Page 1

Anul 2 • Numarul 55 •22 octombrie - 4 noiembrie 2012

®

APARE BILUNAR

1

LEU ,

{tii pe cine suni: (P)=Particular; (A)=Agen]ie Imobiliar\

BUCURESTI VANZARI GARSONIERE 13 SEPTEMBRIE, Garsoniere, suprafata: 40 mp., etaj: 6/8, decomandata, gresie, fianta, parchet, usa metalica, tamplarie: pvc+geam termopan, parcare: da, interfon: da, ascensor: da, S. Bejinaru, 0722316672 / 0722535645, 62000 euro, (P)

D DRISTOR, Mihai Bravu, bloc mixt, constr 1986, etaj 2/8, decomandata, 39mp, renovata recent, 45.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

pret 64500 euro, 021.320.70.70, 0788364188, emanuel@apulum94.ro

U

N

UNIRII, Alba Iulia, etaj 3, decomandata, 42 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, 62.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

NERVA TRAIAN-ADIACENT, decomandat,37mp,parter din 8 etaje,pretabil firma, cu posibilitate intrare separata, pret 49.000euro 0213207070 / 0733. 683448.elisabeta@apulum94.ro (A) NERVA TRAIAN -adiacent, bloc mixt, etaj 3/8, mobilat +utilat. la cheie, bloc 1991, pret 56.000euro. 0213207070 / 0733683448. elisabeta@apulum94.ro (A) NERVA TRAIAN-stradal, 45 mp,transformata in 2 camere, 1997, decomandat, amenajata. 0213207070 / 0733. 683. 448. elisabeta@apulum94.ro (A)

DRUMUL SARII, parter/4, decomandata, 40 mp, 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, 49.000 euro neg. 0733683446; 0213207070. laura@apulum94.ro(A) DRUMUL TABEREI, confort I, semidecomandata, etaj 10, superfinisata, mobilata, 31.000EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro, (A)

B BERCENI, Garsoniere, suprafata: 25 mp., etaj: Parter/4, Decomandata, usa metalica, gresie, faianta, parchet, izolatie interioara si exterioara, mobilat: Nu, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Bularda Reta, 0765234045, 23000 euro, (P)

P PANDURI, Mariott, 3/8, decomandata, 41mp, cu imbunatatiri, bloc 1991, 0213207070/ 0733683446; laura@apulum94.ro (A) PRELUNGIREA GHENCEA, Garsoniere, suprafata: 58 mp., etaj: P/3, Decomandata, usa metalica, gresie, faianta, parchet, centrala termica gaze, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Vasilescu Nicolae, 0721443481 / 0766884896, 21500 euro, (P),

DRUMUL TABEREI, Favorit, confort 1, etaj 3/9, semidecomandata, 32mp, intabulata, 34.500 EUR, 021. 320. 70. 70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

PRELUNGIREA GHENCEA, bloc nou, etaj 2/5, decomandata, termopan, parchet, gresie, faianta, centrala, 33.500 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro, (A)

M BULEVARDUL UNIRII, 42mp, decomandata,etaj 3/8,gresie,faianta, parchet,termopan,usa metalica,bloc 1996,bloc stradal,vedere spate, paza. 0213207070/0733683447. mariana@apulum94.ro (A)

C COLENTINA-Nada Florilor, 34mp, decomandata, amenajata, bloc mixt, etaj intermediar, pret 43000euro, 021.320.70.70/0733683447 mariana@apulum94.ro (A)

MILITARI, VIRTUTII, cf I, 3/4, dec, renovat recent, 1990, zona linistita, 42.000 EUR 0733.683.445, 021. 320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)

PRELUNGIREA GHENCEA stradal, bloc 2012, finisat complet, centrala proprie, elegant , luminos 41 mp, 33500 tva inclus. 021.320.70.70, 0788. 364. 188, (A) emanuel@apulum94.ro

T MUNCII CALEA CALARASILOR, bloc nou 1997, super finisat modern, et 7, 44 mp, bucatarie mobilata si utilata,

VITAN MALL, etaj 4/8, decomandata, 40mp, renovata recent, contorizata, intabulata, 45.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

VITAN-MALL, 42mp, decomandata, etaj2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata0733683447/0213207070. mariana@apulum94.ro (A) VITAN MALL, 42 mp, decomandat, bloc din 1991, finisat de curand, cadstru, intabulare, pret 53.500. 0213207070 / 0733683448. elisabeta@apulum94.ro (A)

021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A) 13 SEPTEMBRIE, decomandat, 65mp, etaj 6/8, nefinisat, zona superba centrala. 0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro (A) 13 SEPTEMBRIE, etaj 6/8, decomandat, 1999, 64mp utili, stradal, termopan, 2 balcoane. Pret neg. 021.320.70.70; 0749233924; dragos@apulum94.ro (A)

termopan, usa metalica, bloc 1987, mobilat si utilat, etaj10, pret 49500euro. 0733683447, 0213207070, mariana@apulum94.ro (A) BD TIMISOAREI, etaj 9/10, semidecomandat, 1973, 38mp utili, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat 2006, pret 40000 euro neg, 021.320.70.70; 0749233924, dragos@apulum94.ro

B

VANZARI 2 CAMERE

BASARABIA-PESCARUSULUI, 50mp, decomandat, geresie, faianata, parchet, termopan, balcon, etaj 2/4, bloc 1982, 66000euro. 0733683447/ 021. 320. 7070 mariana@apulum94.ro(A)

1 MAI, Mihalache, bloc 1981, etaj 3, decomandat, 73.000 EUR,

BASARABIA-NICOLAE Sebe, 56mp, semidecomanadat, gresie, faianta,

BULEVARDUL UNIRII, 63mp, decomandat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, 2 balcoane, vedere fata, 135000 euro negociabil. 0733683447, 0213207070 mariana@apulum94.ro(A)

Prof. Univ. dr. Fanel Iacobescu a devenit presedintele Conferintei Internationale de Metrologie Legala În luna octombrie, la Bucuresti a avut loc a 14-a Conferinta a Organizatiei Internationale de Metrologie Legala (OIML) si cea de-a 47-a reuniune a Comitetului International de Metrologie Legala (CIML) organizata de Biroul Roman de Metrologie Legala si Biroul International de Metrologie Legala. În sedinta din 3 octombrie 2012, domnul Fanel IACOBESCU, prof. univ. doctor honoris causa, membru al Comitetului International de Metrologie Legala, a fost ales Presedinte al Conferintei Internationale de Metrologie Legala. În cadrul celor doua evenimente au participat delegati din 119 state membre OIML si reprezentanti ai altor organizatii regionale si internationale (BIPM, CECIP si ILAC/IAF) de metrologie. În prezent, OIML numara 121 de state membre si state avand calitatea de membri corespondenti. OIML, organizatie interguvernamentala infiintata la Paris, in 1955, avand ca principal obiectiv promovarea armonizarii globale a procedurilor de metrologie legala, a dezvoltat la nivel mondial o structura tehnica prin care ofera membrilor sai liniile directoare ce faciliteaza elaborarea reglementarilor nationale si regionale privind fabricarea si utilizarea mijloacelor de masurare destinate metrologiei legale. Romania s-a numarat printre semnatarii tratatului de constituire a organizatiei.

DRUMUL TABEREI Ghencea bloc nou 2012, finisat complet, centrala , lift P+5, 54 mp, stradal, Comision 0, 021.320.70.70, 0788364188, emanuel@apulum94.ro (A)

MALL VITAN, decomandata, 42mp,etaj4/8,bloc din 1989, neamenajata, libera,bloc de garsoniere, pret=47.000euro negociabil. 0213207070 / 0733683448. elisabeta@apulum94.ro(A)

V

VITAN MALL,decomandat 42 mp, renovat in 2009, etaj 3 /4, zona linistita, aproape de metrou, pret 46000 euro. 0213207070 / 0733683448. elisabeta@apulum94.ro (A)

TITAN, 1 DECEMBRIE 1918, confort I, decomandata, etaj 1/10, suprafata 35 mp. gresie, faianta, termopan, 1979, aer conditonat, bloc mixt, 35.000 EUR 0733.683.445, 021.320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)


2  0742.303.623

Bucuresti – Vanzari 2 camere

BUCURESTI C

DOROBANTI , et 3, decomandat, bloc vechi CU BULINA, finisat modern, mobilat si utilat complet, centrala, aer conditionat, zona verde . Liniste, apropiere mijloace transport 43500 euro, 021.320.70.70, 0788.364.188,

CAMPIA LIBERTATII stradal, renovta, curat, et 7/ semidecomadat, bloc 1965, 55.000 euro, 55 mp, apropiere parc, 021.320.70.70, 0788.364.188 emanuel@apulum94.ro. (A) CALEA CALARASILOR-adiacent, 60mp, decomandat,etaj inferior,bloc monolit,constructie 1994,amenajat, zona linistita, 90000 euro negociabil. 0213207070/0733683447. mariana@apulum94.ro (A)

CRANGASI, Ceahlau, constr 1981, etaj 4/8, decomandat, 54mp, vedere est, intabulat, 55.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

CALARASILOR, stradal, bloc monolit 1994, etaj 2, decomandat, 64mp, renovat recent, vedere sud, intabulat, 88.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445 nicu@apulum94.ro (A)

COLENTINA, Apartamente 2 camere, suprafata: 61 mp., etaj: 4/4, Decomandat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, mobila, bucatarie utilata, aer conditionat 2 aparate, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Nu, interfon: Da, ascensor: Nu, paza: Nu, Proprietar, 0744498898, 69000 euro, (P)

DRISTOR, constr 1983, etaj 3, decomandat, renovat, intabulat, 62.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

DRUMUL TABEREI, parter/10, decomandat, 52mp utili, renovat 2007, zona linistita, balcon, pret neg. 021.320.70.70; 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

DRUMUL TABEREI, Favorit, bloc tip P, decomandat, etaj 2/4, renovat recent, intabulat, 54.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

DRUMUL SARII - 13 Septembrie, decomandat, parter/8, bloc 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, 55.000 euro. 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro(A)

DRUMUL TABEREI, Parc Moghioros, bloc tip OD, constr 1964, etaj 8/8, semidecomandat, 52mp, fara

si utilat, bloc nou 2009, zona deosebita, verdeata, 180.000 euro. 021.320.70.70, 0788364188, emanuel@apulum94.ro

I

PRELUNGIREA GHENCEA bloc nou , finisat complet, centrala, lift,P+5, stradal, locuri parcare, acces ratb, 65mp uitli, 56500 euro, 021.320.70.70, 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro (A)

IANCULUI, 54mp utili, parter/10, semidecomandat, an 64, parchet, apropiere metrou. 0749233924,021.320.70.70 dragos@apulum94.ro (A) IANCULUI, 60 mp utili, etaj 8/8, decomandat, complet mobilat si utilat. 0749233924, 021.320.70.70 dragos@apulum94.ro (A) DRUMUL TABEREI, Sibiu, cf1, semidec, 48mp, 2/10, 1970, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 55.000eur, nicu@apulum94.ro, 0733.683.445/021.320.70.70 (A) DRUMUL TABEREI, Moghioros, etaj 2, , circular, 53mp, renovat, 53.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

DRUMUL SARII- adiacent, etaj 1/8, decomandat, 1986, 64 mp, renovat partial, foarte curat, zona linistita, 72.000 euro neg. 0733.683.446; 0213207070 laura@apulum94.ro (A)

DRUMUL TABEREI Ghencea , bloc 2012, et 4/5 lift finisat complet, stradal, parcare, 62 mp, 47500 euro, semidecomadat, bucatrie inchisa, 021.320.70.70, 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro (A)

DECEBAL-ADIACENT, decomandat, 65mp, etaj 3/8, bloc din 1991, gresie, faianta, termopan, usa metalica, pret 76.000euro. 0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro(A)

DRUMUL TABEREI, Mega Image, bl.TD, mobilat, 3/10, 54 mp. gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, stradal, circular, aer conditionat, apometre, usa metalica, cad si intab, 52.000 EUR neg 0733.683.445, 021.320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)

DRUMUL SARII, etaj 2/4, decomandat, bloc 1987, 60 mp, gresie , faianta, termopan, parchet, 0733683446, 0213207070, laura@apulum94.ro (A) DRUMUL SARII, etaj 1/4, bloc 1987, decomandat, 60 mp, fara imbunatatiri, zona foarte linistita si curata, 72.000 euro neg. 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A)

D

imbunatatiri, intabulat, 37.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

IANCULUI, etaj 8/8, semidecomandat, 1982, 60mp utili, gresie, faianta, parchet, termopan, complet mobilat si utilat. 60000 euro neg, 021.320.70.70; 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

M MILITARI, Style Residence, bloc 2009, etaj 2, finisaje de calitate, semimobilat, garaj, 62.500EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

PRELUNGIREA GHENCEA, bloc nou, etaj 2/5, cu lift, 54mp utili, finisat, la cheie, 49.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A) PRELUNGIREA GHENCEA- cartierul Latin, imobil finalizat 2011, etaj 3 si 4, duplex cu scara interioara, 66 mp utili, 2 grupuri sanitare, finisat, centrala termica, pret 58.000 euro+ 5% TVA neg. 0733.683.446; 021.320.70.70. laura@apulum94.ro(A)

R RAHOVA, BARCA, bloc 1982 reabilitat, etaj 2, decomandat, 53mp, imbunatatiri, 51.500EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

DRUMUL TABEREI - Brasov, etaj 4/4, decomandat, gresie, fainta, termopan, 50.000 euro neg. 021.320.70.70 / 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A) DRUMUL TABEREI, Compozitorilor, bloc constr 1983, etaj 5, decomandat, 54mp, renovat, 58.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

F FLOREASCA Barbu Vacarescu, stradal, renovat, vedere fata, 60 mp, parter/4, zona buna , apropiere ratb, magazine, pret 59.000 euro negociabil, 021.320.70.70, 0788364188, emanuel@apulum94.ro FLOREASCA Bach stradal , vedere parc, renovat , curat, et 1/4, 1964 anul constructiei, 48mp, pret 55500 euro negociabil, 021.320.70.70, 0788364188, emanuel@apulum94.ro FLOREASCA, Rahmaninov, parter/2, constructie 1960, 45 mp, boxa subsol, zona verde, bloc civilizat, pret 65000 euro negociabil, 021.320.70.70, 0788. 364.188, emanuel@apulum94.ro. (A) FLOREASCA, et 4/4, decomanadat bloc caramida, zona verde, cu inbunatatiri, termopan, parchet, usa metalica, pret 72000 euro 021.320.70.70 0788364188 emanuel@apulum94 .ro (A)

FLOREASCA, Banu Antonache, in bloc et 4/4, semidecomandat, fara imbunatatiri pret 60 000 euro, 021.320.70.70 / 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro (A)

MILITARI, Apusului, decomandat, 54mp utili, etaj 8/11, recent renovat, complet mobilat si utilat, cadastru, intabulare. 62000 euro 021.320.70.70 0749233924. dragos@apulum94.ro MOSILOR STRADAL, vedere spate, neamenajat, bloc din 1981, pret 65000 euro. 0733683448, 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

N

S

NERVA TRAIAN, stradal, 4/8, bloc 1997, decomandat, renovat, 64 mp, cu loc de parcare, 0213207070/ 0733683446; laura@apulum94.ro. (A)

SEBASTIAN, etaj 4/8, bloc 1987, vedere spate, decomandat, 52 mp, termopan, zona foarte linistita, 0213207070/ 0733683446; laura@apulum94.ro. (A)

NERVA TRAIAN, etaj 1/8, decomandat, 67mp, bloc monolit, 2 locuri de parcare platite, pret 89.000 euro. 0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro(A)

P

SPLAIUL UNIRII, decomandat, etaj 4/8, 2 dresinguri, 67 mp, bloc din 1996, vedere superba dambovita, pret 113.000euro. 0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro(A)

PANTELIMON, confort 2, semidecomandat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, balcon inchis, etaj 7/10, pret 38000euro. 0733683447/0213207070. mariana@apulum94.ro (A)

STIRBEI VODA stradal, etaj 1/8, decomandat, 65mp, amenajat, bloc din 1992, zona superba ultracentral, 0733683448, 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

PANTELIMON Cora , bloc 2010, et 6 , semidecomadat, finisat , renovat, balcon,parchet, aer conditionat, loc parcare, zona linistita,centrala termica, 75000 euro, 021.320.70.70,0788364188 emanuel@apulum94.ro (A)

STEFAN CEL MARE, etaj 1/10, semidecomandat, 1980, 54mp utili, gresie, faianta, termopan, zona linistita, 57000 euro neg, 021.320.70.70; 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

G GHENCEA, bloc nou 2012, finisat la cheie 41 mp, et 2/5, lift locuri parcare, semidecomandat, centrala termica, stradal pret 39500 euro +tva 5%. 021.320.70.70, 0788.364.188. emanuel@apulum94.ro (A) GHENCEA STRADAL, bloc nou 2012, finisat complet 57 mp, semidecomadat, stradal, bucatarie open, spatios, luminos, lift, parcare, 45000 euro. 021.320.70.70, 0788.364.188, (A) emanuel@apulum94.ro

GHENCEA duplex in bloc nou 2010, P+4, et 3 si 4, baie si gr sanitar, finisat la cheie, parchet, centrala, gresie, usa metalica, zona linistita, mijloc de transport in comun pret 57000euro, + 5 % tva 021.320.70.70, 0788364188 emanuel@apulum94.ro (A)

T PANTELIMON Aleea Cislau, bloc nou 2010,76mp utili, P+10,semidecomandat, renovat complet, centrala de apartament,parchet,geamuri termopan, zona linistita 70000 euro, 0213207070,0788364188 emanuel@apulum94.ro (A)

HERASTRAU BARAJUL ARGES, semidecomandat, fnisat lux, mobilat complet

TEIUL DOAMNEI, 45mp, decomandat. confort2, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj inferior, balcon, hol locuibil, 46500 euro. 0733. 683. 447 .mariana@apulum94.ro (A) TINERETULUI-PRIDVORULUI, decomandat, 55 mp, etaj 2/4, vedere la parc si spate, pret 71.500 euro.0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro(A) TINERETULUI, Parc, Pridvorului, etaj 1/4, bloc 1985, decomandat, modificat, renovat, superfinisat, mobilat, utilat, centrala proprie, 77.500 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

PANTELIMON - Fundeni, confort2, parter/10, decomandat, 38mp, fara amenajari, pret 40000 euro. 021.320.70.70/0733683447 mariana@apulum94.ro (A) PANDURI, STRADAL, vedere spate, etaj 4/8, bloc 1990, semidecomandat, fara imbunatatiri, 0213207070/ 0733683446; laura@apulum94.ro. (A) POLONA, STEFAN CEL MARE, Dinamo, bloc 1982, decomandat, renovat recent, izolat, contorizat, intabulat, 78.000EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

TINERETULUI, 50 mp, semidecomandat, parter, 67.000euro negociabil. elisabeta@apulum94.ro, 0733683448 / 0213207070 (A)

U

H HERASTRAU, bloc nou 2009, mobilat si utilat ultra lux, zona deosebita, elegant, 85mp, parter/6 , zona linistita, pret 200.000 euro negociabil, 021.320.70.70, 0788364188, emanuel@apulum94.ro

RAHOVA- PIATA, etaj 3/8, bloc 1984, decomandat, vedere spate, fara imbunatatiri, 0213207070/ 0733683446; laura@apulum94.ro (A)

PRELUNGIREA GHENCEA,Cartierul Latin,84mp,constructie 2010,gresie,faianta,parchet,termopan,usa metalica,centrala termica.65000 euro negociabil. 0213207070/0733683447. (A) mariana@apulum94.ro

UNIRI-VEDERE pe bulevard, decomandat, etaj 4/8, pret 110.000 euro. 0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro(A) UNIRII- Zepter, etaj 1/7, bloc 1991, decomandat, 70 mp, vedere mixta, renovat, terasa de 17 mp, 110.000 euro neg. 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro. (A)


Bucuresti – Vanzari 2 camere / 3 camere BRANCOVEANU, etaj 6/8, finisat, bloc din 1993, pret 79.500 euro. 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

V VACARESTI-STRADAL, decomandat, 56mp, finisat, etaj 8/10, aproape de parc, mijloace de transport, pret 73.000 euro negociabil.0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro(A) VITAN-BARZESTI, Apartamente 2 camere, suprafata: 70 mp., etaj: 10/11, Decomandata, usa metalica, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, centrala termica gaze, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Nu, interfon: Da, ascensor: Da, paza: Da, Ingeaua Gabi, 0765676544 / 0788894636, 68000 euro, (P)

BANEASA, Aleea Privighetorilor, complex lux, gradina zoologica, bloc 2009, paza, piscina, spatii verzi, finisat lux, 199.000 euro +tva, 021.320.70.70 / 0788.364.188 emanuel@apulum94.ro (A)

13 SEPTEMBRIE-ADIACENT, decomandat, etaj 6/8, finisat, 78mp, hol in H, cadastru, intabulare. Pret77.000 euro.0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A) 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, bloc 1989, etaj 6/8, decomandat, 82mp, 2 balcoane, renovat recent, superfinisat, termopan, parchet, gresie, faianta, usi schimbate, instalatii sanitare si electrice noi, alarma, aer conditionat, 83.500 EUR, intabulat, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

BANEASA, Somesul Rece, bloc nou 2009, 150mp, loc parcare, finisaje de calitate, zona linistita, et 4, 165000 euro 021.320.70.70 / 0788.364.188 emanuel@apulum94.ro (A)

VANZARI 3 CAMERE 13 SEPTEMBRIE, Apartamente 3 camere, suprafata: 76 mp., etaj: 6/8, decomandat, gresie, fainta, parchet lemn masiv, mobilat: semi, tamplarie: pvc+geam termopan, parcare: da, interfon: da, ascensor: da, S. Bejinaru, 0722316672 / 0722535645, 108000 euro, (P)

BRAGADIRU - central, etaj 1/3, bloc 1988, decomandat, 80 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, 61.000 euro neg. 021.320.70.70/ 0733.683.446 laura@apulum94.ro (A)

BUREBISTA-PTA ALBA IULIA, 3/8, decomandat, 82 mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, pret 125.000 euro neg 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

C B BABA NOVAC - Papiu Ilariana, decomandat, 73mp, gresie, faianta, termopan, bloc 1987, etaj intermediar, parcare, 0213207070, 0733683447, mariana@apulum94.ro(A)

VITAN-MALL, 60mp, decomandat, etaj 8, gresie, faianta, termopan, parchet, stradal, pret 62000 euro negociabil. 0733683447.0213207070. mariana@apulum94.ro(A)

BRAGADIRU- vis-a-vis de Ro- Star, etaj 1/2, decomandat, 82 mp, constructie 2008, finisat, centrala termica, 65.000 euro + 5% TVA, 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A)

BANEASA, Apartamente 3 camere, suprafata: 89 mp., etaj: 2/4, decomandat, parchet din lemn masiv, gresie, faianta, Ac, usa metalica, bloc cuprins in prograul de reabilitare termica, parcare: da, interfon: da, Manea Roxana, 0745344079, 120000 euro, (P)

„ANUNT EXCLUSIV“ TE PREMIAZA! Scrie ce-ti place si ce nu-ti place din „ANUNT EXCLUSIV“, la office@mediabloc.eu, si poti castiga un set de carti de la Editura Business Adviser. „ANUNT EXCLUSIV“ isi premiaza cititorii fideli!

CRANGASI, stradal la 1 minut de metrou, semidecomanadat, et 2/4, 62 mp, finisat ultra modern, bucatarie mobilata complet, pret 63000 euro, 021.320.70.70 , 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro CRANGASI, Parc, confort I, decomandat, etaj 4/8, 1980, cu imbunatatiri, 69.000 EUR neg 0733.683.445, 021. 320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)

D

BANEASA - Herastrau, 112mp construiti, 82mp utili, constructie 2008, parcare subterana, etaj2/6 021.320.70.70 / 0733683447 mariana@apulum94.ro (A) VITANUL NOU, decomandat, 63mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, mobilat, etaj intermediar. 021.320.70.70/ 0733683447, mariana@apulum94.ro (A)

BRANCOVEANU, stradal, 68mp, etajul 2, parchet din lemn masiv, scara foarte curata, zona verde cu multa liniste, balcon mare, vedere mixta, aproape de mijloace de transport si multe hipermarcheturi, parcare amenajata langa bloc.0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A) .

CRANGASI, Zboina Neagra, bloc constr 1983, etaj 2, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, balcon inchis, intabulat, 65.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

0742.303.623  3

BD FERDINAND - Foisorul de foc, etaj 1/2, semidecomandat, 67 mp, centrala termica, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 63.000 euro neg. 021.320.70.70/ 0733.683.446 laura@apulum94.ro (A)

BD MAGHERU, semidecomandat, etaj 5/9, 69mp utili, 3 balcoane, 1962, zona linistita, vedere pe spate, zona verde. 130000 euro neg, 021.320.70.70; 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

CALEA CALARASILOR, bloc 1993, decomandat, etaj 5/7, 1 balcon, 2 gr san, 78mp, superfinisat, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 110.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

DECEBAL, stradal, etaj 2/7, decomandat, bloc 1995, vedere lateral si spate, termopan, usa metalica, necesita imbunatatiri, 91.000 euro neg. 0733683446; 0213207070. laura@apulum94.ro(A) DECEBAL-ADIACENT, decomandat, 80mp, finisat, 8/8, pret 105.000 euro.0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A) DECEBAL ADIACENT, decomandat, 72mp utili, etaj 8/8, recent renovat. 021.320.70.70 0749233924, dragos@apulum94.ro DOROBANTI, etaj 2 /2, 80mp utili+110mp curte in proprietate, 3 boxe, instalatii electrice si sanitare schimbate, fara probleme la acte, cadastru-intabulare. 0733683448 / 021. 3207070 elisabeta@apulum94.ro (A) DOROBANTI, -CAPITALE parter/3, boxa sublol, 60mp.0733683448 / 021. 320. 7070 elisabeta@apulum94.ro (A)

CALEA CALARASI, 5/8, renovat recent, stradal, 80 mp, 2 bai, decomandat, an constructie 1994, pret 129000 euro negociabil, 021.320.70.70, 0788. 364.188, emanuel@apulum94.ro (A)

DOROBANTI - zona de case - vile, in vila, decomandat, etaj 2/3, amenajat + mobilat+utilat, centrala de apartament, pret 105.000 euro.0213207070, 0733683448, elisabeta@apulum94.ro (A)

CHISINAU - adiacent, decomandat, termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianata, etaj intermediar, bloc 1982, pret 76000euro negociabil. 021. 320. 7070, 0733683447 mariana@apulum94.ro(A) COTROCENI, parter inalt cu balcon de 6 mp, semidecomandat, 100mp utili, 2 grupuri sanitare. Pret 127.000 euro. 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

DRISTOR-METROU, bloc din 1987, decomandat, 85mp, 2 balcoane.0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A) DRISTORULUI, decomandat, etaj 5/10, bloc din 1975, 68mp, 2 balcoane, neamenajat, pret 74.000euro. 0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro. DRUMUL SARII, stradal, etaj ¾, bloc 1987, decomandat, renovat, centrala termica, 82 mp, vedere mixta, loc parcare, 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro (A) DRUMUL SARII, stradal, etaj ¾, bloc 1987, 76 mp, decomandat, fara imbunatatiri, vedere mixta, 0213207070/ 0733683446; laura@apulum94.ro (A)

ANGAJAM

BROKERI IMOBILIARI RESPONSABILIT|}I intermedieri tranzactii imobiliare (vanzari locuinte, spatii comerciale, terenuri), preluarea ofertelor, actualizarea bazei de date, stabilirea contactelor cu clientii, intretinerea relatiilor cu clientii, dezvoltarea retelei de clienti. CERIN}E: echipa noastra isi doreste sa aiba alaturi persoane dinamice, sociabile, cu o buna capacitate de comunicare si adaptare, proactive, orientate spre finalizarea actiunilor, responsabile si puternic motivate, capabile de invatare rapida si interesate de dezvoltare personala. Cunoastearea unei limbi de circulatie internationala (preferabil engleza), detinerea permisului de conducere categoria B si studiile superioare pot constitui un avantaj. CV la e-mail: cristina@apulum94.ro


Bucuresti – Vanzari 3 camere

4  0742.303.623 DRUMUL TABEREI-Parc Moghioros, 65mp, gresie, faianta, parchet, usa metalica, etaj4/4, terasa refacuta, boxa la subsol, pret 65000 euro. 0733683447, 0213207070. mariana@apulum94.ro(A) DRUMUL TABEREI, 1 MAI, confort I, decomandat, etaj 1/10, renovat recent, 1981, bucatarie mobilata, utilata, 79.000 EUR neg 0733.683.445, 021.320.70.70, nicu@apulum94.ro (A) DRUMUL TABEREI, Moghioros, bloc constr 1979, etaj 1, semidecomandat, 2 bai, 72mp, renovat, centrala termica, 77.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A) DRUMUL TABEREI, Valea Calugareasca, etaj 2/4, decomandat, 67mp, renovat complet, centrala, 67.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

F

imbunatatiri, 0213207070; 0733683446; laura@apulum94.ro. (A)

balcon, fara amenajari, 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro (A)

FAVORIT, SIBIU, circular, mobilat, 5/10, 70 mp. gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, modern, bucatarie utilata, loc parcare, aer conditionat, usa metalica, 68.000 EUR 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

O

PANDURI- MARIOTT, etaj 1/8, bloc 1994, 80 mp, vedere mixta, amenajat, 0733683446, 0213207070, laura@apulum94.ro (A)

FOISORUL DE FOC, semidecomandat, imobil 1928, 67 mp, renovat, centrala termica, achizitionat pe legea 112 acum 13 ani, cu adeverinte de vanzare, pret 65.000 euro 0733.683.446. 021. 320.70.70. laura@apulum94.ro (A)

H HERASTRAU BARAJUL ARGES, bloc 2007, renovat complet finisat, zona deosebita, loc parcare in subteran , la 3 minute de parc, terasa, suprafata 135 mp, et 4/5, 250000 euro. 021.320.70.70, 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro HERASTARU, 3 camere in bloc nou, 150 mp, et 2/5 garaj, balcon, super lux, mobilat si utilat ultra , pret 330.000 euro negociabil, 021.320.70.70, 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro (A)

I ION MIHALAHE, 1 MAI, bloc 1982, etaj 5, decomandat, 2 bai, cu imbunatatiri, intabulat, 88.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

M

BCR are 45 mil. euro pentru imprumuturi Prima Casa in RON Astfel, Banca Comerciala Romana (BCR), cel mai mare creditor in cadrul programului (cu 30.000 de imprumuturi acordate pana acum, in valoare totala de 1,2 miliarde de euro) a anuntat azi contractarea unor fonduri suplimentare in cadrul acestui program – in valoare de 45 de milioane de euro. Oficialii institutiei intentioneaza sa acorde aceasta suma exclusiv sub forma unor imprumuturi in lei, in conditiile in care pana acum banca a oferit finantari co-garantate de catre stat doar in euro. „Optiunea noastra de a continua creditarea in cadrul programului Prima Casa in moneda nationala urmeaza atat recomandarile Bancii Nationale a Romaniei cu privire la incurajarea credi-

PANDURI- MARIOTT, etaj 1/8, bloc 1994, 80 mp, vedere mixta, amenajat, 0733683446, 0213207070, laura@apulum94.ro (A) PANDURI STRADAL,70mp, semidecomandat, gresie, faianta, bloc1992, izolat interior, aer, conditionat, etaj 6/7, pret 94000 euro. 0733683447 021. 320. 7070 mariana@apulum94.ro (A)

MAIOR CORAVU- stradal, bloc rusesc, parter inalt, decomandat, 80mp, cu balcon din constructie.Trebuie finisat. PRET94.000 euro negociabil. 0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro.

N

DAE de la 8,33% Desi beneficiile contractarii de credite in moneda nationala suna bine si frumos in teorie, intrebarea este cat de rentabile sunt acestea, in practica. În acest sens, o analiza comparativa a celor doua tipuri de imprumuturi se poate dovedi extrem de utila. Potrivit site-ului , bancile care acorda finantari in lei in cadrul programului Prima Casa sunt, in ordinea crescatoare a Dobanzii Anuale Efective (DAE): CEC Bank, Transilvania, Raiffeisen, Alpha Bank, Unicredit Tiriac Bank, Credit Agricole, Bancpost, Intesa Sanpaolo Bank, Bank Leumi si OTP Bank. Cea mai atractiva oferta este cea a CEC Bank, care percepe o DAE de 8,33%. 600 de lei in plus pe luna pentru o casa de 60.000 de euro Asta inseamna ca, pentru un credit de aproximativ 260.182 de RON (echivalentul aproximativ a 57.000 de euro) contractat pe o perioada de 30 de ani, un beneficiar ar trebui sa plateasca o rata lunara de 1.824,6 de lei (luand in calcul un grafic de rambursare in rate egale). Pe de alta parte, pentru un imprumut de 57.000 de euro de la BRD – banca cu cea mai buna oferta pe acest segment, respectiv o DAE de 4,57%, acelasi client ar avea de rambursat in fiecare luna aproximativ 271 de euro, adica circa 1.237 de RON. Cu alte cuvinte, pentru a elimina disconfortul cauzat de fluctuatia cursului valutar, beneficiarul unui credit Prima Casa ar trebui sa scoata din buzunar aproape 600 de RON in plus in fiecare luna. Practic, pentru ca un imprumut in lei sa fie, in actualele conditii de dobanda, mai rentabil decat unul in euro, ar trebui ca moneda europeana sa ajunga la un curs de 6,73 de RON. ADRIANA LEFTER IMOBILIARE.RO Despre imobiliare.ro: Lansat in ianuarie 2000, www.imobiliare.ro este primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania. Portalul a depasit de curand pragul de 30 000 de vizitatori unici pe zi si cuprinde cea mai mare baza de oferte din toate categoriile imobiliare la nivel national.

PIATA ALBA IULIA, decomandat, 80mp, p/8, pretabil firma, cabinet, birouri, 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

SALA PALATULUI, 70mp, semidecomanadat, etaj intermediar, gresie, faianata, parchet, termopan, fara risc seismic. 0733683447 / 0213207070 mariana@apulum94.ro (A)

PLEVNEI, Orhideea Gardens, bloc nou, etaj 1, superfinisat, mobilat, 120mp, garaj, 180.000EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

PANDURI-ADIACENT, decomandat, etaj1/8, imobil din 1990, finisat, 78mp, 2 grupuri sanitare, cadastru, intabulare. 0733683448 / 021. 320. 7070 elisabeta@apulum94.ro (A)

NERVA TRAIAN, adiacent, etaj 1/8, bloc 1984, decomandat, 82 mp, fara

tarii in lei, cat si dorintele clientilor, ale caror solicitari de creditare in moneda nationala sunt tot mai numeroase, pe fondul unei tot mai mari popularizari a riscului valutar asumat in cazul imprumuturilor in alta moneda decat cea in care realizeaza venitul”, motiveaza Ioana Mihai, seful departamentului de Credite Garantate al BCR. Potrivit oficialilor institutiei, creditarea in lei va incepe imediat ce legislatia privitoare la functionarea programului Prima Casa va permite bancilor sa isi completeze sau sa-si modifice ofertele initiale de finantare. Banca nu a furnizat inca detalii despre costurile aferente unui credit ipotecar co-garantat de catre stat in moneda nationala.

PANDURI-ADIACENT, decomandat, etaj 4/8, parchet si usi din lemn masiv, finisat, 80mp utili. 0733683448 / 021. 320. 7070 elisabeta@apulum94.ro (A)

termopan, usa metalica, centrala termica, dependinte. 0733683447 / 0213207070 mariana@apulum94.ro (A)

PANDURI, MARIOTT, etaj 4/8, bloc 1982, decomandat, 81 mp, renovat, 0213207070/ 0733683446; laura@apulum94.ro. (A)

MIRCEA VODA- adiacent, etaj 3/8, decomandat, bloc 1993, 84 mp, renovat, centrala termica, 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro (A)

Aparent, b\ncile incurajeaz\ romanii s\ ia credite in lei. Cat de rentabile sunt, totu[i? În ciuda instabilitatii economice, majoritatea celor care contracteaza imprumuturi ipotecare prefera inca moneda europeana. Ca raspuns la tendinta populatiei din ultimii ani de a se imprumuta masiv in euro, oficialii Bancii Nationale Romane (BNR) ii indeamna pe romani sa opteze mai degraba pentru in lei, pentru a elimina astfel riscul valutar din ecuatia rambursarii creditului. Un indemn cat se poate de logic si de firesc, tinand cont de impactul pe care l-a avut instabilitatea cursului euro-leu chiar anul acesta. La randul lor, bancile active pe piata locala dau semne ca vor sa incurajeze imprumuturile in moneda nationala. În ciuda instabilitatii economice, majoritatea celor care contracteaza imprumuturi ipotecare prefera inca moneda europeana. Ca raspuns la tendinta populatiei din ultimii ani de a se imprumuta masiv in euro, oficialii Bancii Nationale Romane (BNR) ii indeamna pe romani sa opteze mai degraba pentru in lei, pentru a elimina astfel riscul valutar din ecuatia rambursarii creditului. Un indemn cat se poate de logic si de firesc, tinand cont de impactul pe care l-a avut instabilitatea cursului euro-leu chiar anul acesta. La randul lor, bancile active pe piata locala dau semne ca vor sa incurajeze imprumuturile in moneda nationala.

OBOR, Apartamente 3 camere, suprafata: 71 mp., etaj: 7/10, Decomandat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Nu, interfon: Da, ascensor: Da, paza: Nu, Marcu Ana, 0728208959, 68000 euro, (P)

PARCUL CAROL, in vila, 138mp+75mp curte in proprietate, P/1, gresie, fainata, termopan, parchet, centrala termica, bucatarie mobilata. 0733683447. 0213207070. mariana@apulum94.ro(A)

OCTAVIAN GOGA, Anastasie Panu, 5/8, 75mp, decomandat, termopan, calorifere noi, aer conditionat, gresie, parchet, 100.000eur 0733.683.445, 021.320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)

PANTELIMON, stradal, bloc 1977, semidecomandat, 70 mp, renovat, vedere mixta, 0733683446, 0213207070,laura@apulum94.ro (A) PANTELIMON -Cora , bloc nou 2010 et 10, spatios luminos, semidecomandat, bucatarie open, 2 bai, 2 balcoane, renoavt , parchet, faianta, gresie, usa metalica pret 130.000 euro, 021.320.70.70, 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro (A)

PRELUNGIREA GHENCEA bloc nou 2012, et 4/5 , 83.4 mp + 12,78, finisat complet, lift, bloc stradal, apropiere Ratb, pret 69000 euro + tva 021.320.70.70, 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro (A). P-TA ALBA IULIA, 91mp, decomandat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, etaj intermediar, vedere stradala, bloc 1996, pret 156000 euro negociabil.0733683447/0213207070. mariana@apulum94.ro(A)

P

P-TA ALBA IULIA, 91mp, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, etaj 4/9, pret 156000 euro. 0733683447 021. 320. 7070 mariana@apulum94.ro (A)

PACHE PROTOPOPESCU, Plantelor, etaj 3/3, semidecomandat, 68 mp, cu

POPA NAN, 100mp, decomandat, etaj2/2, gresie, faianta, parchet,

S

SALA PALATULUI, magazinul Adam, etaj 5/7, semidecomandat, 68 mp, bloc reabilitat termic, imobil consolidat, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate, vedere mixta, 2 balcoane. 104.000 euro neg, 0213207070, 0733683446, laura@apulum94.ro(A) SALAJAN, Apartamente 3 camere, suprafata: 68 mp., etaj: 4/4, Decomandata, usa metalica, gresie, faianta, parchet,, mobilat: Nu, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Da, ascensor: Nu, paza: Nu, Padure Gabriel, 0724034946, 77000 euro, (P)


Bucuresti – Vanzari 3 camere / 4 camere

BUCURESTI SOSEAUA COTROCENI, 90mp utili, decomandat, parter, curte 80mp, recent renovat. 0749233924, dragos@apulum94.ro (A) SOSEAUA NORDULUI, 144mp, decomandat, etaj2/5, constructie 2008, amenajat si mobilat, vedere Herastrau 021.320.70.70 / 0733683447 mariana@apulum94.ro (A)

SEBASTAIN, Lira, etaj 1/8, bloc 1990, decomandat, 76 mp, semirenovat, 0213207070; 0733683446; laura@apulum94.ro. (A)

usa metalica, centrala termica. 0749233924, 021/3207070 dragos@apulum94.ro (A) STEFAN CEL MARE, decomandat, etaj 4/5, 125mp utili, gresie, faianta, parchet, termopan, complet mobilat si utilat. Pret neg. 021.320.70.70; 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

TEI, 107mp, decomandat, gresie, faianta, termopan, parchet, etaj5/8, constructie 2008, parcare, boxa, pret 190000 euro. 0733683447. 021.320.7070. mariana@apulum94.ro(A) TINERETULI-PIATA NORILOR, confort1, decomandat, 71mp, gresie, faianta, termopan, parchet, 2 balcoane, etaj8/10, pret 90000 euro. 0733683447, 0213207070. mariana@apulum94.ro(A) TINERETULUI-STRADAL, zona superba, vi-a-vis de parcul tineretului, aproape de metrou, amenajat, etaj, 8/10, pret 85.000euro.0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

STEFAN CEL MARE, decomandat, etaj 5/5, 85mp utili, gresie, faianta, parchet, termopan, complet mobilat si utilat, pret neg. 021.320.70.70; 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

SEBASTIAN, liceul Odobleja, etaj 4/8, decomandat, bloc 1991, renovat, bloc izolat termic, centrala termica, loc parcare, 0213207070; 0733683446; laura@apulum94.ro (A)

TINERETULUI-PARC, 60mp, decomandat, gresie, faianta,usa metalica, etaj8/10, bloc1976, pret 78000 euro 0733683447/ 0213207070 mariana@apulum94.ro (A)

SEBASTIAN, Prosper, etaj 3/10, decomandat, bloc 1987, 2 balcoane, neamenajat, 78 mp, 0213207070; 0733683446; laura@apulum94.ro (A)

TITAN, VAV PARC IOR, Constantin Brancusi, semidec, parter/8, nemobilat, 63 mp. gresie, faianta, parchet, termopan, 68.000 EUR 0733.683.445, 021.320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)

SEBASTIAN- 13 Septembrie, etaj 3/8, bloc din 1990, decomandat, amenajat, vedere dubla, pret 88.000 euro negociabil 0213207070, 0733683448, elisabeta@apulum94.ro (A)

STIRBEI VODA stradal, etaj 1/8, decomandat, amenajat, 83 mp, bloc din 1992. .0733683448 /0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A) STEFAN CEL MARE, 85mp, decomandat, etaj5/5, complet renovat si utilat,

SOSEAUA COTROCENI, parter, demisol, decomandat, 90mp utili, gresie, faianta, parchet, renovat recent, pret neg 021.320.70.70, 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

imbunatatiri, 65.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

UNIRII-COPOSU, 83mp, decomandat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, complet renovat, etaj inferior, 2 balcoane 0733683447 / 0213207070 mariana@apulum94.ro(A) ULTRACENTRAL, 165mp utili, etaj 1/1, camere inalte, balcon, boxa la subsol, parcare in curte, teren liber 56mp. 0733683447/0213207070 mariana@apulum94.ro (A)

U UNIRII, Apartamente 3 camere, suprafata: 100 mp., etaj: 7/8, Decomandata, usa metalica, gresie, faianta, aer conditionat- 3 aparate, jacuzzi, boiler, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Nu, interfon: Da, ascensor: Da, paza: Nu, Dumitrache Margareta, 0720045174, 250000 euro, (P)

V VACARESTI-stradal, vedere dubla fataspate, langa parc, decomandat, 70mp, parter inalt, construit in 1990, 2 bai, are gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, pret 79.000euro. 0733683448, 0213207070. elisabeta@apulum94.ro. VALEA IALOMITEI, Cetatea Histria, semidec, P/4 parter inalt, mobilat sau nemobilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, 60000Eur neg 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

BRAGADIRU- vis-a-vis de Ro-Star, etaj 1/2, imobil 2008, 150 mp, finisat, toate utilitatile centrala termica, plus parte din curte libera, 65.000 euro neg. 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A) BRAGADIRU, central, parter/2, decomandat, 98 mp, balcon, bloc 1990, renovat complet si utilat, centrala termica, zona foarte linistita, cu multa verdeata, 65.000 euro neg. 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro (A) BRASOV, constructie 2009, 132mp utili, et. 4, gen duplex cu scara interioara, 2 balcoane a cate 9mp, finisat: gresie, faianta, parchet, termopan, situat la poalele muntelui, 2 dressinguri, 110.000e negociabil, Tel 0733.683.446; 021.320.70.70. laura@apulum94.ro BUREBISTA, adiacent, 98mp, decomadat, P/4, gresie, faianta, parchet, usa metalica, bloc 1989, 0213207070, 0733683447. mariana@apulum94.ro(A)

TITAN, decomandat, 65 mp, amenajat, mobilat, utilat, etaj 7/8, bloc din 1975.0733683448 / 0213207070, elisabeta@apulum94.ro (A)

VATRA LUMINOASA, bloc rusesc, 80mp utili, decomandat, 2 grupuri sanitare, etaj 3, finisat, parchet din lemn, zona superba cu multa verdeata. Pret 105.000 euro 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

COLENTINA, Apartamente 4 camere, suprafata: 87 mp., etaj: 5/11, Decomandat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, balcon inchis si izolat termic, mobilat: Partial, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Da, ascensor: Da, paza: Nu, Dragomir Petre, 0744650594 / 0742111920, 85000 euro, (P)

VASILE LASCAR, etaj 1/7, 90mp utili, finisat, parchet din lemn masiv, pret 105.ooo euro. 733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

TITAN PARC, Odobesti, bloc 1972, etaj 2/4, semidecomandat, 65mp, fara

UNIRII, decomandat, 81mp, 4 balcoane vedere dubla, fata-spate, par-

imprejurul imobilului. 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro(A)

DRUMUL TABEREI- Romancierilor, etaj 4/4, semidecomandat, 93 mp, finisat lux, aer conditionat, alarma, mobilat partial, 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A) DRUMUL TABEREI, bloc 1981, etaj 2/8, decomandat, 88mp, 2 balcoane, 2 bai, 83.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

C CALEA VICTORIEI, decomandat, 93mp, gara risc seismic, acte in regula, neamenajat, etaj 4/5, pret 110.000 euro. 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A). COTROCENI, 106 mp, 2 bai, etaj 2/2, centrala de apartament, boxa, pod, pret 175.000euro 0733683448, 0213207070 elisabeta@apulum94.ro(A)

T TITAN BURDUJENI, 3 camere decomandat, cu inbunatatiri, , et Âź, 2 ap pe nivel , zona deosebita, langa parc, bloc civilizat, pret 75500 euro, emanuel@apulum94.ro (A)

chet din lemn masiv.0733683448 / 021. 320. 7070 elisabeta@apulum94.ro (A)

0742.303.623  5

DRUMUL TABEREI, ROMANCIERILOR, bloc tip C, etaj 1/4, semidecomandat, 78 mp. gresie, faianta, parchet, 1970, 74.000eur 0733.683.445, 021.320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)

G GHENCEA, Latea Gheorghe, bloc tip C, etaj 3, decomandat, 2 grupuri sanitare, cu imbunatatiri, 1984, contorizare, cadastru si intabulare, 83.000 EUR 0733.683.445, 021.320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)

H HERASTRAU, bloc nou 2011, duplex 4 camere 150 mp, finisat, lift, loc parcare, 2 bai, zona deosebita, la 2 minute de parc, paza, et 4 +5, pret 260.000 euro, 021.20.70.70, 0788. 364. 188, emanuel@apulum94.ro, (A)

VASILE LASCAR, Armeneasca, etaj 4/8, semidecomandat, 105 mp, renovatgresie, faianta, parchet, termopan mahon, foarte bine impartit, 2 balcoane, un singur apartament/nivel, mobilat stil clasic si utilat, 82.000 euro neg. 0733683446; 0213207070. laura@apulum94.ro(A) VATRA LUMINOASA, in vila, 150mp, decomandat, etaj 2/2, gresie, faianta, termopan, parchet, granit, izolat exterior, lux. 0733683447 / 0213207070 mariana@apulum94.ro (A)

M MAGHERU, Dionisie Lupu, etaj 7/8, semidecomandat, 142mp, fara imbunatatiri, 140.000 EUR, negociabil,021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

VERGULUI, 1975, etaj 7/10, decomandat, 74 mp, gresie, faianta, parchet, 2 balcoane, vedere mixta, scara foarte curata, 69.000 euro 021.320.70.70/ 0733.683.446.laura@apulum94.ro (A) CRANGASI, CEAHLAU, suprafata 82 mp, etaj 4/8, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, stradal, vedere mixta, fara imbunatatiri, 1984, 82.000 EUR neg 0733.683.445, 021.320.70.70, nicu@apulum94.ro (A)

VANZARI 4 CAMERE 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, bloc 1986, etaj 3, decomandat, 95mp, 2 bai, 2 balcoane, fara imbunatatiri, 97.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

A AVIATIEI,100mp,decomandat,gresie,fa ianta,termopan,usa metalica,centrala termica,balcon,2 grupuri sanitare. Pret132000 euro negociabil. 0733683447/0213207070. mariana@apulum94.ro(A) AVIATIEI-CRISTAL Pallace, 90mp, decomandat, etaj 2/5, monolit, transformat in 3 camere, gresie, faianta, lift, pret 130000 euro negociabil, 0733683447, 021/320.70.70. mariana@apulum94.ro (A)

B BASARABIA, stradal, constr 1983, etaj 5, decomandat, 2 balcoane, 2 gr san, 89mp, gresie, faianta, parchet, usa metalica, parcare, 87.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

CRANGASI, metrou, parc, bloc 1983, decomandat, 90mp, etaj 3/4, renovat, imbunatatiri, centrala proprie, 89.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

D DOROBANTI, ASE, Colegiul German, apartament in vila, 130 mp utili, etaj 1 din P+2, living 40 mp, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri, 3 apartamente in cladire, pret 215.000 lei negociabil, 0721927780 (P) DOROBANTI - ASE, 90mp, semidecomandat, etaj1/2, parchet masiv, camere inalte, centrala termica, consrtuctie 1930, pret 120000 euro. 0733683447, 0213207070. marina@apulum94.ro(A) DECEBAL-ADIACENT, decomandat, 105 mp, finisat cu bun gust, hol in H, 2 balcoane, superpret 115.000euro, etaj 7/8, bloc din 1993.0733683448 / 021. 3207070 elisabeta@apulum94.ro (A). DOROBANTI-ASE, 90mp, semidecomandat, etaj1/2, constructie 1930, 2 balcoane, un apartament pe nivel, pret 120000euro. 0733683447, mariana@apulum94.ro (A) DRUMUL SARII - in vila, 2 apartamente de cate 4 camere a cate 150 mp utili, parter si etajul 1, imobil 1993, 2 garaje la subsol, parte din pod si parte din pivnita, plus 160 mp de teren liber

MILITARI, Apartamente 4 camere, suprafata: 89 mp., etaj: 6/8, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, 1 camera reabilitata termic, tamplarie: aluminiu+geam termopan, parcare: da, interfon: da, ascensor: 2, Stoinescu, 0722574849 / 0727046399, 85000 euro, (P)


Bucuresti – Vanzari 4 camere / 5 camere / Case-Vile

6  0742.303.623

MILITARI, Apartamente 4 camere, suprafata: 85 mp., etaj: 4/8, Semidecomandat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, balcoane inchise, instalatie sanitara si electrica schimbate, mobilat: Nu, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Da, ascensor: Da, paza: Nu, Mitrache Eleodor, 0722566303, 95000 euro, (P)

N

con, pret 140.000e. 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

NERVA TRAIAN- Timpuri Noi, etaj 7/8, bloc 1987, decomandat, 90 mp, vedere mixta, partial renovat, 0733683446, 0213207070, laura@apulum94.ro (A) NICOLAE BALCESCU, Intercontinental, 105mp, etaj8/10, decomandat, centrala termica, terasa 11mp, consolidat 2005 - 2006, 021.20.70.70 / 0733. 683. 447 mariana@apulum94.ro (A)

O OLTENITEI, 90mp, 8/10, 1986, vedere spate, 84.000e, 2grupuri sanitare, 2 balcoane, 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

PIATA UNIRII, etaj 1/8, decomandat, 106mp, bloc din 1992, amenajat, centrala de apartament. 0733683448/0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

R PANDURI, Casa Poporului, etaj 4/7, bloc 1986, decomandat, 104 mp, transformat in 3 camere, vedere mixta, renovat lux, 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro (A) PANTELIMON- Gara De Est, etaj 5/8, 1986, semidecomandat, 90 mp, renovat- gresie, faianta, parchet, termopan, foarte bine impartit, aer conditionat, 3 debarale, se vinde mobilat si utilat, 88.000 euro neg. 0733683446; 0213207070. laura@apulum94.ro(A) PANDURI - MONITOR, etaj 1/10, bloc 1981, decomadat, 102 mp, vedere mixta, centrala termica, renovat, sauna, 2 balcoane, 123.000 euro neg, 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A)

RAHOVA- MARGEANULUI, etaj 8/10, decomandat, bloc 1984, 80 mp, vedere mixta, renovat in totalitate, loc parcare, 69.000 euro negociabil. 0733683446, 0213207070, laura@apulum94.ro (A) REGINA MARIA, Apartamente 4 camere, suprafata: 67 mp., etaj: 2/2+mansarda, Decomandata, parchet masiv, mobilat: Nu, tamplarie: Lemn, parcare: Nu, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Mocanu Horea, 0722273054, 63000 euro, (P)

F FOISORUL DE FOC, apartament in vila, etaj1/1+mansarda, 170mp, fara amenajari, usi originale cu geamuri de cristal, camere inalte, constructie 1939, pret180000euro. 0733683447, 0213207070 mariana@apulum94.ro(A)

S STEFAN CEL MARE, Lizeanu, etaj 1/10, vedere mixta, 98 mp, bloc 1976, decomandat, fara amenajari, 0213207070; 0733683446. laura@apulum94.ro (A)

U ULTRACENTRAL-BREZOIANU,183mp utili,etj1/1+pod,cladire veche,necesita renovare,pret175000euro negociabil.0733683447,0213207070. mariana@apulum94.ro (A)

T TITAN, 83mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, etaj4/4, terasa refacuta, bloc"H", pret 95000euro.0733683447/0213207070. mariana@apulum94.ro(A)

U ULTRACENTRAL, Apartamente 4+ camere, suprafata: 180 mp., etaj: 1/1+M, decomandat, parchet lemn masiv, marmura, gresie, faianta, tamplarie: pvc+geam termopan, parcare: da, Rogacev Mihaela Daniela, 0721767196 / 0723751944, 210000 euro, (P)

UNIRII, imobil din 2001, decomandat, 95 mp, neamenajat,etaj 8 / 9, pret 150. 000 euro negociabil. 0733683448 / 021. 320. 7070 elisabeta@apulum94.ro (A) UNIRII, CALEA CALARASILOR, bloc monolit, constr 1993, etaj 5, decomandat, 96mp, imbunatatiri, 123.000 EUR, 021.320.70.70, 0733.683.445 nicu@apulum94.ro (A)

VANZARI CASE-VILE 1MAI-DOMENII, 3 camere, amprenta 100mp, teren 138mp, constructie 1950, locuibila, singur curte, pret 120.000 euro 0213207070 / 0733. 683. 447. mariana@apulum94.ro(A)

C

P PACHE PROTOPOPESCU - stradal.144, grupuri sanitare 3, o terasa si un bal-

ULTRACENTRAL-PRIMARIA CAPITALEI, 250mp construiti, 183mp utili, etj1/1+pod, cladire veche, necesita renovare, pret 230000 euro negociabil. 0733683447,0213207070. mariana@apulum94.ro (A)

UNIRII-ADIACENT, 98mp, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj7/8, pret 130000 euro negociabil. 0733683447/0213207070. mariana@apulum94.ro(A)

CASE - VILE, suprafata: 758 mp., etaj: D+P+1+M, decomandat, parcare: Da, interfon: Da, Ionita Valentin, 0722518411 / 0720500001, 3499000 euro, (P)

UNIRII - Sediu ANL, terasa, 160mp + 2 terase a cate 50mp, open space, vedere mixta, necesita renovare. Pret: 1400 euro. 021-320.70.70, 0733. 683.446. laura@apulum94.ro (A)

UNIRII, etaj 5, vedere superba pe bulevard, pret atractiv, decomandat, scara cu paza. 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A) UNIRII - Sediu ANL, etaj 3/10, decomandat, 129mp utili, vedere fata, 2 grupuri sanitare, terasa, ideal pentru birouri, pret 1300 euro neg. 021-320. 70.70, 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A)

CALARASI-ADIACENT, teren 157 mp, 4 camere, P+1, 2 bai, amprenta 90 mp, suprafata utila 167 mp,construita in 2005, pret 209.000 euro negociabil. 0733683448 / 0213207070, elisabeta@apulum94.ro (A)

V VACARESTI STRADAL, decomandat, etaj 3/7, bloc din 1988, amenajat, 96 mp, langa parcul copiilor, 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

CALEA GIULESTI, teren 1100 mp, casa batraneasca din caramida cu 3 camere, baie, bucatarie, renovata, toate utilitatile, strada asfaltata, zona foarte linistita, 138.000 euro negociabil. 0733683446, 0213207070, laura@apulum94.ro (A) CALEA GIULESTI - Constructorilor, 300 mp teren, imobil 1978, caramida, 3 camere, renovata, centrala termica, garaj, curte pavata, 130.000 euro. 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A)

VANZARI 5 CAMERE B BULEVARDUL UNIRII, duplex,145mp,amenajari din constructie,etaje 8 si9, pret 250000 euro. 0733683447 / 0213207070. mariana@apulum94.ro (A)

CENTRAL, Case - Vile, suprafata: 500 mp., etaj: P+2, decomandata, apa, par-


Bucuresti – Case-Vile / Terenuri / Birouri-Spatii comerciale care: in curte, Florica, 0723461255, 320000 euro, (P)

CHITILA-Pod Constanta, D+P+1+M, 7 camere, 330mp construiti, 120mp amprenta, constuctie 2010, caramida, 350. 000 euro negociabil.0213207070 / 0733. 683447. mariana@apulum94.ro (A)

veche, partial caramida, drum asfaltat, curent, gaze in poarta, toate actele, pret- 50.000 euro neg, tel- 0733.683.446; 021.320.70.70. laura@apulum94.ro(A)

DRUMUL SARII, 184 mp total teren, casa S+P+1+M, 120 mp utili, necesita renovare, constructie caramida, 0213207070; 0733683446. laura@apulum94.ro (A)

COMUNA 1 DECEMBRIE, 10 km de Bucuresti, aproape de DN5, vila p+1, constr 2009, finisata, izolata, centrala pe lemne, garaj, curte 550mp, 130.000 EUR, negociabil, nicu@apulum94, 021.320.70.70, 0733.683.445

D

E

DOMNESTI, 4 camere+mansarda necompartimentata, P+E+M,205mp utili, teren 235 mp, constructie 2010,toate utilitatile, 78000 euro. 0213207070/0733683447 (A) mariana@apulum94.ro

EMINESCU-Toamnei,duplex in vila,7 camere, intrare separata, etaj 1 si 2,scara interioara, gresie, faianta, termopan, aer conditionat. 0733683447/ 0213207070.mariana@apulum94.ro (A)

DOMNESTI, 360mp, amprenta sol 180mp, 5 camere, 2 bai, suprafata teren 2000mp, mobilata lux. Pret neg 021.320.70.70, 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

CHIAJNA, 360mp, P+1+M, 360mp, 8 camere, 3 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan. Mobilata si utilata lux. Teren 300mp. Pret neg. 021.320.70.70, 0749233924, dragos@apulum94.ro (A)

F FLOREASCA, P+1+M, 250mp construiti, 90mp amprenta, 200mp. teren constructie 2004 021.320.70.70 / 0733. 683. 447 mariana@apulum94.ro (A)

amprenta 136, 410000e. 0733683448 / 0213207070 elisabeta@apulum94.ro (A)

COMUNA TUNARI, 450 mp teren, 2 deschideri- 25 si 16, casa 3 camere,

DOMNESTI- CIUTACI, teren 900 mp, deschidere 36 ml, constructie 2011, caramida, P+1+pod, 255 mp construiti, pod mansardabil, gaze, curent, fosa, put la 45 metri, 2 centrale termice, finisata, garaj, pret 170.000 euro neg. Tel- 0733.683.446; 021. 320.70.70. laura@apulum94.ro (A)

G GIURGIULUI, Case - Vile, suprafata: 200 mp., etaj: P+1, Semidecomandata, usa termopan, gresie, faianta, parchet,aer conditionat, central termica gaze, mobilat: Partial, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Nedea Lucian, 0723400818, 150000 euro, (P)

intre vile , la 1 minut de drumul principal, 6900 euro, 021.030.70.70, 0788. 364.188, emanuel@apulum94.ro (A)

C

PIPERA - Iancu Nicole, 5 camere, P+1, 160mp utili, constructie 2004, mobilata si utilata, singur curte, utilitatile, pret 275000 euro, 021.320.70.70 / 0733.683.447 mariana@apulum94.ro (A)

CHIAJNA, in apropiere de Metro, 2700 mp, deschidere 14 ml, curent, gaze la 25 mp, drum pietruit, intre constructii, 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro. (A) CHITILA, Str Aeroportului, Sector 1, teren intravilan 8.000mp, parcelabil, langa Padure, aproape de Lacul Strulesti, 100 EUR/mp, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A) CORBEANCA, intravilan de 500mp, dubla deschidere la strada asfaltata, gaze si curent electric. Pret 35000 euro discutabil. Tel: 0722621165 (P)

COTROCENI, Splai, 272 mp teren, deschidere 13, casa demolabila, toate utilitatile, 0213207070/ 0733683446; laura@apulum94.ro (A) CORNETU, teren total 360 mp, deschidere 20 ml, vila constructie 2008, P+1+pod, , caramida, 220 mp construiti, finisata, drum asfaltat, izolata termic, finisata foarte frumos, curent, gaze, centrala, fosa septica, statie dedurizare, 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro. (A)

0742.303.623  7

POPA TATU - Buzesti, D+P+pod, 195mp utili, teren 120mp, centrala termica, necesita renovare, pret 265000euro 021.320.70.70 / 0733. 683. 447 mariana@apulum94.ro (A)

VANZARI BIROURI – SPATII COMERCIALE A

M MAGURELE, Varteju, 1971 mp, deschidere 52 ml, deschidere dubla, curent, gaze la 50 mp, intre case, 0213207070/ 0733683446. laura@apulum94.ro (A)

P PRELUNGIREA GHENCEA, Vila p+1+m, 230mp, living, bucatarie, 3 dormitoare, 3 bai, dressing, terase, garaj, 170.000 EUR, nicu@apulum94, 021.320.70.70, 0733.683.445 (A)

S SABARENI, Centura Vest, loturi 515mp, d = 22m, intravilan, 14 EUR/mp, 021.320.70.70, 0733.683.445, nicu@apulum94.ro (A)

PIPERA, Terenuri, suprafata: 2236 mp., apa curenta, curent, gaze, Neagu Sadoveanu, 0744179266 / 0213270916, 223600 euro, (P)

ANTIAERIANA- SOS ALEXANDRIEI, hala, 900 mp teren, hala 450 mp, curent trifazic, inaltime 8 metri, toate utiliatatile, service auto. 021.320.70.70/ 0733.683.446. laura@apulum94.ro (A) AVIATIEI HERASTRAU cladire birouri clasa A lux, S+P+4, 1000 mp, finisat ultra moderne, parcare subterana, zona deosebita,ideal investitie si resedinta, pret discutabil 2.300.000 euro , 021.320.70.70, 0788364188 emanuel@apulum94.ro (A)

B BULEVARDUL UNIRII, fantani, stradal, suprafata 1050 mp, deschidere 40ml, acces dublu din bulevard, parter 450 ml, mezanin 550mp, demisol 50 mp, pret 1250 euro/mp, 0721927780 (P)

PRIMARIA sector 3,D+P+1,103mp, constructie 1950,renovata, amenajata, 3 camere, zona foarte linistita,toate utilitatile,160000 euro negociabil. 0213207070/0733683447. mariana@apulum94.ro

C CALEA DOROBANTILOR, structura de bloc, P+5, suprafata 1400 mp, teren 300 mp, deschidere dubla 0721927780 (P)

S GIULESTI, teren 1100 mp, casa batraneasca din caramida cu 3 camere, baie, bucatarie, renovata, toate utilitatile, strada asfaltata, zona foarte linistita, 138.000 euro negociabil. 0733683446, 0213207070, laura@apulum94.ro (A)

P PARCUL CAROL, 80mp utili, teren254mp, amenajata interior, deschidere 11ml, foarte aproape de Parcul Carol.Pret 254000 euro. 0213207070/ 0733683447 mariana@apulum94.ro (A)

SABARENI, 10 km Centura Vest, casa 4 camere, p+1, finisata, curte 650mp amenajata, toate utilitatile, 85.000 EUR, nicu@apulum94, 021.320.70.70, 0733.683.445 (A)

V VILA OBOR, 420 mp, constructie 2002, finisat , P+1+M, 8 camere , 3 bai, 2 balcoane, curte libera 170 mp, zona foarte linistita, garaj, la 3 minute de Obor, pret 300.000 euro. emanuel@apulum94.ro, (A)

PIATA ALBA IULIA, vila 2002, d+p+2, 7 camere, renovata recent, total teren 188,

VILA MILITARI, Apusului, P+1+M, 5 camere, 150mp utili, 240mp teren curte, gresie, faianta, parchet, termopan, toate utilitatile. 021.320.70.70, 0749233924, dragos@apulum94.ro VILA DOMNESTI, P+1, 120mp utili, 230mp teren, complet finisata, toate utilitatile, cadastru, intabulare. 021.320.70.70; 0749233924, dragos@apulum94.ro VILA DOMENII S+P+E+M, 200 mp, 5 camere, 2 bai, renovat modern, parchet, tapet, tarmopan, centrala, curte 80 mp, zona deosebita, pret 349000 euro negociabil. 021.320.70.70, 0788. 364.188 emanuel@apulum94.ro (A)

VANZARI TERENURI

B BALACEANCA, 350 mp, deschidere 22 ml, intre vile ideal constructie, curent lanag teren, strada pietruita, langa Spitalu Balaceanca, pret 7300 euro. 021.030.70.70, 0788.364.188, emanuel@apulum94.ro (A) BALACEANCA, 350 mp, deschidere 14ml, intravilan, ideal constructie,

U POLONA, Terenuri, suprafata: 273 mp., toate utilitatile si toate actele necesare in scopul unei usoare tranzactionari., parcare: da, Dumitrescu Ionel, 0748929702, 546000 euro, (P)

UNIRII-SPLAI, birouri/apartamente,2400mp,S+P+5,2 apartamente/nivel,550mp teren,parcare,400mp/nivel,constructie 2008,modern,pret3000000 euro negociabil.0733683447, 0213207070.mariana@apulum94.ro(A) UNIRII-CARREFOUR, 1534 mp, S+P+2, 15 camere, la subsol camere frigorifice, constructie 1987. pret 1950000 euro. 0733683447.0213207070. mariana@apulum94.ro (A).


8  0742.303.623 STUPINI, Terenuri, suprafata: 4600 mp., Ghimbasean Viorica, 0726349750, 18400 euro, (P)

PROVINCIE

da, Mircea, 0721780952, 40000 euro, (P)

CODLEA, Terenuri, suprafata: 750 mp., intre case, apa si curent pe teren, actele intabulate, zona linistita, deschidere stradala de 15m, pretabil pentru casa, Ungureanu Eleonora, 0723162618, 16500 euro, (P)

aluminiu cu termopan., mobilat: dabirou si rafturi, tamplarie: fier, parcare: da, Belciug Vasile, 0740534768, 40000 euro, (P)

ARGES PITESTI, Apartamente 3 camere, suprafata: 71 mp., etaj: P/4, decomandat, Gresie, faianta, parchet laminat, hota, usa metalica, tocarie din lemn, calorifere noi Romstal, jaluzele verticale., mobilat: semimobilat, tamplarie: pvc cu termopan, parcare: da, interfon: da, Dragan Iulia, 0744313768, 52000 euro, (P)

BRASOV RACADAU, Apartamente 4 camere, suprafata: 100 mp., etaj: 2/6, decomandat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat: optional, tamplarie: termopan, parcare: in fata blocului, interfon: da, ascensor: da, Tinca, 0745557533, 71000 euro, (P)

MOSOAIA, Apartamente 3 camere, suprafata: 65 mp., etaj: 2/2, semidecomandat, gresie si faianta, parchet, aer conditionat, plita ceramica, cuptor electric, combina frigorifica, masina de spalat, mobilier nou si multe altele., mobilat: complet mobilat si utilat, tamplarie: pvc cu geam termopan, parcare: da, Dumitrescu Oana Adelina, 0765572326, 30000 euro, (P)

SACELE, Spatii comerciale - Hoteluri, suprafata: 270 mp., etaj: p+et+m, decomandat, gresie, faianta, parchet, sistem alarma, a.c, mobilat: mobilat si utilat, tamplarie: termopan, parcare: in fata casei, Mihaela Timoianu, 0726192125, 350000 euro, (P)

GHIMBAV, Terenuri, suprafata: 2200 mp., parcele de 544mp cu deschiderea stradala de 16mp cu utilitatile la marginea terenului, Cercel, 0752072225 / 0726204337, 77000 euro, (P)

RACADAU, Apartamente 3 camere, suprafata: 70 mp., etaj: 3/4, decomandata, gresie, fainata, parchet, etaj 3/4, decomadat, zona 1 a brasovului, tamplarie: termopan, parcare: in fata blocului, interfon: da, Sandru Constantin, 0727627488, 60000 euro, (P)

PITESTI, Apartamente 2 camere, suprafata: 48 mp., etaj: 4/4, semidecomandat, parchet laminat, tapet, aer conditionat, gresie, faianta, tocarie din lemn., mobilat: da, tamplarie: lemn si pvc cu termopan, parcare: da, interfon: da, ascensor: nu, Radulescu Constanta, 0749144399, 35000 euro, (P)

MOECIU, Terenuri, suprafata: 1231 mp., Nicolae Ionut, 0757550794, 36930 euro, (P)

PITESTI, Apartamente 3 camere, suprafata: 84 mp., etaj: 3/4, decomandat, parchet laminat, usa metalica, gresie, faianta, etc..., mobilat: nu, tamplarie: pvc cu geam termopan, parcare: da, interfon: da, Voica Marius, 0786147880 / 0767555600, 48500 euro, (P)

STUPINI, Terenuri, suprafata: 66700 mp., teren intravilan, deschidere stradala de 186m,pretabil pentru oricefel de coanstructie industriala, civila,ferme, hale, curent la 300m, apa prin forare, Constantin Nicolae, 0729822077, 466900 euro, (P)

DARSTE, Apartamente 2 camere, suprafata: 42 mp., etaj: 4/4, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, mobilat: optional, tamplarie: termopan, parcare: in fata blocului, interfon: da, Orban Sebastian, 0744887709, 37000 euro, (P)

DAMBOVICIOARA, Terenuri, suprafata: 80000 mp., curent electric, bazin apa si gaze la 50 m, Tudoras Simion, 0723240968, 720000 euro, (P)

BRASOV, Case - Vile, suprafata: 140 mp., decomandata, gresie, faianta, parchet, dispune de bucatarie de vara, anexe, depozit de lemne, camera centralei, teren de 1260mp cu 2 deschideri stradale, tamplarie: lemn, parcare: in curte, Rigu Elena Bartoc Maria, 0723894611 / 0729836729, 110000 euro, (P)

PITESTI, Terenuri, suprafata: 2000 mp., utilitati: curent electric, gaze, apa, canalizare., Stefanescu Spirica, 0721403754, 70000 euro, (P) BRASOV, Case - Vile, suprafata: 240 mp., etaj: 1+M, decomandata, gresie, faianta, dusumea, podea izolata cu rasina sintetica, tamplarie: lemn, parcare: garaj, Nan Elena, 0743287760, 280000 euro, (P)

CURTEA DE ARGES, Case - Vile, suprafata: 150 mp., etaj: D+P+1, decomandat, parcare: da, Dobre Marius Adrian, 0743706107, 45000 euro, (P)

HARMAN, Terenuri, suprafata: 47000 mp., Sirbu Danut, 0744503572, 470000 euro, (P)

BRASOV, Apartamente 3 camere, suprafata: 65 mp., decomandat, gresie, faianta, izolat exterior, mobilat: partial, tamplarie: termopan, parcare: in fata blocului, interfon: da, Gheman Daniel, 0746494346, 47000 euro, (P)

PITESTI, Spatii comerciale - Hoteluri, suprafata: 20 mp., etaj: mezanin/9, parchet laminat, tavan fals si usa din

BRASOV, Apartamente 2 camere, suprafata: 50 mp., etaj: 7/7, semidecomadata, parchet din lemn masiv, mozaic, acoperis hidroizolat in 2011, tamplarie: termopan si lemn, parcare: in fata blocului, interfon: da, ascensor:


0742.303.623  9 Nicolae, 0747751161 / 0760232120 / 0338408146, 75000 euro, (P)

BRASOV, Apartamente 2 camere, suprafata: 49 mp., etaj: 4/4, semidecomandata, gresie, faianta, parchet, vedere catre sala sportului si catre Tampa, mobilat: bucataria, tamplarie: termopan, parcare: da, interfon: da, Domokis Eugen, 0744367848, 45000 euro, (P)

CALARASI, Terenuri, suprafata: 6500 mp., apa, curent electric, gaze, parcare: Da, Lucian Suvarov, 0743166702 / 0721299145, 50000 euro, (P)

FUNDATA, Terenuri, suprafata: 87000 mp., Dulama Maria, 0752169886, 348000 euro, (P)

TRACTORUL, Terenuri, suprafata: 540 mp., Iordache Gheorghe, 0723547737 / 0034647050362, 54000 euro, (P)

CONSTANTA, Spatii comerciale Hoteluri, suprafata: 515 mp., etaj: P+1, terasa partial acoperita, proprietar pe teren si cladire, pavele, aer conditionat, 2 baruri, sistem alarma conectat la firma de paza, cuptor, gresie, faianta, parchet, tavan fals, spoturi, corpuri iluminat, grilaje cu copertina la ferestre, fantana terasa, salon fumatori/nefumatori, tamplarie: PVC + Termopan, parcare: Da, Duncia Maria, 0730080345 / 0241615401, 6000, euro_month, (P)

MEREI, Case - Vile, suprafata: 180 mp., etaj: P+1, Parchet, termopan, gresie, faianta, mobilat: Da, tamplarie: Aluminiu, parcare: Da, Sima Maria, 0763660545, 150000 euro, (P)

SANPETRU, Case - Vile, suprafata: 120 mp., etaj: p, semidecomadata, gresei, faianta, parchet, instalate sanitara noua, instalatie electrica noua, izolat exterior, loc de parcare acoperit, mobilat: partial, tamplarie: termopan, parcare: in curte, Popescu Adriana, 0748090778, 80000 euro, (P)

BRAN, Terenuri, suprafata: 8000 mp., Chitu Catalin, 0747696324, 56000 euro, (P)

COSTINESTI, Terenuri, suprafata: 500 mp., Sacuiu Adrian, 0722565657, 25000 euro, (P)

CHIRNOGI, Case - Vile, suprafata: 105 mp., etaj: Parter, Semidecomandata, gresie, faianta, mobilat: Da, tamplarie: Lemn, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Sava Stefania, 0726733309, 50000 euro, (P) BRASOV, Case - Vile, suprafata: 190 mp., etaj: S+P+E+M, decomandata, Bedreaga Marius, 0727301267, 155000 euro, (P)

OVIDIU, Terenuri, suprafata: 182 mp., Viga Iulian, 0724574071, 23660 euro, (P)

CALARASI FRUMUSANI, Terenuri, suprafata: 17300 mp., apa, curent, Florea Ionel, 0725562011, 155700 euro, (P) HARMAN, Case - Vile, suprafata: 205 mp., etaj: P+1, decomandata, tamplarie: termopan, parcare: garaj, Simion Eugen, 0721658575 / 0721684989, 142000 euro, (P)

SACELE, Case - Vile, suprafata: 1500 mp., etaj: p, semidecomandata, tamplarie: termopan, parcare: in curte, Buta Ionel, 0745099070, 85000 euro, (P),

CONSTANTA

BUZAU BUZAU, Case - Vile, suprafata: 116 mp., etaj: Parter, Parchet, termopan, gresie, faianta, mobilat: Partial, tamplarie: Aluminiu+PVC, parcare: Da, Lupu

CONSTANTA, Case - Vile, suprafata: 250 mp., etaj: P+1+M, Semidecomandat, Curte pavata, gresie, faianta, parchet, 3 aparate de aer conditionat, ferestre Velux, alarma conectata la firma de paza, acoperis de tigla, 2 poduri, izolatie la mansarda, mobilat: Da, tamplarie: Lemn, PVC + Termopan, Seifula Sagatai, 0733914935/0733914934, 185000 euro, (P)

TECHIRGHIOL, Case - Vile, suprafata: 100 mp., Semidecomandat, 2 canalizari, gresie, faianta, dusumea lemn natural, partial usi interioare aluminiu, boiler electric, lambriuri, mobilat: Partial, in functie de client, tamplarie: Lemn, parcare: 1 loc in curte, Ianca Carmen, 0727730615 / 0726127493, 54000 euro, (P)


10  0742.303.623 IALOMITA SINESTI, Terenuri, suprafata: 9873 mp., apa, curent, Paraschiv Oana, 0732020600, 69111 euro, (P)

OVIDIU, Hale si depozite industriale, suprafata: 710 mp., etaj: P+1, Decomandat, aer conditionat, gresie, faianta, sistem alarma conectat la firma paza, spoturi, sauna, mini-depozit interior (garaj interior), pavele in curte, pomi fructiferi, vita-de-vie, 2 gradini amenajate, 3 barbeque, complet si de ultima generatie mobilat si utilat, mobilat: Da, la cheie, tamplarie: PVC + Termopan, parcare: Curte, paza: Da - 24h/24, Vladoi Stancu, 0727050665, 430000 euro, (P)

COSTINESTI, Terenuri, suprafata: 500 mp., Batrinu Lina, 0735743063, 8000 euro, (P) GAESTI, Apartamente 3 camere, suprafata: 64 mp., etaj: 3/4, semidecomandat, tocarie din lemn natural, izolatie termica interior-exterior inclusiv balcon, balcon inchis cu termopan, usa metalica, parchet laminat, gresie, faianta, contorizare individuale la apa si gaze., mobilat: nu, tamplarie: pvc cu termopan, parcare: da, interfon: nu, ascensor: nu, Magala Constantina, 0766437695, 29000 euro, (P)

SALCIOARA, Case - Vile, suprafata: 150 mp., etaj: P+M, Open space, mobilat: Nu, tamplarie: Nu, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Basarim Hristu, 0723397537 / 0763458155, 18500 euro, (P)

ILFOV

CANDESTI, Case - Vile, suprafata: 120 mp., etaj: parter, decomandata, camere de supraveghere, alarma, gresie, faianta, rafturi magazin si tejghele, solar, anexe gospodaresti, si plantatie de pomi fructiferi cu sistem de irigatie, mobilat: nu, tamplarie: pvc gealan cu geam termopan, parcare: da cu 2 locuri, Florea Gabriel, 0764123035 / 0764474705, 60000 euro, (P)

CIOLPANI, Terenuri, suprafata: 500 mp., curent, apa, gaze, Ion Ligia, 0722397050, 30000 euro, (P)

COVASNA CONSTANTA, Apartamente 3 camere, suprafata: 64 mp., etaj: Parter/4, Decomandat, usa metalica, gresie, faianta, usi interior termopan, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Da, ascensor: Nu, paza: Nu, Maher, 0730199299, 68000 euro, (P),

SABARENI, Terenuri, suprafata: 7500 mp., Lupu Constantin, 0722586927, 90000 euro, (P)

VALCELE, Terenuri, suprafata: 8000 mp., Androne Laura, 0766275092 / 0740227299, 48000 euro, (P)

GIURGIU MIHAILESTI, Apartamente 3 camere, suprafata: 76 mp., etaj: 1/1, Decomandat, gresie, faianta, parchet, usa intrare termopan, centrala termica, aer conditionat, mobilat: Da, tamplarie: Aluminiu, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Dragne Gheorghe, 0721225212, 65000 euro, (P)

TARTASESTI, Terenuri, suprafata: 550 mp., apa, curent, gaze, Paun Adrian, 0729465597, 7000 euro, (P)

TECHIRGHIOL, Terenuri, suprafata: 4435 mp., Minca Mihaela, 0722374788, 443500 euro, (P)

BOLINTIN Deal, Terenuri, suprafata: 10000 mp., Bunea Marin, 0722235923, 120000 euro, (P)

TARGOVISTE, Apartamente 2 camere, suprafata: 65 mp., etaj: 4/4, decomandat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet laminat, balcon inchis cu termopan, acoperis izolat, bucatarie complet utilata si mobilata, masina de spalat si multe altele., mobilat: partial mobilat, tamplarie: aluminiu cu geam termopan, parcare: da, interfon: da, Iancu Cristina, 0722141071, 52000 euro, (P)

COVASNA, Apartamente 2 camere, suprafata: 49 mp., etaj: 2/4, decomandata, parchet, gresie, faianta, tamplarie: termopan, parcare: in fata blocului, Balint Szilard, 0740814466, 90000 euro, (P)

NUCI, Terenuri, suprafata: 50 mp., etaj: parter, Semidecomandata, mobilat: Partial, tamplarie: Lemn, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Lacatusu Daniela, 0727746766, 20000 euro, (P)

GRUPUL DE PRESA MEDIA BLOC & KONKAV MEDIA ADVERTISING

ANUNT EXCLUSIV GIURGIU, Terenuri, suprafata: 7500 mp., apa, curent, canalizare, Pintilie George, 0769225161 / 0742056909, 112500 euro, (P)

Revista nationala de imobiliare 22 octombrie - 4 noiembrie 2012 APARE BILUNAR Tiparita la United Print (021/345.52.12; office@unitedprint.ro) Theodor Sperantia nr. 14, Sector 3, Bucuresti e-mail: office@anuntexclusiv.ro www.anuntexclusiv.ro

CREVEDIA, Terenuri, suprafata: 11000 mp., apa, Alecu Valentin, 0723615108 / 0726965635, 110000 euro, (P)

FONDATORI:

PRODULESTI, Terenuri, suprafata: 800 mp., racordat la reteaua de apa, iar curentul se afla la limita proprietatii., Dragan Mihai, 0728603893 / 0744526321, 10400 euro, (P)

IOAN SORIN ROSU & LIVIU DINCA MANAGEMENT GENERAL: VLAD HOGEA (0742.303.623; hogea@mediabloc.eu) & TUDOREL OPREA (tudorel.oprea@smartraining.ro) SECRETARIAT DE REDACTIE: George Mihail Varban

DAMBOVITA

LAYOUT & DTP: www.OPD.ro

CONTESTI, Terenuri, suprafata: 2000 mp., apa, curent, gaze, Nitu Valentina, 0766411176, 11900 euro, (P)

DISTRIBUTIE NATIONALA: in magazinele si chioscurile de presa, prin MEDIA GAMMA PUBLISHERS (021/202.82.06; difuzare@medienholding.ro), in retelele de difuzare: HIPARION, TUTUN SI ZIARE, PRESS COM; in peste 850 de locatii premium, prin SPIN MEDIA (office@mediabloc.eu), DANK MEDIA si GREEN TREE ADVERTISING ABONAMENTE: ZIRKON MEDIA, MANPRES

BULBUCATA, Terenuri, suprafata: 5000 mp., apa, Ciobanescu Alexandru, 0214610673 / 0722286800, 15000 euro, (P)

Legenda: (A) = AGENTIE / (P) = PARTICULAR


0742.303.623  11 Lemn dublu, parcare: Da, interfon: Da, Nitu Sever, 0722558460, 75000 euro, (P)

SINAIA, Case - Vile, suprafata: 200 mp., etaj: P+1, Decomandata, granit, parchet, gresie, faianta, mobilier de lux lemn masiv, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Stefan, 0766239354 / 0766262754, 345000 euro, (P)

BUFTEA, Terenuri, suprafata: 424 mp., apa, gaze, curent, Anton Lavinia, 0722355607, 10000 euro, (P)

PANTELIMON, Case - Vile, suprafata: 140 mp., etaj: P+1+Pod, Decomandata, usa metalica, gresie, faianta, parchet, centrala termica gaze, calorifere, baie utilata, mobilat: Nu, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Petre Adriana, 0765658463 / 0734972867, 83000 euro, (P) DARASTI Ilfov, Case - Vile, suprafata: 41 mp., etaj: Parter, Decomandata, apa, curent,, mobilat: Nu, tamplarie: Lemn, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Ghiculescu Gabriela, 0722758790, 67000 euro, (P)

VOLUNTARI, Hale si depozite industriale, suprafata: 600 mp., platforma betonata, tamplarie: pvc+geam termopan, parcare: da, Marius, 0728985190, 210000 euro, (P)

PLOPU, Terenuri, suprafata: 19100 mp., gaze, apa, curent, Carligeanu Gabriel, 0724273295 / 0732968123, 114600 euro, (P) SINAIA, Terenuri, suprafata: 500 mp., curent, gaze, apa, canalizare, Cineti Elena, 0745751311 / 0217253645, 100000 euro, (P) POPESTI-LEORDENI, Case - Vile, suprafata: 100 mp., etaj: P+1, dec, gresie, faianta, parchet dupa preferinta cumparatorului in limita a 40 RON/ mp, tamplarie: pvc+geam termopan, parcare: da, Covalciuc Vasile, 0722505551 / 0766888428, 72000 euro, (P)

REZIDENTIAL, Case - Vile, suprafata: 1000 mp., etaj: S+P+2, Decomandata, Usa metalica, gresie, faianta, aer conditionat profesional pe fiecare etaj, sauna, sala de fitnes, jacuzzi in fiecare camera, tv in baie, izolata interior exterior, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Da, ascensor: Nu, paza: Nu, Petcov Daniela, 0728276195 / 0769215710, 560000 euro, (P)

MAGURELE, Terenuri, suprafata: 76000 mp., Mounir Halawani, 0722321777, 4560000 euro, (P)

OTOPENI, Spatii comerciale - Hoteluri, suprafata: 445 mp., etaj: Parter, Decomandata, pardoseala marmura si granit, aer conditionat, centrala termica gaze, mobilat: Da, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Leca Alexandrina, 0722353523, 550000 euro, (P)

TULCEA BALTENII DE SUS, Spatii comerciale Hoteluri, suprafata: 900 mp., etaj: P+2+M, decomandata, amplasata pe o zona neinundabila, tamplarie: pvc+geam termopan, parcare: da, Scurtulescu Dragos, 0743107448, 240000 euro, (P)

VALENII DE MUNTE, Terenuri, suprafata: 750 mp., Fabiola, 0723259982 / 0722454042, 30000 euro, (P)

PRAHOVA

SINAIA, Terenuri, suprafata: 9763 mp., Stan Catalin, 0745141028, 878000 euro, (P)

VALENII DE MUNTE, Case - Vile, suprafata: 220 mp., etaj: P+1, tamplarie: Aluminiu, parcare: DA, Dumitrescu Aurel, 0722447285, 100000 euro, (P)

VALCEA VOINEASA, Terenuri, suprafata: 600 mp., Curent, apa curenta, cablu, internet si telefon, parcare: da, Tomososchi Ioan, 0741327685 / 0743173200, 21000 euro, (P)

BRAGADIRU, Terenuri, suprafata: 2600 mp., apa curenta, curent, gaze, Radu Marius, 0728210570, 156000 euro, (P) SINAIA, Apartamente 3 camere, suprafata: 67 mp., etaj: 1/4, Decomandat, usa metalica, gresie, faianta, parchet masiv, mobilat: Partial, tamplarie: Lemn, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Andrea Alexandrescu, 0730240853, 55000 euro, (P)

OTOPENI, Spatii comerciale - Hoteluri, suprafata: 65 mp., decomandat, Gresie, izolatie termica, tamplarie: pvc+geam termopan, Cristina, 0763212938, 700 euro, (P) 1 DECEMBRIE, Terenuri, suprafata: 1000 mp., apa curenta, curent, gaze,canalizare, Paraschiv, 0722327714 / 0728058620, 50000 euro, (P)

CAMPINA, Apartamente 2 camere, suprafata: 66 mp., etaj: 1/4, Parchet, termopan, gresie, faianta, mobilat: Complet, tamplarie: PVC, parcare: Da, interfon: Da, Baciu Violeta, 0743153263 / 0740161405, 55000 euro, (P)

CAMPINA, Apartamente 3 camere, suprafata: 110 mp., etaj: 2+3, decomandat, Parchet, termopan, gresie, faianta, mobilat: Depinde de client, tamplarie: P V C, parcare: Da, interfon: Da, Burtescu Monica, 0720022264 / 0735209120, 95000 euro, (P)

RAMNICU VALCEA, Terenuri, suprafata: 2832 mp., Lepadatu Vasile Marian, 0720539979, 269040 euro, (P),

GHERMANESTI, Case - Vile, suprafata: 160 mp., etaj: Parter, Decomandata, usa metalica, gresie, faianta, parchet, mobilat: Nu, tamplarie: Pvc, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Tudorache, 0734204984 / 0745313169, 80000 euro, (P)

VOLUNTARI, Case - Vile, suprafata: 200 mp., etaj: parter, Decomandata, mobilat: Da, tamplarie: Lemn, Metal, parcare: Da, interfon: Nu, ascensor: Nu, paza: Nu, Proprietar, 0722532680 / 0766655624, 54500 euro, (P)

DOBROESTI, Terenuri, suprafata: 1000 mp., apa, curent, gaze, Proprietar, 0722402585, 35000 euro, (P)

ULTRACENTRAL, Apartamente 4 camere, suprafata: 85 mp., etaj: 2/4, Gresie, faianta, mobilat: Nu, tamplarie:

SALA SPORTURILOR, Apartamente 2 camere, suprafata: 57 mp., etaj: 4/4, Parchet, termopan, gresie, faianta, mobilat: Complet, tamplarie: PVC Rehau, parcare: Da, interfon: Da, Stoica Valentin, 0766438561, 51000 euro, (P)

STATIUNEA BAILE OLANESTI, jud. Valcea, D+P+1+M la rosu, constructie 2008, 7 camere, supr. Utila 330 mp, deschidere 9 ml + 100 mp curte, pret 65000 euro negociabil. 0747924919


Anuntul exclusiv nr 55  

Anunturi imobiliare, vanzari terenuri, apartamente, case, vile

Anuntul exclusiv nr 55  

Anunturi imobiliare, vanzari terenuri, apartamente, case, vile

Advertisement