Page 1


Сьогодні НСМ Group є одним з найкрупніших деве лоперів українського ринку нерухомості. Компанії, що входять до НСМ, працюють в Україні з 1997 р. В реалізованих ними проектах представлені всі ви ди об'єктів нерухомості: житлові комплекси бізнесцентри готелі склади торговельні центри HCM Group started its operations in Ukraine in 1997. Today it is one of the most important developers on Ukrainian market. Our projects are represented in all segments: residential, business, hotel, warehouse, shoppingandentertaining. Наша компанія по праву пишається своїми досяг неннями: професійною командою, що складається з досвідче них фахівців, які в змозі вирішити найскладніші питання; зведеними будівлями, які відповідають високим архітектурним вимогам столиці України; ідеями, здатними впливати на якісний розвиток українського ринку нерухомості. Мета наших зусиль полягає в тому, щоб кожний новий проект перевищував сподівання наших інвесторів, партнерів та клієнтів.

The Company's achievements are its pride and joy: team consisting of highly competent professionals able to solve any problem; completed projects, meeting the highest requirements of the city architecture; Ideas, contributing to the quality development of real estate market in Ukraine. We do our best to surpass the expectations of our investors, partners, and clients. Our goal is to build complexes that improve the qual ity of life for people who live and work there.

Генеральний директор

General director

Андрій Заїка

Andrіy Zayika

1


Житлові комплекси

Residential complex


Реалізація / Finished projects

«СОФІЙСЬКА БРАМА» Житловий комплекс «Софійська брама» — це один з проектів НСМ, характеристики якого сьогодні є ета лоном для київського житла категорії de luxe. Авторам вдалося максимально розкрити потенціал унікаль ного майданчика в центрі міста — повага до фасаду з культурним минулим та актуальність розроблених технологічних рішень. Цей житловий комплекс став першим в Україні, де в житлових приміщеннях була використана центральна система вентиляції та кондиціювання. Добре розвинута інфраструктура включає фітнесцентр з басейном, зелену зону відпочинку з дитячим майданчиком, підземний паркінг на 160 авто з цілодобовою охороною та системою відеоспостереження.

«ST. SOPHIA BRAMA» The Sofiyska Brama residential complex has become a trendsetter on the «de luxe» residential market in Kyiv. The authors took most advantage of the spot — respectfully to its history and in accordance with the technological solu tions. The advanced infrastructure of the complex includes a fitness centre with a pool, green recreation zone with a playground, 160 underground parking lots with roundclock security and video monitoring system.

3


Житло класу «de luxe»

«De luxe» class residential

«СОФIЙСЬКА БРАМА» вул. Володимирська, 2022 пров. Рильський, 1, 5 Київ, Україна

«ST. SOPHIA BRAMA» 2022, Volodymyrska St. 1, 5, Rylsky Lane Kyiv, Ukraine

Загальна площа Зданий в експлуатацію 1 черга II черга III черга Фітнесцентр, галерея бутіків Підземний паркінг

4

26 000 кв.м 1999 р. 2001 р. 2003 р. 160 місць

Total area 26 000 sq m Date of completion I stage 1999 II stage 2001 III stage 2003 Fitnesscenter, gallery of fashion boutiques Underground parking places 160


5


Житло преміумкласу Житловоофісний комплекс

Premium class residential Residentialandoffice complex

«ПАНОРАМА» вул. Велика Житомирська, 20 Київ, Україна

«PANORAMA» 20, Velyka Zhytomyrska St. Kyiv, Ukraine

Загальна площа Офіси, магазини, ресторанний комплекс Зданий в експлуатацію

Total area Offices, boutiques, a complex of restaurants Date of completion

24 850 кв.м 10 530 кв.м 2003 р.

Цей проект НСМ отримав свою назву завдяки унікальній перевазі — вражаючому краєвиду, що відкривається з вікон на Андріївський узвіз, урочище ГончариКожум'яки, Поділ та київські мости. The name was given to the project thanks to a unique advantage — a fabulous view of Andriyivsky Uzviz, HoncharyKozhumyaky Ravine, Podil and bridges across the Dnieper.

6

24 850 sq m 10 530 sq m 2003


7


!!!!!!!!! !!!! 2

2

2,7 m

2

!!!!!! -!!!! !!!!!! 4,7 m !!!!!! 7,3 m 2

2

!!!!!! 4,5 m 2

!!!!!!!!! 23,7 m 2

10,6 m

2

1,5 m !!!!!!!! 8,0 m 2

50 115 sq m 2003

Total area Date of completion

2,9 m

7,8 m

Economy class residential

!!!!!!!!!!!!!

±0,00 = 185,0

13A, Tymoshenka St. Kyiv, Ukraine

50 115 кв.м 2003 р. Загальна площа Зданий в експлуатацію

-1,65 =183,35 !!!!!!! 16,6 m 2 !!!!!!!!!!! !!! 41,0 m 2

Житло економкласу

вул. Тимошенка, 13А Київ, Україна

2

8

!!! 16,6 m 2


Розвиток / under development

Житло бізнескласу Житловий комплекс

пр. Героїв Сталінграду, 7Б Оболонський район м. Києва Загальна площа Кількість квартир / підземний паркінг Заг. пл. нежитлових приміщень

34 836 кв.м 202 / 263 2 536 кв.м

Business class residential Complex of residential houses

7B, Heroyiv Stalingradu Ave. Kyiv, Ukraine Total area Flats / Parking places Builtin / attached premises area

34 836 sq m 202 / 263 2 536 sq m Житло економкласу Житловий комплекс

вул. С.Руданського Шевченківський район м. Києва Загальна площа Кількість квартир / підземний паркінг Заг. пл. нежитлових приміщень

30 130 кв.м 220 / 220 1 600 кв.м

Economy class residential Complex of residential houses

!!!!!!!! !!!

Stepana Rudanskoho St. Kyiv, Ukraine Total area Flats / Parking places Builtin / attached premises area:

30 130 sq m 220 / 220 1 600 sq m

±0,00 = 185,0

!!!!!!!!

±0,00 = 185,0

9


-1,65 =183,35

!!!!!!! 16,6 m 2

Житло бізнескласу

вул. Кіквідзе, 1Б Печерський район м. Києва !!!!!!!!!!! !!! 41,0 m 2

Загальна площа 17 545 кв.м Кількість квартир / підземний паркінг 103 / 110 Загальна площа нежитлових приміщень 635 кв.м Business class residential

1B, Kikvidze St. Kyiv, Ukraine Total area Flats / Parking places Builtin / attached premises area

17 545 sq m 103 / 110 635 sq m

Житло бізнескласу !!!!!!!!! !!!!

2,9 m

2

Загальна площа 98 900 кв.м Кількість квартир / підземний паркінг 523 / 540 Загальна площа нежитлових приміщень 8 600 кв.м

2

7,8 m

2,7 m

!!!!!! -!!!! !!!!!! 4,7 m !!!!!! 7,3 m 2

!!!!!!!!!!!!!

вул. Багговутівська, 1А Шевченківський район м. Києва

2

Business class residential

!!!!!!!! !!! 10,6 m 2

2

±0,00 = 185,0

!!!!!!!!! 23,7 m 2

!!!!!! 4,5 m 2

1A, Baggovutivska St. Kyiv, Ukraine

1,5 m

!!!!!!!! 8,0 m 2

Total area Flats / Parking places Builtin / attached premises area

2

10

98 900 sq m 523 / 540 8 600 sq m

±0,00 =


Загальна площа 47 706 кв.м Кількість квартир / паркінг 154 / 280 Загальна площа нежитлових приміщень 9 773 кв.м

Total area Flats / Parking places Builtin / attached premises area:

2

!!!!!!! !!!!!!

11,7 m

47 706 sq m 154 / 280 9 773 sq m

!!!!!!

13,6 m 2

!!!!!! !!!!!! 2,1 m 2 2,1 m 2

!!!!!!!!! !!!!

±0,00 = 185,0 11

!!!!!! 4,0 m 2

5B, Leonida Pervomayskogo St. Kyiv, Ukraine

!!!!!! -!!!! 3,1 m 2

вул. Леоніда Первомайського, 5Б Печерський район м. Києва

!!!!!!!!! 21,6 m 2

Premium class residential Residentialandoffice complex

!!!!!

Житло преміумкласу Житловоофісний комплекс

±0,0


Бізнесцентри та офіси

Business centers and offices


Реалізація / finished projects

Житловоофісний комплекс

Residentialandoffice complex

«ПАНОРАМА» вул. Велика Житомирська, 20 Київ, Україна

«PANORAMA» 20, Velyka Zhytomyrska St. Kyiv, Ukraine

Загальна площа Офіси, магазини, ресторанний комплекс Зданий в експлуатацію

Total area Offices, boutiques, a complex of restaurants Date of completion

24 850 кв.м 10 530 кв.м 2003 р.

24 850 sq m 10 530 sq m 2003

13


Бізнесцентр

Бізнесцентр

Бізнесцентри

вул. Гончара, 41 КиЇв, УкраЇна

вул. Ярославів Вал, 38 Київ, Україна

вул. Тургенєвська, 26 Київ, Україна

Клас «В» Загальна площа Зданий в експлуатацію

2 300 кв.м 2000 р.

Клас «В» Загальна площа Реконструйований

3000 кв.м 2001 р.

Клас «В» Загальна площа Реконструйований

Business center

Business center

Business centers

41, Honchara St. Kyiv, Ukraine

38, Yaroslaviv Val St. Kyiv, Ukraine

26, Turhenyevska St. Kyiv, Ukraine

Class «B» Total area Date of completion

14

2 300 sq m 2000

Class «B» Total area Date of completion

3000 sq m 2001

Class «B» Total area Date of completion

1 510 кв.м 2001 р.

1 510 sq m 2001


Бізнесцентр

Бізнесцентр

Бізнесцентр

вул. Вєтрова, 3 Київ, Україна

вул. Іллінська, 8 Київ, Україна

вул. Глибочицька, 17 Київ, Україна

Клас «А» Загальна площа Реконструйований

5 327 кв.м 2002 р.

Клас «В» Загальна площа Паркінг на Зданий в експлуатацію

54 000 кв.м 198 місць 2004 р.

Клас «С» Загальна площа Реконструйований

Business center

Business center

Business centers

3, Vetrova St. Kyiv, Ukraine

8, IIlinska St. Kyiv, Ukraine

17, Hlybochytska St. Kyiv, Ukraine

Class «A» Total area Date of completion

5 327 sq m 2002

Class «B» Total area Parking places Date of completion

54 000 sq m 198 2004

5 800 кв.м 2004 р.

Class «C» Total area Date of completion

5 800 sq m 2004

15


Бізнесцентр

вул. Ігорівська, 13 / 5 Київ, Україна Клас «А» Загальна площа Зданий в експлуатацію

6 670 кв.м 2004 р.

Business center

13 / 5, Igorivska St. Kyiv, Ukraine Class «A» Total area Date of completion

16

6 670 sq m 2004


Розвиток / under development 2

0,0 m

Бізнесцентр

Business center

вул. Михайлівська, 24 Київ, Україна

24, Mykhailivska St. Kyiv, Ukraine ±0,00 = 185,0

Клас «А» Загальна площа 17 500 кв.м Ресторан, підземний і відкритий паркінги, торговельні приміщення

Class «A» Total area 17 500 sq m Restaurant, open and underground parking, retail arias

2

2,0 m

!!!!!! !!!!!!!! 52,2 m 2

!!!!!! 2,1 m 2

WR 5,1 m

2

!!!!!! 3,9 m 2

!!!!!!!!! 19,7 m 2

!!!!!!!! !!! 18,1 m 2

!!!!!! 3,9 m

2

!!!!!!!!! 19,7 m

WR 5,1 m

2

!!!!!! 2,1 m 2

!!!!!!!

±0,00 = 185,0

2,7 m

2

1,7 m

!!!!!!!! !!! 16,6 m 2

!!!!!!!! !!! 10,6 m 2

1,5 m !!!!!!!! 8,0 m 2 !!!!!!!!! 23,7 m 2

7,8 m

2

!!!!!! 4,5 m 2

2

-1,65 =183,35 !!!!!!! 16,6 m 2 !!!!!!!!!!!

2

2

!!!!!! -!!!! !!!!!! 4,7 m !!!!!! 7,3 m 2 !!!!!!!!!!!!!

±0,00 = 185,0

2

22,9 m

!!!!!!!!! !!!! 2,9 m

!!!!!!!!!!!!!! !!U!!!! 52,9 m 2

17

2

2


Готелі

Hotels


Готельний комплекс «Опера» Розташований у віковому будинку (1904 р.) — пам'ятці архітектури України. Роботи з реконст рукції почалися у 2003 році. Фасад і конструкція головного корпусу досить добре збереглися, під час реконструкції виникла необхідність ли ше внутрішнього перепланування приміщень і добудови стилізованої мансарди (зараз усього 7 поверхів). Нова 9поверхова будівля зведена у подвір'ї. Ансамбль завершує реконструйова ний і добудований 6поверховий будинок. «Опера» — готель категорії 5*. Реконструкція та роботи з його обладнання відбувались, суво ро дотримуючись сертифікаційних вимог. Дизайн номерів люкс розроблявся за мотивами відомих опер в японському, італійському, російському, єгипетському, американському, французькому та марокканському стилях.

Hotel Opera The Opera hotel occupies a building dating back to 1904 which has recently been added to the list of architectural sites of Ukraine. The reconstruc tion was started in 2003. The frontage and the main building framework are well preserved; reconstruction only aimed interior replanning and buildup of an attic (it is a 7storeyed building now). A new 9storey building has been erected in the yard. The ensemble is crowned with a recon structed 6storey building. The 5star Opera hotel has been reconstructed and equipped in severe conformity with the highest standards. The luxury rooms have been designed after some famous opera houses in the Japanese, Italian, Russian, Egyptian, American, French, and Moroccan tastes.

19


Готель «ОПЕРА» вул. Б. Хмельницького, 53 Київ, Україна

Hotel «OPERA» 53, B. Khmelnitskogo St. Kyiv, Ukraine

Категорія 5* Загальна площа Введення в експлуатацію

Category 5* Total area Date of completion

12 300 кв.м II квартал 2005 р.

140 номерів: 58 номерів економкласу, 75 номерів бізнескласу, 7 номерів класу «люкс», ресторан на 146 осіб, бари, бізнесцентр, конференцзал на 400 місць, казіно, фітнесцентр, паркінг.

20

12 300 sq m II quarter of 2005

140 rooms de luxe single and double rooms: 58 king rooms, 75 business sweet rooms, 7 luxury apartments rooms, 146 — seat restaurant, cafe, bar, business center,conference hall, health club, parking.


21


Реалізація / finished projects

Склади

Склад хімічної продукції Обухів, Україна Територія Площа складу Введення в експлуатацію

Chemicals warehouse Obukhiv, Ukraine 1,5 га 4 300 кв.м 2002 р.

Складський комплекс Обухів, Україна Територія Загальна площа Офісна будівля Введення в експлуатацію

22

Total plot area Warehouse area Put into operation

1.5 ha 4 300 sq m 2002

Warehouse complex Obukhiv, Ukraine 2,3 га 8 000 кв.м 1 500 кв.м 2004 р.

Total plot area Warehouse area Business centre Put into operation

2.3 ha 8 000 sq m 1 500 sq m 2004


Розвиток / under development

Warehouses Склад хімічної продукції — єдиний склад в Україні, побудований за європейськими стандартами для зберігання вибухо та небезпечних вантажів. Клієнти — Bayer, BASF, Du Pont, Cheminova, Sumitomo, Calliope. Всі склади обладнані системами пожежної та охоронної сигналізації, автоматичними станціями пожежегасіння, системою кондиціювання повітря. Клієнтами складського комплексу, загальною площею 8 000 кв. м, є Ferrero, Adidas, Henkel. Chemicals warehouse is the only one in Ukraine built according to the Western requirements of storing explosives and dangerous chemicals.The warehouse is equipped with fire alarm and security systems, automatic firefighting system, and air conditioning system. Customers of both warehouses — Bayer, BASF, Du Pont, Cheminova, Sumitomo, Calliope and Ferrero, Adidas, Henkel.

Логістичний комплекс Обухів, Україна Територія Загальна площа Митний пост, ТПП Офісні приміщення Зданий в эксплуатацію

Logistic complex Obukhiv, Ukraine 4 га 9 500 кв.м 500 кв.м жовтень 2005 р.

Total plot area 4 ha Warehouse area 9 500 sq m Customs and Chamber of Trade and Commerce Office premises 500 sq m Put into operation October 2005

23


The primary task of HCM Group is to actively man age property which allows the investment potential to be fully revealed and the property value to be increased in the longterm perspective. The ideology of our Company demands the projects to be realized at top level which, apart from commer cial benefit, improve the city architecture and lead to better living and working conditions of inhabitants.

Один С Đ˝Đ°ĐšĐ˛Đ°ĐśĐťĐ¸Đ˛Ń–ŃˆĐ¸Ń… пріОритотів в рОйОті кОП панії — Ń Ń‚Đ˛ĐžŃ€ĐľĐ˝Đ˝Ń? Ń‚Đ° СПіцноннŃ? Đ´ĐžĐ˛ĐłĐžŃ Ń‚Ń€ĐžĐşĐžĐ˛Đ¸Ń… Ń Ń‚ĐžŃ ŃƒĐ˝ĐşŃ–Đ˛ С кНієнтаПи: Ń–Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń‚ĐžŃ€Đ°ĐźĐ¸, ОрондарŃ?Пи Ń‚Đ° ĐźĐľŃˆĐşĐ°Đ˝Ń†Ń?Пи ĐąŃƒĐ´Ń–Đ˛ĐľĐťŃŒ, Ń?кі Ń Ń‚Đ˛ĐžŃ€ŃŽŃ” Ń‚Đ° Ń?киПи ĐşĐľŃ€ŃƒŃ” HCM Group. ДНŃ? ĐžĐżŃ‚Đ¸ĐźĐ°ĐťŃŒĐ˝Đ¸Ń… Ń€Ń–ŃˆĐľĐ˝ŃŒ Ń ĐżĐľŃ†Ń–Đ°ĐťŃ–Ń Ń‚Đ¸ кОПпанії прОвОдŃ?Ń‚ŃŒ ĐşĐžĐźĐżĐťĐľĐşŃ Đ˝Ńƒ ĐžŃ†Ń–Đ˝ĐşŃƒ Ń€Đ¸Đ˝ĐşŃƒ Ń‚Đ° кОПорціКнОгО ĐżĐžŃ‚ĐľĐ˝Ń†Ń–Đ°ĐťŃƒ Ой'єктів, Đ˛Đ¸ĐˇĐ˝Đ°Ń‡Đ°ŃŽŃ‚ŃŒ виПОги Đ´ĐťŃ? Ń—Ń… ĐżĐžĐąŃƒĐ´ĐžĐ˛Đ¸ Ń‚Đ° Ń€ĐžĐˇŃ‚Đ°ŃˆŃƒĐ˛Đ°Đ˝Đ˝Ń?, рОСрОй ĐťŃ?ŃŽŃ‚ŃŒ ĐźĐ°Ń€ĐşĐľŃ‚Đ¸Đ˝ĐłĐžĐ˛Ńƒ Ń‚Đ° Ń†Ń–Đ˝ĐžĐ˛Ńƒ ĐżĐžĐťŃ–Ń‚Đ¸ĐşŃƒ.

One of our priorities is creation and extension of long term relationships with our clients — both owners and residents of the buildings managed by HCM Group. For the best solutions of property development and management, the Company's experts carry out com plex evaluation of the market and projects' commercial potential, determine requirements to construction and location, and develop marketing and price policies.

Đ?Đ°ŃˆĐ° кОПпаніŃ? — Одна С Đ˝ĐľĐąĐ°ĐłĐ°Ń‚ŃŒĐžŃ… довоНОпор Ń ŃŒĐşĐ¸Ń… кОПпаніК України, Ń?ка вМо двічі йраНа ŃƒŃ‡Đ°Ń Ń‚ŃŒ в Đ˝Đ°ĐšĐąŃ–ĐťŃŒŃˆŃ–Đš Ń ĐżĐľŃ†Ń–Đ°ĐťŃ–ĐˇĐžĐ˛Đ°Đ˝Ń–Đš Đ˛Đ¸Ń Ń‚Đ°Đ˛Ń†Ń– MIPIM в Каннах, ФранціŃ?.

HCM Group is one of a few developers in Ukraine to take part in the biggest specialized MIPIM exhibition (Cannes, France) for the last two years.

Đ’Ń Ń– Đ˝Đ°ŃˆŃ– прОокти Đ˝ĐľŃ ŃƒŃ‚ŃŒ на Ń ĐžĐąŃ– відйитОк прО Ń„ĐľŃ Ń–ĐšĐ˝ĐžŃ— Ń‚Đ° ĐžŃ ĐžĐąĐ¸Ń Ń‚ĐžŃ— Ń–Đ˝Đ´Đ¸Đ˛Ń–Đ´ŃƒĐ°ĐťŃŒĐ˝ĐžŃ Ń‚Ń– кОПанди фахівців, Ń?кі ĐżŃ€Đ°Ń†ŃŽŃŽŃ‚ŃŒ в HCM Group. ĐŁŃ ĐżŃ–Ń… кОПпанії — ŃƒŃ ĐżŃ–ŃˆĐ˝Ń– прОокти — Đ˝Đ°ŃˆŃ– ПаНі Ń‚Đ° воНикі пороПОги.

24

All our projects are marked with professionalism and personality of the team. The success of our Company — success of our proj ects — is our small and big achievements.

ДиСан Ń‚Đ° Đ´Ń€ŃƒĐş: ÂŤĐ ĐľŃ ĐżĐľĐşŃ‚ĐœĐľĐ´Ń–Đ°Âť, +380 (44) 531 99 09

ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ˝Đľ СавданнŃ? Ń ĐżĐľŃ†Ń–Đ°ĐťŃ–Ń Ń‚Ń–Đ˛ HCM Group — активно ŃƒĐżŃ€Đ°Đ˛ĐťŃ–Đ˝Đ˝Ń? Đ˝ĐľŃ€ŃƒŃ…ĐžĐźŃ–Ń Ń‚ŃŽ, щО дОСвОНŃ?Ń” ĐżĐžĐ˛Đ˝Ń–Ń Ń‚ŃŽ рОСкрити пОтонціаН Ń–Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń‚Đ¸Ń†Ń–Đš Ń‚Đ° при ПнОМити Ń†Ń–Đ˝Đ˝Ń–Ń Ń‚ŃŒ прОоктів в ĐżĐľŃ€Ń ĐżĐľĐşŃ‚Đ¸Đ˛Ń–. ІдоО НОгіŃ? кОПпанії Ń ĐżŃ€Ń?ПОвана на роаНіСацію прОоктів наКвищОї Ń?ĐşĐžŃ Ń‚Ń–, Ń?кі, ОкріП кОПорціКнОгО ŃƒŃ ĐżŃ–Ń…Ńƒ, Ń€ĐžĐˇĐ˛Đ¸Đ˛Đ°ŃŽŃ‚ŃŒ Đ°Ń€Ń…Ń–Ń‚ĐľĐşŃ‚ŃƒŃ€Ńƒ ĐźŃ–Ń Ń‚ Ń– Ń ĐżŃ€Đ¸Ń?ŃŽŃ‚ŃŒ ĐżĐžĐťŃ–ĐżŃˆĐľĐ˝ ню ŃƒĐźĐžĐ˛ МиттŃ? Ń‚Đ° рОйОти Ń—Ń… ĐźĐľŃˆĐşĐ°Đ˝Ń†Ń–Đ˛.


HCM group, 2005

26

вул. В. Житомирська, 20 Київ, 01025, Україна

20 Velyka Zhytomyrska St. Kyiv, 01025, Ukraine

тел. / tel: +380 44 2358035 факс/fax: +380 44 2386044

email: hcm@hcm.com.ua www.hcm.ua

Дизайн и печать корпоративного буклета HCM  

Корпоративный буклет девелоперской компании HCM Group. В нем представлены готовые объекты недвижимости - жилые и офисные здания, гостиницы,...

Дизайн и печать корпоративного буклета HCM  

Корпоративный буклет девелоперской компании HCM Group. В нем представлены готовые объекты недвижимости - жилые и офисные здания, гостиницы,...

Advertisement