Page 1

1.De que es tracta la seva feina? És una empresa de servei per gestionar la documentació personal o econòmica de les persones o empreses 2.Quins estudis o formació cal tenir per poder treballar en aquesta feina? Estudis i llicenciatura en econòmiques, dret... 3.Us agrada la feina que feu? Si 4.Quines temporades hi ha més treball? i quines menys? Les que més són: Gener,Maig,Juny i Juliol. Les que menys són: Febrer,Agost i Setembre. 5.Pel seu negoci que és imprescindible? Tenir bon caràcter i estar al dia de les activitats fiscals 6.Per què creu que el seu ofici està dins el sector terciari dins les activitats econòmiques? Perquè és una empresa de serveis 7.Els serveis poden ser públics o privats. En el seu cas el situaria? Per què? Serveis privats, perquè els nostres clients ens plantegen temes privats i no depenem de l’estat. 8.Quina opinió té dels serveis públics? Que moltes vegades no funcionen i no donen la resposta que la gent espera

MOLTES

GRÀCIES

ARNAU


Una vegada hem arribat l’ escola hem hagut de passat a l’ordinador l’ entrevista i després amb tota la informació cal ferne una redacció. Ens hi posem tot seguit.


La cofisco és una empresa de serveis ,per treballar-hi és necessita estudis i llicenciatura. Les temporades que hi ha més treball són: -Gener , Maig , Juny i Juliol. I les que menys són: -Agost , Setembre i Febrer. Pel seu negoci és imprecindiple : -Tenir bon carácter. -Estàr al dia de les novetats fiscals. El seu ofici està a dins del sector terciari perquè és una empresa de serveis. És un servei privat , perquè els clients els plantegen temes privats i no depenen de l’estat. L’opinió que tenen dels serveis públics es que moltes vegades no funcionen i no donen la resposta que la gent espera.


ARNAU I ALBA

cofisco  

entrevista

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you