Issuu on Google+


Діловий щоденник Diary/Деловой ежедневник

2011

Ім’я Name/ Имя

Прізвище Surname/ Фамилия

Адреса Address/ Адрес

E-mail Телефон офісу Office telephone/ Телефон офиса

Паспорт Passport/ Паспорт

Права водія Driver licence/ Водительские права

Банк Bank/ Банк

Інші відомості Other informations/ Другие сведения

Серія

Номер

Series/ Серия

Number/ Номер


1:00 -11

-11

2:00 -10

10

12

10

9

-10

3:00 -9

-9

4:00 -8

8

-8

7

7

5:00 -7

-7

6

6

6:00 -6

7

-6

Time zones • Часовые пояса

Часові пояси

6

6

5

7:00 -5

5

5

-5

4

3

5

8:00 -4

4

4

-4

3

3

9:00 -3

-3

10:00 -2

-2

1

1

0

0

11:00 -1

-1

0

12:00 0

0

1

13:00 +1

+1

2

14:00 +2

2

+2

3

3

15:00 +3

3

3

+3

5

4

4

16:00 +4

4

3

+4

5

5

5

17:00 +5

6

5

6

+5

7

18:00 +6

+6

19:00 +7

8

8

+7

20:00 +8

9

+8

21:00 +9

9

10

+9

10

22:00 +10

10

11

+10

11

12

12

23:00 +11

+11

12¾

13

12 10

10

9

-12 -11

24:0000:00 1:00 +12 -12 -11

+12


Календар • Calendar • Календарь 2011 СІЧЕНЬ January • Январь Тиждень

52

ЛЮТИЙ February • Февраль

1

2

3

4

5

Пн

3

10

17

24

31

Вт

4

11

18

25

Ср Чт Пт Сб Нд

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 26 20 27 21 28 22 29 23 30

1 2

5

6

7

8

9

7

14

21

28

1

8

15

22

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

ТРАВЕНЬ May • Май Тиждень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

9

17

18

19

20

21

22

9 10 11 12 13 14 15

16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

35

36

37

38

39

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

КВІТЕНЬ April • Апрель

10

11

12

13

14

15

16

17

Week/Неделя

7

14

21

28

4

11

18

25

Mo/Пн

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 23 30 17 24 31 18 25 19 26 20 27

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 27 21 28 22 29 23 30 24

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

13

1 2 3

ЛИПЕНЬ July • Июль

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь Тиждень

БЕРЕЗЕНЬ March • Март

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

СЕРПЕНЬ August • Август

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Week/Неделя

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28

29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Mo/Пн Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

ЛИСТОПАД November • Ноябрь

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

44

45

46

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 21 28 15 22 29 16 23 30 17 24 18 25 19 26 20 27

47

48

ГРУДЕНЬ December • Декабрь 48

49

50

51

52

Week/Неделя

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Mo/Пн Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

Календар • Calendar • Календарь 2012 СІЧЕНЬ January • Январь Тиждень

52

ЛЮТИЙ February • Февраль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Week/Неделя

2

9

16

23

30

6

13

20

27

5

12

19

26

2

9

16

23

30

Mo/Пн

Вт

3

10

17

24

31

7

14

21

28

6

13

20

27

3

10

17

24

Ср Чт Пт Сб Нд

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 25 19 26 20 27 21 28 22 29

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 28 22 29 23 30 24 31 25

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 25 19 26 20 27 21 28 22 29

1 2 3 4 5

ТРАВЕНЬ May • Май Тиждень

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

1 2 3 4

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь

18

19

20

21

22

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27

28 29 30 31

ВЕРЕСЕНЬ September • Сентябрь Тиждень

9

КВІТЕНЬ April • Апрель

Пн

1

5

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 13

1

ЛИПЕНЬ July • Июль

22

23

24

25

26

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ЖОВТЕНЬ October • Октябрь

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

10 11 12 13 14 15 16

17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

СЕРПЕНЬ August • Август

26

27

28

29

30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

ЛИСТОПАД November • Ноябрь 44

45

46

47

48

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31

31

32

33

34

35

Week/Неделя

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Mo/Пн Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс

ГРУДЕНЬ December • Декабрь 48

49

50

51

52

53

Week/Неделя

10 11 12 13 14 15 16

17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Mo/Пн Tu/Вт We/Ср Th/Чт Fr/Пт Sa/Сб Su/Вс


Таблиці переведення одиниць виміру Conversion scale • Таблицы перевода единиц измерения

Довжина • Length • Длина

Одиниці довжини Льє

4,8280 км

Фарлонг

Дюйми (in)

1

2

3

4

201,16 м

Миля

7,467 км

Верста

1,0668 км

Сажень

2,1336 м

Аршин

711,2 см

Вершок

44,45 см

Фут

304,8 см

Дюйм

25,4 см

Морська миля(міжн)

1,852 км

Статутна миля

1,609 км

Ярд

914,4 мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сантиметри (см)

Температура • Temperature • Температура 32

0

41

5

50

10

68

59

15

20

86

77

25

96

35

30

104

40

113

45

122

50

131

55

140

60

158

149

65

70

167

75

176

80

185

85

194

90

203

95

212

Швидкість • Speed • Скорость 20

30

40

50

60

70

80

90

100

милі/год

0

16

32

48

64

80

96

112

128

144

160

км/год

Одиниці об’єму та вмісту Акр-фут

1233,482 м2

Пуд

16,38 кг

Барель нафтовий

158,987 дм2

159 л

Фунт

409,512 г

Барель сухий

115,627 дм2

115,6 л

Лот

12,797 г

Бушель сухий

35,24 дм2

35,24 л

Золотник

4,265 г

Галон рідинний

3,785 дм2

3,785 л

Галон сухий

4,4048 дм2

4,4048 л

Кварта рідинна

946,35 см2

0,0946 л

28,3495 г

Драхма

1,7718 г

Одиниці площі 2,58999 км2 4046,86 м2

1,101 л

Пінта рідинна

473,17 см2

0,47317 л

Пінта суха

550,61 см2

0,55061 л

Барель

163,65 дм2

163,65 дм2

Бушель

36,368 дм2

36,368 л

2

4,546 л

Галон

Квадратний ярд

0,836127 м2

Кварта

Квадратний фут

929,030 см2

Пінта

6,4516 см2

1233482 л

1,101 дм2

Кварта суха

Квадратний дюйм

С

10

163,8 кг

Акр

o

100

Берковець

Квадратна миля

F

0

Одиниці маси

Унція

o

4,546 дм

1,135 дм2

1,135 л

568,26 см2

0,568 л


Міжнародні штрихові коди International bar codes • Международные штриховые коды Штриховий код  – це ідентифікатор товару, призначений для забезпечення можливості машинного зчитування інформації. Цифровий еквівалент коду EAN-13 складається з: префікса (перші 2  або 3  цифри), що вказує на  національну нумерувальну організацію; • реєстраційного номера підприємства (наступні 4–5 цифр); • товарного коду, який присвоюється продукції з урахуванням вимог системи EAN (з 8 по 12 цифру); • контрольної цифри (остання, тринадцята).

Крайові штрихи Центральні штрихи

4 820012 280032 Код країни

Код виробника

Код товару

Контрольна цифра

КОДИ КРАЇН-ВИРОБНИКІВ ТОВАРУ

740

Гватемала

741

Сальвадор

742

Гондурас

743

Нікарагуа

744

Коста-Ріка

745

Панама

746

Домініканська Республіка

750

Мексика

759

Венесуела

760-769

Швейцарія

770

Колумбія

773

Уругвай

775

Перу

777

Болівія Аргентина

000-139

США, Канада

531

Македонія

779

300-379

Франція

535

Мальта

780

Чилі

380

Болгарія

539

Ірландія

784

Парагвай

383

Словенія

540-549

Бельгія, Люксембург

786

Еквадор

385

Хорватія

560

Португалія

789-790

Бразилія

387

Боснія та Герцоговина

569

Ісландія

800-893

Італія

Данія

840-849

Іспанія

400-440 450-459

Німеччина

570-579

Японія

590

Польща

850

Куба

Киргизстан

594

Ромунія

858

Словаччина

Росія (Російська Федерація)

599

471

Тайвань

474

Естонія

475

470 460-469

Угорщина

859

Чехія

Південна Африка

860

Сербія та Чорногорія

608

Бахрейн

867

Північна Корея

609

Маврикій

869

Латвія

611

Марокко

870-879

476

Азербайджан

613

Алжир

880

Південна Корея

477

Литва

616

Кенія

884

Камбоджа

478

Узбекистан

619

Туніс

885

Таїланд

479

Шрі-Ланка

621

Сирія

888

Сінгапур

480

Філіппіни

622

Єгипет

890

Індія

481

Білорусь

624

Лівія

893

В’єтнам

482

Україна

625

Йорданія

899

Індонезія

484

Молдова

626

Іран

900-919

Австрія

485

Вірменія

627

Кувейт

930-939

Австралія

486

Грузія

628

Саудівська Аравія

940-949

Нова Зеландія

487

Казахстан

629

ОАЕ

955

Малайзія

489

Гонконг

640-649

Фінляндія

958

Макао

Великебританія

690-695

Китай

520

Греція

700-709

Норвегія

528

Ліван

729

529

Кіпр

500-509

600-601

730-739

Ізраїль Швеція

Туреччина Нідерланди


Вінниця

-

Чернігів

Чернівці

Черкаси

Хмельницький

Херсон

Харків

Ужгород

Тернопіль

Суми

Сімферополь

Рівне

Полтава

Одеса

Миколаїв

Львів

Луцьк

Луганськ

Кіровоград

Київ

645 868 125 748 366 256 316 1057 382 360 471 428 593 311 844 602 232 575 734 521 120 343 312 396

Дніпропетровськ 645

-

252 664

Донецьк

868 252

Житомир

125 664 858

Запоріжжя

748

81

-

81

-

738 431

217 738

256 533 727

901 533 294 394 805 975 343 468 196 957 446 430 877 1130 213 376 765 324 891 672

858 217 1171 727 520 148 1111 1221 611

-

Івано-Франківськ 366 901 1171 431 1119 Київ

Івано-Франківськ

Запоріжжя

Житомир

Донецьк

Вінниця

Дніпропетровськ

Відстані між обласними центрами України

731 390 1045 591 706 1100 1391 335 560 988 547 1141 867

131 407 1182 257 423 677 557 468 187 803 477 298 671 690 624 185 321 389 271

1119 607 303 365 681 833 377 497 270 925 365 477 977 1488 287 297 875 405 957 747 -

131 607 561

561 618 1402 328 135 747 627 898 296 1070 908 134 280 1040 798 246 709 143 701 -

298 811 388 550 490 489 337 318 972 346 427 806 478 551 315 190 538 149

Кіровоград

316 294 520 407 303 618 298

Луганськ

1057 394 148 1182 365 1402 811 668

-

668 664 710

Луцьк

382 805 1111 257 681 328 388 664 1199

Львів

360 975 1221 423 833 135 550 710 1379 152

-

174 294 246 627 570 506 547 883 387 225 435 126 637 363

1199 1379 857 977 474 1129 739 253 1289 1539 333 806 1177 706 1292 951 -

152 780 856 725 -

677 377 747 490 174 857 780 850

70 1052 734 159 413 866 869 263 578 336 949

850 970 891 232 1173 896 128 261 1028 1141 240 740 278 690

Миколаїв

471 343 611

Одеса

428 468 731 557 497 627 489 294 977 856 970 120

-

120 420 864 282 681 754 999 556

Полтава

593 196 390 468 270 898 337 246 474 725 891 420 540

Рівне

311 957 1045 187 925 296 318 627 1129 70

-

540 741 392 800 660 1009 831 -

232 864 741 665

665 635 261 825 1149 141 -

51

590 300 642 640

171 548 420 515 529 471 653 279 892 477

1157 664 162 484 805 834 193 508 331 458

Сімферополь

844 446 591 803 365 1070 972 570 739 1052 1173 282 392 635 1157

Суми

602 430 706 477 477 908 346 506 253 734 896 681 800 261 664 896

-

896 1097 1363 652 221 964 696 981 1112

Тернопіль

232 877 1100 298 977 134 427 547 1289 159 128 754 660 825 162 1097 774

Ужгород

575 1130 1391 671 1488 280 806 883 1539 413 261 999 1009 1149 484 1363 1138 338

-

774 1138 190 732 662 540 883 350 -

338 987 831 -

112 575 176 568

1299 1065 455 984 444 951

Харків

734 213 335 690 287 1040 478 387 333 866 1028 556 831

141 805 652 190 987 1299

Херсон

521 376 560 624 297 798 551 225 806 869 1141

471 834 221 732 831 1065 576

Хмельницький

120 765 988 185 875 246 315 435 1177 263 240 590 548 653 193 964 662 112 455 854 641

Черкаси

343 324 547 321 405 709 190 126 706 578 740 300 420 279 508 696 540 575 984 420 351 463

Чернівці

312 891 1141 389 957 143 538 637 1292 336 278 642 515 892 331 981 883 176 444 1036 713 190 660

Чернігів

396 672 867 271 747 701 149 363 951 949 690 640 529 477 458 1112 350 568 951 608 691 455 330 695

51

171

-

576 854 420 1036 608 -

641 351 713 691 -

463 190 455 -

660 330 -

695 -

Умовні позначення областей України на номерних знаках автомобілів АР Крим

01

АК

Київська область

10

АІ

Сумська область

19

ВМ

Вінницька область

02

АВ

м.Київ

11

АА

Тернопільська область

20

ВО

Волинська область

03

АС

Кіровоградська область

12

ВА

Харківська область

21

АХ

Дніпропетровська область

04

АЕ

Луганська область

13

ВВ

Херсонська область

22

ВТ

Донецька область

05

АН

Львівська область

14

ВС

Хмельницька область

23

ВХ

Житомирська область

06

АМ

Миколаївська область

15

ВЕ

Черкаська область

24

СА

Закарпатська область

07

АО

Одеська область

16

ВН

Чернігівська область

25

СВ

Запорізька область

08

АР

Полтавська область

17

ВІ

Чернівецька область

26

СЕ

Івано-Франківська область

09

АТ

Рівненська область

18

ВК

м.Севастополь

27

СН


Робочий план Working plan • Рабочий план January • Январь • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

сб st нд su пн mo вт tu ср wd чт th пт fr сб st нд su пн mo вт tu ср wd чт th пт fr сб st нд su пн mo вт tu ср wd чт th пт fr сб st нд su пн mo вт tu ср wd чт th пт fr сб st нд su пн mo

Cічень


Нотатки Notes • Заметки


Україна · Ukraine · Украина


Україна Ukraine Украина День незалежності 24 серпня 1991 Independence Day August 24, 1991 День независимости 24 августа 1991 Офіційна мова Українська Official language Ukrainian Официальный язык украинский Столиця Київ Capital Kiev Столица Киев Площа, км2 603 628 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 45 939 820 Population Население, чел. ВВП на душу населення 3995 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Українська гривня Currency Ukrainian Hryvnia Валюта Украинская гривна (UAH, 980)


01

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

Пт/Fr/Пт 1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30

cубота january • январь • січень

saturday • суббота •

НОВИЙ РІК, Всесвітній день миру. Григорій, Ілля, Тимофій

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

неділя january • январь • січень

sunday • воскресенье •

02

Данило, Іван, Ігнатій, Юрій


03

понеділок • monday • понедельник січень • january • январь Петро, Уляна • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


04

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок january • январь • січень

tuesday • вторник •

Анастасія, Богдана, Федот


05

середа • wednesday • среда січень • january • январь Василь, Павло • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


06

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер january • январь • січень

thursday • четверг •

Святий вечір. Євгенія, Клавдія, Микола, Пилип


07

п’ятниця • friday • пятница січень • january • январь РІЗДВО ХРИСТОВЕ • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


08

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

cубота january • январь • січень

saturday • суббота •

День метро. Костянтин

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя january • январь • січень

sunday • воскресенье •

09 Степан, Федір, Яків


10

понеділок • monday • понедельник січень • january • январь Ігнатій, Петро, Семен • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

2 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


11

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок january • январь • січень

tuesday • вторник •

Всесвітній день «спасибі». Георгій, Іван, Марко


12

середа • wednesday • среда січень • january • январь Антон, Давид, Ірина, Онисія • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

2 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


13

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер january • январь • січень

thursday • четверг •

Петро


14

п’ятниця • friday • пятница січень • january • январь Обрізання Христове. Василь, Григорій, Емілія, Феодот (Богдан) • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

2 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


15

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

cубота january • январь • січень

saturday • суббота •

Борис, Серафим, Сергій, Уляна

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя january • январь • січень

sunday • воскресенье •

16 Гордій, Павло


17

понеділок • monday • понедельник січень • january • январь Артем, Архип, Данило, Денис, Лука, Марко, Панас, Пилип, Родіон, Семен, Степан, Тимофій, Яків • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

3 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


18

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок january • январь • січень

tuesday • вторник •

Святий вечір. Григорій, Роман


19

середа • wednesday • среда січень • january • январь Хрещення Господнє (Богоявлення) • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

3 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


20

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер january • январь • січень

thursday • четверг •

День Автономної республіки Крим. Іван


21

п’ятниця • friday • пятница січень • january • январь Міжнародний день обіймів. Антон, Василина, Георгій (Юрій, Єгор), Григорій, Ілля • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

3 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

52

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


22

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

cубота january • январь • січень

saturday • суббота •

День Соборності України. Антоніна, Петро, Пилип

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя january • январь • січень

sunday • воскресенье •

23 Григорій, Макар, Павло


24

понеділок • monday • понедельник січень • january • январь Михайло, Терентій, Феодосій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

4 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

54

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


25

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок january • январь • січень

tuesday • вторник •

День студентів. Макар, Петро, Сава, Тетяна


26

середа • wednesday • среда січень • january • январь Міжнародний день працівника митниці. День працівника контрольно-ревізійної служби України, Максим, Петро, Яків • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

4 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

54

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


27

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер january • январь • січень

thursday • четверг •

Адам, Веніамін, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Ніна, Павло, Сава, Сергій, Степан


28

п’ятниця • friday • пятница січень • january • январь Гаврило, Іван, Олена, Павло, Прохор • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

4 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

54

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


29

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

cубота january • январь • січень

saturday • суббота •

День пам’яті героїв Крут. День працівників пожежної ох��рони України. Адам, Максим, Петро

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя january • январь • січень

sunday • воскресенье •

30 Антон, Феодот


31

понеділок • monday • понедельник січень • january • январь Дмитро, Кирило, Марія, Панас • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

5 тиждень • week • неделя

СІЧЕНЬ January • Январь 1

2

3

4

5

Пн/Mo/Пн

54

3

10

17

24

31

Вт/Tu/Вт

4

11

18

25

Ср/We/Ср

5

12

19

26

Чт/Th/Чт

6

13

20

27

Пт/Fr/Пт

7

14

21

28

Сб/Sa/Сб

1

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

2

9

16

23

30


азербайДжанСька реСПУбліка · rePUbliC Of azerbaijan · азербайДжанСкая реСПУблика


Азербайджанська Республіка Republic of Azerbaijan Азербайджанская Республика Проголошення незалежності 18 жовтня 1991 Independence Day October 18, 1991 Провозглашение независимости 18 октября 1991 Офіційна мова Азербайджанська Official language Azerbaijani Официальный язык Азербайджанский Столиця Баку Capital Baku Столица Баку Площа, км2 86 600 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 9 000 000 Population Население, чел. ВВП на душу населення 4500 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Азербайджанський манат Currency Azerbaijani Manat Валюта Азербайджанский манат (AZN, 944)


Робочий план Working plan • Рабочий план February • Февраль • 01

вт tu

02

ср wd

03

чт th

04

пт fr

05

сб st

06

нд su

07

пн mo

08

вт tu

09

ср wd

10

чт th

11

пт fr

12

сб st

13

нд su

14

пн mo

15

вт tu

16

ср wd

17

чт th

18

пт fr

19

сб st

20

нд su

21

пн mo

22

вт tu

23

ср wd

24

чт th

25

пт fr

26

сб st

27

нд su

28

пн mo

Лютий


Нотатки Notes • Заметки


01

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

8

15

22

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок February • февраль • лютий

tuesday • вторник •

Антон, Арсеній, Макар, Марко, Сава, Федір


02

середа • wednesday • среда лютий • February • февраль День бабака. Захар, Інна, Лаврентій, Римма • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

5 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


03

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер February • февраль • лютий thursday • четверг •

Китайський Новий рік. Валеріан, Євген, Максим


04

п’ятниця • friday • пятница лютий • February • февраль Всесвітній день боротьби проти раку. Гаврило, Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Леонтій, Макар, Петро, Тимофій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

5 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


05

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

cубота February • февраль • лютий saturday • суббота •

Геннадій, Дмитро

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя February • февраль • лютий

sunday • воскресенье •

06

Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Тимофій


07

понеділок • monday • понедельник лютий • February • февраль Анатолій, Варвара, Віталій, Володимир, Григорій, Олександр, Пилип, Фелікс • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

6 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


08

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок February • февраль • лютий

tuesday • вторник •

Аркадій, Веніамін, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Марія, Петро, Федір


09

середа • wednesday • среда лютий • February • февраль Міжнародний день стоматолога. Іван, Дмитро, Петро • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

6 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


10

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер February • февраль • лютий thursday • четверг •

Феодосій


11

п’ятниця • friday • пятница лютий • February • февраль Веніамін, Герасим, Іван, Ігнатій, Лаврентій, Лука, Петро, Роман, Серафим, Сергій, Феодот (Богдан), Яків • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

6 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


12

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

cубота February • февраль • лютий saturday • суббота •

Трьох святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого. Василь, Григорій, Іван, Іполит, Петро, Федір

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя February • февраль • лютий

sunday • воскресенье •

13

Богдан, Віктор, Іван, Микита


14

понеділок • monday • понедельник лютий • February • февраль День усіх закоханих. Давид, Петро, Семен, Тимофій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

7 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


15

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок February • февраль • лютий

tuesday • вторник •

Стрітення Господнє, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Гаврило


16

середа • wednesday • среда лютий • February • февраль Ганна, Роман, Семен, Тимофій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

7 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


17

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер February • февраль • лютий thursday • четверг •

Йосип, Кирило, Микола, Сидір


18

п’ятниця • friday • пятница лютий • February • февраль Антон, Василина, Макар • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

7 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


19

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

cубота February • февраль • лютий saturday • суббота •

Іван, Максим, Марія, Христина

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя February • февраль • лютий

sunday • воскресенье •

20 Лука, Петро


21

понеділок • monday • понедельник лютий • February • февраль Міжнародний день рідної мови. Захар, Сава, Степан, Федір • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

8 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


22

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок February • февраль • лютий

tuesday • вторник •

Геннадій, Інокентій


23

середа • wednesday • среда лютий • February • февраль День захисника Вітчизни. Валентина, Галина, Ганна, Прохор, Симон • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

8 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


24

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер February • февраль • лютий thursday • четверг •

Всеволод, Дмитро, Захар


25

п’ятниця • friday • пятница лютий • February • февраль Антон, Євген, Марія, Олексій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

8 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


26

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

cубота February • февраль • лютий saturday • суббота •

Артем, Зоя, Семен, Світлана

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя February • февраль • лютий

sunday • воскресенье •

27

Кирило, Михайло, Юрій, Федір


28

понеділок • monday • понедельник лютий • February • февраль Масляна, Єфросинія, Онисим • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

9 тиждень • week • неделя

ЛЮТИЙ February • Февраль 5

Пн/Mo/Пн

6

7

8

9

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

Ср/We/Ср

2

9

16

23

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


Робочий план Working plan • Рабочий план March • Март • 01

вт tu

02

ср wd

03

чт th

04

пт fr

05

сб st

06

нд su

07

пн mo

08

вт tu

09

ср wd

10

чт th

11

пт fr

12

сб st

13

нд su

14

пн mo

15

вт tu

16

ср wd

17

чт th

18

пт fr

19

сб st

20

нд su

21

пн mo

22

вт tu

23

ср wd

24

чт th

25

пт fr

26

сб st

27

нд su

28

пн mo

29

вт tu

30

ср wd

31

чт th

Березень


Нотатки Notes • Заметки


реСПУбліка білОрУСь · rePUbliC Of belarUs · реСПУблика беларУСь


РЕспубліка Білорусь Republic of Belarus Республика Беларусь Проголошення незалежності 25 серпня 1991 Independence Day August 25, 1991 Провозглашение независимости 25 августа 1991 Офіційні мови білоруська і російська Official languages Belarusian, Russian Официальные языки белорусский и русский Столиця Мінськ Capital Minsk Столица Минск Площа, км2 207 600 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 9 675 600 Population Население, чел. ВВП на душу населення 11 800 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта білоруський рубль Currency Belarusian ruble Валюта Белорусский рубль (BYR, 974)


01

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

8

15

22

29

Вт/Tu/Вт

1

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок march • март • березень

tuesday • вторник •

Всесвітній день кішок. Ілля, Павло


02

середа • wednesday • среда березень • march • март Мар’яна, Пилип, Роман, Федір • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

9 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


03

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер march • март • березень

thursday • четверг •

Всесвітній день письменника. Василь, Віктор, Лев


04

п’ятниця • friday • пятница березень • march • март Архип, Євген, Макар, Максим, Феодот (Богдан) • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

9 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


05

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

cубота march • март • березень saturday • суббота •

Лев, Ярослав

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя march • март • березень

sunday • воскресенье •

06

Прощена неділя. Захар, Георгій (Юрій, Єгор), Остап, Тимофій


07

понеділок • monday • понедельник березень • march • март Початок Великого посту. Анфіса, Панас, Пилип, Федір • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

10 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


08

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок march • март • березень

tuesday • вторник •

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЖІНОК І МИРУ. Іван, Олександр


09

середа • wednesday • среда березень • march • март Міжнародний день ді-джея. Аркадій, Іван • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

10 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


10

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер march • март • березень

thursday • четверг •

Антон, Євген, Тарас


11

п’ятниця • friday • пятница березень • march • март Іван, Микола • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

10 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


12

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

cубота march • март • березень saturday • суббота •

День землевпорядника. Макар, Тимофій, Яків

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя march • март • березень

sunday • воскресенье •

13

Василь, Кіра, Марина, Микола


14

понеділок • monday • понедельник березень • march • март Міжнародний день числа «Пі». Антон, Антоніна, Євдокія • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

11 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


15

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок march • март • березень

tuesday • вторник •

Всесвітній день захисту прав споживачів. Арсеній, Йосип, Феодот (Богдан)


16

середа • wednesday • среда березень • march • март Василь • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

11 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


17

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер march • март • березень

thursday • четверг •

Василь, В’ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків


18

п’ятниця • friday • пятница березень • march • март Андрій, Давид, Костянтин, Марко, Федір • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

11 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


19

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

cубота march • март • березень saturday • суббота •

Аркадій, Костянтин, Федір

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя march • март • березень

sunday • воскресенье •

20

Всесвітній день Землі. Василь, Євген, Павло


21

понеділок • monday • понедельник березень • march • март День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення. Всесвітній день поезії. Міжнародний день ліквідації расової дискримінації. Панас • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

12 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


22

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок march • март • березень

tuesday • вторник •

Всесвітній день водних ресурсів. Валерій, Іван, Ілля, Кирило, Леонтій, Микола, Олександр, Панас, Тарас


23

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс Всесвітній метрологічний день. Всеукраїнський день працівників культури та народного мистецтва. Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Данило, Денис, Леонід, Павло

6

13

20

27

середа • wednesday • среда березень • march • март • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

12 тиждень • week • неделя


24

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер march • март • березень

thursday • четверг •

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Георгій, Іван, Олексій


25

п’ятниця • friday • пятница березень • march • март День Служби безпеки України. Григорій, Семен • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

12 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


26

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

cубота march • март • березень saturday • суббота •

День внутрішніх військ МВС України. Година Землі. Олександр, Терентій, Христина

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя march • март • березень

sunday • воскресенье •

27

Міжнародний день театру. Перехід на літній час. Венедикт, Михайло, Ростислав


28

понеділок • monday • понедельник березень • march • март Данило, Денис, Олександр • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

13 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


29

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок march • март • березень

tuesday • вторник •

Іван, Олександр, Роман


30

середа • wednesday • среда березень • march • март Макар, Олексій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

13 тиждень • week • неделя

БЕРЕЗЕНЬ March • Март 9

Пн/Mo/Пн

10

11

12

13

7

14

21

28

Вт/Tu/Вт

1

8

15

22

29

Ср/We/Ср

2

9

16

23

30

Чт/Th/Чт

3

10

17

24

31

Пт/Fr/Пт

4

11

18

25

Сб/Sa/Сб

5

12

19

26

Нд/Su/Вс

6

13

20

27


31

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер march • март • березень

thursday • четверг •

Данило, Кирило


Нотатки Notes • Заметки


реСПУбліка Вірменія · rePUbliC Of armenia · реСПУблика армения


Республіка Вірменія Republic of Armenia Республика Армения Проголошення незалежності 23 вересня 1991 Independence Day September 23, 1991 Провозглашение независимости 23 сентября 1991 Офіційна мова Вірменська Official language Armenian Официальный язык армянский Столиця Єреван Capital Yerevan Столица Ереван Площа, км2 29 800 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 3 083 000 Population Население, чел. ВВП на душу населення 4270 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Вірменський драм Currency Armenian Dram Валюта Армянский драм (AMD, 51)


Робочий план Working plan • Рабочий план April • Апрель • 01

пт fr

02

сб st

03

нд su

04

пн mo

05

вт tu

06

ср wd

07

чт th

08

пт fr

09

сб st

10

нд su

11

пн mo

12

вт tu

13

ср wd

14

чт th

15

пт fr

16

сб st

17

нд su

18

пн mo

19

вт tu

20

ср wd

21

чт th

22

пт fr

23

сб st

24

нд su

25

пн mo

26

вт tu

27

ср wd

28

чт th

29

пт fr

30

сб st

Квітень


01

п’ятниця • friday • пятница квітень • аpril • апрель День сміху. Інокентій, Одарка, Софія • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

13 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


02

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1

cубота аpril • апрель • квітень

saturday • суббота •

Міжнародний день дитячої книги. Віктор, Іван, Клавдія, Микита, Олександра, Світлана, Сергій, Уляна

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя аpril • апрель • квітень

sunday • воскресенье •

03

День геолога. Кирило, Серафим, Хома, Яків


04

понеділок • monday • понедельник квітень • аpril • апрель Василь, Сергій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

14 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


05

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1

вівторок аpril • апрель • квітень

tuesday • вторник •

Лідія, Марія


06

середа • wednesday • среда квітень • аpril • апрель Артем, Захар, Петро, Степан, Яків • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

14 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


07

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1

четвер аpril • апрель • квітень

thursday • четверг •

Благовіщення Пречистої Діви Марії, Всесвітній день здоров’я. Сава, Тихін


08

п’ятниця • friday • пятница квітень • аpril • апрель Алла, Василь, Гаврило, Ганна, Лариса • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

14 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


09

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1

cубота аpril • апрель • квітень

saturday • суббота •

Іван, Макар, Феодосій

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя аpril • апрель • квітень

sunday • воскресенье •

10 Степан


11

понеділок • monday • понедельник квітень • аpril • апрель Всесвітній день визволення в’язнів фашистських таборів. Іван, Кирило, Марко • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

15 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


12

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1

вівторок аpril • апрель • квітень

tuesday • вторник •

Всесвітній день авіації та космонавтики. День працівників ракетно-космічної галузі України. Іван, Зосим


13

середа • wednesday • среда квітень • аpril • апрель Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

15 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


14

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1

четвер аpril • апрель • квітень

thursday • четверг •

День ДАІ МВС України. Макар, Марія


15

п’ятниця • friday • пятница квітень • аpril • апрель Григорій, Юхим • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

15 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


16

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1

cубота аpril • апрель • квітень

saturday • суббота •

Український День навколишнього середовища. Іван, Микита, Феодосія

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя аpril • апрель • квітень

sunday • воскресенье •

17

ВХІД ГОСПОДНІЙ ДО ЄРУСАЛИМА. ВЕРБНА НЕДІЛЯ. Георгій (Юрій, Єгор), Йосип


18

понеділок • monday • понедельник квітень • аpril • апрель Міжнародний день пам’яток та визначних місць. День пам’яток історії та культури. Марко, Платон • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

16 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


19

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1

вівторок аpril • апрель • квітень

tuesday • вторник •

Мефодій, Ярема


20

середа • wednesday • среда квітень • аpril • апрель Данило, Георгій (Юрій, Єгор) • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

16 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


21

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1

четвер аpril • апрель • квітень

thursday • четверг •

Міжнародний день астрономії. Іларіон, Йосип, Родіон, Юлія


22

п’ятниця • friday • пятница квітень • аpril • апрель Всесвітній день Землі. Антон, Вадим • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

16 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


23

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1

cубота аpril • апрель • квітень

saturday • суббота •

Закінчення Великого посту, Всесвітній день книги та авторського права. Григорій, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя аpril • апрель • квітень

sunday • воскресенье •

24

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ. ПАСХА. Всесвітній день споріднених міст. Антип, Іван, Яків


25

понеділок • monday • понедельник квітень • аpril • апрель Світлий понеділок. Василь, Давид, Іван, Сергій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

17 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


26

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1

вівторок аpril • апрель • квітень

tuesday • вторник •

Світлий вівторок, День Чорнобильської катастрофи. Артем, Дмитро


27

середа • wednesday • среда квітень • аpril • апрель Міжнародний день секретаря. Антон, Іван • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

17 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


28

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

1

четвер аpril • апрель • квітень

thursday • четверг •

День охорони праці Петра, Павла. Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Сава, Яків


29

п’ятниця • friday • пятница квітень • аpril • апрель Міжнародний день танцю. Василина, Галина, Ірина, Леонід, Тимофій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

17 тиждень • week • неделя

КВІТЕНЬ April • Апрель 14

15

16

17

Пн/Mo/Пн

13

4

11

18

25 26

Вт/Tu/Вт

5

12

19

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24


30

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

31

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1

cубота аpril • апрель • квітень

saturday • суббота •

Макар, Олександр

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя мay • май • травень

sunday • воскресенье •

01

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ. Віктор, Іван


Робочий план Working plan • Рабочий план May • Май • 01

нд su

02

пн mo

03

вт tu

04

ср wd

05

чт th

06

пт fr

07

сб st

08

нд su

09

пн mo

10

вт tu

11

ср wd

12

чт th

13

пт fr

14

сб st

15

нд su

16

пн mo

17

вт tu

18

ср wd

19

чт th

20

пт fr

21

сб st

22

нд su

23

пн mo

24

вт tu

25

ср wd

26

чт th

27

пт fr

28

сб st

29

нд su

30

пн mo

31

вт tu

Травень


ГрУзія · GeOrGia · ГрУзия


Грузія Georgia Грузия Проголошення незалежності 9 квітня 1991 Independence Day April 9, 1991 Провозглашение независимости 9 апреля 1991 Офіційна мова Грузинська Official language Georgian Официальный язык грузинский Столиця Тбілісі Capital Tbilisi Столица Тбилиси Площа, км2 69 700 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 4 385 400 Population Население, чел. ВВП на душу населення 4400 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Ларі Currency Lari Валюта Лари (GEL, 981)


Нотатки Notes • Заметки


02

понеділок • monday • понедельник травень • may • май СВЯТО ВЕСНИ І ПРАЦІ. Георгій (Юрій, Єгор), Іван • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

18 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


03

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок may • май • травень

tuesday • вторник •

Всесвітній день свободи преси. Гаврило, Григорій, Олександр, Федір


04

середа • wednesday • среда травень • may • май Данило, Денис, Олексій, Федір • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

18 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


05

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер may • май • травень

thursday • четверг •

Міжнародний день боротьби за права інвалідів. Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Лука, Федір


06

п’ятниця • friday • пятница травень • may • май Анатолій, Георгій (Юрій, Єгор), Олександра • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

18 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


07

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

cубота may • май • травень

saturday • суббота •

День радіо. День міста Львів. Валентин, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Сава

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя may • май • травень

sunday • воскресенье •

08

День Червого Хреста і Червоного Півмісяця. Марко, Ярослав


09

понеділок • monday • понедельник травень • may • май ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ. Василь, Степан • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

19 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


10

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок may • май • травень

tuesday • вторник •

Іван, Семен, Степан


11

середа • wednesday • среда травень • may • май Віталій, Кирило, Максим • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

19 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


12

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер may • май • травень

thursday • четверг •

Всесвітній день медсестер. Артем, Василь, Іван, Феодот (Богдан)


13

п’ятниця • friday • пятница травень • may • май Василь, Ігнатій, Максим, Микита, Яків • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

19 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


14

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

cубота may • май • травень

saturday • суббота •

Герасим, Ігнатій, Макар, Тамара

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя may • май • травень

sunday • воскресенье •

15

Міжнародний день сім’ї. День молодіжних і дитячих громадських організацій України. День пам’яті жертв голодоморів Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Панас, Роман


16

понеділок • monday • понедельник травень • may • май Петро, Тимофій, Феодосій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

20 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


17

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок may • май • травень

tuesday • вторник •

Всесвітній день інформаційної спільноти. Кирило, Микита


18

середа • wednesday • среда травень • may • май Міжнародний день музеїв. День пам’яті жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 р. Ірина, Яків • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

20 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


19

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер may • май • травень

thursday • четверг •

Данило, Денис, Гаврило


20

п’ятниця • friday • пятница травень • may • май День банківських працівників. Антон, Давид, Іван, Михайло, Степан • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

20 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


21

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

cубота may • май • травень

saturday • суббота •

День науки. День Європи в Україні. Арсеній, Іван

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя may • май • травень

sunday • воскресенье •

22 Микола


23

понеділок • monday • понедельник травень • may • май Семен, Таїсія • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

21 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


24

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок may • май • травень

tuesday • вторник •

День слов’янської писемності та культури. Йосип, Кирило


25

середа • wednesday • среда травень • may • май Герман, Денис • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

21 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


26

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер may • май • травень

thursday • четверг •

Георгій (Юрій, Єгор), Ірина, Макар, Олександр


27

п’ятниця • friday • пятница травень • may • май Леонтій, Макар, Максим, Микита • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

21 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


28

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

cубота may • май • травень

saturday • суббота •

День прикордонника. День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Дмитро

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя may • май • травень

sunday • воскресенье •

29

Міжнародний день миротворців ООН. День Києва. День працівників хімічної галузі. Георгій (Юрій, Єгор), Лаврентій, Олександр, Петро, Федір


30

понеділок • monday • понедельник травень • may • май Євдокія, Єфросинія, Степан • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

22 тиждень • week • неделя

ТРАВЕНЬ May • Май 18

19

20

21

22

Пн/Mo/Пн

17

2

9

16

23

30 31

Вт/Tu/Вт

3

10

17

24

Ср/We/Ср

4

11

18

25

Чт/Th/Чт

5

12

19

26

Пт/Fr/Пт

6

13

20

27

Сб/Sa/Сб

7

14

21

28

8

15

22

29

Нд/Su/Вс

1


реСПУбліка мОлДОВа · rePUbliC Of mOlDOva · реСПУблика мОлДОВа


Республіка Молдова Republic of Moldova Республика Молдова Проголошення незалежності 27 серпня 1991 Independence Day August 27, 1991 Провозглашение независимости 27 августа 1991 Офіційна мова Молдавська Official language Moldovan Официальный язык молдавский Столиця Кишинів Capital Kishinev Столица Кишинев Площа, км2 33 843 Area, km2 Территория, км2 Населення, осіб 4 320 490 Population Население, чел. ВВП на душу населення 2500 GDP per capita $ ВВП на душу населения Валюта Молдовський лей Currency Moldovan leu Валюта молдавский лей (MDL, 498)


31

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 23

24

25

26

Пн/Mo/Пн

22

6

13

20

27

Вт/Tu/Вт

7

14

21

28

Ср/We/Ср

1

8

15

22

29

Чт/Th/Чт

2

9

16

23

30

Пт/Fr/Пт

3

10

17

24

Сб/Sa/Сб

4

11

18

25

Нд/Su/Вс

5

12

19

26

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок may • май • травень

tuesday • вторник •

Міжнародний день боротьби з тютюнокурінням. Всесвітній день блондинок Андрій, Данило, Денис, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Христина, Юлія


Робочий план Working plan • Рабочий план June • Июнь • 01

ср wd

02

чт th

03

пт fr

04

сб st

05

нд su

06

пн mo

07

вт tu

08

ср wd

09

чт th

10

пт fr

11

сб st

12

нд su

13

пн mo

14

вт tu

15

ср wd

16

чт th

17

пт fr

18

сб st

19

нд su

20

пн mo

21

вт tu

22

ср wd

23

чт th

24

пт fr

25

сб st

26

нд su

27

пн mo

28

вт tu

29

ср wd

30

чт th

Червень


Нотатки Notes • Заметки


01

середа • wednesday • среда червень • june • июнь Міжнародний день захисту дітей. Дмитро, Іван, Ігнатій, Сергій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

22 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


02

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер june • июнь • червень

thursday • четверг •

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. Йосип, Олександр, Олексій, Тимофій


03

п’ятниця • friday • пятница червень • june • июнь Костянтин, Михайло, Олена, Федір • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

22 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


04

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

cубота june • июнь • червень

saturday • суббота •

Володимир, Іван, Макар

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя june • июнь • червень

sunday • воскресенье •

05

Всесвітній день охорони навколишнього середовища. День працівників водного господарства. Василь, Геннадій, Давид, Дмитро, Іван, Єфросинія, Костянтин, Леонтій, Микита, Михайло, Олександр, Петро, Роман, Федір, Яків


06

понеділок • monday • понедельник червень • june • июнь День журналіста. Вікторія, Іван, Микита, Семен, Сергій, Степан, Федір • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

23 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


07

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок june • июнь • червень

tuesday • вторник •

Іван


08

середа • wednesday • среда червень • june • июнь Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Макар, Олена • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

23 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


09

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер june • июнь • червень

thursday • четверг •

Міжнародний день друзів. Іван


10

п’ятниця • friday • пятница червень • june • июнь Ігнатій, Микита • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

23 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


11

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

cубота june • июнь • червень

saturday • суббота •

Іван, Костянтин

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя june • июнь • червень

sunday • воскресенье •

12

ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. День працівників легкої промисловості


13

понеділок • monday • понедельник червень • june • июнь • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

24 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


14

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок june • июнь • червень

tuesday • вторник •

Всесвітній день донора крові. Валеріан, Вікторія, Данило, Денис, Харитон


15

середа • wednesday • среда червень • june • июнь Іван, Костянтин, Уляна • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

24 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


16

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер june • июнь • червень

thursday • четверг •

Данило, Денис, Дмитро, Павло


17

п’ятниця • friday • пятница червень • june • июнь Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами. Данило, Денис, Кирило, Лаврентій, Михайло, Софія, Уляна • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

24 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


18

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

cубота june • июнь • червень

saturday • суббота •

Ігор, Костянтин, Леонід, Федір

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя june • июнь • червень

sunday • воскресенье •

19

День батьків. День медичного працівника. Макар

24 тиждень|week


20

понеділок • monday • понедельник червень • june • июнь Валерія, Марія, Феодот (Богдан) • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

25 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


21

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок june • июнь • червень

tuesday • вторник •

День літнього сонцестояння. Василь, Костянтин, Федір


22

середа • wednesday • среда червень • june • июнь День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Кирило, Марія, Олександр, Олексій • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

25 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


23

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер june • июнь • червень

thursday • четверг •

День державної служби. Антоніна, Василь, Іван, Олександр, Тимофій


24

п’ятниця • friday • пятница червень • june • июнь • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

25 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


25

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

cубота june • июнь • червень

saturday • суббота •

День митної служби України Андрій, Арсеній, Ганна, Іван, Петро, Степан, Тимофій

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

неділя june • июнь • червень

sunday • воскресенье •

26

День молоді. Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням Антоніна, Ганна, Іван, Сава


27

понеділок • monday • понедельник червень • june • июнь Всесвітній день рибальства Георгій (Юрій, Єгор), Мстислав • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

26 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


28

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

вівторок june • июнь • червень

tuesday • вторник •

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. Григорій, Іван, Михайло, Федір


29

середа • wednesday • среда червень • june • июнь • 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

26 тиждень • week • неделя

ЧЕРВЕНЬ June • Июнь 22

Пн/Mo/Пн Вт/Tu/Вт

23

24

25

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Ср/We/Ср

1

Чт/Th/Чт Пт/Fr/Пт Сб/Sa/Сб Нд/Su/Вс


30

ЛИПЕНЬ July • Июль 27

28

29

30

Пн/Mo/Пн

26

4

11

18

25

Вт/Tu/Вт

5

12

19

26

Ср/We/Ср

6

13

20

27

Чт/Th/Чт

7

14

21

28

Пт/Fr/Пт

1

8

15

22

29

Сб/Sa/Сб

2

9

16

23

30

Нд/Su/Вс

3

10

17

24

31

• 8.00

• 9.00

• 10.00

• 11.00

• 12.00

• 13.00

• 14.00

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 18.00

• 19.00

• 20.00

четвер june • июнь • червень

thursday • четверг •

Йосип, Савелій


Робочий план Working plan • Рабочий план July • Июль • 01

пт fr

02

сб st

03

нд su

04

пн mo

05

вт tu

06

ср wd

07

чт th

08

пт fr

09

сб st

10

нд su

11

пн mo

12

вт tu

13

ср wd

14

чт th

15

пт fr

16

сб st

17

нд su

18

пн mo

19

вт tu

20

ср wd

21

чт th

22

пт fr

23

сб st

24

нд su

25

пн mo

26

вт tu

27

ср wd

28

чт th

29

пт fr

30

сб st

31

нд su

Липень


мОнГОлія · mOnGOlia · мОнГОлия


Монголія Mongolia Монголия Проголошення незалежності 29 грудня 1911 Independence Day December 29, 1911 Провозглашение независимости 29 декабря 1911 Офіційна мова Монгольська Official language Mongolian Официальный язык Монгольский Столиця Улан-Батор Capital Ulan Bator Столица Улан-Батор Площа, км2