда

травень • may • май

травень • may • май

травень • may • май

Семен, Таїсія

День слов’янської писемності та культури Йосип, Кирило

Герман, Денис

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

21 тиждень • week • неделя

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8


26

Четвер Thursday Четверг

травень • may • май

27

П’ятниця Friday Пятница

травень • may • май

Георгій (Юрій, Єгор), Ірина, Макар, Олександр Леонтій, Макар, Максим, Микита

28

Субота Saturday Суббота

травень • may • май День прикордонника. День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Дмитро

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

29

Неділя Sunday Воскресенье

травень • may • май

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Міжнародний день миротворців ООН. День Києва. День працівників хімічної галузі. Георгій (Юрій, Єгор), Лаврентій, Олександр, Петро, Федір


реСПУбліка мОлДОВа · rePUbliC Of mOlDOva · реСПУблика мОлДОВа


Республіка Молдова Republic of Moldova Республика Молдова Проголошення незалежності 27 серпня 1991 Independence Day August 27, 1991 Провозглашение независимости 27 августа 1991 Офіційна мова Молдавська Official language Moldovan Официальный язык молдавский Столиця Кишинів Capital Kishinev Столица Кишинев Площа, км2 33 843 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 4 320 490 Population Население, чел. ВВП на душу населення 2500 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Молдовський лей Currency Moldovan leu Валюта молдавский лей (MDL, 498)


30

Понеділок Monday Понедельник

31

Вівторок Tuesday Вторник

01

Середа Wednesday Среда

травень • may • май

травень • may • май

червень • june • июнь

Євдокія, Єфросинія, Степан

Міжнародний день боротьби з тютюнокурінням. Всесвітній день блондинок. Андрій, Давид, Данило, Денис, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Міжнародний день захисту дітей Семен, Фаїна, Феодот (Богдан), Христина, Юлія Дмитро, Іван, Ігнатій, Сергій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ТРАВЕНЬ May • Май

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

22 тиждень • week • неделя

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8


02

Четвер Thursday Четверг

03

П’ятниця Friday Пятница

04

Субота Saturday Суббота

червень • june • июнь

червень • june • июнь

червень • june • июнь

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ Йосип, Олександр, Олексій, Тимофій

Костянтин, Михайло, Олена, Федір

Володимир, Іван, Макар

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

05

Неділя Sunday Воскресенье

червень • june • июнь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Василь, Геннадій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Микита, Михайло, Олександр, Петро, Роман, Федір, Яків


06

Понеділок Monday Понедельник

07

Вівторок Tuesday Вторник

08

Середа Wednesday Среда

червень • june • июнь

червень • june • июнь

червень • june • июнь

День журналіста. Вікторія, Іван, Микита, Семен, Сергій, Степан, Федір

Іван

Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Макар, Олена

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

23 тиждень • week • неделя

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30


09

Четвер Thursday Четверг

10

П’ятниця Friday Пятница

11

Субота Saturday Суббота

червень • june • июнь

червень • june • июнь

червень • june • июнь

Міжнародний день друзів. Іван

Ігнатій, Микита

Іван, Костянтин

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

12

Неділя Sunday Воскресенье

червень • june • июнь

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛИПЕНЬ July • Июль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

26

27

28

29

30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ, День працівників легкої промисловості


13

Понеділок Monday Понедельник

червень • june • июнь

14

Вівторок Tuesday Вторник

15

Середа Wednesday Среда

червень • june • июнь

червень • june • июнь

Всесвітній день донора крові. Валеріан, Вікторія, Данило, Денис, Харитон

Іван, Костянтин, Уляна

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

24 тиждень • week • неделя

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30


16

Четвер Thursday Четверг

17

П’ятниця Friday Пятница

18

Субота Saturday Суббота

червень • june • июнь

червень • june • июнь

червень • june • июнь

Данило, Денис, Дмитро, Павло

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами. Данило, Денис, Кирило, Лаврентій, Михайло, Софія, Уляна Ігор, Костянтин, Леонід, Федір

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

19

Неділя Sunday Воскресенье

червень • june • июнь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛИПЕНЬ July • Июль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

26

27

28

29

30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

День батьків. День медичного працівника Макар


20

Понеділок Monday Понедельник

21

Вівторок Tuesday Вторник

22

Середа Wednesday Среда

червень • june • июнь

червень • june • июнь

червень • june • июнь

Валерія, Марія, Феодот (Богдан)

День літнього сонцестояння Василь, Костянтин, Федір

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Кирило, Марія, Олександр, Олексій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

25 тиждень • week • неделя

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30


23

Четвер Thursday Четверг

червень • june • июнь

24

П’ятниця Friday Пятница

червень • june • июнь

День державної служби. Антоніна, Василь, Іван, Олександр, Тимофій

25

Субота Saturday Суббота

червень • june • июнь День митної служби України. Андрій, Арсеній, Ганна, Іван, Петро, Степан, Тимофій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

26

Неділя Sunday Воскресенье

червень • june • июнь

ЛИПЕНЬ July • Июль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

26

27

28

29

30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

День молоді. Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням. Антоніна, Ганна, Іван, Сава


27

Понеділок Monday Понедельник

28

Вівторок Tuesday Вторник

червень • june • июнь

червень • june • июнь

Всесвітній день рибальства Георгій (Юрій, Єгор), Мстислав

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ Григорій, Іван, Михайло, Федір

29

Середа Wednesday Среда

червень • june • июнь

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

26 тиждень • week • неделя

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30


мОнГОлія · mOnGOlia · мОнГОлия


Монголія Mongolia Монголия Проголошення незалежності 29 грудня 1911 Independence Day December 29, 1911 Провозглашение независимости 29 декабря 1911 Офіційна мова Монгольська Official language Mongolian Официальный язык Монгольский Столиця Улан-Батор Capital Ulan Bator Столица Улан-Батор Площа, км2 1 564 116 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 2 736 800 Population Население, чел. ВВП на душу населення 2175 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Монгольський тугрик Currency Mongolian tugrik Валюта Монгольский тугрик (MNT, 96)


30

Четвер Thursday Четверг

01

П’ятниця Friday Пятница

02

Субота Saturday Суббота

червень • june • июнь

липень • july • июль

липень • july • июль

Йосип, Савелій

Всесвітній день архітектури Василь, Леонтій

День працівників Державної податкової адміністрації. Іван, Тимофій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

03

Неділя Sunday Воскресенье

липень • july • июль • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛИПЕНЬ July • Июль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

26

27

28

29

30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Гліб, Інна, Панас, Римма


04

Понеділок Monday Понедельник

липень • july • июль

05

Вівторок Tuesday Вторник

липень • july • июль

День Військ Протиповітряної оборони України. День працівників морського та річкового флоту. Максим, Терентій, Юлій Зінаїда, Уляна

06

Середа Wednesday Среда

липень • july • июль Всесвітній день поцілунку. Аркадій, Артемій, Борис, Володимир, Георгій (Юрій, Єгор), Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Мстислав, Прохор, Федір, Христина

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛИПЕНЬ July • Июль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

27 тиждень • week • неделя

26

27

28

29

30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31


07

Четвер Thursday Четверг

08

П’ятниця Friday Пятница

09

Субота Saturday Суббота

липень • july • июль

липень • july • июль

липень • july • июль

Різдво святого Івана Хрестителя Антон, Іван, Яків

Давид, Денис, Єфросинія, Петро

Давид, Данило, Денис, Іван, Петро

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

10

Неділя Sunday Воскресенье

липень • july • июль • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

День рибалки Амвросій, Георгій (Юрій, Єгор), Іван


11

Понеділок Monday Понедельник

липень • july • июль

12

Вівторок Tuesday Вторник

липень • july • июль

Всесвітній день шоколаду. Всесвітній день Святих верховних апостолів Петра і Павла народонаселення. Герман, Іван, Павло, Сергій Арсеній, Павло, Петро

13

Середа Wednesday Среда

липень • july • июль

Андрій, Іван, Петро, Пилип, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛИПЕНЬ July • Июль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

28 тиждень • week • неделя

26

27

28

29

30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31


14

Четвер Thursday Четверг

15

П’ятниця Friday Пятница

16

Субота Saturday Суббота

липень • july • июль

липень • july • июль

липень • july • июль

Ангеліна, Костянтин, Петро

Ювеналій

День бухгалтера. Анатолій, Василь, Герасим, Іван, Костянтин, Марко, Пилип

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

17

Неділя Sunday Воскресенье

липень • july • июль • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

День працівників металургійної галузі Андрій, Олексій, Ольга, Тетяна, Федір, Феодот (Богдан)


18

Понеділок Monday Понедельник

19

Вівторок Tuesday Вторник

20

Середа Wednesday Среда

липень • july • июль

липень • july • июль

липень • july • июль

Варвара, Ганна, Єлизавета, Панас, Сергій

Антон, Валентин, Василь, Інокентій, Марія, Уляна

Міжнародний день шахів Герман, Євдокія, Єфросинія

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛИПЕНЬ July • Июль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

29 тиждень • week • неделя

26

27

28

29

30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31


21

Четвер Thursday Четверг

22

П’ятниця Friday Пятница

23

Субота Saturday Суббота

липень • july • июль

липень • july • июль

липень • july • июль

Прокопій

Кирило, Олександр, Федір

Антон, Данило, Леонтій, Олександр, Тимофій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

24

Неділя Sunday Воскресенье

липень • july • июль

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

День працівників торгівлі та громадського харчування. Олена, Ольга


25

Понеділок Monday Понедельник

26

Вівторок Tuesday Вторник

27

Середа Wednesday Среда

липень • july • июль

липень • july • июль

липень • july • июль

Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло

Гаврило, Степан

Степан

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛИПЕНЬ July • Июль

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

30 тиждень • week • неделя

26

27

28

29

30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31


28

Четвер Thursday Четверг

29

П’ятниця Friday Пятница

30

Субота Saturday Суббота

липень • july • июль

липень • july • июль

липень • july • июль

Василь, Володимир

День системного адміністратора Алевтина (Валентина), Павло, Юлія

Леонід, Маргарита, Марина

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

31

Неділя Sunday Воскресенье

липень • july • июль • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Іван, Ольга


реСПУбліка казахСТан · rePUbliC Of kazakhstan · реСПУблика казахСТан


Республіка Казахстан Republic of Kazakhstan Республика Казахстан Проголошення незалежності 16 грудня 1991 Independence Day December 16, 1991 Провозглашение независимости 16 декабря 1991 Офіційні мови Казахська і російська Official languages Kazakh, Russian Официальные языки казахский и русский Столиця Астана Capital Astana Столица Астана Площа, км2 2 724 900 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 16 196 800 Population Население, чел. ВВП на душу населення 7019 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Казахстанський тенге Currency Kazakhstan tenge Валюта Казахстанский тенге (KZT, 82)


01

Понеділок Monday Понедельник

02

Вівторок Tuesday Вторник

03

Середа Wednesday Среда

серпень • august • август

серпень • august • август

серпень • august • август

Роман, Серафим, Степан

День аеромобільних військ України Ілля, Панас

Іван, Семен

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

31 тиждень • week • неделя

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31


04

Четвер Thursday Четверг

серпень • august • август

Магдалина, Марія

05

П’ятниця Friday Пятница

06

Субота Saturday Суббота

серпень • august • август

серпень • august • август

Аполлінарій, Трохим

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї Борис, Гліб, Давид, Роман, Соломія, Христина

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

07

Неділя Sunday Воскресенье

серпень • august • август • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

День Повітряних Сил Збройних Сил України Ганна, Макар


08

Понеділок Monday Понедельник

09

Вівторок Tuesday Вторник

10

Середа Wednesday Среда

серпень • august • август

серпень • august • август

серпень • august • август

День військ зв’язку України Макар, Параска

Анфіса, Герман, Микола, Наум, Сава

Ірина, Прохор, Тимофій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

32 тиждень • week • неделя

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31


11

Четвер Thursday Четверг

12

П’ятниця Friday Пятница

13

Субота Saturday Суббота

серпень • august • август

серпень • august • август

серпень • august • август

Костянтин, Михайло, Серафима

Міжнародний день молоді Антоній, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Олімпій

Всесвітній день шульги Веніамін, Іван, Йосип, Сергій, Юрій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

14

Неділя Sunday Воскресенье

серпень • august • август • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

День будівельника. День працівників ветеринарної медицини Леонтій, Олександр, Тимофій


15

Понеділок Monday Понедельник

16

Вівторок Tuesday Вторник

17

Середа Wednesday Среда

серпень • august • август

серпень • august • август

серпень • august • август

Василь, Степан

Антон, Кузьма, Соломія

Данило, Денис, Іван, Євдокія, Костянтин

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

33 тиждень • week • неделя

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31


18

Четвер Thursday Четверг

19

П’ятниця Friday Пятница

20

Субота Saturday Суббота

серпень • august • август

серпень • august • август

серпень • august • август

Григорій, Нонна

Преображення Господнє, День пасічника

Антон, Марина

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

21

Неділя Sunday Воскресенье

серпень • august • август • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Гаврило, Григорій, Леонід


22

Понеділок Monday Понедельник

23

Вівторок Tuesday Вторник

24

Середа Wednesday Среда

серпень • august • август

серпень • august • август

серпень • august • август

Антон, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Марія, Матвій, Олексій, Петро, Яків

День Державного Прапора України Лаврентій, Роман

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ День народження картопляних чіпсів Василь, Макар, Максим, Олександр, Федір

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

34 тиждень • week • неделя

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31


25

Четвер Thursday Четверг

26

П’ятниця Friday Пятница

27

Субота Saturday Суббота

серпень • august • август

серпень • august • август

серпень • august • август

Олександр, Сергій

Василь, Іполит, Максим, Оксана, Олексій, Тихін

День авіації України Аркадій, Василь, Олексій, Феодосій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

28

Неділя Sunday Воскресенье

серпень • august • август

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Успіння Пресвятої Богородиці, День шахтаря


29

Понеділок Monday Понедельник

30

Вівторок Tuesday Вторник

31

Середа Wednesday Среда

серпень • august • август

серпень • august • август

серпень • august • август

Демид

Павло, Пилип, Лев, Уляна

Георгій (Юрій, Єгор), Данило, Денис, Іван, Макар

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

СЕРПЕНЬ August • Август

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

35 тиждень • week • неделя

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31


кирГизька реСПУбліка · kyrGyz rePUbliC · кырГызСкая реСПУблика


Киргизька Республіка Kyrgyz Republic Кыргызская Республика Проголошення незалежності 31 серпня 1991 Independence Day August 31, 1991 Провозглашение независимости 31 августа 1991 Офіційні мови Киргизька і російська Official languages Kyrgyz, Russian Официальные языки киргизский и русский Столиця Бішкек Capital Bishkek Столица Бишкек Площа, км2 198 500 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 4 753 003 Population Население, чел. ВВП на душу населення 1700 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта киргизький сом Currency Kyrgyz Som Валюта киргизский сом (KGS, 417)


01

Четвер Thursday Четверг

02

П’ятниця Friday Пятница

03

Субота Saturday Суббота

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь

День знань. Андрій, Тимофій

Панас, Серафима, Тимофій

Аврам, Петро

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

04

Неділя Sunday Воскресенье

вересень • september • сентябрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

День підприємця. Панас


05

Понеділок Monday Понедельник

06

Вівторок Tuesday Вторник

07

Середа Wednesday Среда

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь

Єлизавета, Юрій

Арсеній, Вікторія, Георгій (Юрій, Єгор), Петро Іван, Тит

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

36 тиждень • week • неделя

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30


08

09

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

10

Субота Saturday Суббота

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь Міжнародний день грамотності. Міжнародний день солідарності журналістів. Віктор, Георгій, Наталія Міжнародний день краси. Анфіса, Сава

День українського кіно. День фізкультури та спорту. Анатолій, Арсеній, Веніамін, Ганна, Григорій, Данило, Денис, Захар, Ігнатій, Йосип, Лаврентій, Леонтій, Макар, Павло, Панас, Федір, Феодосій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

11

Неділя Sunday Воскресенье

вересень • september • сентябрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. День танкістів. День пам’яті жертв фашизму. Андрій, Іван


12

Понеділок Monday Понедельник

13

Вівторок Tuesday Вторник

14

Середа Wednesday Среда

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь Арсеній, Гаврило, Григорій, Денис, Євстафій, Іван, Макар, Олександр, Павло, Сава, Яків

День комп’ютерника і програміста Геннадій, Дмитро

Варвара, Марта, Семен

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

37 тиждень • week • неделя

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30


15

16

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

17

Субота Saturday Суббота

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь Міжнародний день збереження озонового шару. Василина, Іван, Петро

Антон, Іван, Феодот (Богдан)

День працівників цивільного захисту України (День рятівника). День фармацевтичного працівника України. Федір

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

18

Неділя Sunday Воскресенье

вересень • september • сентябрь

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

День працівників лісу Гліб, Давид, Денис, Єлизавета, Захар, Максим, Панас, Раїса, Федір


19

Понеділок Monday Понедельник

20

Вівторок Tuesday Вторник

21

Середа Wednesday Среда

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь Андрій, Архип, Давид, Кирило, Макар, Михайло

Іван, Лука, Макар

Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день миру. Марія

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

38 тиждень • week • неделя

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30


22

23

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

24

Субота Saturday Суббота

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь День партизанської слави. День без автомобілів Ганна, Йосип, Микита, Феодосій, Харитон

День осіннього рівнодення Андрій, Павло, Петро

Герман, Демид, Дмитро, Сергій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

25

Неділя Sunday Воскресенье

вересень • september • сентябрь

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

День машинобудівника. Міжнародний день глухонімих. Семен, Федір


26

Понеділок Monday Понедельник

27

Вівторок Tuesday Вторник

28

Середа Wednesday Среда

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь Всесвітній день моря. Валеріан, Ілля, Леонтій, Петро

Воздвиження Чесного Хреста Господнього Всесвітній день туризму. День вихователя і всіх Герасим, Макар, Максим, Микита, Степан, дошкільних працівників. Іван Феодот (Богдан)

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

39 тиждень • week • неделя

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30


реСПУбліка ТаДжикиСТан · rePUbliC Of tajikistan · реСПУблика ТаДжикиСТан


Республіка Таджикистан Republic of Tajikistan Республика Таджикистан Проголошення незалежності 9 вересня 1991 Independence Day September 9, 1991 Провозглашение независимости 9 сентября 1991 Офіційна мова Таджицька Official language Tajik Официальный язык Таджикский Столиця Душанбе Capital Dushanbe Столица Душанбе Площа, км2 143 100 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 6 127 000 Population Население, чел. ВВП на душу населення 2022 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Сомоні Currency Somoni Валюта Сомони (TJS, 141)


29

30

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

01

Субота Saturday Суббота

вересень • september • сентябрь вересень • september • сентябрь жовтень • october • октябрь Всеукраїнський день бібліотек. Міжнародний день перекладача. Віра, Зиновій, Любов, Надія, Софія

Віктор, Людмила

Міжнародний день людей літнього віку. День ветерана. Міжнародний день музики. Ірина, Софія

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

02

Неділя Sunday Воскресенье

жовтень • october • октябрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

День працівників освіти Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Олексій, Федір


03

Понеділок Monday Понедельник

жовтень • october • октябрь

04

Вівторок Tuesday Вторник

жовтень • october • октябрь

Всесвітній день архітектора. Міжнародний день Всесвітній день захисту тварин лікаря. Михайло, Олег, Федір Андрій, Данило, Дмитро, Йосип

05

Середа Wednesday Среда

жовтень • october • октябрь

Всесвітній день учителя. Макар, Петро, Федір

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

40 тиждень • week • неделя

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


06

Четвер Thursday Четверг

07

П’ятниця Friday Пятница

08

Субота Saturday Суббота

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

Андрій, Іван, Інокентій, Петро

Антон, Владислав

День юриста Герман, Єфросинія, Прохор, Сергій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

09

Неділя Sunday Воскресенье

жовтень • october • октябрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

44

45

46

47

48

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Всесвітній день пошти. День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби. День художника. Іван


10

Понеділок Monday Понедельник

11

Вівторок Tuesday Вторник

12

Середа Wednesday Среда

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

День Колумба. Ігнатій, Марко, Петро

Анатолій, Антон, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Ілля, Лаврентій, Лука, Макар, Марія, Марко, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Панас, Міжнародний день зменшення небезпеки Прохор, Сава, Сергій, Уляна, Федір, Харитон стихійних лих

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

41 тиждень • week • неделя

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


13

Четвер Thursday Четверг

14

П’ятниця Friday Пятница

15

Субота Saturday Суббота

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

Григорій, Михайло

Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва. Михайло, Роман, Сава Андрій, Ганна, Давид, Костянтин

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

16

Неділя Sunday Воскресенье

жовтень • october • октябрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

44

45

46

47

48

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Всесвітній день продовольства. День працівників харчової промисловості Данило, Денис, Іван


17

Понеділок Monday Понедельник

18

Вівторок Tuesday Вторник

19

Середа Wednesday Среда

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

Міжнародний день боротьби з бідністю Вероніка, Володимир, Павло, Петро, Степан

Григорій, Денис, Олексій, Петро, Пилип

Лука, Макар

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

42 тиждень • week • неделя

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


20

Четвер Thursday Четверг

21

П’ятниця Friday Пятница

22

Субота Saturday Суббота

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

Микола, Сергій

Олексій, Таїсія

Максим, Петро, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

23

Неділя Sunday Воскресенье

жовтень • october • октябрь

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

44

45

46

47

48

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Амвросій, Андрій, Інокентій, Сергій


24

Понеділок Monday Понедельник

25

Вівторок Tuesday Вторник

26

Середа Wednesday Среда

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй. Зінаїда, Лев, Пилип

Іван, Макар

Веніамін, Злата, Іван, Микита

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

43 тиждень • week • неделя

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9


27

Четвер Thursday Четверг

28

П’ятниця Friday Пятница

29

Субота Saturday Суббота

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

жовтень • october • октябрь

Микола, Назар

Міжнародний день анімації Денис, Іван, Лук’ян, Петро, Сава

Євген, Терентій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

30

Неділя Sunday Воскресенье

жовтень • october • октябрь

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

44

45

46

47

48

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

День рятівника. День автомобіліста. Перехід на зимовий час. Андрій, Антон, Іван, Леонтій


реСПУбліка ТУркменіСТан · rePUbliC Of tUrkmenistan · реСПУблика ТУркмениСТан


Республіка Туркменістан Republic of Turkmenistan РЕСПУБЛИКА Туркменистан Проголошення незалежності 27 жовтня 1991 Independence Day October 27, 1991 Провозглашение независимости 27 октября 1991 Офіційна мова Туркменська Official language Turkmen Официальный язык Туркменский Столиця Ашхабад Capital Ashgabat Столица Ашхабад Площа, км2 488 100 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 5 110 000 Population Население, чел. ВВП на душу населення 5756 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Туркменський манат Currency Turkmen new manat Валюта Туркменский манат (TMT, 934)


31

Понеділок Monday Понедельник

01

Вівторок Tuesday Вторник

02

Середа Wednesday Среда

жовтень • october • октябрь

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

Злата, Йосип, Лука, Марина

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Іван

Артем, Герасим, Валерій, Клавдія

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

44 тиждень • week • неделя

44

45

46

47

48

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30


03

Четвер Thursday Четверг

04

П’ятниця Friday Пятница

05

Субота Saturday Суббота

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

День ракетних військ та артилерії. День інженерних військ. Іларіон, Яків

День залізничника. Антон, Ганна, Данило, Денис, Єлизавета, Іван, Костянтин

День чоловіків. Ігнатій, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

06

Неділя Sunday Воскресенье

листопад • november • ноябрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

День працівників соціальної сфери Панас, Степанида


07

Понеділок Monday Понедельник

08

Вівторок Tuesday Вторник

09

Середа Wednesday Среда

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

Мар’ян

Святого Дмитрія Мироточця Антон, Дмитро, Панас

День української писемності та мови. День книги рекордів Гіннеса. Андрій, Марко

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

45 тиждень • week • неделя

44

45

46

47

48

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30


10

Четвер Thursday Четверг

11

П’ятниця Friday Пятница

12

Субота Saturday Суббота

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

Всесвітній день молоді. Всесвітній день науки Арсеній, Дмитро, Іван, Максим, Степан, Терентій

Всесвітній день якості Анастасія, Ганна, Марія, Тимофій

Анастасія, Артем, Зиновій, Макар, Марко, Олена, Степан

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

13

Неділя Sunday Воскресенье

листопад • november • ноябрь

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Міжнародний день сліпих. Артем, Іван


14

Понеділок Monday Понедельник

листопад • november • ноябрь

Денис, Іван, Сергій, Уляна, Яків

15

Вівторок Tuesday Вторник

16

Середа Wednesday Среда

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

Андрій, Борис, Ганна

День працівників телебачення та зв’язку. Міжнародний день терпимості Йосип, Георгій (Юрій, Єгор)

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

46 тиждень • week • неделя

44

45

46

47

48

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30


17

Четвер Thursday Четверг

листопад • november • ноябрь Міжнародний день студентів. Міжнародний день відмови від куріння Арсен, Вероніка, Інокентій, Олександр

18

П’ятниця Friday Пятница

19

Субота Saturday Суббота

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

Григорій, Тимофій

День працівників гідрометеорологічної служби. День скловиробника. Герман, Єфросинія, Клавдія, Олександра, Павло

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

20

Неділя Sunday Воскресенье

листопад • november • ноябрь

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Всесвітній день дитини. День працівників сільського господарства. Валерій, Євген, Кирило, Панас, Федір, Феодот (Богдан)


21

Понеділок Monday Понедельник

22

Вівторок Tuesday Вторник

23

Середа Wednesday Среда

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

Собор Архістратига Михаїла, Всесвітній день телебачення. Гаврило, Михайло

День свободи Антон, Іван, Олександр, Тимофій

Георгій (Юрій, Єгор), Костянтин, Родіон

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

47 тиждень • week • неделя

44

45

46

47

48

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30


24

Четвер Thursday Четверг

25

П’ятниця Friday Пятница

26

Субота Saturday Суббота

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

Віктор, Максим, Степан, Федір

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля щодо жінок. Іван

Герман, Іван

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

27

Неділя Sunday Воскресенье

листопад • november • ноябрь

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Григорій, Пилип


28

Понеділок Monday Понедельник

29

Вівторок Tuesday Вторник

30

Середа Wednesday Среда

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

листопад • november • ноябрь

Початок Різдвяного посту. Дмитро

Матвій, Сергій

Григорій, Михайло

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

48 тиждень • week • неделя

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


реСПУбліка УзбекиСТан · rePUbliC Of Uzbekistan · реСПУблика УзбекиСТан


Республіка Узбекистан Republic of Uzbekistan Республика Узбекистан Проголошення незалежності 1 вересня 1991 Independence Day September 1, 1991 Провозглашение независимости 1 сентября 1991 Офіційна мова Узбецька Official language Uzbek Официальный язык Узбекский Столиця Ташкент Capital Tashkent Столица Ташкент Площа, км2 447 400 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 27 606 007 Population Население, чел. ВВП на душу населення 3000 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Узбецький сом Currency Uzbekistan som Валюта Узбекский сум (UZS, 860)


01

02

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

03

Субота Saturday Суббота

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. День працівників прокуратури. Платон, Роман

Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Денис, Філарет

Міжнародний день інвалідів. Анатолій, Ганна, Григорій, Іван

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

04

Неділя Sunday Воскресенье

грудень • december • декабрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

52

1

2

3

4

5

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

Введення до храму Пречистої Діви Марії Олександр


05

Понеділок Monday Понедельник

06

Вівторок Tuesday Вторник

07

Середа Wednesday Среда

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

День працівників статистики. Архип, Валерія, Максим, Михайло, Петро

День Збройних Сил України. Міжнародний день цивільної авіації. Григорій, Макар, Олександр, Олексій, Федір

День місцевого самоврядування. Міжнародний день цивільної авіації. Августа, Катерина

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

49 тиждень • week • неделя

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


08

09

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

10

Субота Saturday Суббота

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

Петро

Георгій (Юрій, Єгор), Інокентій, Яків

Міжнародний день прав людини Всеволод, Гаврило, Роман, Яків

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

11

Неділя Sunday Воскресенье

грудень • december • декабрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

52

1

2

3

4

5

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Василь, Григорій, Іван, Павло, Сергій, Степан, Тимофій, Федір


12

Понеділок Monday Понедельник

13

Вівторок Tuesday Вторник

14

Середа Wednesday Среда

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

День сухопутних військ Збройних сил України Денис

Андрія Первозванного

День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Наум, Філарет

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

50 тиждень • week • неделя

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


15

16

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

17

Субота Saturday Суббота

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

День працівників суду Андрій, Іван, Панас, Степан

Іван, Сава, Федір

Варвара, Геннадій, Дмитро, Іван, Уляна

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

18

Неділя Sunday Воскресенье

грудень • december • декабрь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

52

1

2

3

4

5

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

Захар, Сава


19

Понеділок Monday Понедельник

20

Вівторок Tuesday Вторник

21

Середа Wednesday Среда

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

Святого Миколая Чудотворця, Міжнародний день допомоги бідним.

День міліції. Амвросій, Антон, Іван, Павло

Анфіса, Вікторія, Кирило

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

51 тиждень • week • неделя

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


22

23

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

24

Субота Saturday Суббота

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці св. Анною, День української дипломатії. День енергетика. Ганна, Степан

Ангеліна, Іван, Степан

День працівників архівних установ. Терентій

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

25

Неділя Sunday Воскресенье

грудень • december • декабрь

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

52

1

2

3

4

5

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

Католицьке Різдво. Олександр


26

Понеділок Monday Понедельник

27

Вівторок Tuesday Вторник

28

Середа Wednesday Среда

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

Анастасія, Аркадій, Арсеній, Євген

Лев

Павло, Степан

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

• 15.00

• 16.00

• 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

• 20.00

ГРУДЕНЬ December • Декабрь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

52 тиждень • week • неделя

48

49

50

51

52

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


29

30

Четвер Thursday Четверг

П’ятниця Friday Пятница

31

Субота Saturday Суббота

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

грудень • december • декабрь

Софія

Денис, Степан

Зоя, Марко, Михайло

• 8.00

• 8.00

• 8.00

• 9.00

• 9.00

• 9.00

• 10.00

• 10.00

• 10.00

• 11.00

• 11.00

• 11.00

• 12.00

• 12.00

• 12.00

• 13.00

• 13.00

• 13.00

• 14.00

• 14.00

• 15.00

• 15.00

01

Неділя Sunday Воскресенье

січень • january • январь • 16.00

• 16.00

• 17.00

• 17.00

• 18.00

• 18.00

• 19.00

• 19.00

• 20.00

• 20.00

СІЧЕНЬ January • Январь

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт Ср/We/Ср Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс

52

1

2

3

4

5

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

НОВИЙ РІК, Всесвітній день миру Григорій, Ілля, Тимофій


Нотатки Notes • Заметки


Нотатки Notes • Заметки


Телефонний зв’язок по Україні Telephone communication in Ukraine • Телефонная связь по Украине ТЕЛЕФОНИ ТЕРМІНОВОГО ВИКЛИКУ 101 – ПОЖЕЖНА ОХОРОНА 102 – МІЛІЦІЯ 103 – ШВИДКА ДОПОМОГА 104 – АВАРІЙНА СЛУЖБА ГАЗУ КОДИ МІСТ АВТОМАТИЧНОГО МІЖМІСЬКОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ТА ДОВІДКОВІ Для міжміської телефонної розмови з абонентом України або СНД слід набрати: • 0 (дочекатися безперервного сигналу)* • код потрібного міста або код мережі оператора мобільного зв’язку, без першої цифри «0» в існуючому коді • номер телефону абонента, якого викликаєте * При здійсненні міжміського виклику «0» на початку номера має бути лише один – при випадковому наборі другого підряд «0» відбувається міжнародне з’єднання з відповідною тарифікацією. Міжміський виклик абонента з Чернівців виглядає так: 0-372+номер абонента. Міжнародний виклик, наприклад,абонента в Москві, виглядає так: 0-07495+номер абонента

У міжміській телефонній мережі України для автоматичного зв’язку використовують 10-значну систему нумерації, тому після трьох цифр коду введено: • ”2” - для 6-значних номерів, • ”22” - для 5-значних номерів. Якщо номер, що викликається, є 7-значним, то після трьох цифр коду набирати додатково “2” або “22” не потрібно. Якщо Ви телефонуєте в межах однієї області, то замість початкових цифр коду, які збігаються з кодом обласного центру , необхідно набрати цифру «2». Наприклад, якщо Ви телефонуєте з м.Києва у м.Фастів (Київської обл.), то замість коду 04565 потрібно набирати код 265. Місто Київ Бабинці Баришівка Березань Біла Церква Богуслав Бориспіль Борова Бородянка Боярка Бровари Буча Васильків Вишгород Вишневе Вільча Володарка Ворзель Глеваха Гостомель Гребінки Димер Дослідницьке Згурівка Іванків Ірпінь Кагарлик Калинівка Калита Клавдієво-Тарасове Кодра Козин Коцюбинське Красятичі Макарів Миронівка Немішаєве Обухів Переяслав-Хмельницький Пірнове Пісківка Ржищів Рокитне Сквира Славутич Ставище

Код Довідка 44 9910911 4477 9910911 4576 9910911 4476 9910911 4563 9910911 4561 9910911 4595 9910911 4465 9910911 4577 9910911 4498 9910911 4594 9910911 4497 9910911 4571 9910911 4596 9910911 4598 9910911 4492 9910911 4569 9910911 4497 9910911 4471 9910911 4497 9910911 4471 9910911 4496 9910911 4471 9910911 4570 9910911 4591 9910911 4597 9910911 4573 9910911 4471 9910911 4494 9910911 4477 9910911 4478 9910911 4472 9910911 4497 9910911 4492 9910911 4578 9910911 4574 9910911 4477 9910911 4572 9910911 4567 9910911 4496 9910911 4477 9910911 4473 9910911 4562 9910911 4568 9910911 4579 9910911 4564 9910911

Місто Тараща Тетіїв Узин Українка Фастів Яготин Вінниця Бар Бершадь Браїлів Брацлав Вапнярка Вендичани Вороновиця Гайсин Гнівань Дашів Жмеринка Іллінці Калинівка Кирнасівка Козятин Копайгород Крижопіль Ладижин Липовець Літин Могилів-Подільський Муровані Курилівці Немирів Оратів Піщанка Погребище Рудниця Ситківці Стрижавка Сутиски Теплик Тиврів Томашпіль Тростянець Тульчин Турбів Уланів Хмільник

Код 4566 4560 4463 4472 4565 4575

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

43"2" 9910911 4341 9910911 4352 9910911 4332 9910911 4331 9910911 4350 9910911 4337 9910911 432 9910911 4334 9910911 4355 9910911 4345 9910911 4332 9910911 4345 9910911 4333 9910911 4335 9910911 4342 9910911 4341 9910911 4340 9910911 4343 9910911 4358 9910911 4347 9910911 4337 9910911 4356 9910911 4331 9910911 4330 9910911 4349 9910911 4346 9910911 4349 9910911 4331 9910911 432 9910911 4355 9910911 4353 9910911 4355 9910911 4348 9910911 4343 9910911 4335 9910911 4358 9910911 43388 9910911 4338 9910911

Місто Чернівці Чечельник Шаргород Шпиків Ямпіль

Код 4357 4351 4344 4335 4336

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

Дніпропетровськ Апостолове Васильківка Верхньодніпровськ Вільногірськ Дніпродзержинськ Жовті Води Зеленодольськ Кривий Ріг Кринички Магдалинівка Марганець Межова Нікополь Новомосковськ Орджонікідзе Павлоград Першотравенськ Петриківка Петропавлівка Покровське Синельникове Солоне Софіївка Тернівка Томаківка Царичанка Широке Юр’ївка

56, 56"2" 9910911 5656 9910911 5639 9910911 5658 9910911 5653 9910911 569, 5692 9910911 5652 9910911 5655 9910911 56, 564 9910911 5654 9910911 5691 9910911 5665 9910911 5630 9910911 566, 5662 9910911 569, 5693 9910911 5667 9910911 563, 5632 9910911 5633 9910911 5634 9910911 5631 9910911 5638 9910911 5663 9910911 5669 9910911 5650 9910911 5636 9910911 5668 9910911 5690 9910911 5657 9910911 5635 9910911

Донецьк Авдіївка Амвросіївка Андріївка Андріївка Артемівськ Біленьке Білицьке Білозерське Бражине

62 9910911 6236 9910911 6259 9910911 6262 9910911 6256 9910911 627, 6274 9910911 6264 9910911 6277 9910911 6277 9910911 6256 9910911

Місто Код Велика Новосілка 6243 Волноваха 6244 Володарське 6246 Вуглегірськ 6252 Вугледар 6273 Гірник 6237 Гірницьке 6256 Горлівка 624, 6242 Гродівка 6239 Дворіччя 6274 Дебальцеве 6249 Дзержинськ 6247 Димитров 6239 Добропілля 6277 Докучаєвськ 6275 Дробишеве 6261 Дружківка 6267 Дружне 6252 Єнакієве 6252 Зайцеве 6242 Залісне 6256 Іловайськ 6257 Карло-Лібкнехтівськ 6274 Керамік 6236 Кіровське 6250 Кіровське 6250 Комишуваха 6264 Комсомольське 6253 Костянтинівка 6272 Краматорськ 626, 6264 Красний Лиман 6261 Красноармійськ 623, 6239 Красногорівка 6278 Красноторка 6264 Курахівка 6237 Курахове 6278 Макіївка 623, 6232 Малотаранівка 6264 Мангуш 6297 Маріуполь 629 Мар’їнка 6278 Микитівка 6242 Миколаївка 6262 Мирне 6299 Моспине 622 Нижня Кринка 6232

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911


Телефонний зв’язок по Україні Telephone communication in Ukraine • Телефонная связь по Украине Місто Код Никифорове 6256 Новгородське 6247 Новий Світ 6253 Новоазовськ 6296 Новотроїцьке 6244 Олександрівка 6269 Олександрівка 6264 Олексієво-Дружківка 6267 Ольгинка 6244 Очеретине 6236 Первомайське 6256 Райгородок 6262 Родинське 6239 Світлодарське 6249 Святогірськ 6262 Селидове 6237 Сіверськ 6274 Слов’янськ 626, 6262 Сніжне 6256 Софіївка 6264 Старобешеве 6253 Тельманове 6279 Торез 6254 Українськ 6237 Харцизьк 6257 Черкаське 6262 Шабельківка 6264 Шахтарськ 6255 Южнокомунарівськ 6252 Ясинівка 6232 Ясинувата 6236 Ясна Поляна 6264 Житомир Андрушівка Баранівка Бердичів Биківка Біла Криниця Броницька Гута Брусилів Великі Коровинці Володарськ-Волинський Головине Городниця Гришківці Гуйва Дзержинськ Діброва Довбиш Дружба Ємільчине Жовтневе Іванопіль Іршанськ Кам’яний Брід Корнин Коростень Коростишів Лугини Малин Мар’янівка Миропіль Народичі Нова Борова Нові Білокоровичі Новоград-Волинський Новогуйвинське Новоозерянка Овруч Олевськ Першотравенськ

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

41"2" 9910911 4136 9910911 4144 9910911 4143 9910911 4146 9910911 4132 9910911 4141 9910911 4162 9910911 4139 9910911 4145 9910911 4134 9910911 4141 9910911 4143 9910911 4122 9910911 4146 9910911 4135 9910911 4144 9910911 4135 9910911 4149 9910911 4161 9910911 4139 9910911 4145 9910911 4144 9910911 4137 9910911 4142 9910911 4130 9910911 4161 9910911 4133 9910911 4144 9910911 4146 9910911 4140 9910911 4145 9910911 4135 9910911 4141 9910911 4122 9910911 4135 9910911 4148 9910911 4135 9910911 4144 9910911

Місто Першотравневе Полянка Попільня Радомишль Романов Ружин Червоне Червоноармійськ Черняхів Чоповичі Чуднів Яблунець

Код 4148 4144 4137 4132 4146 4138 4136 4131 4134 4133 4139 4149

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

Місто Отиня Перегінське Печеніжин Рогатин Рожнятів Снятин Солотвино Тисмениця Тлумач Чернелиця Яблунів Яремче

Код 3433 3474 3433 3435 3474 3476 3471 3436 3479 3430 3478 3434

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

Запоріжжя 61, 61"2" 9910911 Андріївка 6153 9910911 Балабине 612 9910911 Бердянськ 6153 9910911 Василівка 6175 9910911 Велика Білозерка 6156 9910911 Веселе 6136 9910911 Вільнянськ 6143 9910911 Гуляйполе 6145 9910911 Дніпрорудне 6175 9910911 Енергодар 6139 9910911 Залізничне 6145 9910911 Кам’янка-Дніпровська 6138 9910911 Кирилівка 6131 9910911 Комиш-Зоря 6147 9910911 Комишуваха 6141 9910911 Куйбишеве 6147 9910911 Кушугум 612 9910911 Малокатеринівка 612 9910911 Мелітополь 619, 6192 9910911 Михайлівка 6132 9910911 Нововасилівка 6133 9910911 Новомиколаївка 6144 9910911 Оріхів 6141 9910911 Пологи 6165 9910911 Приазовське 6133 9910911 Приморськ 6137 9910911 Пришиб 6132 9910911 Розівка 6162 9910911 Тернувате 6144 9910911 Токмак 6178 9910911 Чернігівка 6140 9910911 Якимівка 6131 9910911

Кіровоград Бобринець Вільшанка Власівка Гайворон Голованівськ Димитрове Добровеличківка Долинська Єлизаветградка Завалля Знам’янка Капітанівка Компаніївка Мала Виска Молодіжне Нова Прага Новгородка Новоархангельськ Новомиргород Новоукраїнка Олександрівка Олександрія Онуфріївка Павлиш Пантаївка Петрове Побузьке Приютівка Салькове Світловодськ Ульянівка Устинівка

52"2" 9910911 5257 9910911 5250 9910911 5236 9910911 5254 9910911 5252 9910911 5235 9910911 5253 9910911 5234 9910911 5242 9910911 5254 9910911 5233 9910911 5256 9910911 5240 9910911 5258 9910911 5234 9910911 5235 9910911 5241 9910911 5255 9910911 5256 9910911 5251 9910911 5242 9910911 5235 9910911 5238 9910911 5238 9910911 5235 9910911 5237 9910911 5252 9910911 5235 9910911 5254 9910911 5236 9910911 5259 9910911 5239 9910911

Івано-Франківськ 34 "2","22" 9910911 Більшівці 3431 9910911 Богородчани 3471 9910911 Болехів 3437 9910911 Брошнів-Осада 3474 9910911 Букачівці 3435 9910911 Бурштин 3438 9910911 Верховина 3432 9910911 Вигода 3477 9910911 Войнилів 3472 9910911 Ворохта 3434 9910911 Галич 3431 9910911 Гвіздець 3433 9910911 Городенка 3430 9910911 Ділятин 3475 9910911 Долина 3477 9910911 Жовтень 3436 9910911 Заболотів 3476 9910911 Калуш 3472 9910911 Коломия 3433 9910911 Косів 3478 9910911 Кути 3478 9910911 Ланчин 3475 9910911 Лисець 3436 9910911 Надвірна 3475 9910911

Луганськ Алчевськ Антрацит Біловодськ Білокуракине Білолуцьк Брянка Зимогір’я Ізварине Кіровськ Красний Кут Красний Луч Краснодон Кремінна Лисичанськ Лозно-Олександрівка Ломуватка Лутугине Марківка Мілове Нижня Дуванка Новоайдар Новопсков Олександрівськ Первомайськ

64"2" 9910911 6442 9910911 6431 9910911 6466 9910911 6462 9910911 6463 9910911 6443 9910911 6473 9910911 6435 9910911 6446 9910911 6431 9910911 6432 9910911 6435 9910911 6454 9910911 6451 9910911 6462 9910911 6443 9910911 6436 9910911 6464 9910911 6465 9910911 6471 9910911 6445 9910911 6463 9910911 642 9910911 6455 9910911

Місто Перевальськ Попасна Ровеньки Рубіжне Сватове Свердловськ Сєвєродонецьк Слов’яносербськ Станиця Луганська Старобільськ Стаханов Троїцьке Фрунзе

Код 6441 6474 6433 6453 6471 6434 6452 6473 6472 6461 6444 6456 6473

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

Луцьк 33 "2", "22" 9910911 Березолуки 3368 9910911 Берестечко 3379 9910911 Володимир-Волинський 3342 9910911 Голоби 3352 9910911 Головне 3377 9910911 Горохів 3379 9910911 Жовтневе 3344 9910911 Заболоття 3366 9910911 Іваничі 3372 9910911 Камінь-Каширський 3357 9910911 Ківерці 3365 9910911 Ковель 3352 9910911 Колки 3376 9910911 Локачі 3374 9910911 Луків 3363 9910911 Любешів 3362 9910911 Любомль 3377 9910911 Маневичі 3376 9910911 Мар’янівка 3379 9910911 Нововолинськ 3344 9910911 Олика 3365 9910911 Ратне 3366 9910911 Рожище 3368 9910911 Сенкевичівка 3379 9910911 Стара Вижівка 3346 9910911 Торчин 3322 9910911 Турійськ 3363 9910911 Устилуг 3342 9910911 Цумань 3365 9910911 Шацьк 3355 9910911 Львів 32, 32"2" 9910911 Белз 3257 9910911 Бібрка 3263 9910911 Бориня 3269 9910911 Борислав 3248 9910911 Броди 3266 9910911 Брюховичі 322 9910911 Буськ 3264 9910911 Великий Любінь 3231 9910911 Великі Мости 3257 9910911 Верхнє Синьовидне 3251 9910911 Гірник 3249 9910911 Глиняни 3265 9910911 Гніздичів 3239 9910911 Городок 3231 9910911 Дашава 3245 9910911 Добромиль 3238 9910911 Добротвір 3254 9910911 Дрогобич 3244 9910911 Дубляни 3252 9910911 Жвирка 3257 9910911 Жидачів 3239 9910911 Жовква 3252 9910911 Журавне 3239 9910911 Золочів 3265 9910911 Івано-Франкове 3259 9910911


Телефонний зв’язок по Україні Telephone communication in Ukraine • Телефонная связь по Украине Місто Кам’янка-Бузька Комарне Краковець Красне Куликів Лопатин Магерів Медениця Миколаїв Моршин Мостиська Немирів Нижанковичі Новий Роздол Новий Яричів Нові Стрілища Новояворівськ Олесько Перемишляни Підбуж Підкамінь Поморяни Пустомити Рава-Руська Радехів Роздол Рудне Самбір Сколе Славське Сокаль Стара Сіль Старий Самбір Стебник Стрий Судова Вишня Східниця Трускавець Турка Хирів Ходорів Червоноград Шкло Щирець Яворів

Код 3254 3231 3259 3264 3252 3255 3252 3244 3241 3260 3234 3259 3238 3261 3254 3239 3256 3264 3263 3244 3266 3265 3230 3252 3255 3241 322 3236 3251 3251 3257 3238 3238 3244 3245 3234 3248 3247 3269 3238 3239 3249 3259 3230 3259

Миколаїв Арбузинка Баштанка Березанка Березнігувате Братське Велика Корениха Веселинове Вознесенськ Врадіївка Доманівка Казанка Криве Озеро Кудрявцівка Нова Одеса Новий Буг Олександрівка Ольшанське Очаків Південноукраїнськ Підгородна Снігурівка Тернівка

51"2" 9910911 5132 9910911 5158 9910911 5153 9910911 5168 9910911 5131 9910911 512 9910911 5163 9910911 5134 9910911 5135 9910911 5152 9910911 5164 9910911 5133 9910911 5163 9910911 5167 9910911 5151 9910911 5134 9910911 512 9910911 5154 9910911 5136 9910911 5161 9910911 5162 9910911 512 9910911

Одеса Ананьїв

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

48, 48"2" 9910911 4863 9910911

Місто Арциз Балта Березине Березівка Білгород-Дністровський Біляївка Болград Бородіно Велика Михайлівка Великодолинське Вилкове Затока Іванівка Ізмаїл Іллічівськ Кілія Кодима Комінтернівське Котовськ Красні Окни Лиманське Любашівка Миколаївка Нові Білярі Овідіополь Олександрівка Рені Роздільна Саврань Сарата Сергіївка Серпневе Суворове Таїрове Тарутине Татарбунари Теплодар Фрунзівка Цебрикове Ширяєве Южне Полтава Артемівка Білики Велика Багачка Гадяч Глобине Гоголеве Градизьк Гребінка Диканька Зіньків Карлівка Кобеляки Козельщина Комишня Котельва Кременчук Лохвиця Лубни Машівка Миргород Нова Галещина Нові Санжари Новооржицьке Опішня Оржиця Пирятин Решетилівка Ромодан Семенівка

Код 4845 4866 4847 4856 4849 4852 4846 4847 4859 4851 4843 4849 4854 4841 4868 4843 4867 4855 4862 4861 4853 4864 4857 482 4851 482 4840 4853 4865 4848 4849 4847 4841 482 4847 4844 4850 4860 4859 4858 4842

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 22022 9910911 9910911 9910911 9910911

53 "2","22" 9910911 5347 9910911 5343 9910911 5345 9910911 5354 9910911 5365 9910911 5345 9910911 5365 9910911 5359 9910911 5351 9910911 5353 9910911 5346 9910911 5343 9910911 5342 9910911 5355 9910911 5350 9910911 536, 5366 9910911 5356 9910911 5361 9910911 5364 9910911 5355 9910911 5342 9910911 5344 9910911 5357 9910911 5353 9910911 5357 9910911 5358 9910911 5363 9910911 5355 9910911 5341 9910911

Місто Хорол Чорнухи Чутове Шишаки

Код 5362 5340 5347 5352

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911

Рівне Березне Володимирець Гоща Демидівка Дубно Дубровиця Зарічне Здолбунів Квасилів Клевань Клесів Корець Костопіль Кузнецовськ Млинів Оржів Острог Першотравневе Радивилів Рокитне Сарни Смига Соснове

36 "2","22" 9910911 3653 9910911 3634 9910911 3650 9910911 3637 9910911 3656 9910911 3658 9910911 3632 9910911 3652 9910911 362 9910911 362 9910911 36552 9910911 3651 9910911 3657 9910911 3636 9910911 3659 9910911 362 9910911 3654 9910911 3653 9910911 3633 9910911 3635 9910911 3655 9910911 3656 9910911 3653 9910911

Сімферополь Аграрне Аерофлотський Азовське Алупка Алушта Армянськ Багерове Бахчисарай Берегове Білогірськ Білокам’янськ Ботанічне Виноградне Відрадне Восход Гаспра Гвардійське Голуба Затока Гресівський Гурзуф Джанкой Євпаторія Заозерне Зуя Кацівелі Кача Керч Кіровське Коктебель Кореїз Краснокам’янка Куйбишеве Курортне Курпати Леніно Лівадія Масандра Молодіжне Нижньогірський Новий Світ Новоозерне

65"2" 9910911 652 9910911 652 9910911 6564 9910911 654 9910911 6560 9910911 6567 9910911 6557 9910911 6554 9910911 6554 9910911 6559 9910911 692 9910911 654 9910911 654 9910911 654 9910911 654 9910911 654 9910911 652 9910911 654 9910911 652 9910911 654 9910911 6564 9910911 6569 9910911 6569 9910911 6559 9910911 654 9910911 692 9910911 6561 9910911 6555 9910911 6562 9910911 654 9910911 654 9910911 6554 9910911 6566 9910911 654 9910911 6557 9910911 654 9910911 654 9910911 652 9910911 6550 9910911 6566 9910911 6569 9910911

Місто Новоселівське Октябрське Орджонікідзе Ореанда Паркове Партеніт Первомайське Понизівка Поштове Приморський Роздольне Саки Санаторне Севастополь Сімеїз Совєтське Совєтський Старий Крим Судак Феодосія Форос Чорноморське Щебетовка Щолкіне Ялта

Код 6553 6556 6562 654 654 6560 6552 654 6554 6562 6553 6563 654 69"2" 654 654 6551 6555 6566 6562 654 6558 6562 6557 654

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

Суми Білопілля Буринь Велика Писарівка Ворожба Вороніж Глухів Дружба Дубов’язівка Зноб-Новгородське Кириківка Конотоп Краснопілля Кролевець Лебедин Липова Долина Недригайлів Низи Охтирка Путивль Ромни Свеса Середина-Буда Сонячне Степанівка Тростянець Угроїди Ульянівка Хотінь Червоне Чупахівка Шалигине Шостка Ямпіль

54"2" 9910911 5443 9910911 5454 9910911 5457 9910911 5443 9910911 5449 9910911 5444 9910911 5456 9910911 5447 9910911 5451 9910911 5457 9910911 5447 9910911 5459 9910911 5453 9910911 5445 9910911 5452 9910911 5455 9910911 542 9910911 5446 9910911 5442 9910911 5448 9910911 5456 9910911 5451 9910911 5446 9910911 5422 9910911 5458 9910911 5459 9910911 5443 9910911 542 9910911 5444 9910911 5446 9910911 5444 9910911 5449 9910911 5456 9910911

Тернопіль Бережани Борщів Бучач Великий Глибочок Великі Бірки Великі Дедеркали Вишнівець Гримайлів Гусятин Заліщики

35"2" 9910911 3548 9910911 3541 9910911 3544 9910911 352 9910911 352 9910911 3558 9910911 3550 9910911 3557 9910911 3557 9910911 3554 9910911


Телефонний зв’язок по Україні Telephone communication in Ukraine • Телефонная связь по Украине Місто Заложці Збараж Зборів Золотий Потік Золотники Козлів Козова Копичинці Коропець Кременець Ланівці Мельниця-Подільська Микулинці Монастириська Нове Село Підволочиськ Підгайці Почаїв Скала-Подільська Скалат Теребовля Товсте Хоростків Чортків Шумське

Код 3540 3550 3540 3544 3551 3547 3547 3557 3555 3546 3549 3541 3551 3555 3543 3543 3542 3546 3541 3543 3551 3554 3557 3552 3558

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

Ужгород 31"2","22" 9910911 Берегове 3141 9910911 Буштина 3134 9910911 Великий Березний 3135 9910911 Вилок 3143 9910911 Виноградів 3143 9910911 Воловець 3136 9910911 Довге 3144 9910911 Дубове 3134 9910911 Жденеве 3136 9910911 Ільниця 3144 9910911 Іршава 3144 9910911 Міжгір’я 3146 9910911 Мукачеве 3131 9910911 Нижні Ворота 3136 9910911 Перечин 3145 9910911 Поляна 3133 9910911 Рахів 3132 9910911 Свалява 3133 9910911 Середнє 3122 9910911 Солотвина 3134 9910911 Тересва 3134 9910911 Тур’ї-Ремети 3145 9910911 Тячів 3134 9910911 Хуст 3142 9910911 Чинадієве 3131 9910911 Чоп 312 9910911 Харків Андріївка Бабаї Балаклія Барвінкове Безлюдівка Березівка Білий Колодязь Близнюки Богодухів Борова Буди Валки Васищеве Введенка Великий Бурлук Високий Вільшани

57, 57"2" 9910911 5749 9910911 572 9910911 5749 9910911 5757 9910911 572 9910911 572 9910911 5741 9910911 5754 9910911 5758 9910911 5759 9910911 572 9910911 5753 9910911 572 9910911 5746 9910911 5752 9910911 572 9910911 5763 9910911

Місто Вовчанськ Гути Дворічна Дергачі Есхар Зачепилівка Зідьки Зміїв Золочів Ізюм Кегичівка Ківшарівка Ков’яги Козача Лопань Коломак Коротич Костянтинівка Кочеток Красноград Краснокутськ Кулиничі Куп’янськ Лиман Лозова Люботин Мала Данилівка Малинівка Мерефа Новопокровка Панютине Пересічна Печеніги Південне Пісочин Покотилівка Польова Приколотне Прудянка Рогань Сахновщина Слатине Солоницівка Старий Мерчик Старий Салтів Утківка Хорошеве Чапаєве Черкаська Лозова Чкаловське Чугуїв Шарівка Шевченкове Херсон Антонівка Архангельське Асканія-Нова Берислав Біла Криниця Білозерка Брилівка Велика Лепетиха Верхній Рогачик Високопілля Генічеськ Гола Пристань Горностаївка Іванівка Каланчак Калінінське Каховка Козацьке

Код 5741 5758 5750 5763 5746 5761 5747 5747 5764 5743 5755 5742 5753 5763 5766 572 5756 5746 5744 5756 572 5742 5747 5745 572 5763 5746 572 5746 5745 5763 5765 572 572 572 5763 5752 5763 572 5762 5763 5763 5753 5741 572 572 5755 5763 5746 5746 5758 5751

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

55"2" 9910911 5537 9910911 5535 9910911 5538 9910911 5546 9910911 5532 9910911 5547 9910911 5542 9910911 5543 9910911 5545 9910911 5535 9910911 5534 9910911 5539 9910911 5544 9910911 5531 9910911 5530 9910911 5532 9910911 5536 9910911 5546 9910911

Місто Лазурне Мирне Нижні Сірогози Нова Каховка Нововоронцовка Новоолексіївка Новотроїцьке Партизани Рубанівка Сиванське Скадовськ Цюрупинськ Чаплинка

Код 5537 5530 5540 5549 5533 5534 5548 5534 55431 5548 5537 5542 5538

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

Хмельницький 38 "2","22" 9910911 Антоніни 3855 9910911 Базалія 3844 9910911 Білогір’я 3841 9910911 Війтівці 3845 9910911 Віньківці 3846 9910911 Вовковинці 3856 9910911 Волочиськ 3845 9910911 Городок 3851 9910911 Гриців 3840 9910911 Деражня 3856 9910911 Дунаївці 3858 9910911 Закупне 3859 9910911 Ізяслав 3852 9910911 Кам’янець-Подільський 3849 9910911 Красилів 3855 9910911 Летичів 3857 9910911 Лозове 3856 9910911 Меджибіж 3857 9910911 Нетішин 3848 9910911 Нова Ушиця 3847 9910911 Полонне 3843 9910911 Сатанів 3851 9910911 Славута 3842 9910911 Смотрич 3858 9910911 Стара Синява 3850 9910911 Стара Ушиця 3849 9910911 Старокостянтинів 3854 9910911 Теофіполь 3844 9910911 Чемерівці 3859 9910911 Чорний Острів 3822 9910911 Шепетівка 3840 9910911 Ямпіль 3841 9910911 Ярмолинці 3853 9910911 Ясне 3845 9910911 Яхнівці 3845 9910911 Черкаси Буки Ватутіне Верхнячка Вільшана Городище Драбів Жашків Звенигородка Золотоноша Ірдинь Кам’янка Канів Катеринопіль Лисянка Маньківка Монастирище Ротмістрівка Руська Поляна Сміла Стеблів

47"2" 9910911 4748 9910911 4740 9910911 4745 9910911 4734 9910911 4734 9910911 4738 9910911 4747 9910911 4740 9910911 4737 9910911 4722 9910911 4732 9910911 4736 9910911 4742 9910911 4749 9910911 4748 9910911 4746 9910911 4733 9910911 472 9910911 4733 9910911 4735 9910911

Місто Тальне Умань Христинівка Чигирин Шпола Шрамківка Юрківка

Код 4731 4744 4745 4730 4741 4738 4740

Довідка 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911 9910911

Чернівці 37 "2","22" 9910911 Берегомет 3730 9910911 Вашківці 3730 9910911 Вижниця 3730 9910911 Герца 3740 9910911 Герца 3740 9910911 Глибока 3734 9910911 Заставна 3737 9910911 Кельменці 3732 9910911 Кіцмань 3736 9910911 Кострижівка 3737 9910911 Красноїльськ 3735 9910911 Лужани 3736 9910911 Неполоківці 3736 9910911 Новодністровськ 3741 9910911 Новоселиця 3733 9910911 Путила 3738 9910911 Сокиряни 3739 9910911 Сторожинець 3735 9910911 Хотин 37312 9910911 Чернігів 46 "2","22" 9910911 Батурин 4635 9910911 Бахмач 4635 9910911 Березна 4644 9910911 Бобровиця 4632 9910911 Борзна 4653 9910911 Варва 4636 9910911 Вертіївка 4631 9910911 Городня 4645 9910911 Десна 4646 9910911 Дігтярі 4639 9910911 Дмитрівка 4635 9910911 Добрянка 4641 9910911 Дружба 4633 9910911 Замглай 4641 9910911 Ічня 4633 9910911 Козелець 4646 9910911 Корюківка 4657 9910911 Ладан 4637 9910911 Линовиця 4637 9910911 Лосинівка 4631 9910911 Любеч 4641 9910911 Макошине 4644 9910911 Мала Дівиця 4637 9910911 Мена 4644 9910911 Ніжин 4631 9910911 Новгород-Сіверський 4658 9910911 Новий Биків 4632 9910911 Носівка 4642 9910911 Олишівка 4622 9910911 Остер 4646 9910911 Парафіївка 4633 9910911 Понорниця 4656 9910911 Прилуки 4637 9910911 Радуль 4641 9910911 Седнів 4622 9910911 Семенівка 4659 9910911 Сосниця 4655 9910911 Срібне 4639 9910911 Талалаївка 4634 9910911 Холми 4657 9910911 Щорс 4654 9910911


Міжнародний телефонний зв’язок International telephone communication • Международная телефонная связь Країна/Місто АВСТРАЛІЯ Аделаїда Балларет Брисбен Брокен Гілл Вуллонгонг Гiлонг Голд-Кост Дарвін Калгурлі Канберра Мельбурн Ньюкасл Перт Рокгемптон Сідней Таунсвiлл Хобарт

Код Різниця у часі 61 881-884 +7,5 353 +8 73 +8 880 +8 242 +8 352 +8 75 +8 889 +7,5 890 +8 262 +8 38,39 +8 249 +8 892-894 +8 749 +8 28,29 +8 747 +8 362 +8

АВСТРІЯ Брегенц Вельс Відень Вiнер- Нойштадт Грац Еiзенштадт Зальцбург Інсбрук Кіцбюель Клагенфурт ЛІнц Майрхофен Санкт-Пельтен Санкт-Антон Штайр Філлах

43 5574 7242 1 2622 316 2682 662 512 5356 463 732 5285 2742 5446 7252 4242

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

АЗЕРБАЙДЖАН Баку Гянджа Євлах Ленкорань Мінгечаур Нахічевань Сабiрабад Сумгаїт Ханкенді Ширван

994 12 22 166 171 147 36 143 18 162 197

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

АЛБАНІЯ Бурель Влора Кукес Лушна Тірана Фієр Шкодер

355 7 33 24 35 4 34 22

0 0 0 0 0 0 0

АЛЖИР Алжир Аннаба Батна Беджайя Біскра Бліда Константина Оран Сетіф Скікда Тлемсен Уаргла

213 21 38 33 34 33 25 31 41 36 38 43 29

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Країна/Місто

Код Різниця у часі

Країна/Місто

Код Різниця у часі 56 -1 16 -1 42,43 -1 15 -1 65 -1 81 -1 59 -1 12 -1 69 -1 71 -1

АМЕРИКАНСЬКI ОСТРОВИ САМОА Усі міста

684

-13

АНГІЛЬЯ Усі міста

1 264

-6

АНГОЛА Луанда Усі інші міста

244 2 4

-1 -1

Кортрейк Левен Льєж Мехелен Монс Намюр Остенде Тонгерен Турне Шарлеруа

АНДОРРА 376 Не треба набирати коди міст

-1

БЕНІН 229 Не треба набирати коди міст

-1

БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ Усі міста

-6

1

АНТИГУА І БАРБУДА Усі міста

1 268

-6

АРГЕНТИНА Байя-Бланка Буенос-Айрес Кордова Ла-Плата Мар-Дель-Плата Мендоса Ріо-Куарто Росаріо Сальта Сан-Хуан Сан-Мігель-ДеТукума Санта-Фе

54 291 11 351 221 223 261 358 341 387 264

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

381

-5

342

-5

АРУБА Усі міста

297 8

-6

АФГАНІСТАН Кабул

93 20

+2,5

БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ Усі міста

1 242

-7

БАНГЛАДЕШ Богра Дакка Кгулна Комілла Майменсингх Читтагонг

880 51 2 41 81 91 31

+4 +4 +4 +4 +4 +4 +4

БАРБАДОС Усі міста

1 246

-6

БАХРЕЙН 973 Не треба набирати коди міст

+1

БЕЛІЗ Беліз Бельмопан Дангрига Коросаль Ориндж Уолк БЕЛЬГІЯ Антверпен Арлон Брюгге Брюссель Гасселт Гент Дінан Іпр

501 22 82 52 42 32

-7 -7 -7 -7 -7

32 3 63 50 2 11,89 92,93 82 57

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

БІЛОРУСЬ Барановичi Бобруйськ Борисов Брест Вiтебськ Гомель Гродно Мінськ Могильов Молодечно Пiнськ Полоцьк БОЛГАРІЯ Албена Благоєвград Бургас Варна Велико- Тирново Габрово Куал-Белайт Ловеч Пернік Пловдів Русе Софія Тутонг БОЛІВІЯ Ла-Пас Санта-Крус БОСНІЯ І ГЕРЦEГОВИНА Баня-Лука Зениця Сараєво

1 441 375 163 225, 2251 177 16"2" 21"2" 23"2", "22" 15"2", "22" 17 22"2" 176 165 2144

0 0 0 0 0 0

Країна/Місто Лондрина Манаус Натал Порту-Алегрі Рібейран-Прету Ріо-де-Жанейро Сальвадор Сантус Сан-Луїс Сан-Паулу Форталеза БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ Бандар-СеріБегаван

Код Різниця у часі 43 -5 92 -5 84 -5 51 -5 16 -5 21 -5 71 -5 13 -5 99 -5 11 -5 85 -5 673 2

+6

БУРКІНА-ФАСО Не треба набирати коди міст

226

БУРУНДІ Бужумбура

257 2

0

БУТАН 975 Не треба набирати коди міст

+3,5

ВАЛІЙСЬКІ ТА 681 ФУТУНСЬКІ ОСТРОВИ Не треба набирати коди міст

+10

ВАНУАТУ 678 Не треба набирати коди міст

0

ВАТИКАН Ватикан

379 6

-1

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ Белфаст Бірмінгем Борнмут Бристоль Глазго Единбург Кардіфф Кембридж Ковентрі Ліверпуль Лідс Лондон Манчестер Ноттингем Оксфорд Плімут Портсмут Саутгемптон Шеффілд

44 28 121 1202 117 141 131 29 1223 24 151 113 20 161 115 1865 1752 23 23 114

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

58 251 281 241 264 212 261 243 274 291 242 276 285

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-2

0 0 0 0 0 0

359 5722 73 56 52 62 66 3 68 76 32 82 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

591 2 3

-6 -6

387 51 32 33

-1 -1 -1

БОТСВАНА Габороне Серове Франсистayн

267 31 430 21

0 0 0

БРАЗИЛІЯ Аракажу Белем Белу-Оризонті Бразиліа Жуан-Песоа Кампінас Куритиба

55 79 91 31 61 83 19 41

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

ВЕНЕСУЕЛА Баркісімет Барселона Валенсія Кабімас Каракас Маракайбо Маракай Маріда Матурін Пуерто Кабельо Сан-Крістобаль Сьюдад-Болівар


Міжнародний телефонний зв’язок International telephone communication • Международная телефонная связь Країна/Місто

Код Різниця у часі

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (АМЕРИКАНСЬКІ) Усі міста

340

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ) Усі міста

284

-6

ВІРМЕНІЯ Ванадзор Гюмрі Єреван Чамбарак

374 322 312 10 65

+2 +2 +2 +2

В’ЄТНАМ Ганой Хошимiн

84 4 8

+5 +5

ГАБОН 241 Не треба набирати коди міст

-1

ГАЇТІ 509 Не треба набирати коди міст

-7

ГАЯНА 592 Не треба набирати коди міст

-5

ГАМБІЯ 220 Не треба набирати коди міст

-2

ГАНА Аккра Бокгатанга Кумасі

233 30 38 32

-2 -2 -2

ГВАДЕЛУПА 590 Не треба набирати коди міст

-6

ГВАТЕМАЛА Гватемала Сіті

-8

1 -6

1

502 2

ГВІАНА 594 (ФРАНЦУЗЬКА) Не треба набирати коди міст

-5

ГВІНЕЯ Конакрi

-2

224 4

ГВІНЕЯ-БІСАУ 245 Не треба набирати коди міст ГІБРАЛТАР 350 Не треба набирати коди міст

-2

-1

ГОНДУРАС 504 Не треба набирати коди міст

-8

ГОНКОНГ 852 Не треба набирати коди міст

+6

ГРЕНАДА Усі міста

1 473

-6

ГРЕНЛАНДІЯ 299 Не треба набирати коди міст

-5

ГРЕЦІЯ Александропуліс Арта Афіни Волос

30 2551 2681 21 2421

0 0 0 0

Країна/Місто Гераклiон Драма Кавала Каламата Комотині Корфу Ксантi Ламія Лариса Мітиліні Патри Пірей Піргос Родос Салоніки Сераї Сирос Триполіс Хіос

Код Різниця у часі 281 0 2521 0 251 0 2721 0 2531 0 2661 0 2541 0 2231 0 241 0 2251 0 261 0 21 0 2621 0 2241 0 231 0 2321 0 2281 0 271 0 2271 0

ГРУЗІЯ Батумі Боржомi Кутаїсі Поті Сухумi Тбілісі Цхалтубо Цхінвалі

995 222 367 331 393 442 32 340 344

ГУАМ Усі міста

1 671

+8

ДАНІЯ 45 Не треба набирати коди міст

-1

ДЖИБУТІ 253 Не треба набирати коди міст

+1

ДІЄГО ГАРСІЯ 246 Не треба набирати коди міст

+3

ДОМІНІКА Усі міста

-6

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА Усі міста ЕКВАДОР Гуаякіль Кіто ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ Бата Кваліуб Малабо

1 767

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

1 809,829

-6

593 4 2

-7 -7

240 8 2 9

-1 -1 -1

291 4 3 4

+1 +1 +1

ЕСТОНІЯ 372 Не треба набирати коди міст

0

ЕРІТРЕЯ Асмара Макале Массава

ЕФІОПІЯ Аддіс-Абеба

251 1

+1

Країна/Місто ЄГИПЕТ Александрія Асуан Асьют Бенга Бені-Суейф Гіза Дамангур Дум'ят Ель-Ариш Ель-Тур Ель-Харга Заказік Ісмаілія Каїр Кафр-еш-Шейх Куена Луксор Мансур Марса-Матрух Мінья Порт-Саїд Согаг Суец Танта Файюм Хургада Шибін-аль-Ком

Код Різниця у часі 20 3 0 97 0 88 0 13 0 82 0 2 0 45 0 57 0 68 0 69 0 92 0 55 0 64 0 2 0 47 0 96 0 95 0 50 0 46 0 86 0 66 0 93 0 62 0 40 0 84 0 65 0 48 0

ЄМЕН Аден Аттак Байдаг Ель-Шихр Зінгібар Катн Нісаб Саада Сайвун Сана Таїз Тарім Хаді Ходейда

967 2 5 6 5 2 5 6 7 5 1 4 5 7 3

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

ЗАМБІЯ Лусака

260 1

0

ЗІМБАБВЕ Хараре

263 4

0

ІЗРАЇЛЬ Акка Аскалон Аффула Ашдод Бат-Ям Беер Шева Бейтлахм Газа Димона Ейлат Єрусалим Наблус Назарет Натанья Петах-Тиква Раанана Рамат-Ган Реговот

972 4 8 4 8 3 8 3 8 8 8 2 9 4 9 3 9 3 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Країна/Місто Тель-Авiв Тиверія Хадера Хайфа Хеззлiя Хеврон Цефат

Код Різниця у часі 3 0 4 0 4 0 4 0 9 0 2 0 4 0

ІНДІЯ Аллахабад Амрiтсар Ахмадабад Барода Бгопал Бенгалуру Бомбей (Мумбай) Варанасі Гайдарабад Делі Джайпур Джаландур Калькутта Канпур Лакнау Мадрас Нагпур Пуна Сурат Чандигарг

91 532 183 79 265 755 80 22 542 842 11 141 181 33 512 522 44 712 212 261 172

+3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5

ІНДОНЕЗІЯ Бандунг Банджармасин Денпасар Джакарта Джок’якарта Маланг Манадо Медан Паданг Палембанг Понтіанак Секуранг Семаранг Сурабая Танджункаранг Уджунгпанданг

62 22 511 361 21 274 341 431 61 751 711 561 778 24 31 721 411

+5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5

ІРАК Багдад Басра Гілла Ербіль Кербела Кіркук Мосул Насiрай Наяф Рамаді

964 1 40 30 66 32 50 60 42 33 24

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

ІРАН Абадан Агваз Багтаран Гамадан Ерак Ісфаган Кередж Керман Мешхед

98 631 611 831 811 861 311 261 341 511

+1,5 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5


Міжнародний телефонний зв’язок International telephone communication • Международная телефонная связь Країна/Місто

Країна/Місто

Резайе Тебриз Тегеран Шираз

Код Різниця у часі 441 +1,5 411 +1,5 21 +1,5 711 +1,5

ІРЛАНДІЯ Голуей Дандолк Дингл Дрогеда Дублін Енніс Кілларні Корк Леттеркенні Лімерик Слайго Тiпперерi Трейлі Уотерфорд Уексфорд

353 91 42 66 41 1 65 64 21 74 61 71 62 66 51 53

КАБО-ВЕРДЕ 238 Не треба набирати коди міст

-3

КАЗАХСТАН Актобе Алмати Астана Жезгазган Караганда Кизилорда Костанай Талдикорган Уральськ

7 713"2" 727"2" 717"2" 710"2" 721"2" 724"2" 714"2" 728"2" 711"2"

+3 +4 +4 +4 +4 +3 +3 +4 +2

КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ Усі міста

345

-2

КАМБОДЖА Пном-Пень

855 23

КАМЕРУН 237 Не треба набирати коди міст

ІСЛАНДІЯ 354 Не треба набирати коди міст

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

ІСПАНІЯ Аліканте Бадалона Барселона Бенідорм Більбао Валенсія Мадрид Малага Марбелья Ов’єдо Севілья Торремолiнос Хіхон

34 96 93 93 96 94 96 91 95 95 98 95 95 98

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

ІТАЛІЯ Барі Болонья Брешiа Венеція Верона Генуя Кальярі Капрі Комо Мессина Мілан Модена Неаполь Падуя Палермо Перуджа Пескара Піза Рим Салерно Тріест Турін Флоренція

39 80 51 30 41 45 10 70 81 31 90 2 59 81 49 91 75 85 50 6 89 40 11 55

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

ЙОРДАНІЯ Акаба Амман Ель-Керак Ель-Сальт

962 3 6 3 5

0 0 0 0

Ериха Зерка Ірбід Маан

КАНАДА Ванкувер Вікторія Вінніпег Галф Галіфакс Гамільтон Гандер Едмонтон Калгарі Квебек Кінгстон Кітченер Корнер-Брук Лондон Медісін-Гат Монктон Монреаль Ніагара-Фоллс Нью-Вестмiнстер Оттава Ошава Петерборуф Ред-Дір Рiджайна Садбері Саскатун Тандер-Бей Торонто Труа-Рів'єр Уайтгорс Уїнсор Фредериктон Шарлоттаун Шербрук

Код Різниця у часі 2 0 5 0 2 0 3 0

1 -7

+5

-1

1 604,778 250 204 519 902 905,289 709 780 403 418 613 519 709 519 403 506 514 905,289 604,778 613 905,289 705 403 306 705 306 807 416,647 819 867 519 506 902 819

-10 -10 -8 -7 -6 -6 -5,5 -9 -9 -7 -7 -7 -5,5 -7 -9 -6 -7 -7 -10 -7 -7 -7 -9 -9 -7 -9 -7 -7 -7 -10 -7 -6 -6 -7

КАТАР 974 Не треба набирати коди міст

+1

КЕНІЯ Найробі

254 2

+1

Країна/Місто КИРГИЗСТАН Бішкек Баткен Жалалабад Каракол Нарин Ош Талас КИТАЙ Венчжоу Гуанчжоу Далянь Куїнгдао Нантон Пекін Тяньцзинь Урумчі Фучжоу Хайминь Чженьцзян Шанхай Шеньян КІПР Кіренія Ларнака Лимасол Нікосія Пафос Фамагуста

Код Різниця у часі 996 31 +3 36"22" +3 37"22" +3 39"22" +3 35"22" +3 32"22" +3 34"22" +3 86 577 20 411 532 513 10 22 991 591 592 755 21 24

+6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6

357 27 24 25 22 26 23

0 0 0 0 0 0

КІРИБАТІ 686 Не треба набирати коди міст

+11

КОКОСОВI ОСТРОВИ Усі міста

61 9162

+4,5

57 5 1 2 5 4

-7 -7 -7 -7 -7

КОНГО (Республіка) 242 Не треба набирати коди міст

-1

КОНГО (Демократична Республіка) Кіншаса

12

-1

850 2

+7

82 336 62 551 51 21-29 331 53 52 431

+7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7

КОСТА-РІКА 506 Не треба набирати коди міст

-8

КОЛУМБІЯ Барранкілья Богота Калі Картахена Медельїн

КОРЕЯ (НДР) Пхеньян КОРЕЯ (Республіка) Інчхон Кванчжу Масан Пусан Сеул Сувон Тегу Улсан Чонджу

243

Країна/Місто

Код Різниця у часі КОТ-д’ ІВУАР 225 Не треба набирати коди міст -2 КУБА Вілла Клара Гавана Гранма Гуантанамо Ісла де ла Хувенту Камагуей Куідад Габана Лас Тунас Матанзас Пінар дель Ріо Санкті Спірітус Сантьяго-де-Куба Сієго де Авіла Сієнфуегос Холгуін

53 42 47 23 21 46 32 7 31 45 48 41 22 33 43 24

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

КУВЕЙТ 965 Не треба набирати коди міст

+1

ЛАОС В’єнтян В інші міста коди міст набирати не треба

856 21

ЛАТВІЯ Айзкраукле Алуксне Балві Бауска Валка Валмієра Вентспілс Гулбене Даугавпілс Добеле Єкабпілс Єлгава Краслава Кулдига Лієпая Лімбажі Лудза Мадона Огре Прейлі Резекне Рига Салдус Талсі Тукумс Цесіс Юрмала

371 649 643 645 639 647 642 636 644 654 637 652 630 656 633 634 640 657 648 650 653 646 66 638 632 631 641 66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЛЕСОТО 266 Не треба набирати коди міст

0

ЛИТВА Вільнюс Друскінінкай Каунас Клайпеда Паланга Паневежис Шауляй

0 0 0 0 0 0 0

+5 +5

370 5 313 37 46 460 45 41


Міжнародний телефонний зв’язок International telephone communication • Международная телефонная связь Країна/Місто

Код Різниця у часі

ЛІБЕРІЯ 231 Не треба набирати коди міст

-2

ЛІВАН Бейрут Захла Тріполі

961 1 8 6

ЛІВІЯ Бенгазі Беніна Дерна Зав’я Зуара Сабрата Тріполі Тріполі (Міжнародний аеропорт)

218 61 63 81 23 25 24 21

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

22

-1

ЛІХТЕНШТЕЙН 423 Не треба набирати коди міст

-1

ЛЮКСЕМБУРГ 352 Не треба набирати коди міст

-1

МАВРИКІЙ 230 Не треба набирати коди міст

+2

МАВРИТАНІЯ 222 Не треба набирати коди міст

+2

МАДАГАСКАР Антананаріво

261 202

+1

МАЙОТТА Усі міста

269 6

+1

МАКАО 853 Не треба набирати коди міст

+6

0 0 0

МАКЕДОНІЯ Скоп’є

389 2

-1

МАЛАВІ Лілонгве

265 7

0

60 4 7 5 3 6 4 6 6 5

+6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6

МАЛАЙЗІЯ Алор-Сетар Джохор-Бару Іпох Куала-Лампур Малакка Пінанг Порт Діксон Серембан Тайпінг

МАЛІ 223 Не треба набирати коди міст

-2

МАЛЬДІВИ 960 Не треба набирати коди міст

+3

МАЛЬТА 356 Не треба набирати коди міст

-2

МАРОККО Агадир Ель-Джадида Канiтра

212 2 2 3

-2 -2 -2

Країна/Місто Касабланка Марракеш Мекнес Могаммедія Рабат Танжер Тетуан Уджда Фес

Код Різниця у часі 2 -2 2 -2 5 -2 2 -2 3 -2 3 -2 3 -2 3 -2 3 -2

МАРТИНІКА (ФРАНЦУЗЬКІ 596 АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ) Не треба набирати коди міст

-8

МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ Майоро Убейе

692 9 873

+10 +10

МЕКСИКА Акапулько Веракрус Гвадалахара Дуранго Ермосільо Кульякан Масатлан Мексикали Меріда Мехіко Монтеррей Нуево-Ларедо Пуебла Сан-Луїс-Потосі Сьюдад-Хуарес Сьюдад- Обрегон Тампіко Тіхуана Торреон Чіуауа

52 744 229 33 618 662 667 669 686 999 55 81 867 222 444 656 644 833 664 871 614

-8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -8 -10 -8 -8

МІКРОНЕЗІЯ Йап Понапе Трук

691 350 320 330

+8 +8 +8

МОЗАМБІК Бейра Мапуто

258 3 1

0 0

МОЛДОВА Белць Кишинів Комрат

373 231 22 298

0 0 0

МОНАКО Усі міста

377 9

-1

МОНГОЛІЯ Улан-Батор

976 11

+6

МОНСЕРАТ Усі міста

1 664

-6

М’ЯНМА Басейн Мандалей Рангун

95 42 2 1

+4,5 +4,5 +4,5

Країна/Місто

Код Різниця у часі

Країна/Місто

Код Різниця у часі

НАМІБІЯ Аеропорт Віндхук ВІндхук Гобабіс Індустрія Кітсмангуп Свакопмунд Цумеб

264 626 61 681 61 631 641 671

0 0 0 0 0 0 0

НІКАРАГУА Дир’ямба Манагуа Сан-Маркос Хінотега

505 42 2 43 41

-8 -8 -8 -8

НАУРУ 674 Не треба набирати коди міст

+11

НІМЕЧЧИНА Аахен Аугсбург Берлін Білефельд Бонн Брауншвейг Бремен Бремергафен Вісбаден Вупперталь Вюрцбург Галле Гамбург Ганновер Гейдельберг Гера Дортмунд Дрезден Дуйсбург Дюссельдорф Ерфурт Ессен Золінген Кельн Котбус Карлсруе Кассель Кіль Кобленц Леверкузен Лейпціг Любек Магдебург Маннгейм Мюнхен Мюнстер Нюрнберг Ольденбург Потсдам Росток Саарбрюкен Франкфурт-на-Майнi Франкфурт-на-Одерi Фрейбург-наБрейзгау Штутгарт

49 241 821 30 521 228 531 421 471 611 202 931 345 40 511 6221 365 231 351 203 211 361 201 212 221 355 721 561 431 261 214 341 451 391 621 89 251 911 441 331 381 681 69 335

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

761

-1

711

-1

НІУЕ 683 Не треба набирати коди міст

-9

НЕПАЛ Біратнагар Біргандж Бхактапур Катманду Непалгандж

977 21 51 1 1 81

+3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5

НІГЕР 227 Не треба набирати коди міст

-1

НІГЕРІЯ Абеокута Акуре Енугу Заріа Ібадан Ілорін Лагос Порт-Харкорт

234 39 34 42 69 22 31 1 84

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

НІДЕРЛАНДИ Айндховен Алкмаар Альмере Амерсфорт Амстердам Апельдоорн Арнем Бреда Вельно Грьонінген Делфт Ден Хааг Дордрехт Еншеде Ляйден Льойварден Маастріхт Ніймеген Роттердам Сіттард Тільбург Утрехт Хаарлем Хеєрлен Хенгело Хертогенбош Хілверсум Цаандам Цволле

31 40 72 36 33 20 55 26 76 77 50 15 70 78 53 71 58 43 24 10 46 13 30 23 45 74 73 35 75 38

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ Бонейре Куракао Сент-Евстатіус Сент-Мартін

599 7 9 3 5

-6 -6 -6 -6

НОВА ЗЕЛАНДІЯ Веллінгтон Гамільтон Данідін Інверкаргілл Крайстчерч Нейпір Нельсон Нью-Плімут Окленд Палмерстон-Норт Роторуа Тауранга

64 4 7 3 3 3 6 3 6 9 6 7 7

+11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +11


Міжнародний телефонний зв’язок International telephone communication • Международная телефонная связь Країна/Місто

Код Різниця у часі Тімару 3 +11 НОВА КАЛЕДОНІЯ 687 Не треба набирати коди міст +7

Країна/Місто

НОРВЕГІЯ Берген Буде Геугесунн Конгсберг Мосс Нарвік Олесунн Осло Ставангер Тромсе Тронгейм Фредрикстад Шієн

ПАПУА-НОВА ГВІНЕЯ 675 Не треба набирати коди міст

+8

ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА Блумфонтейн Велком Гордонс-Бей Дурбан Ейтенгахе Йоганнесбург Кейптаун Порт-Елізабет Преторія Сасолбург Сомерсет-Вест

51 57 21 31 41 10 21 41 12 16 21

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

595 21 71 31

-5 -5 -5

36

-5

НОРФОЛК Усі міста ОБ’ЕДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ Абу-Дабі Аджман Аль-Айн Дібба Дубай Ум-Ель-Кайвайн Фуджайра Рас-Ель-Хайма Шарджа

47 55 81 52 3 69 82 71 22 51 83 73 69 35 672 3

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

+9,5

971 2 6 3 9 4 6 9 7 6

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

ОМАН 968 Не треба набирати коди міст

+2

ОСТРІВ ВОЗНЕСІННЯ 247 Не треба набирати коди міст

-2

ОСТРІВ РІЗДВА

+5

61

ОСТРІВ СВЯТОЇ 290 ЄЛЕНИ Не треба набирати коди міст ОСТРОВИ КУКА 682 Не треба набирати коди міст ПАКИСТАН Ісламабад Карачі Лагор Мултан Пешавар Усі міста Суккур Фейсалабад

-5

-12

92 51 21 42 61 91 9164 71 41

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3

ПАЛАУ 680 Не треба набирати коди міст

+7

ПАЛЕСТИНСЬКА ТЕРИТОРІЯ (ПАЛЕСТИНА) Бетлехем Газа Ієрихон Єнін Наблус Рамалла

970 2 8 2 4 9 2

0 0 0 0 0 0

Код Різниця у часі Хеврон 2 0 ПАНАМА 507 Не треба набирати коди міст -7

ПАРАГВАЙ Асунсйон Енкарнасьйон Консепсьйон Педро-ХуанКабальєро ПЕРУ Арекіпа Ікітос Куске Ліма Піюра Трухільйо Чімботе Шклай ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ Усі міста ПОЛЬЩА Бидгощ Бялосток Варшава Вроцлав Гданськ Єлена Гура Катовіце Кельце Краків Кросно Лодзь Люблін Ольштин Плоцк Познань Пшемишль Радом Слупськ Сувалки Тарнобжег Тарнув Торунь Холм Цеханув Ченстохова Щецін

27

51 54 94 84 1 73 44 44 74

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

1 670

+8

48 52 85 22 71 58 75 32 41 12 13 42 81 89 24 61 16 48 59 87 15 14 56 82 23 34 91

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Країна/Місто ПОРТУГАЛІЯ Алмада Ангра-ду-Ероїс Баррейро Брага Віла-ду-Порто Евора Ковільян Коімбра Лісабон Мадейра Понта Дельгада Порту Санта-Круз Сетубал Фару

Код Різниця у часі 351 21 -2 295 -2 21 -2 253 -2 296 -2 266 -2 275 -2 239 -2 21 -2 291 -2 296 -2 22 -2 295 -2 265 -2 289 -2

ПУЕРТО-РІКО Усі міста

1 787

РЕСПУБЛІКА ТОГО 228 Не треба набирати коди міст РОСІЯ Архангельськ Астрахань Бєлгород Брянськ Владивосток Волгоград Воронеж Грозний Єкатеринбург Iркутськ Казань Калiнiнград Кострома Краснодар Майкоп Москва Мурманськ Нижнiй Новгород Новосибiрськ Омськ Орел Перм Псков Санкт-Петербург Саратов Смоленськ Сочi Тамбов Томськ Тюмень Уфа Хабаровськ Челябiнськ Якутськ

Галац Клуж Констанца Крайова Орадя Пітешти Плоєшти Сату-Маре Сибіу Тимішоара Тиргу-Муреш Тулча Ясси

Код Різниця у часі 236 0 264 0 241 0 251 0 259 0 248 0 244 0 261 0 269 0 256 0 265 0 240 0 232 0

САЛЬВАДОР 503 Не треба набирати коди міст

-8

-6

САМОА 685 Не треба набирати коди міст

-13

-1

САН-МАРИНО 378 Не треба набирати коди міст

-1

САН-ТОМЕ І ПРІНСІПІ 239 Не треба набирати коди міст

-2

САУДІВСЬКА АРАВІЯ Абга Абкайк Гуфуф Дагран Дамман Джіддо Ель-Катіф Ер-Ріяд Мекка Медина ТаЇф

966 7 3 3 3 3 2 3 1 2 4 2

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

СВАЗІЛЕНД Вілаверде-де-Гвадалі В інші міста коди набирати не треба

268 67

-1

7 818"2" 851"2" 472"2" 483"2","22" 423"2" 844"2" 473"2" 871"2" 343 395"2" 843 401"2" 494"2" 861 877"2" 495, 499 815"2" 831 383 381"2" 486"2" 342 811"2","22" 812 845"2" 481"2" 862"2" 475"2" 382"2" 345"2" 347 421"2" 351 411"2"

+1 +1 +1 +1 +8 +1 +1 +1 +3 +6 +1 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +4 +4 +1 +3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 +3 +3 +8 +3 +7

РУАНДА 250 Не треба набирати коди міст РУМУНІЯ Арад Байя-Маре Бакеу Батошани Брашов Бреїла Бухарест

40 257 262 234 231 268 239 21

Країна/Місто

-1

СЕЙНТ ВІНСЕНТ І ГРЕНАДІНИ Усі міста

784

-6

СЕНТ-КІТС І НЕВІС Усі міста

1 869

-6

СЕНТ-ЛЮСІЯ Усі міста

1 758

-6

СЕНТ-П’ЄР І МІКЕЛОН 508 Не треба набирати коди міст

-5

СЕЙШЕЛЬСЬКІ 248 ОСТРОВИ Не треба набирати коди міст

+2

0

СЕНЕГАЛ 221 Не треба набирати коди міст

-2

0 0 0 0 0 0 0

СЕРБІЯ Белград Бор Нові-Сад Пріштіна Шабац

-1 -1 -1 -1 -1

1

381 11 30 21 38 15


Міжнародний телефонний зв’язок International telephone communication • Международная телефонная связь Країна/Місто

Код Різниця у часі

Країна/Місто

СИРІЯ Алеппо Дамаск Дер’а Забадані Ідліб Кунейтра Латакія Набек Ракка

963 21 11 15 11 23 14 41 11 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Колумбус (Міссісіпі) Колумбус (Огайо) Канзас-Сіті (Міссурі) Лас-Вегас (Невада) Лос-Анджелес Майамі (Флорида) Мемфіс Мілуокі (Вісконсін) Міннеаполіс Новий Орлеан Норфолк (Віргінія)

СІНГАПУР 65 Не треба набирати коди міст

+6

СЛОВАЧЧИНА Банська Бистриця Братислава Кошице Пряшів СЛОВЕНІЯ Любляна Марібор

421 48 2 55 51 386 1 2

СОЛОМОНОВІ 677 ОСТРОВИ Не треба набирати коди міст СОМАЛІ Кісімайо Могадишо

-1 -1 -1 -1

-1 -1

+9

252 3 1

+1 +1

СОЮЗ КОМОРСЬКИХ 269 ОСТРОВІВ Не треба набирати коди міст

+1

СУДАН Омдурман Хартум

249 1 1

0 0

СУРИНАМ 597 Не треба набирати коди міст

-5

СХІДНИЙ ТИМОР 670 Не треба набирати коди міст

+7

США Аляска Атланта Балтимор Бостон (Массачусетс) Бостон (Нью-Йорк) Бурбанк Вашингтон (Район Колумбії) Голлівуд (Каліфорнія) Голлівуд (Флорида) Даллас (Техас) Денвер Де-Мойн (Айова) Де-Мойн (Вашингтон) Детройт Джексон (Міссісіпі) Джерсі-Сіті Індіанополіс Клівленд (Огайо)

1 907 404 410, 301, 443 617, 508, 774, 857 716 708 202 213, 323, 626, 805, 818 954,754 214, 469, 972 303,72 515

-12 -7 -7 -7 -7 -8 -7

Нью-Йорк

Ньюарк 973 (Нью-Джерсі) Оклагома Сіті 405 Пасадина 626 (Каліфорнія) Пітсбург 412,878 (Пенсильванія) Портленд (Орегона) 503,971 Провіденс 401 (Роуд Айленд) Річмонд (Віргiнія) 804 Рочестер (Нью-Йорк) 585 Сакраменто 916 Сан-Дієго 619 (Каліфорнія) Сан-Франциско 415,65 Сент-Луїс (Міссурі) 314 Сент-Пол 651 Сіетл 206 Солт-Лейк-Сіті 801 Спрінгфілд 413 (Массачусетс) Толедо 419,567 Філадельфія 215, 267, (Пенсильванія) 445 Фінікс 602 Форт-Лодердейл 954,754 713, 281, Х’юстон 832 Цинцинатті 513 Чикаго (Іллінойс) 312,773 Чикаго Хейтс 708 (Іллінойс) Чикаго Рідж 708 (Іллінойс) СЬЄРРА-ЛЕОНЕ Бо та Кенема Макені та Коїду Фрітаун ТАДЖИКИСТАН Душанбе Куляб

-10 Курган-Тюбе -7 -10 -9 -10

206

-10

313 601 201,551 317 216

-7 -8 -7 -7 -8

Код Різниця у часі 662 -8 614 -7 816 -8 702 -10 213,323 -10 305,786 -7 901 -8 414 -10 612 -8 504 -8 757 -7 212, 347, 646, 718, -7 917

Хорог Худжанд Хуросон ТАЇЛАНД Бангкок Кхонкен Накхонтрасима Накхонсаван Нонгкай

232 32 52 22 992 37"2", 378, 318 33"22", 338 32"22", 328 35"22", 358 34"22" 3242 66 2 43 44 56 42

-5 -8 -10 -7 -10 -7 -7 -7 -10 -8 -10 -8 -8 -10 -9 -7 -7 -7 -9 -7 -8 -7 -8 -8 -8

-2 -2 -2

+3 +3 +3 +3 +3 +3

+5 +5 +5 +5 +5

Країна/Місто Убонратчатхані Удонтхані Чіанграй Чіангмай

Код Різниця у часі 45 +5 42 +5 54 +5 53 +5

ТАЙВАНЬ І-Лан Кі-лунг Ло-Тунг Пей-канг Пінг-тунг Та-юан Тай-пей Тай-чунг Тоу-лу Тунг-канг Фенг-Ян Хсін-чу Хуа-Ліен Ху-вей Чіа-лі Чінг-шуі Чунг-лі Чу-тунг Ян-Лін

886 3 2 3 5 8 3 2 4 5 8 4 3 3 5 6 4 3 3 4

+6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6

ТАНЗАНІЯ Дадоме Дар-ес-Салам Занзібар Мбея Мванза Морогоро Табора Танга

255 61 51 54 65 68 56 62 53

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

ТОКЕЛАУ 690 Не треба набирати коди міст

-13

ТОНГА 676 Не треба набирати коди міст

+11

ТРИНІДАД І ТОБАГО Усі міста

1 868

-6

ТУВАЛУ 688 Не треба набирати коди міст

+10

ТУНІС Бізерта Габес Картедж Кейруан Кеніс Сус Сфакс Туніс

216 72 75 71 77 73 73 74 71

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

ТУРЕЧЧИНА Анкара Анталья Біледжик Бурдур Бурса Ізмір Невсехір Османіє Різе Сівас Сірнак

90 312 242 228 248 224 232 384 328 464 346 486

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Країна/Місто Стамбул Трабзон Тунджелі Усак Яалова ТУРКМЕНІСТАН Ашгабат Балканабат Дашогуз Мари Туркменабат Туркменбаші Туркменбаші Дашогузької

Код Різниця у часі 212 0 462 0 428 0 276 0 226 0 993 12 222 322 522 422 243

+3 +3 +3 +3 +3 +3

349

+3

ТЕРКС І КАЙКОС 1 ОСТРОВИ Не треба набирати коди міст

-7

УГАНДА Джінджа Ентеббе Кампала

256 43 42 41

+1 +1 +1

УГОРЩИНА Бекешчаба Будапешт Веспрем Дебрецен Дунауйварош Дьендеш Егер Залаєгерсзег Капошвар Кечкемет Мішкольц Нагіканізса Ніредьгаза Печ Салготар'ян Сегед Сольнок Сомбатгей

36 66 1 88 52 25 37 36 92 82 76 46 93 42 72 32 62 56 94

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

УЗБЕКИСТАН Андижан Бухара Джизак Карші Навої Наманган Нукус Самарканд Ташкент Термез Ургенч Фергана Хаваст

998 74"2" 65 "22" 72 "22" 75"22" 79 "22' 69 61"22" 66"2" 71, 71"2" 76"22" 62 73"2" 6737

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3

598 2 42 44 2 72 42 73

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

УРУГВАЙ Лас-П’єдрас Мальдонадо Мінас Монтевідео Пайсанду Пунта-дель-Есте Сальто


Міжнародний телефонний зв’язок International telephone communication • Международная телефонная связь Країна/Місто

Код Різниця у часі

ФАРЕРСЬКІ 298 ОСТРОВИ Не треба набирати коди міст

-2

ФІДЖІ 679 Не треба набирати коди міст

+10

Чаковєц Шибенік

ФІЛІППІНИ Анжелес Багіо Баколод Давао Дагупан Ілоіло Маніла Сан-Пабло Себу

63 45 74 34 82 75 33 2 49 32

+6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6

ФІНЛЯНДІЯ Васа Гельсінкі Гяменлінна Іматра Котка Куопіо Лагті Лапперанта Оулу Порі Порво Рованіемі Тампере Турку Ювяскуля

358 6 9 3 5 5 3 3 5 8 2 3 3 3 2 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ФОЛКЛЕНДСЬКI 500 ОСТРОВИ Не треба набирати коди міст

-6

ФРАНЦІЯ 33 Не треба набирати коди міст

-1

Французькі департаменти 262 і території в Індійському океані Не треба набирати коди міст ФРАНЦУЗЬКА 689 ПОЛІНЕЗІЯ Не треба набирати коди міст ХОРВАТІЯ Бєловар Вараждін Вінковці Віровітіца Госпіч Дубровник Загреб Задар Карловац Копрівніца Крапіна Осієк Пазін Пожега Рієка Сісак Славонскі Брод Спліт

385 43 42 32 33 53 20 1 23 47 48 49 31 52 34 51 44 35 21

Країна/Місто

-12

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Код Різниця у часі 40 -1 22 -1

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА 236 РЕСПУБЛІКА Не треба набирати коди міст

-1

ЧАД Мунду Нджамена

235 69 51

-1 -1

ЧЕХІЯ Брно Градец-Кралове Карлові Вари Мост Оломоуц Острава Пардубіце Пльзень Прага Усті-над-Лабем Чеське-Будейовіце

420 5 49 35 47 58 59 46 37 2 47 38

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

56 55 58 32 32 51 41 51 2 41 45

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

382 51 30 51 50 33 20 52 20 32 50 40 51 52 40 20 51 32 30 31 41 40

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

41 62 56 61 31 32 27 52 81 22

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

ЧИЛІ Антофагаста Аріка Вальпараїсо Вінья-Дель-Мар Кокімбо Консепсьйон Ла-Серена Сантьяго Талькауано Темуко ЧОРНОГОРІЯ Андрієвіца Бар Беране Бєло Полє Будва Даниловград Жабляк Колашин Котор Мойкован Нікшіч Плав Плевля Плужине Подгоріца Рожає Тіват Улцінь Херцег Нові Цетіне Шавнік ШВЕЙЦАРІЯ Аарау Баден Базель Берн Б’єль-Б’єн Бриг Вінтертур Давос Женева

Країна/Місто Інтерлакен Лозанна Локарно Лугано Люцерн Монтре Невшатель Сьон Фрибург Цуг Цюрих Чур

Код Різниця у часі 33 -1 21 -1 91 -1 91 -1 41 -1 21 -1 32 -1 27 -1 26 -1 41 -1 1 -1 81 -1

ШВЕЦІЯ Бурос Вестерос Гельсінборг Гетеборг Ескільстуна Йенчепiнг Карлстадт Лінчепінг Лунд Мальме Норчепінг Стокгольм Сундсваль Упсала

46 33 21 42 31 16 36 54 13 46 40 11 8 60 18

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

ШРІ-ЛАНКА Галес Дехівела Канді Коломбо Маратува

94 9 1 8 1 1

+3,5 +3,5 +3,5 +3,5 +3,5

ЯМАЙКА Усі міста

1 876

-7

ЯПОНІЯ Йокогама Кавасакі Кобе Кіото Нагасакі Нагоя Окаяма Осака Сакаї Саппоро Сендай Тиба Токіо Фукуока Хіросіма

81 45 44 78 75 958 52 862 6 722 11 22 43 3 849 82

+7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

А

Б

В


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

Г

Ґ

Д


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

Е

Є

Ж


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

З

И

I


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

Ї

Й

К


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

Л

М

Н


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

О

П

Р


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

С

Т

У


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

Ф

Х

Ц


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

Ч

Ш

Щ


Телефонний довідник Telephone directory • Телефонный справочник

Ю

Я


Нотатки Notes • Заметки


Нотатки Notes • Заметки


Нотатки Notes • Заметки


Еженедельник на спирали Kraft Foods  

Еженедельник Kraft Foods на спирали с 24 цветными вставками и твердой обложкой. Ежедневник на спирали - удобен а использовании, его приятно...

Еженедельник на спирали Kraft Foods  

Еженедельник Kraft Foods на спирали с 24 цветными вставками и твердой обложкой. Ежедневник на спирали - удобен а использовании, его приятно...

Advertisement