Page 1

2018 memòria

Presentació pla estratègic 2018-2021

Contribuïm en la creació d’un món més inclusiu


Durant l’any 2018...

1 2

Engegàvem l’any presentant el Pla Estratègic de l’Entitat (2018-2021), full de ruta del nostre somni col·lectiu de “Contribuir en la creació d’un món més inclusiu”. Ens comprometíem amb seguir treballant amb la millora de la qualitat de vida de les persones, comptant amb serveis que oferissin una resposta adequada i personalitzada a les necessitats i suports de les persones i alhora ampliant-ne la seva participació des d’un enfoc més comunitari.

Disposar d’un equip humà amb vocació, qualificat, professional i flexible

3 4

Compromís amb la millora de la qualitat de vida de les persones

Ens conjuràvem a seguir sent un equip humà amb vocació, qualificat i flexible i a potenciar el nostres talents tot fomentant la participació i la millora de la comunicació entre nosaltres per avançar cap una governança més democràtica. També ens vam comprometre a seguir incorporant la reflexió ètica en el nostre treball diari realitzant una gestió responsable, sostenible i sostinguda en el temps que ens permeti dur a terme els nostres objectius fundacionals.

Fomentar la innovació, la millora contínua i l’excelència en la gestió dels serveis

Gestió sostenible i responsable

Línies

estratègiques

6

5

Tanmateix, seguim compromesos en reduir els impactes mediambientals que generem i a seguir cuidant la natura que ens acompanya en el camí.

Potenciar la visió comercial i productiva dels serveis laborals

Durant aquest any hem agafat més i nova consciència del nou paradigma de la discapacitat: més apoderament i participació de les persones en la consecució dels seus desitjos.

Cooperació i col·laboració en el desenvolupament sostenible del territori

Aprofitem per felicitar a les 30 persones que han aconseguit trobar una feina i als professionals que els han acompanyat a empreses que aposten per la diversitat i la inclusió. Encoratjar-les perquè s’esforcin també en mantenir aquestes oportunitats en la part que els hi correspon. Acabem l’any amb la publicació de la pujada del 22,3% del Salari Mínim Interprofessional, una bona noticia sens dubte pels nostres companys i companyes del Centre Especial de Treball i que estem segurs podrem afrontar amb l’esforç col·lectiu i solidari que ens caracteritza. No voldríem acabar sense fer esment de la complexitat del nostre entorn sociopolític que aquest any també hem notat; però malgrat tot, podem sentir-nos orgullosos tant de l’impacte positiu de la nostra tasca en la vida de les persones i les seves famílies que ens fan confiança dia rere dia, com dels resultats econòmics que hem obtingut i que ens permetran iniciar el nou any amb major capacitat per afrontar els reptes i les incerteses que se’ns vagin plantejant pel camí cap a la construcció d’aquest món més inclusiu. Els membres de la Junta agraïm un any més, l’esforç i la dedicació de tot l’equip convençuts que junts arribarem més aviat i més lluny en la consecució del nostre desig col·lectiu!

Missió

“Aprodisca és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública que treballa per la millora contínua de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, les persones amb malaltia mental i les seves famílies, garantint les condicions d’igualtat d’oportunitat i participació social, oferint els serveis i suports individualitzats, seguint criteris d’eficiència i eficàcia.”

Carme Sureda (Presidenta) - Pepita Español (Vicepresidenta) Carme Ramírez (Secretària) - Jordi Cañellas (Tresorer) - Eduard Arias (Vocal) Clotilde Artal (Vocal) - M.Dolors Civit (Vocal) - Francisca Ibarz (Vocal)

Visió i valors

La junta directiva

Ho aconseguirem a través de: La gestió de serveis i programes basats en l’excel·lència mitjançant els criteris de la millora contínua. Un equip humà amb vocació, qualificat, professional i flexible

Volem ser una entitat de referència en el compromís amb la millora de la qualitat de vida de les persones, que coopera i col·labora en el desenvolupament sostenible del territori.

La participació activa de les famílies i de les persones professionals amb un alt nivell de comunicació al respecte, confiança, amabilitat i calidesa.

La gestió ètica i la igualtat en el tracte i d’oportunitats en el treball. La transparència en la gestió, la sostenibilitat i la solidesa financera, defensant l’economia del bé comú guiant-nos pels seus principis i valors. La potenciació de la visió comercial i productiva dels serveis laborals. La difusió de la cultura de la qualitat, la prevenció de riscos i el respecte mediambiental, la recerca i la innovació dels mètodes, processos i coneixements. L’observança estricta de la legalitat vigent.


64,4% dones

411

Total plantilla

219

Número de persones ateses en els diversos serveis que l’entitat ofereix

99

dades generals

Serveis d’habitatge

Persones treballadores amb discapacitat

47

Residents

APRODISCA som un univers format per

Serveis prelaborals

71

663

Persones ateses

38

Persones ateses

persones + les seves families i/o representants legals

Serveis terapèutics de dia (STO)

48

Vida independent

Persones Sòcies

125

Persones ateses

Serveis de lleure

51

Persones ateses

Coral d’Aprodisca

18 Cantaires

Persones Sòcies protectores Persones voluntàries

21

7

2018

35,6% homes


Foment del creixement de la identitat personal a través de l’art i activitats terapèutiques

Seguim caminant cap a un lleure inclusiu

Fomentem la millora de les competències laborals i personals

Comissions de millora d’STO i Llar residència

Visió conjunta per l’impuls de la nova consciència del paradigma de la discapacitat: + apoderament + participació


Suport transversal i multidisciplinar a totes les persones amb discapacitat de l’entitat

Consolidació figures transversals de suport

Treball social transversal

106

Revisions, actualitzacions documentals

437

+77% respecte el 2017

Total entrevistes d’orientació i acollida

Donats d’alta per entrar a servei

99

participants

59,6%

Satisfacció a les enquestes

29

Persones participants

àrea social

>=64%

100%

Servei Ocupacional d’Inserció

48 Persones

Persones ateses

discapacitat

45 Noves

Centre Ocupacional

Serveis d’USAP

d’especial dificultat

32% > 45 anys

persones ateses

101

Especialització en l’atenció a l’envelliment i en el disseny de suports

93%

Accions realitzades

113 Psicologia transversal

56,6% 43,4% homes dones

Servei Prelaboral

42

411

Lleure

Persones participants

Persones participants

12 activitats 3 competicions Habitatge Joves extutelats

8

Llar residència Residents

38

Joves

Persones ateses

Vida independent (Suport a la llar) cal tenir en compte les necessitats bàsiques per l’edat, projecte laboral, preparació per a la jubilació i afrontament de l’envelliment físic i mental.

39

Vida independent

16% >55 anys

27

Suports a domicilis


Entorn laboral protegit

7

93%

d’especial dificultat

56,6% homes

Persones treballadores

7.835

>=64%

Hores cuidant als nostres avis

43,4% dones

45

Clients

Serveis de neteja realitzats als nostres clients

Oferir millors espais i instal·lacions creant ambients que afavoreixen el benestar

Suport en l’atenció a l’envelliment i acompanyament en el procés de jubilació

Fomentar la igualtat de gènere i d’oportunitats de les persones treballadores amb discapacitat

50+

63

manipulats industrials

146

Persones treballadores

Serveis verds

34.088.359 Unitats de material manipulat

Productes acabats

2.047 Lots de Nadal

2

Arts gràfiques

Persones treballadores

439.449

32% > 45 anys

àrea laboral

7.693

Actuacions necessàries per millorar el rendiment, a tres bandes: la famíla, el centre i el tècnic de qualitat i salut

99

Persones amb discapacitat

498

Persones treballadores

USAP

59,6% discapacitat

25

Persones treballadores

752 Actuacions

4

Persones treballadores

Persones treballadores

568 Comandes


40%

4%

Persones a l’empresa ordinària

Persones al CET Aprodisca

ina?

Busques fe

4%

Persones de CET extern

iniciatives d’orientació i inserció per a persones amb necessitats de suport

75

Persones ateses Impuls al departament d’Inserció

36

persones que han aconseguit una feina en empreses del territori

Contemplem el CET com a un context formatiu laboral transitori, amb l’objectiu final de la inserció laboral

Publicitat pel Servei de Suport a la Inserció Inici període juliol

9

Tens una discapacitat i necessites assessorament?

Vine i t’informarem

Persones participants

Programa Inserlab

ple Entra i om ri a ul rm fo el Iniciativa d’Ocupació Juvenil

Unió Europea

Fons Social Europeu

L’FSE inverteix en el t eu futur

101

113

Projectes

Alta en servei i/o llista d’espera

Orientació laboral i treball amb Suport Inici Desembre 2018/2019

12

Persones participants

Programa pioner de la Universitat Rovira i Virgili el qual està orientat per ajudar-los a desenvolupar habilitats, per a resoldre problemes en l’àmbit laboral i per ajudar-los també a descobrir els seus interessos i capacitats.

Sol·licituds rebudes

Capacitar i acompanyar en l’afrontament de les possibles transicions a altres entorns laborals ordinaris

inserció laboral

Entorn laboral ordinari


Atenció al soci i relacions externes

60

8

Persones atenció directa

125 Persones sòcies

112

Alumnes

cursant la ESO a l’Escola d’adults GESO

13

3

Accions comunicació

Comissions Llars

7

10

Persones sòcies protectores

3

Sessions Grup de germans i familiars

Comissions STO

“Exposició l’associacionisme i el voluntariat amb ulls d’infant”

Voluntariat

Qualitat, Seguretat i Salut

6

6

Formació i jornades

13

Activitats multisensorials i inclusives

Suggeriments de millora efectius

Xerrades i tallers

(4 persones amb discapacitat)

13 Accidents (sense baixa posterior)

5.238,10 índex d’incidència (accidents laborals amb baixa per cada cent mil treballadors exposats) Mitjana Catalunya centres de Serveis socials sense allotjament 4.021,16

17

120

50

Usuaris

Accions comunicatives

Persones Treballadores

75% Activitats amb voluntariat

i

77%

assem

Cantaires

Participants dies laborals

Persones voluntàries

11

18

7

Participants dies festius

21

414

dies de treball perdut

Accidents (amb baixa posterior)

Accions realitzades de prevenció de riscos laborals

134

representen

Sol·licituds ateses

13

Persones Voluntàries

Usuaris

Persones Sòcies

31 Usuaris

46 Accions comunicatives

11 Accions comunicatives


5

Totes les àrees

78

Formació

PRL

Formació contínua per àrees

39

Social

11

173

Direcció

25

Accions formatives

15

Laboral

Gestió i Suport

19

Entitats del grup

7

Tuteles

Curateles

28

mblea

Persones ateses +55% vs 2017

1

1

Pretutela

1

Defensa judicial

Assistent

Comunicació i màrqueting 7223

visites/any

451

519

Seguidors

Seguidors

+9% vs 2017

7224

visites/any

917

+29% vs 2017

711

Seguidors

Seguidors

+0,8% vs 2017

+0,11% vs 2017

69 Seguidors +230% vs 2017

Disseny estratègia per obtindre finançament per adequar la Torre Mas Fàbregues


dades econòmiques

2018 Altres ingressos

4,81%

Vendes

Personal

37,32%

(+29,49% vs 2017)

75,87%

(+2,44% vs 2017)

Subvencions, donatius i llegats

27,25% (-1,64% vs 2017)

total ingressos 4.943.476,43 € (+2,37% vs 2017)

(-0,34% vs 2017)

174.007,23 €

Total inversions realitzades: 154.927,04 €

(+0,8% vs 2017)

(+78,07% vs 2017)

Compres

7,36%

(-1,03% vs 2017)

Amortització

5,93%

(+0,54% vs 2017)

(+2,61% vs 2017)

9.038,70 € 99.307,32 € 17.956,88 € 16.111,12 € 3.228,00 € 9.285,02 €

4.769.469,20 €

Resultat exercici

Prestacio serveis persones

30,61%

total despeses

Aplicacions informàtiques Edificis i altres construccions Instal·lacions tècniques Maquinària activitats productives Mobiliari Equips informàtics

Altres despeses

10,84%

(+11,30% vs 2017)


La Diputació de Tarragona i l’Obra Social ”la Caixa”, compromeses amb la salut dels ecosistemes i la reinserció social

Dos estudiants d’ESO de l’IES Martí l’Humà formen part del programa “Servei a la Comunitat” i participen amb APRODISCA

El servei de Jardinera al Tac12 sobre el projecte d’arranjament del riu Francolí al seu pas per Montblanc

La cadena esportiva Sprinter i Incorpora, signatura d’acord de col·laboració per seguir fomentant la inserció laboral de persones en risc d’exclusió

L’Obra Social ”la Caixa” renova la col·laboració amb entitats de Tarragona per fomentar la contractació de persones en risc d’exclusió

Persones treballadores de la nostra entitat participant com a voluntaris a la Setmana Medieval de Montblanc

Important presentació pla estratègic 2018-2021, a l’església de St. Francesc de Montblanc amb totes les persones treballadores de l’entitat

Acció de voluntariat amb Fundació Adecco per quart any consecutiu

Signatura de conveni amb Obra Social “la Caixa” pel servei de lleure

Entrevista a Ràdio Montblanc, una tertúlia sobre salut mental

Unió al Grup Créixer amb 14 empreses socials, per a la venda de productes agroalimentaris per a la campanya de Nadal

CERTIFICATE IQNet and AENOR hereby certify that the organization

ASSOCIACIÓ PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSIQUICA DE LA CONCA DE BARBERÁ (APRODISCA) SEE ADDRESSES SPECIFIED IN ANNEX

for the following field of activities The provision of services for people with intellectual disabilities : - Residence Service. - Occupational training courses management. - Occupational Therapy Service. - Occupational Integration Service. - Service support unit to the professional activity. - Management of leisure activities and cultural entertainment - Volunteer service management The provision of service as a Special Employment Center for people with intellectual disabilities : - Cleaning services for industries and communities .

has implemented and maintains a

Quality Management System which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015 First issued on: 2004-01-29

Last issued: 2018-06-08

Validity date: 2021-06-08

Registration Number: ES-0155/2004 a

Michael Drechsel

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO Chief Executive Officer

IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Participem de nou per cinquè any consecutiu al Tast Social a Tarragona

Donatiu del Celler Mas Foraster per quart any com a resultat de la nostra col·laboració

Renovació de la certificació segons la norma ISO 9001:2015 per part de la certificadora AENOR

Conveni de Formació Dual amb l’Institut Gaudí de Reus

notícies destacades

Vídeo entrevista a la Carme Sureda amb el Sr. Jaume Massana, director territorial a Catalunya de CaixaBank


APRODISCA-SEU CENTRAL - C/ Josep M Poblet, 1 - 43400 MONTBLANC (Tgn)- Tel. 977 86 12 61 C/ de la Vinya,4 - 43400 MONTBLANC (Tarragona) APRODISCA LA SELVA - Pol. Ind. Mil·lènium - Av. de l’Alumini, 2 - 4370 La Selva del Camp (Tgn) - Tel. 977 84 49 51

www.aprodisca.org - www.hortusaprodiscae.org

Profile for Aprodisca

Memòria Aprodisca 2018  

Memòria anual d'Aprodisca. Recull de les línies estratègiques, projectes i activitats portades a terme durant l'any 2018. www.aprodisca.org

Memòria Aprodisca 2018  

Memòria anual d'Aprodisca. Recull de les línies estratègiques, projectes i activitats portades a terme durant l'any 2018. www.aprodisca.org

Profile for aprodisca
Advertisement