Page 1

Elco Brinkman

Bouwend

Nederland Drijfveren huizenkopers anders

Jan Maris

CUMELA bouwsector

stijgt 2% wereldwijd

bouw

uitvoering

Bereikt ruim 68.600 lezers

jaargang 44 - 5 2012

het vakblad voor rijk, provincie en gemeente

in nederland en belgie


Bruggen Kademuren Viaducten Tunnels

de Stille Voeg Tandversterking Voorspanningen Tui-systemen

Cultuurtechnische werken Grondverzet Riolering

11142


aanbestedingsdrempel Emmen naar twee miljoen euro De gemeente Emmen heeft de intentie werken met een waarde tot twee miljoen euro onderhands aan te besteden. Dat wil zeggen, dat pas de werken vanaf twee miljoen euro openbaar worden aanbesteed. Dat scheelt de markt veel geld en bovendien stimuleert het de lokale ondernemers. Bouwend Nederland regio Noord is zeer te spreken over deze aanpak. Sjoerd Wind, beleidsmedewerker Bouwend Nederland regio Noord: ‘De Europese drempel voor openbaar aanbesteden ligt net onder de vijf miljoen. Veel gemeenten leggen zichzelf echter strengere eisen op, alsof ze allen het braafste jongetje uit de klas willen zijn. Emmen is voornemens nu pas vanaf twee miljoen openbaar aan te besteden. Het effect daarvan is dat Emmen zelf de inschrijvers kan uitzoeken. De kans is groot dat dat ondernemers zijn die eerder ook goed werk hebben geleverd. De factor kwaliteit gaat dus meer meetellen. Bovendien stimuleert het de lokale bouw en daarmee de lokale werkgelegenheid. Ik vind dat Emmen hier een heel goed signaal mee afgeeft en roep andere gemeenten op om het voorbeeld van Emmen te volgen!’ Didier Niland, directeur van Hemmen wegenbouw uit Emmen, heeft er bij de gemeente langere tijd op aangedrongen om de drempel te verhogen naar twee miljoen. ‘Samen met drie andere lokale aannemers en met Bouwend Nederland zijn we hierover met het college in gesprek gegaan. Ik denk dat negen van de tien werken van Emmen onder de nu gestelde grens van twee miljoen euro vallen. Daarmee worden de meeste werken dus nu meervoudig onderhands aanbesteed en krijgt het lokale bedrijfsleven meer kans de opdracht gegund te krijgen.’


Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland:

‘Laat zien wat wel kan!’ ‘Ga op het luchtbed niet naar de wolken liggen staren, maar naar de blauwe lucht. Projecten komen wel ­degelijk van de grond. Laat de laatste luchts­piegelingen voorbij gaan en richt je op wat wel realistisch ­uitvoerbaar is’, is het advies dat Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, de bouwbranche geeft.

4

Activiteit bouwsector stijgt wereldwijd met 2% in 2012 Kredietverzekeraar Euler Hermes voorspelt voor 2012 een licht herstel van de bouwsector. Dat is met name te danken aan opkomende economieën. Zuid-Europese landen hebben te maken met hoge overheidsschulden en een dalende koopkracht. Daarnaast ziet de bouwsector de winstmarges dalen. Dat blijkt uit een sectorstudie van de kredietverzekeraar.

10

Jan Maris, CUMELA:

‘We zijn niet voor EEn gat te vangen’ ‘Het gaat in de Cumelasector nog relatief goed in deze tijd van crisis. Onze ondernemersgroep is van huis uit gewend zich niet voor één gat te laten vangen. Valt activiteit één stil, dan hebben we de cultuur daar niet op gefixeerd te zijn. Altijd is er nog een activiteit twee en drie. Deze houding zit in onze genen’, aldus Jan Maris, algemeen directeur van brancheorganisatie CUMELA.

12

Essent levert. www.essent.nl/bouw

Uw groen is onze zorg www.heijmanssportengroen.nl

Waarmaken van ambities www.prinsenwaterbouw.nl


B+U 5 2012 3

Drijfveren potentiële huizenkopers anders Mensen die de afgelopen drie jaar een woning hebben gekocht, lieten zich bij de aankoop van een andere woning leiden door hun woonwensen. Dat is een opvallend verschil met de koopgeneigdheid van potentiële huizenkopers, bij wie ‘urgentie’ een veel voornamere rol speelt. Een sterker gevoel van urgentie kan hen over de streep trekken om een ander huis te kopen. Dit biedt kansen voor zowel makelaars als bouwbedrijven.

16

Metselwerk restaureren

De geheimen van de gevel Gebouwen, kades, bruggen, tuinmuren. Al eeuwenlang is Nederland volgemetseld met bakstenen. Dat oude metselwerk draagt heel wat geheimen in zich. Bij onderhoud en restauratie blijkt welke dat zijn. Drie vaklieden zijn van de steiger gekomen om erover te vertellen.

53.000 nieuwe woningen in 2012 23

18

En verder

Particulier claimt stevige rol in toekomst ZZP’ers

FOTOPAGINA........................ 1

De belangrijkste opdrachtgevers voor ZZP’ers zijn particulieren. Ook werken zelfstandig ondernemers veel voor bedrijven en aannemers. Geregeld zullen ZZP’ers voor hun opdracht­gever zelf merk-, materiaal- en aankoopplaatskeuzes maken.

Het Binnengasthuis ......30 duurzaamheid................ 37 open voor innovaties....40 Groei komt eraan.......... 42 Bedrijfsinfo................... 49 Colofon..........................64

27

Uw logo ook op deze positie?

Ruimte voor uw bedrijf Uniek in gevelisolatie www.caparol.nl

Less energy, more comfort www.ubiflex.nl

info@aprgroep.nl


B+U 5 2012 5

‘Ga op het luchtbed niet naar de wolken liggen staren, maar naar de blauwe lucht. Projecten komen wel d­ egelijk van de grond. Laat de laatste luchts­piegelingen voorbij gaan en richt je op wat wel realistisch u­ itvoerbaar is’, is het advies dat Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, de bouwbranche geeft. TEKST Betty Rombout BEELD René van den Burg

Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland

‘ Laat zien wat wel kan!’ B

rinkman was ‘voorgeprogrammeerd’ om burgemeester te worden. Hij komt immers uit een burgemeestersfamilie. Maar zijn interesse lag ergens anders. ‘Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke inrichting hadden meer mijn interesse. Ik wilde liever naar Delft.’ Toch ging hij naar de Vrije Universiteit in Amsterdam om politicologie en staatsrecht te studeren. Bouwgerelateerde onderwerpen kwamen zijdelings aan de orde. Pas na zijn politieke tijd kon hij zich echt op zijn ‘hobby’ richten als onder andere voorzitter van Bouwend Nederland. Over de bouw vertelt hij: ‘De bouw is aantrekkelijk, je kunt het vasthouden. Een gebouw is concreet, stevig en waait niet zomaar om. Als het project af is, dan maakt dat mij vrolijk. Met de bouw heb je iets tastbaars voor je geld.’

Fundament

Bouwend Nederland, de brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuur, is opgericht op 22 december 2004 toen het Algemeen Verbond Bouwbedrijf met BouwNed, VIANED, Bolegbo-vok en vocBetonbouw fuseerden. De vereniging kent ongeveer 5500 leden. Gericht op de toekomst, heeft Bouwend Nederland een twaalftal speerpunten vastgesteld waarop de lobby gericht is. Met Elco Brinkman nemen we een aantal van deze punten door. Allereerst natuurlijk de economische crisis. Hoe staat de bouw er anno 2012 voor? ‘Het is nog steeds slecht. De consument heeft weinig vertrouwen in de economische situatie. Samen met de politiek zoeken wij naar een nieuwe bodem onder ons bestaan. We snappen allemaal dat we minder


6 B+U 5 2012

The skyline is yours! De bouw- en infrasector staan voor grote uitdagingen. Niet alleen moeten er tot 2020 minsten 850.000 nieuwe woningen worden gebouwd, jaarlijks zijn er ook 15.000 nieuwe werknemers nodig. Tegelijkertijd staan voor de sector de komende jaren grote projecten op stapel. Binnen twaalf jaar moeten er minstens 850.000 nieuwe woningen worden gebouwd en tot 2030 moet, met een investering van zo’n 30 miljard euro, meer dan de helft van het rioleringsstelsel worden vervangen. Eens per jaar openen de veiligheidshekken om de bouwplaatsen zich, zodat de bouwlocaties door het grote publiek bezocht kunnen worden. Deze ‘Dag van

schulden moeten maken. Tegelijkertijd willen we het gevoel hebben, dat de waarde van onze woning en de prijs die we ervoor betalen een bandbreedte is waarmee we samen met onze bank of suikertante een nieuwe rekening kunnen maken. Dit geldt ook voor huurders en woningbouwcorporaties. Mensen zeggen dat we te veel gebouwd hebben in Nederland. Dat is niet waar. Onze demografische ontwikkeling is er een van groei. De helft van de woningen is in de tijd van de wederopbouw gebouwd. Die woningen zijn aan een grote opknapbeurt toe. Op basis van deze analyses proberen we aan banken en politici duidelijk te maken dat ze niet alleen moeten roepen: ‘Alles moet anders’, maar dat een vast fundament belangrijk is.’

Minder schuld en meer duurzaam

De woningbouw, we hebben het al even aangekaart, is eveneens een speerpunt voor Bouwend Nederland. Brinkman noemt een voorbeeld dat vandaag de dag speelt. ‘Het is van belang dat - als er nog geld is onder de mensen, bij ouders of op eigen spaarrekening - we bekijken of versneld aflossen van schulden mogelijk is. Dan verdwijnen de topschulden en kunnen we in een rustige sfeer met de banken praten. Zij hoeven dan minder risico te investeren. We komen op een lager schuldenniveau en kunnen de doorstroom in de woningmarkt bevorderen. Het is een voorbeeld, waar de overheid bijna geen geld in hoeft te stoppen.’ Van de woningmarkt schakelen we over naar duurzaamheid. Bouwend Nederland was zeer teleurgesteld toen de Tweede Kamer in juni jl. besloot tot uitstel van een

de Bouw’ heeft tot doel om het grote publiek de vele positieve kanten van de bouw te laten zien. Ook het initiatief zelf draagt bij tot een positief beeld over de sector; de bouw zegt niet alleen open en transparant te zijn, maar voegt de daad bij het woord, dit jaar zelfs op 227 plaatsen in Nederland! Brinkman: ‘Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 mensen de opengestelde bouwprojecten. Daarmee staat het evenement als een huis. Het is heel positief dat zelfs in deze barre tijden, de bouwsector zoveel mooie locaties openstelt voor het publiek. Daarmee laten we zien dat we met elkaar hartstikke trots zijn op onze producten en diensten.’ Bron: Bouwend Nederland

verplicht energielabel bij verkoop van woningen. Een label dat volgens de vereniging absolute noodzaak is om een energie- en kostenbesparing te stimuleren. Elco Brinkman: ‘Iedereen snapt dat energievriendelijke woningen en gebouwen besparen op de energierekening. We willen daarom weten wat het energieverbruik van een pand is. Dat is waar het label over gaat. De politiek houdt dit tegen onder het mom dat Nederlanders niet van verplichtingen houden. Jammer. Het is een betrekkelijk gemakkelijk manier om de boel in de economie op gang te brengen, om de waarde van ons vastgoed op peil te houden.’

Water en mobiliteit

‘De hele bescherming van ons land is door de eeuwen heen essentieel gebleken’, vertelt Brinkman als we het over het speerpunt ‘water’ hebben. ‘Van duinen en dijken tot het afvoeren van te veel water. Beheer van water is een levensvoorwaarde. We zullen iets moeten met de wateroverlast die er her en der is. Steden zijn uit pure noodzaak bezig met het opengraven van singels en het uitbreiden van rioleringscapaciteiten. Omwonenden hebben te maken met wateroverlast. Overlast die onstaan is door het ‘dichtsmeren’ met bijvoorbeeld asfalt en bebouwing.’ We praten met Elco Brinkman verder over het speerpunt ‘mobiliteit’. ‘Mobiliteit is een belangrijk in ons leven. We willen naar onze kinderen, onze zieke schoonmoeder en naar ons werk. Of we dit met de auto, trein of fiets doen, er moeten voorzieningen voor zijn. En de aansluitingen van alle vervoersmiddelen dienen ook op elkaar aange-


Voorkomen is beter dan genezen

Regel het met een van de vele DICTATOR oplossingen

DICTATOR deuropeningbegrenzers Voor het hydraulisch afremmen en begrenzen van openslaande deuren, treedt alleen in werking als de deur met meer snelheid wordt bewogen dan normaal. Optioneel met 2-zijdige demping leverbaar. CreeĂŤr een veiligere situatie waarin mens en materiaal beschermd worden! Ook uitvoeringen leverbaar met mechanische vastzetting op 90 of 120 .

DICTATOR deuropvangers Voorkomen dat deuren met een klap in het kozijn kunnen vallen. Deur wordt zachtjes opgevangen en daarna stevig gesloten gehouden. Probleemloos getest tot 1.000.000 deurbewegingen. Ideale en toegankelijke sluitoplossing i.c.m. een Adjunct kettinginbouwdeursluiter. Wordt vaak aanvullend toegepast bij een deurdranger in situaties waar windbelasting een rol speelt.

DICTATOR WAB vloerveren Al vaak een echte probleemoplosser gebleken! In de zwaarste uitvoering geschikt voor het zelfsluitend maken van extreem zware deuren tot maximaal 600 kg deurgewicht.

Energieweg 11 8304 AJ Emmeloord T +31 (0)527 613456 F +31 (0)527 698420 E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl 12033


B+U 5 2012 9

‘Ga op het luchtbed niet naar de wolken liggen staren, maar naar de blauwe lucht.’ sloten te worden. Dat vereist steeds meer investeringen. Het idee dat wij de mobiliteit kunnen terugdringen, is niet waar. We zullen eraan moeten wennen dat de kosten van het gebruik van onder andere het openbaar vervoer zal stijgen. Het moet ergens van betaald worden.’

Ketenwerk en opleiding

We kaarten het speerpunt samenwerking in de keten aan. Brinkman: ‘In alle sectoren zie we dat in de loop der jaren steeds meer functies zijn ingebracht. Gevolg is, een heleboel overdrachtmomenten in het werk. Essentiële informatie kan verloren gaan. Daarom proberen we steeds meer in een keten samen te werken. Ook de exploitant dient na te denken. Als ik een Atrium bouw, hoe gaat de glazenwasser ermee om? We kijken daarom bewuster naar het ontwerp en het onderhoud van een gebouw. Dankzij de computer werken we ook steeds vaker met dezelfde tekening.’ Als laatste speerpunt bespreken we het onderwijs. Brinkman prijst het werken in de bouw aan. ‘Het idee van ‘we leven in een crisis, er is geen droog brood in de bouw te verdienen’, is onzin. Bouwers zijn nodig. Kijk eens wat er staat en onderhouden moet worden. Ten tweede, op de

fabriek worden steeds meer elementen gemaakt. Nat en koud worden, is iets van vroeger. Een gebouw staat er, voordat je het weet. Ook zien we dat het gesprek met de klant intensiever wordt. De klant is bij het hele proces betrokken. De werktechnieken zijn verfijnder. Onze opleidingen sluiten hierop aan. Bouwers gebruiken tegenwoordig veel meer dan alleen een hamer en een schop.’

Beweging

We hebben een aantal speerpunten besproken. Welke vindt Elco Brinkman het belangrijkste? ‘Dat we laten zien een antwoord te hebben op de alledaagse vragen van burgers. Dat er beweging in zit. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af waarom er geen park in hun woonwijk is. Dat vermeerdert de waarde van hun woning. Samen met die klant willen wij aan de slag. Het hoeft niet met duizenden tegelijkertijd. Mensen moeten het gevoel hebben, dat dingen wél kunnen. Dat geldt ook voor onze ondernemers. Want ondanks de crisis krijgen we mooie projecten voor elkaar. Daar moeten we ons aan vasthouden. Denk aan de metro in Amsterdam onder de Bijenkorf of het Erasmusziekenhuis, het grootste gebouw van Nederland.’ BOUW+ UITVOERING

Elco Brinkman Leendert Cornelis (Elco) Brinkman (1948) is sinds zestien jaar voorzitter van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Sinds 7 juni 2011 is Brinkman Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor het CDA. Na zijn middelbare school ging Brinkman zowel politicologie (1966) al staatsrecht (1967) studeren. In 1972 respectievelijk 1974 behaalde hij in deze studies zijn doctoraalexamens. Brinkman begon zijn loopbaan als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling bestuurskunde van de VU (1970-1974). Vervolgens was hij beleidsmedewerker van het coördinatiebureau voor het Noordelijk deel van de Randstad (1974-1975). Hierna ging hij werken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij begon als algemeen assistent departementsleiding bureau van de secretaris generaal en via de functies van hoofd bureau (1977-1979) en plaatsvervangend secretaris-generaal (1979-1980), opklom tot directeur-generaal Binnenlands Bestuur (1980-1982). De politieke carrière van Brinkman begon in 1982 toen hij namens het CDA minister werd van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het kabinet Lubbers I en Lubbers II. Na de verkiezingen van 1989 werd hij fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. In 1995 verliet hij de landelijke politiek. In 2009 keert hij echter terug als fractievoorzitter CDA in de Eerste Kamer.


Activiteit bouwsector stijgt wereldwijd met 2% in 2012


B+U 5 2012 11

Kredietverzekeraar Euler Hermes voorspelt voor 2012 een licht herstel van de bouwsector. Dat is met name te danken aan opkomende economieën. Zuid-Europese landen hebben te maken met hoge overheidsschulden en een dalende koopkracht. Daarnaast ziet de bouwsector de winstmarges dalen. Dat blijkt uit een sectorstudie van de kredietverzekeraar.

I

n China, India en Brazilië stijgt de activiteit in de bouwsector respectievelijk met 8.9%, 6.7% en 6.6% in 2012. In de eurozone wordt juist een daling van 1.2% verwacht. Dat is het gevolg van de ­situatie in Mediterrane landen als Griekenland (-2.6%) en Spanje (-4.5%). Het barsten van de vastgoed­bubbel heeft hier blijvende sporen achtergelaten. In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland worden wel lichte stijgingen verwacht van achtereenvolgend 0.2%, 0.4% en 0.7%. In de Verenigde Staten ligt dit percentage op 1.8%.

opkomende landen

Overheden zijn er lang vanuit gegaan dat de bouwsector zichzelf zou herstellen, maar in de afgelopen twee jaar is vooral de tussen 2000 en 2010 opgebouwde vastgoedbubbel blootgelegd. Het is voor overheden moeilijker geworden om sectoren te stimuleren met het economisch beleid, omdat zij kampen met grote schulden en de consument weinig koopkracht heeft. Dat is in alle ontwikkelde landen voelbaar, maar met name in Zuid-Europese landen is deze situatie nijpend.

Stijgende huizenprijzen

Walter Toemen, directeur Risk bij Euler Hermes Nederland: ‘De moeilijke economische situatie heeft tot gevolg dat de bouwsector zich verplaatst naar de ­opkomende economieën, waar de groeiperspectieven veel beter zijn. Landen als Brazilië, India en China hebben een grote vraag naar infrastructuur en huisvesting en

geven d ­ aarmee een boost aan de wereldwijde bouwsector. In India is bijvoorbeeld een tekort van 24 miljoen woningen en in Brazilië een tekort van 10 miljoen.’ Omdat overheden in deze gebieden veel minder schuld hebben dan Westerse landen, hebben zij de middelen om grote projecten te financieren. Hoewel de opkomende economieën de komende jaren op een stabiele groei kunnen rekenen, blijft het BBP laag en de huizenprijzen stijgen sneller dan de inkomens. Toegang tot kredieten en een hogere inkomensgroei is cruciaal voor een blijvende groei.

Winstmarges onder druk

Daarnaast heeft de bouwsector ook nog eens te maken met dalende winstmarges. Hoewel de marges in Europa en de Verenigde Staten nog altijd hoger zijn dan in Azië, dalen ze wel ieder jaar. In Europa daalden de marges bijvoorbeeld met 1.4 punten in twee jaar.

15.000 faillissementen Franse bouwsector

Ondanks het feit dat het vooruitzicht er voor Frankrijk goed uitziet, blijven Franse bouwbedrijven die geen toegang hebben tot opkomende markten in 2012 en 2013 extreem kwetsbaar. De Franse bouwsector bestaat met name uit kleine organisaties, die financieel niet allemaal sterk genoeg zijn om de stagnerende vraag, prijsschommelingen en hoge materiaalkosten te overleven. Als gevolg daarvan worden in 2012 15.000 faillissementen van Franse bouwbedrijven verwacht. BOUW+ UITVOERING

Kantoorbouw in West-Europa stijgt met 7% in eerste kwartaal 2012 Naast de grote vraag van opkomende landen, zijn er andere grote groeikansen voor de bouwsector: Toepassen van milieuvriendelijke standaarden om de CO2-uitSpelen in 2016 in Brazilië en de Olympische Winterspelen in stoot en het energieverbruik van gebouwen te verminderen. Rusland in 2014. Renovatie van bestaande gebouwen. Ongeveer 80% van de Deze markt heeft een potentieel van 550 miljard dollar. De bouw van kantoren stijgt weer in West-Europa, met 7% in bestaande bouw voldoet niet aan milieuvriendelijke stanhet eerste kwartaal van 2012. daarden en de bestaande bouw is in bepaalde landen in een Grote evenementen kunnen de bouwsector ook stimuleren. slechte staat. In Rusland is dit voor 75% van de gebouwen het Denk aan de Football World Cup in 2014 en de Olympische geval en in Polen voor 40%.


‘ We zijn niet voor EEn gat te vangen’ Jan Maris, algemeen directeur van brancheorganisatie CUMELA Nederland


B+U 5 2012 13

‘Het gaat in de Cumelasector nog relatief goed in deze tijd van crisis. Onze ondernemersgroep is van huis uit gewend zich niet voor één gat te laten vangen. Valt activiteit één stil, dan hebben we de cultuur daar niet op gefixeerd te zijn. Altijd is er nog een activiteit twee en drie. Deze houding zit in onze genen’, aldus Jan Maris, algemeen directeur van brancheorganisatie CUMELA. TEKST Betty Rombout

C

UMELA is de brancheorganisatie voor de Cumelabedrijven in Nederland. Bedrijven die actief zijn in de cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en agrarisch loonwerk1. Jan Maris legt uit: ‘Onze leden zijn allemaal ondernemers die iets hebben met mobiele machines én met werken in, op of met grond.’ Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft de branche een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De mechanisatie nam enorm toe. Maris: ‘Neem bijvoorbeeld het grondverzetwerk. Vanaf de invoering van hydraulische toepassingen in de mechanisatie - waardoor er mobiele kranen op de weg kwamen - is de positie van de Cumelabedrijven enorm gegroeid.’

Horzel in de pels

‘We doen veel aan individuele advisering’, antwoordt Jan Maris op de vraag wat CUMELA voor haar leden betekent. ‘Uiteraard behartigen wij ook de sectorale belangen door lobbywerk in Den Haag. Dat varieert van

1

het discussiëren over aanbesteding, een eigen CAO voor de sector tot het uitdiepen van arbeidsrechtelijke zaken, pensioenproblematiek en kwaliteitssystemen.’ Over laatstgenoemde kwaliteitssystemen moet Maris iets kwijt. ‘We vinden het belangrijk dat ondernemingen hier voldoende aandacht aan geven. Tegelijkertijd zijn wij ook wel een beetje de horzel in de pels van al die certificeringsinstellingen en initiatieven die door het bedrijfsleven worden genomen. Naar onze mening is men op het ogenblik ziende blind. We zijn vol van administratieve lastenverlichting. We juichen als er weer een wet is uitgekleed en leidt tot minder administratie. Echter, op hetzelfde moment zeggen we: ‘Prima, dan nemen we dit wel op in onze certificeringsinitiatieven’. Sigaren uit eigen doos weggeven, zo noem ik dit.’

Veilig verkeer

We praten met Jan Maris verder over speerpunten in de branche. Wat speelt er op dit moment? Maris: ‘Een topthema is het veilig verkeer van onze mobiele werktui-

CUMELA - de secties nader uitgelegd

Cultuurtechnische werken en grondverzet Cumelabedrijven hebben zich de afgelopen decennia meer en meer gericht op cultuurtechnische werken, infrawerken en grondverzet. Van de bijna 2000 leden zij er 1500 bedrijven actief in het grondwerk. Deze bedrijven kenmerken zich door gemeenschappelijke kwaliteiten als professionaliteit, inzet en gedrevenheid, een praktische inslag en een nononsense cultuur.

Bron: CUMELA

Meststoffenindustrie Sinds Nederland een mestbeleid voert, worden dierlijke meststoffen uit overschotgebieden gedistribueerd naar gebieden met plaatsingsruimte. In de afgelopen 25 jaar is de grootste bijdrage aan de oplossing van de mestproblematiek geleverd door leden van CUMELA Nederland. Binnen de sectie Meststoffendistributie hebben zich ruim 400 van de 600 actieve transporteurs verenigd.

Agrarisch loonwerk Ruim 1400 Cumelabedrijven zijn geheel of gedeeltelijk actief in het agrarisch loonwerk. Ze vinden elkaar in de sectie Loonwerk Agrarisch. De ondernemingen werken voornamelijk in opdracht van agrariërs en hebben zich gespecialiseerd in een of meerdere sectoren en activiteiten. Ze zijn actief in de akkerbouw, de veehouderij, de vollegrondsgroenteteelt, de glastuinbouw, de boomteelt, de fruitteelt en de paddenstoelenteelt. Actuele onderwerpen in deze groep zijn onder andere de structuurverandering van de sector, kostenontwikkelingen, het EUlandbouwbeleid, gewasbescherming, nieuwe eisen op het gebied van voedselkwaliteit en bedrijfshygiëne en het verantwoord omgaan met de leefomgeving.


14 B+U 5 2012

Voor herstel van verzakte vloeren en funderingen

Poelsema veldwerkbureau

De Kampen 19 • 8325 DD Vollenhove T 0527 242000 • F 0527 241730 www.poelsemaveldwerk.nl• info@poelsemaveldwerk.nl

20 JAARG ERVARIN

Milieukundig bodemonderzoek • Geotechnisch bodemonderzoek Water bodemonderzoek • Milieukundige begeleiding Eerland

CERTIFICATION

CERTIFICATION

KB

kwa

BRL SIKB 2000

SI

kwa l

KB

SI

KB

mb

eheer

e

SI

bod

e

BRL SIKB 1000

mb

CERTIFICATION

g bor

bod

e

eheer

Eerland

itswaar lite

g bor

bod

mb

tswaar itei

g bor

itswaar lite

eheer

BRL SIKB 6000

VCA*

GM HECKLIST ANNEMERS

NEN-EN ISO 9001 ISO 9001

10184

Eerland

CERTIFICATION

kwa

Eerland

LANDMEETKUNDIGE DIENSTVERLENING B.V.

HB voor al uw meeten uitzetwerk Slotermeer 5-2 8502 TM Joure

Tel: 0513 - 41 14 13 Fax: 0513 - 41 85 64

www.hbld.nl

✔ Minimale overlast ✔ Kostenbesparend ✔ Duurzaam herstel Tel. + 31(0)320-256 218

www.uretek.nl

10155a

10178


B+U 5 2012 15

gen - zoals graafmachines en trekkers - te bevorderen. In Nederland moeten we met het bouw- en landbouwverkeer nog steeds op plaatsen rijden waar zich ook fietsers bevinden. Officieel mogen we op doorgaande wegen maar 25 kilometer per uur rijden. De meest bizarre toestanden brengt dit met zich mee. Daarom lobbyen we bij de politiek. We willen een grotere professionaliteit voor het landbouwverkeer. We streven naar een maximum snelheid van 40km/u en een serieus rijbewijs. Van belang is aan te sluiten bij de Europese wetgeving. In Nederland lopen we overal mee voorop, behalve op dit gebied. Met het landbouwverkeer zijn we een ontwikkelingsland waar je je voor zou moeten schamen. De politiek wil zich er niet in verdiepen. Het is veel te moeilijk allemaal. Ook de agrarische sector zelf zorgt ervoor dat we achterblijven. Dit heeft alles te maken met het sentiment. De boerenorganisatie houdt vast aan het gevoel van vrijheid en blijheid. Hoe minder regels, hoe goedkoper, lijkt de gedachte. Totdat de lagere overheden het landbouwverkeer steeds meer verboden gaan opleggen, door gebrek aan structurele regels.’ Bij veilig verkeer hoort ook het kijken naar technische verbeteringen aan voertuigen. Jan Maris verwijst naar de Technische Kontakt Dagen (TKD)-dagen in juni jl.. ‘Op dit evenement hebben we gezien dat er extra aandacht is voor goede voertuigmarkering en beremming van landbouwvoertuigen. Daarnaast hebben we een aantal fabrikanten zover gekregen een botsabsorber aan de voorkant van de trekker aan te brengen. Met deze ontwikkeling starten we een project. We introduceren deze botsabsorber bij een tiental bedrijven om ervaring op te doen in het gebruik. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle fabrikanten deze botsabdorber standaard op de trekker aanbrengen.’

Onderwijs, milieu en profilering

Naast het speerpunt ‘veilig verkeer’ is CUMELA druk doende met scholing. Jan Maris: ‘Het vakmanschap in onze sector willen we op een nog hoger niveau brengen. Hierbij zijn aspecten rondom veiligheid, milieu en kwaliteit zeer zeker aandachtspunten. We hebben contact met diverse scholingsinstituten. Bedoeling is de kwaliteit aan onze opdrachtgevers te borgen.’ Maris noemde het al kort, milieu en dus ook duurzaamheid. Hoe belangrijk zijn beide in deze sector? ‘Het begint bij de machines. Wat voor type is het en in welke mate stemt de ondernemer zijn investeringsbeleid af op het energieverbruik? Binnen de sector kennen we een

kostenaspect van 15% voor het gebruik van diesel. Dat is al veel. Trekt de economie aan, dan stijgen de brandstofkosten spectaculair en komen we ver boven die 15% uit. Noodzakelijk is, dat er op dit vlak nieuwe initiatieven komen, als ook een slimmere planning. Dit om allerlei minder efficiënte bewegingen van A naar B, dan wel van A naar D en terug naar B in een meer logische volgorde te plannen.’ Kijkende naar het milieu en duurzaamheid is het natuurlijk ook van belang hoe ondernemers, aannemers en onderaannemers met elkaar samenwerken, aldus de algemeen directeur van CUMELA. ‘Alle schakels in de keten moeten met elkaar communiceren en opereren om tot een duurzaam geheel te komen. En gebruik maken van elkaars deskundigheid.’ Als laatste speerpunt noemt Jan Maris de profilering van de sector. Hij legt uit: Werk niet alleen maar volgens een goede structuur en systeem. Laat het ook zien. Van huis uit is onze sector best wel bescheiden. We zijn niet zo schreeuwerig. Dat geldt voor zowel de organisatie als de bedrijven. Daarom proberen we de profilering van onze sector middels ons beleid nadrukkelijker naar voren te laten komen. Het is vooral belangrijk de sector nog wat meer in de kijker te spelen van de politiek.

Trots

Zoals in elke sector zijn er zaken die minder goed lopen. Waar kan binnen de Cumelabedrijven nog aan gewerkt worden? Jan Maris: ‘We moeten leren nog hardere afspraken te maken en scherper te calculeren bij variabele kosten in het werk. We zijn soms te gemakkelijk in het nemen van risico’s ten aanzien van de prijsontwikkeling van bijvoorbeeld brandstofkosten. Hierin moeten we strakker opereren.’ Ook vindt Maris het van belang dat ondernemers hun netwerk nog meer versterken. ‘Contacten met beleidsmakers, lagere en provinciale overheden, op dit gebied valt nog steeds erg veel te doen. En daar waar de ondernemer ontevreden is over het politieke beleid, is maar één oplossing. Niet mopperen, maar zorgen in contact te komen.’ Naast leerpunten zijn er altijd positieve aspecten te noemen. Wat geldt voor deze sector? Jan Maris: ‘In de crisis krijgen ook wij het voor de kiezen. We hebben allemaal te maken met prijsverderf en overaanbod van capaciteit. Toch gaat het ons minder slecht af dan in een aantal aanpalende sectoren. Dit heeft alles met onze houding te maken. We proberen er het positieve van te maken en zijn loyaal naar elkaar toe. We bieden elkaar perspectief. Daar ben ik best trots op.’ BOUW+ UITVOERING

CUMELA - enkele feiten en cijfers De Cumelasector telt ruim 3000 specialisten in groen, grond en infra. Daarvan zijn er 2400 middelgrote- en grote ondernemingen met 30.000 medewerkers. Deze Cumelabedrijven zijn samen goed voor een jaaromzet van ruim 3,9 miljard euro. De jaarlijkse investeringen door de sector in machines, werktuigen en uitrustingsstukken bedragen ruim 700 miljoen euro. CUMELA is lid van de koepelorganisatie VNO-NCW en aangesloten bij CEETTAR, de Europese belangenorganisatie voor Cumelabedrijven. Meer informatie: www.cumela.nl Bron: CUMELA


16 B+U 5 2012

Mensen die de afgelopen drie jaar een woning hebben gekocht, lieten zich bij de aankoop van een andere woning leiden door hun woonwensen. Dat is een opvallend verschil met de koopgeneigdheid van potentiële huizenkopers, bij wie ‘urgentie’ een veel voornamere rol speelt. Een sterker gevoel van urgentie kan hen over de streep trekken om een ander huis te kopen. Dit biedt kansen voor zowel makelaars als bouwbedrijven.

D

it blijkt uit een onderzoek naar ‘openingen in de woningmarkt’ van het Maastrichtse onderzoeksbureau RenM I Matrix, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Bouwend Nederland, onder 1095 respondenten. Het doel hiervan was om te onderzoeken welke motieven en argumenten een rol spelen bij de lage koopbereidheid. Bij het onderzoek worden twee groepen onderscheiden: kopers en niet-kopers. ‘Kopers’ zijn in dit geval doorstromers en starters, die de afgelopen drie jaar een huis hebben gekocht. Onder ‘niet-kopers’ wordt verstaan: huurders met kooppotentieel, woningeigenaren met koop-/verkooppotentieel en latente doorstromers.

Meer wooncomfort

Uit het onderzoek komt naar voren dat het thema ‘woonwensen’ de meeste invloed uitoefende op de koopgeneigdheid van mensen die de afgelopen drie jaar een woning hebben gekocht. Het niet meer passen van de woning bij de woonwensen heeft een positief effect op de koopgeneigdheid. Meer wooncomfort, een grotere woning en een betere woonomgeving worden door deze groep kopers het meest genoemd als redenen om te verhuizen. Het motief ‘urgentie’ had minder invloed op de koopgeneigdheid.

Prijzen zakken

Bij de huurders met kooppotentieel hebben de woonwensen een minder dominante invloed. ‘Urgentie’ komt als belangrijkste factor naar voren bij de koopgeneigdheid. Al blijkt wel uit het feit dat zij nog geen woning hebben gekocht, dat de urgentie voor hen nog niet hoog

genoeg is. De verwachting dat de woningprijzen nog verder zullen zakken vormt daarnaast een hoge drempel voor deze groep. Volgens de onderzoekers heeft dit een verlammende werking. Ook bij de woningeigenaren met een koop-/verkoopneiging en bij latente doorstromers speelt ‘urgentie’ de belangrijkste rol. Deze groep is moeilijker over de streep te trekken dan de huurders met kooppotentieel, omdat het gevoel van urgentie bij hen lager is.

Hoe dringend?

In de huidige woningmarkt met een bijzonder ruim ­aanbod en relatief lage prijzen zetten potentiële kopers hun diverse woonwensen blijkbaar op een laag pitje. Men laat zich vooral leiden door de vraag ‘hoe dringend moeten we verhuizen?’. Door te wijzen op de vele kansen die er voor de weifelende kopers nu zijn, kunnen marktpartijen helpen die passiviteit weg te nemen. Makelaars en bouwbedrijven doen er goed aan het gevoel van urgentie te versterken. Juist nu komen vele bestaande en nieuwe woningen binnen bereik voor veel potentiële kopers, die daar tot voor kort niet de mogelijkheden voor hadden. Ook is er vaak meer onderhandelruimte, zodat financiële onzekerheid of een verdere daling van huizenprijzen niet verlammend hoeven te zijn. Het aanbod, zowel nieuw als bestaand, is groter dan ooit. De ideale woning moet dus nu voor iedereen te vinden, aan te passen, c.q. te bouwen zijn Kortom: woonwensen zijn nu bijzonder goed in te ­vullen. Aan de NVM en de bouwsector is het de taak de aantrekkelijke kanten van het kopen voor te houden en de urgentie te versterken. BOUW+ UITVOERING


Drijfveren potentiĂŤle huizenkopers anders


Rick Takkenkamp, Dirk-Aart de Leeuw en Jan Willem Walraad. Foto Ruben Schipper


B+U 5 2012 19

Metselwerk restaureren

De geheimen van de gevel Gebouwen, kades, bruggen, tuinmuren. Al eeuwenlang is Nederland volgemetseld met bakstenen. Dat oude metselwerk draagt heel wat geheimen in zich. Bij onderhoud en restauratie blijkt welke dat zijn. Drie vaklieden zijn van de steiger gekomen om erover te vertellen. TEKST Dirk Snoodijk

H

et is een prachtige lentedag. Buiten speelt de zon met de oude binnenstad. Binnen schuiven drie vakmensen aan tafel. Het gesprek gaat over het onderhouden en restaureren van historisch metselwerk. ‘Als het binnenklimaat verandert omdat het gebouw een nieuwe functie heeft gekregen, dan ontstaan er soms problemen met de bakstenen’, zegt Dirk-Aart de Leeuw. Hij is uitvoerder bij aannemer Jurriëns, die gespecialiseerd is in het onderhoud van monumenten. ‘Houd goed in de gaten waar de watersnoodramp plaats heeft gevonden’, waarschuwt Jan Willem Walraad, restauratiearchitect. ‘Als gebouwen toen in het zeewater hebben gestaan, dan zit het zout nog steeds in de muren.’ De derde vakman is Rick Takkenkamp, directeur van zijn eigen bedrijf dat gevels restaureert: ‘Er bestaan standaardbestekken waarin staat dat een voeg tot tweeënhalve centimeter uitgehakt moet worden. De meeste gemeenten hanteren die. Maar bij ragfijne voegen uit de achttiende eeuw is dat niet mogelijk zonder schade.’ ‘Toch komt die regel ergens vandaan’, zegt Walraad. ‘Heel vaak wordt er te weinig uitgehakt, zodat de nieuwe voeg onvoldoende houdt.’ De drie zijn uitgenodigd door Michiel van Hunen, senior onderzoeker instandhoudingsstechnologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De reden: op 10

oktober houdt de dienst een symposium over historisch metselwerk. Veel aspecten van onderhoud en restauratie zullen die dag aan de orde komen.

Bastaardmortel

Vrijwel elk oud gebouw in Nederland is opgetrokken uit baksteen. Om ons heen is een feest aan verschillende kleuren baksteen te zien, aan verschillende formaten, verbanden en voegen. Zware kloostermoppen uit de middeleeuwen leveren een compleet andere muur op dan de uitbundige baksteenkunst van de Amsterdamse School. Goed metselwerk doorstaat de eeuwen met gemak. Toch heeft het af en toe de ogen en handen van een vakman nodig. Zo is het belangrijk om bij een restauratie van te voren te bepalen welke ingrepen het metselwerk nodig heeft. Jan Willem Walraad: ‘Pas vanaf een steiger zie je goed wat er aan een muur gedaan moet worden. Dan komen er allerlei geheimen tevoorschijn. Bijvoorbeeld hoe los de stenen zitten op een bepaalde plek. Als een muur voor de jaren tachtig al een keer eerder gerestaureerd is, dan is die vaak met een cementrijke bastaardmortel afgevoegd. Die voegen kunnen op termijn problemen gaan geven, omdat ze nu aan het loskrimpen zijn.’ ‘Voor heel wat eigenaren is roestend ijzer een ander geheim van de gevel’, zegt Rick Takkenkamp. ‘De laatste


20 B+U 5 2012

Betonwerken

Utiliteitsbouw

Woningbouw

Renovatie

Een bouwer waar u mee in zee kunt gaan! Ampèrestraat 21, 1976 BG IJmuiden, Telefoon: 0255-514 760 Website: www.stolkbouw.nl, E-mail: info@stolkbouw.nl 12006

12086

www.krusegroep.nl

Bij ons begint een goed proces met een goed gesprek.

Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

T: 0546 - 63 11 53 F: 0546 - 63 21 39 info@krusegroep.nl

Al 45 jaar een sterke partner voor infra, sloop, milieu en vastgoed.


B+U 5 2012 21

Symposium Historisch metselwerk Het instandhoudingssymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in 2012 gewijd aan historisch metselwerk. Op woensdag 10 oktober zullen sprekers in de Philharmonie in Haarlem

metselwerk zowel cultuurhistorisch als bouw­ technisch belichten. Ze koppelen daarbij ingrepen aan praktijkvoorbeelden. Op het beursgedeelte tonen organisaties hun kennis, ervaring en pro-

jaren hebben wij veel gebouwen van rond 1900 hersteld, die allemaal smeedijzer in de muur hebben zitten. Het is beter om een onzichtbaar roestend muuranker te herstellen dan alleen de scheur die hij heeft veroorzaakt. Vanaf de grond valt een haarscheurtje hoog in een gebouw niet te ontdekken. Maar als je ermee aan het werk gaat, dan vallen er soms hele stenen uit.’

Een mooie muur

‘Ook zo’n geheim is metselwerk dat gehydrofobeerd is’, vertelt Walraad. ‘Als je daar een steen uithakt, maak je een lek in die waterwerende laag. Via de nieuwe steen komt er dan water binnen en dan ben je pas echt de klos.’ Het is belangrijk om er al vroeg achter te komen welk eindresultaat de eigenaar van het metselwerk voor ogen heeft. Takkenkamp: ‘Vijftig procent van onze opdrachtgevers wil zijn gevel “mooi” gemaakt hebben. Dat is een rekbaar begrip. Het varieert van slechts de gaatjes dichtzetten tot kaalgestraald met spierwitte, nieuwe voegen.’ ‘Vorige week was ik bij een opdrachtgever’, vertelt DirkAart de Leeuw, ‘voor een historische muur van kloostermoppen. Hij wil hem opgeknapt hebben. Er hebben raampjes in gezeten, die ooit dichtgezet zijn. Er zit nog een oude houten latei in en er is een klimop tegenaan gegroeid. De muur is waarschijnlijk ooit grotendeels gestukadoord geweest. De opdrachtgever wil daarom dat die mooie oude muur er zo uit blijft zien, en ik moet zorgen dat hij niet instort. Dat is een uitdaging, want als je ermee aan de gang gaat, blijft zo’n muur nooit exact hetzelfde.’

Oude bakstenen

Er worden tegenwoordig minder historische gebouwen gesloopt dan vroeger. Dat is een goede zaak. Het heeft

ducten. De bezoekers gaan dit jaar niet met één, maar met twee mooie boeken naar huis. Deelname kost € 215, inclusief de boeken. Aanmelden via www.cultureelerfgoed.nl. Foto: Michiel van Hunen

echter ook een keerzijde. ‘Tien jaar geleden vond ik voor een restauratie vrij snel passende oude stenen’, vertelt De Leeuw. ‘Dat wordt steeds moeilijker. Nieuwe stenen laten bakken is een goede oplossing. Maar dat kost tijd en wordt vaak te laat gestart.’ Niet alleen de bakstenen zijn belangrijk, ook de mortel is dat. Bedrijven ontwikkelen gedurende jaren het ideale recept voor een mortel. Dat beroepsgeheim geven ze niet zomaar prijs. ‘Wij gebruiken bijvoorbeeld “klapzand”, zegt Takkenkamp. ‘Niemand behalve wij weet wat dat precies is.’ Soms worden die recepten zonder kennis gekopieerd, maar niemand kan de mortel precies namaken. Toch wordt er vaak in een bestek een bepaald recept voorgeschreven. Is dat zinvol? ‘Nee,’ zeggen De Leeuw en Takkenkamp. ‘Hoe meer je op de steiger met elkaar uit kunt maken, hoe beter het is’, brengt Walraad in. ‘Als je maar met deskundige bedrijven werkt. Echter, als een aannemer een minder goede onderaannemer het voegwerk laat doen, dan heb je een probleem. Zo’n voorgeschreven mortel kan in dat geval toch leiden tot de gewenste kwaliteit.’ De gevel kan zijn geheimen prijsgeven na onderzoek. Maar dat kost geld en dat moet de opdrachtgever wel willen betalen. ‘Ik heb de ervaring dat opdrachtgevers graag willen dat je voor een restauratie goed uitzoekt of er in een later stadium nog moeilijkheden op kunnen duiken’, zegt Jan Willem Walraad. ‘De muren laten onderzoeken geeft ook aan dat je zorgvuldig te werk gaat.’ BOUW+ UITVOERING Dirk Snoodijk is eindredacteur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl. Voor meer infor­m atie Michiel van Hunen, m.van.hunen@cultureelerfgoed.nl.


22 B+U 5 2012 Mercuriusweg 29 9482 WK Tynaarlo T 088 94 500 80 F088 94 500 90 E info@osingabv.nl I www.osingabv.nl

ISO 9001 VCA* ISO 14001 CKB

sinds 1889

Osinga is opgericht in 1889 en is sindsdien uitgegroeid tot een aannemings­ bedrijf met heel Nederland als werkterrein. Osinga BV houdt zich voorna­ melijk bezig met ‘openbare’ verlichting, bewegwijzering, verkeersregel­ installaties, sportveldverlichting, kabelwerkenen leidingwerken.

Osinga is gevestigd in een modern en professioneel uitgerust bedrijfspand te Tynaarlo. Ons materieel en het wagenpark zijn zeer divers en volledig afgestemd op de verschillende werkzaamheden. Samen met onze vakkundige medewerkers staat Aannemingsbedrijf Osinga daarom voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van infrastructurele werken.

Naast kwaliteit, staan ook veiligheid en het verantwoord omgaan met het milieu bij Osinga hoog in het vaandel. Osinga beschikt over een kwaliteits-, veiligheidsen milieuzorgsysteem en is gecertificeerd. 12049

Leverancier van vulstoffen op basis van milieuverantwoord kalkzandsteen Dämmerproducten voor • Leidingen die niet meer in gebruik zijn • Opvullen van holle ruimtes • Fixeren van leidingen in een mantelbuis • Start- en ontvangstblokken voor boringen

CableCem (warmtegeleiding) • Hoogspanningskabels in mantelbuizen

Handelmaatschappij De Keerkring bv Postbus 39, 3454 ZG De Meern

Tel.: 030 - 2919 680 info@keerkring.nl

www.keerkring.nl

12084

• Aanlandingen van kabels (o.a. van windmolenparken)


B+U 5 2012 23

De nieuwbouwproductie van woningen zal de komende jaren op iets meer dan 50.000 stuks uitkomen. Voor 2012 verwacht BouwKennis 53.000 nieuwe woningen en in 2013 51.000 nieuwbouwwoningen. Vanaf 2014 neemt de nieuwbouwproductie toe.

53.000 nieuwe

woningen

in 2012 D

e woningnieuwbouw staat onder druk vanwege de nieuwe dip in de verkochte nieuwe woningen, het lage consumentenvertrouwen, de financiële tegenslagen bij corporaties en de geplande maatregelen uit het Kunduz-akkoord. Vooral de verkoop van nieuwe woningen is zorgwekkend. In de eerste vijf maanden van 2012 hebben naar schatting slechts circa 5.000 verkopen plaatsgevonden, met als dieptepunt 900 verkochte woningen in mei 2012 (Bron: Monitor Nieuwe Woningen). Dit zijn voornamelijk woningen die consumenten ‘van tekening’ kopen. Dat geeft een indicatie van de toekomstige woningbouwproductie. Doorgaans leidt een verkoop van tekening met één of twee jaar vertraging tot een gereedmelding, afhankelijk van hoe snel de voorverkoop van een bouwproject loopt.

Uitdagingen

In het recentelijk gesloten Kunduz-akkoord hebben de politieke partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een aantal maatregelen met betrekking tot de woningmarkt aangekondigd. Hoewel de regels nog nader uitgewerkt moeten worden, lijkt de koopwoningmarkt er niet


24 B+U 5 2012

Omweg 34, 1566 HP Assendelft tel.: 075-6871032, www.coaton.nl

Mocht het ooit zover komen...

... bent u er dan klaar voor? Coaton voor vloer en wandafwerking • Egaliseren • Grind- en Gietvloeren • Coatings • Betonreparatie (spuiten) • Injecteren • Schilderwerkzaamheden

Maatwerkoplossingen voor bedrijfshulpverlening www.secucare-bhv.nl

11051

11021

www.akoestikon.com

11161

www.akoestikon.com

Luister naar de stilte Luister naar de stilte

Zij luistert naar de klanken van de stilte en geniet van de rust; het resultaat van de geluidsisolerende bouwelementen van Akoestikon. Akoestikon is onbetwist marktleider in Nederland als het gaat om het ontwikkelen en produceren van geluidsisoleZij luistert naar de klanken van de en stiltenieuwbouw. en geniet rende oplossingen voor renovatie van de rust; het de geluidsisolerende De praktische en resultaat eenvoudigvan monteerbare producten bouwelementen vanvloeren, Akoestikon. Akoestikon is onvan Akoestikon voor wanden, plafonds, gevels betwist in Nederland alsbuiten het gaat om en dakenmarktleider houden geluidsproblemen de deur. het isontwikkelen en produceren van geluidsisoleZo het binnen puur genieten, bijvoorbeeld van de rende stilte. oplossingen voor renovatie en nieuwbouw. De praktische en eenvoudig monteerbare producten van Akoestikon voor vloeren, wanden, plafonds, gevels Akoestikon Geluidsisolatie B.V. en daken houden geluidsproblemen buiten de ENJOY deur. Pascalweg 12, 4104 BG Culemborg Zo is het binnen puur genieten, bijvoorbeeld van de T: 0345 - 544199, F: 0345 - 544190, E: info@akoestikon.com stilte. Akoestikon Geluidsisolatie B.V. Pascalweg 12, 4104 BG Culemborg

THE SILENCE

ENJOY THE SILENCE

10215


B+U 5 2012 25

beter van te worden. Allereerst vormt de combinatie van de verhoging van het hoogste btw-tarief van 19% naar 21% en de blijvende verlaagde overdrachtsbelasting van 2% een verslechtering van de concurrentiepositie van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw. Daarnaast maakt het akkoord een onderscheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken, dat moet ingaan vanaf 2013. Van de bestaande hypotheken blijven de al geldende voorwaarden ongewijzigd, terwijl de nieuwe hypotheken te maken krijgen met beperkende voorwaarden ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek en de aflossing. Dit zorgt voor een rem op de doorstroming, hoewel aanvankelijk relatief veel mensen nog onder de oude voorwaarden een hypotheek zullen willen afsluiten. Dat kan op de zeer korte termijn leiden tot een opleving, die na begin 2013 weer inzakt. Verder zal de verhoging van de bankenbelasting uit het Kunduz-akkoord de financiering van bouwprojecten duurder maken, omdat banken deze extra kosten gewoon zullen doorberekenen aan de klanten. Bouwers voor de markt hebben hun activiteiten al fors ingeperkt. Als straks ook corporaties deze extra kosten voor hun kiezen krijgen, zal ook hier de bouwproductie opdrogen.

Prognoses  Vergunningen Gereed % huur 2011 55.804 57.703 38,9 2012* 56.000 53.000 35,8 2013* 60.000 51.000 33,3 2014* 66.000 53.000 29,6 Bron: BouwKe

Vraagfactoren

De aangekondigde bezuinigingen uit het Kunduzakkoord en de aanhoudende eurocrisis drukken de economische vooruitzichten op de middellange termijn. Dat heeft niet alleen een impact op het vertrouwen van burgers, maar ook op de reĂŤle economie. Volgens de juniramingen van het CPB blijft de koopkracht tot en met 2017 in de min. Tegelijkertijd zal de werkloosheid oplopen, waarmee de belangrijkste vraagdeterminanten op de woningmarkt onder druk staan. Tegendruk komt van de zich steeds verder ophopende poel van verhuiswensen. Dat kan op termijn zorgen voor een inhaalvraag op de woningmarkt. Positieve effecten hiervan zullen niet op korte termijn optreden. Bovendien zal dit ook met vertraging terug te zien zijn in de bouwproductie. Productieherstel treedt daarom pas op de middellange termijn op.

Productieraming

Gezien de huidige marktomstandigheden en de aangekondigde maatregelen verwacht men dat het aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen wat terugloopt, tot 53.000 stuks in 2012 en 51.000 stuks in 2013. De vergunningverlening zal de komende jaren iets aantrekken, in anticipatie op een inhaalvraag die de opgelopen poel ongerealiseerde verhuiswensen met zich meebrengt. Dit leidt na 2013 tot het eerste lichte herstel van de woningnieuwbouw. De ramingen zijn nog onzeker. Ten eerste is de crisis in de Eurozone nog verre van opgelost. Ten tweede kan het Kunduz-akkoord na de verkiezingen van 12 september van tafel worden geveegd. Dat maakt het besluit om een woning te kopen voor consumenten lastig. BOUW+ UITVOERING


26 B+U 5 2012

WITH

DERBIGUM® WATERDICHTING BLIJFT DE KERN VAN ONZE INNOVATIES Het Derbigum-team komt samen om tegen de regen te zingen. Een gemoedelijke en gezellige manier om onze ongeëvenaarde ervaring wat betreft waterdichting van platte daken te delen. Al 80 jaar wijzen wij de weg door u de meest innovatieve en duurzame oplossingen aan te bieden, aangepast aan alle daken en gebouwen.

Olof Palmestraat 18 - NL-2616 LR Delft Nederland

De milieuproblematiek stuurt ons onderzoek en onze ontwikkelingen. Wij gebruiken onze knowhow om de ecologische voetafdruk van elk gebouw zoveel mogelijk te beperken. Twijfel niet langer, zing met ons mee op www.derbigum.nl.

T +31 15 215 40 00 - F +31 15 215 40 11 - E infonl@derbigum.com

11187a

11115a

Duu rza am hei d

Wij bouwen duurzaam voor de komende generaties Dura Vermeer is voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om tot de beste oplossingen te komen op het gebied van wonen, werken en recreëren.

12138

Wij gaan graag duurzame relaties aan door te streven naar ketenintegratie en een langdurige samenwerking. Wij leggen de lat hoog. Om volgende generaties van een duurzame en veilige toekomst te voorzien. Meer weten? http://infra.duravermeer.nl

en Ke ten int

eg rat

ie


B+U 5 2012 27

Particulier claimt stevige rol in toekomst ZZP’ers Particulieren zijn de belangrijkste opdrachtgevers voor ZZP’ers. Ook werken zelfstandig ondernemers veel voor bedrijven en aannemers. Geregeld zullen ZZP’ers voor hun opdrachtgever zelf merk-, materiaal- en aankoopplaatskeuzes maken. Toch speelt de particulier hierin ook een aanzienlijke rol. Volgens gemiddeld een kwart van de generalisten zullen particulieren in de komende twee jaar meer invloed krijgen in deze keuzes. Dat blijkt uit onderzoek van BouwKennis voor de ZZP & Klus Monitor 2012.


28 B+U 5 2012

®

Drainage van groen- en gebruiksdaken • Al meer dan 30 jaar bewezen als drainagemat voor groendaken, recreatiedaken, parkeerdaken en pleinen • Filtering, drainage en bescherming in één product • Gemakkelijke installatie: licht, flexibel, met een schaar af te korten • Lange levensduur, drainagematten tot 100 jaar levensduur beschikbaar • Meerdere producttypes, voor ieder dek een doelgerichte oplossing • Colbond biedt ondersteuning bij afvoercapaciteitsberekeningen Groendakdrainage op parkeerkelder, Nijmegen

Grip op grond

Colbond bv • tel.: 085 744 1300 • fax: 085 744 1310 • geosynthetics@colbond.com www.colbond.com / www.colbond-geosynthetics.nl 11180a

www.bitasco.nl

dakmaterialen

isolatie

accessoires

11186a


De particulier mag niet over het hoofd worden gezien.

I

n het voorjaar van 2012 zijn er zo’n 73.000 ZZP’ers actief in de bouwsector. Tweederde kan omschreven worden als generalist (klusbedrijven en timmerbedrijven). De rest is specialist en actief als schilder, loodgieter of tegelzetter etc.

Opdrachtgever

Aan generalisten is gevraagd voor welke opdracht­gevers zij wel eens werken. Ruim negen op de tien werkt wel eens voor particulieren. Zij zijn daarmee de meest voorkomende opdrachtgever bij ZZP’ers. Dat is ook niet verwonderlijk gezien het feit dat ZZP’ers met name onderhoud- en renovatiewerkzaamheden aan woningen uitvoeren, gevolgd door kleinere aandelen in de woningnieuwbouw. Slechts 8% van de ondervraagden werkt nooit voor particulieren. Verder werkt ruim de helft van de zelfstandig ondernemers ook voor bedrijven en aannemers. In 2010 werden de partijen in dezelfde volgorde als opdrachtgever genoemd. Toen werkte respectievelijk 94%, 58% en 53% van de ZZP’ers voor particulieren, bedrijven en aannemers. Opdrachtgevers met een kleiner aandeel zijn woningcorporaties, gemeenten en overige instanties.

DMU

ZZP’ers die in opdracht van anderen werken, zullen soms de volledige verantwoordelijkheid krijgen voor het uitzoeken van materialen, merken en aankoopplaatsen. Toch blijkt in de praktijk dat de opdrachtgever

steeds vaker de beslissende partij is op die gebieden. Aan generalisten is gevraagd of de rol van de particulier in het bepalen van merk, materiaal en aankoopplaats de komende twee jaar toe- of afneemt. Ruim eenderde van de generalisten zegt dat de rol van particulieren in de aankomende twee jaar op het gebied van materiaalkeuze zal toenemen. Een kwart denkt dat voor merkkeuze en bijna eenvijfde voor de keuze voor een aankoopplaats. Bij de laatste twee aspecten geldt dat meer klusbedrijven dan timmerbedrijven dat denken. De toenemende rol kan te maken hebben met het feit dat mensen steeds veeleisender worden en waarschijnlijk zelf invloed willen hebben op deze belangrijke keuzes. Overigens denkt het merendeel van de generalisten dat de rol van particulieren gelijk zal blijven.

Op de hoogte houden

De kleine klusser is voor toeleverende partijen in de bouw een niet te miskennen doelgroep met specifieke kenmerken en wensen waarop ingespeeld moet worden. Maar voorgaande ontwikkelingen geven aan dat de ­marketing van deze toeleveranciers niet alleen gericht moet worden op ZZP’ers en overige marktpartijen. De particulier mag niet over het hoofd worden gezien. Zij hebben immers een aanzienlijke rol in de keuze voor merk, materiaal of aankoopplaats en die rol zal waarschijnlijk de komende jaren toenemen. Het is daarom belangrijk naast ZZP’ers ook particulieren op de hoogte te houden van nieuwe productinnovaties of ontwikkelingen in de markt. BOUW+ UITVOERING


30 B+U 5 2012


B+U 5 2012 31

Het Binnengasthuis van Amsterdam

Slopen voor de letteren? Al sinds de Middeleeuwen kent het centrum van Amsterdam een verborgen plek: het terrein van het Binnengasthuis. Tegenwoordig gebruikt de Universiteit van Amsterdam daar de rijksmonumentale gebouwen. Ze wilde er nu een van slopen, een andere deels. En dat in een tijd waarin het zo belangrijk is dat cultureel erfgoed herbestemd wordt. TEKST Dirk Snoodijk beeld Jan van Galen

O

De tweede chirurgische kliniek van het Amsterdamse Binnengasthuis is in 1897 gebouwd naar ontwerp van Frans Poggenbeek

nder de noemer ‘modernisering van de monumentenzorg’ bevordert de overheid dat er verstandiger met het culturele erfgoed omgegaan wordt. Dat is zeker van belang nu er een economische crisis rondwaart, nu grootschalige leegstand een probleem vormt en nu duurzaamheid een steeds grotere rol speelt. In een historische omgeving is het erfgoed altijd uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. De kracht van de vernieuwde koers zit hem in het voeren van een discussie, bijvoorbeeld over herbestemming versus nieuwbouw, gevolgd door de keuze voor de beste aanpak. Zo’n discussie is in de afgelopen jaren gevoerd over twee gebouwen van het Binnengasthuis in Amsterdam, namelijk de tweede chirurgische kliniek en het zusterhuis. De gesprekspartners waren niet de minste. Allereerst de hoofdstedelijke gemeente. Dan de Universiteit van Amsterdam, waar 5.500 mensen werken en waaraan er 35.000 studeren. Vervolgens omwonenden en andere verenigde liefhebbers van de historische stad. En tot slot het Rijk, waarvoor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opereerde namens de staatssecretaris van Cultuur.

Een ziekenhuis

Dat ‘opereren’ is een toepasselijk woord, want het ­Binnengasthuis is eeuwenlang een ziekenhuis geweest.

Het bevond zich oorspronkelijk niet in het centrum, zoals nu. In 1582 lag het terrein van het Binnengasthuis nog aan de rand van Amsterdam, daar waar de Amstel de stad binnenstroomde. Het ziekenhuis betrok in dat jaar de middeleeuwse gebouwen van het Oude en Nieuwe Nonnenklooster, een enclave met veel open ruimte voor tuinen en boomgaarden. Destijds heette het ziekenhuis nog het Sint-Pietersgasthuis. De naam Binnengasthuis ontstond kort daarna, toen in 1635 buiten de poorten van de explosief groeiende stad het Buitengasthuis werd gebouwd, voor zeer besmettelijke pestlijders. Eind negentiende en begin twintigste eeuw kreeg het Binnengasthuis nieuwe gebouwen op het terrein, die tegenwoordig rijksmonumentaal zijn. Zoals de tweede chirurgische kliniek en het zusterhuis. Zij zijn in 1897 gebouwd naar ontwerp van Frans Poggenbeek. De buitenste nieuwe gebouwen ommuurden als vanouds het besloten stuk stad, dat slechts via één ingang toegankelijk was.

De universiteit

Samen met het Wilhelmina Gasthuis, zoals het Buitengasthuis toen heette, verhuisde het Binnengasthuis in 1981 naar de nieuwe rand van de stad. Het heet sindsdien het Academisch Medisch Centrum. Het Binnengasthuis was al verbonden aan de Universiteit van Amster-


32 B+U 5 2012

12044

VOOR EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

W W W . V A N D O O R N G R O E P. N L 11109


B+U 5 2012 33

De kliniek en het zusterhuis kunnen goed hergebruikt worden

dam. Die betrok de leegkomende gebouwen in het centrum. De kinderkliniek en het gebouw voor anatomische onderzoekingen zijn gesloopt. Op die plaatsen zijn een informatiecentrum en woningen in een compleet andere stijl en structuur gebouwd, die behoorlijk detoneren op het terrein. Naast deze ingrijpende veranderingen is er verderop een poort in de bebouwing uitgebroken. In de tweede chirurgische kliniek en het zusterhuis kwamen studentenverenigingen. Ten opzichte van de rest van de historische binnenstad van Amsterdam is het afgezonderde gebied van het Binnengasthuis bijzonder. De verborgen situatie is in wezen sinds de Middeleeuwen niet veranderd. Het maakt de samenhang van dit waardevolle terrein het behouden waard. Het is daarom ook goed dat de gebouwen nog altijd door ĂŠĂŠn instelling worden gebruikt, zoals dat al in de Middeleeuwen gebeurde. Dat zorgt voor cohesie in het gebied.

Kliniek met zusterhuis

Frans Poggenbeek liet zijn gebouwen goed aansluiten op de oudere bebouwing. De kliniek en het zusterhuis ogen levendig met hun dakkapellen, verspringende gootlijsten, verschillende soorten vensters en decoratieve metselwerk. Ze maken onlosmakelijk deel uit van het grotere geheel. Het zusterhuis en de twee vleugels van de kliniek vormen een driehoek. Op de elegante balkons van de ziekenzalen aan de rustige binnenhof waanden

de patiĂŤnten zich elders, en niet in de drukke binnenstad. De operatiezaal is vormgegeven als een amfitheater, zodat de studenten in groten getale mee konden kijken. Het zusterhuis grenst aan de rand van het ziekenhuisterrein. Het vormt een deel van de aaneengesloten schil, de gebouwen die het gebied afschermen van de rest van Amsterdam. In het huis vonden de verpleegsters fatsoenlijke woonruimte. Dat was in de negentiende eeuw hard nodig. Omdat kort na de bouw de werktijden verkort werden, waren er meer zusters nodig. Daarom is het zusterhuis in 1900 en in 1913 uitgebreid.

Een sloopplan

De Universiteit van Amsterdam gebruikt heel wat gebouwen in de stad. Ze concentreert momenteel de Faculteit der Geesteswetenschappen in het Binnengasthuis, de alfastudies dus. Onder andere de letterenbibliotheek gaat hier een plaats krijgen. Dat ligt voor de hand. De letterenstudies zijn altijd gevestigd geweest in het historische centrum. Bij dat interne verhuizen had de universiteit het plan opgevat de rijksmonumentale tweede chirurgische kliniek te slopen, net als een deel van het zusterhuis, en er een nieuw gebouw neer te zetten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stond in 2008 negatief tegenover dat plan. Toen de gemeente daar echter wel een vergunning voor verleende, kwamen er andere instanties in het geweer. Onder andere een bewonersvereniging, het


34 B+U 5 2012

Bouwkundig beveiligen met Bavak, dat staat als een huis Bavak Beveiligingsgroep B.V. is een toonaangevende leverancier van bouwkundige beveiligingsvoorzieningen. De producten range bestaat onder andere uit: - Inbraak- en kogelwerende deuren en puien - Inbraak- en kogelwerende beglazing - Doorgeefsystemen voor documenten tot complete balie-elementen - Materialen om (bestaande) wanden kogelwerend te maken - Explosiewerend hekwerk - Bagagekluizen Het realiseren van veiligheid vereist steeds meer een integrale aanpak waarbij flexibiliteit van groot belang is. Bavak Beveiligingsgroep B.V. heeft de kennis, de mensen, de producten en de ervaring in huis om u optimale beveiligingstechnieken te bieden.

Bavak Beveiligingsgroep BV – Postbus 334 – 2200 AH Noordwijk ZH – Zwarteweg 19 – 2201 AA Noordwijk ZH Tel: 071 - 403 5544 – Fax: 071 – 403 5583 – E-mail: info@bavaksec.nl - www.bavaksec.nl

12098a

3e Industrieweg 10 • 8051 CL HATTEM Postbus 40 • 8050 AA HATTEM Tel.: 038 - 444 2 333 • Fax: 038 - 444 6 428 E-mail: info@brimos.nl

Bebording

Techniek

Service & Reparatiedienst

11193


B+U 5 2012 35

Cuypersgenootschap en de Vrienden van de Amsterdamse ­Binnenstad maakten bezwaar. De Raad van State besloot vorig jaar in hoger beroep dat er niet gesloopt mocht gaan worden, omdat het besluit daartoe onvoldoende gemotiveerd was. Daarom heeft de universiteit rond de jaarwisseling enkele rapporten laten opstellen, om het plan extra te onderbouwen. De rapporten veranderden het standpunt van de Rijksdienst niet.

Creativiteit

De vernieuwde overheidskoers ten aanzien van cultureel erfgoed vraagt niet alleen om een visie die gericht is op de omgeving, maar ook om innovatie en focus op hergebruik. Er wordt creativiteit in de omgang met het erfgoed gewenst, waarbij het erfgoed uitgangspunt is voor nieuwe ontwikkelingen. Het Binnengasthuis ligt in de zogenoemde bufferzone van het Amsterdamse werelderfgoed: de grachtengordel. Dat betekent dat er in deze zone extra zorgvuldig met de historische bebouwing om hoort te worden gesprongen. De kliniek en het zusterhuis kunnen heel goed hergebruikt worden,

met nieuwe toevoegingen. Zo’n vorm van ‘behoud door ontwikkeling’ sluit aan bij de modernisering van de monumentenzorg. Begin april heeft de universiteit na overleg met de gemeente de sloopaanvraag ingetrokken. De kliniek en het zusterhuis gaan als letterenbibliotheek gebruikt worden. Een bibliotheek vergt natuurlijk aardig wat aanpassingen aan de gebouwen. Daarom was het zo belangrijk om de discussie te voeren over wat er verloren gaat bij sloop en wat bij een herbestemming. Want ook bij herbestemming verandert de monumentale waarde aanzienlijk. Het Binnengasthuis gaat een spannende, nieuwe fase in, waarbij de Rijksdienst, ook op verzoek van de universiteit, als adviseur nauw betrokken zal blijven. BOUW+ UITVOERING Dirk Snoodijk is eindredacteur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl. Voor meer infor­m atie Eline Jörg, e.jorg@cultureelerfgoed.nl.


36 B+U 5 2012

Meetbaar beter!

• Situatie en hoogtemetingen van terreinen • Totale maatvoering van woningbouw, kantoorbouw en kunstwerken • Detachering van medewerkers bij diverse overheidsinstanties

Postbus 581 • 6000 AN Weert • tel: 0495 - 58 08 80 • fax: 0495 - 58 08 81

10219

Inrichters van de buitenruimte

Riooltechniek van morgen, vandaag toegepast

Aanleg groenvoorziening

Groeneveld Riooltechniek bv. Telefoon: 0183-509457 info@riooltechniek.nl w w w.riooltechniek.nl

GKB Groep bv Middelweg 1 2992 SP Barendrecht t 0180 64 29 29 f 0180 62 09 55 e info@gkbgroep.nl i www.gkbgroep.nl

www.riooltechniek.nl

10198f

09276

Wat u wilt weten, komen wij meten!

VERMEER

Vermeer Maatvoering V W Wageningsestraat 2a A Andelst 0 0488 - 411 110 0 06 - 270 95 733

MAATVOERING

Bouwkunde Wegenbouw G.W.W. Railinfra 10193


Obstakel voor opdrachtgever

Duurzaamheid Duurzaamheid speelt in de bouw een steeds grotere rol, maar is nog altijd niet de standaard. Volgens de meeste marktpartijen zijn het voornamelijk opdrachtgevers die de toepassing van duurzaamheid vaak belemmeren. Ook de aannemer B&U wordt relatief vaak aangewezen. Om duurzaamheid de komende jaren een grotere rol te laten spelen, moeten er volgens de markt vooral lagere prijzen komen. Daarnaast verlangt men een actievere overheid.


38 B+U 5 2012 Voor alle vragen op het gebied van brandveiligheid hebben wij een passende oplossing. Voor vragen en advies op onderstaande gebieden, alsmede uitvoering kunt u contact opnemen met een van onze twee vestigingen op 036 529 05 43.

Safety Services BV

NIV

BJH Safety Services B.V.: | Wisselweg 159, 1314 CC Almere • Advisering brandveiligheid, • Het maken van vluchtwegbouwkunde en bouwregelplattegronden en gebruiksgeving; vergunningstekeningen; • Het beschrijven van gelijkwaar- • Het maken van een gedetaildige oplossingen op het geleerde werkomschrijving bied van brandveiligheid voor met bijbehorende de verantwoordelijke instantie; kostenbegroting.

E AU

Gebr. De Koning, één van de eerste bedrijven op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. Installatietechniek BV Gebr. De Koning B.V., Scheepvaartweg 1, 3356 LL Papendrecht tel 078 - 6442644, info@gebrdekoning.nl, www.gebrdekoning.nl

Gebr. De Koning, één van de eerste bedrijven op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder.

BJH Installatietechniek B.V.: | Staalsteden 4-8, 7547 TA Enschede • Keuring van blusmiddelen; • Keuring van nood- en • Het leveren, keuren en transparantverlichting; • Het dichten van brandwerende aanpassen van Brandmelddoorvoeringen; installaties.

Gebr. De Koning B.V., Scheepvaartweg 1, 3356 LL Papendrecht tel 078 - 6442644, info@gebrdekoning.nl, www.gebrdekoning.nl 11192

11165

G R O E N K R E AT I E F M A R K V O O RT

V EGETATI EDA K EN Infra Plus

Da’s (eco) logisch

CIVIELE TECHNIEK & LANDMEETKUNDE

• Bestrating • (natuurlijke) vijvers

Optel som van pluspunten Civiele Techniek: • Planvoorbereiding • Bestekken • Tekeningen • Begrotingen • Directievoering en toezicht

• Tuinaanleg • Tuinonderhoud • Tuinrenovatie • Vegetatiedaken • Daktuinen • Hydroseeding • Bedrijfsgroen • Erf en landschap Groene vegetatiedaken zie je steeds meer, vooral in de stad. Mensen zien steeds meer de voordelen van een vegetatiedak. Het is mooi, groen en zorgt voor een natuurlijke uitstraling.

GROENKREATIEF MARKVOORT Oude Stationsweg 8 7451 ME Holten Telefoon: 0548 363 679 Fax: 0548 363 697 E-mail: info@markvoortholten.nl Internet: www.markvoortholten.nl

Hier komen enkele voordelen voor U op een rij: • Vegetatiedaken hebben een isolerende werking • Het dempt lawaai • De afvloei van regenwater naar het riool reduceert tot maar liefst 65% • Een vegetatiedak geeft een landelijk karakter • Het vegetatiedak brengt nieuw leven, zoals vlinders, h ommels en andere nuttige insecten op uw dak • Een vegetatiedak verlengt de levensduur van uw dak, de UV-straling word weggenomen • CO2 en fijnstof binding door mos-sedumvegetatie

Landmeetkunde: • Inmeten en uitzetten • Hoogtemetingen • Bouwmaatvoering • Perceelsgrenzen • Revisie tekenwerk

Infra Plus Civiele Techniek & Landmeetkunde Midden Engweg 21 3882 TS Putten Telefoon (0341) 701 135 Fax (0341) 701 136 www.infra-plus.nl 10236

11125


B+U 5 2012 39

‘Overheidsingrijpen en duidelijkere regelgeving nodig voor grotere rol duurzaamheid’

V

eel bouwondernemingen grijpen de groeiende rol van duurzaamheid met beide handen aan en voeren plannen uit met aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Er zijn in de markt echter nog altijd diverse belemmeringen die de toepassing van duurzaamheid tegenhouden. Het is voor bedrijven die inzetten op duurzaamheid van groot belang dat deze weggenomen worden. BouwKennis onderzocht welke marktpartijen vaak belemmerend zijn om duurzaamheid toe te passen en wat er moet veranderen wil duurzaamheid een grotere rol spelen.

Opdrachtgever dwars

Evenals bij de meting in 2010 wordt de opdrachtgever door alle marktpartijen, op de woningbouwcorporaties na, het vaakst genoemd als de partij die belemmerend is bij de toepassing van duurzaamheid. Dit is logisch omdat opdrachtgevers doorgaans de belangrijkste partij in de DMU zijn. Woningbouwcorporaties noemen de aannemer B&U het vaakst als meest belemmerende partij. Onder de andere marktpartijen staat de aannemer B&U vaak op de tweede plaats.

Lagere prijs

Op de vraag welke veranderingen er nodig zijn om duurzaamheid de komende jaren een grotere rol te laten spelen, wordt een lagere prijs voor duurzame producten zowel door opdrachtgevers als verwerkers het vaakst genoemd. Onder de opdrachtgevers noemt gemiddeld een kwart lagere prijzen. Onder de verwerkers is dit eenderde. Deze uitkomst is opvallend, omdat duurzame producten op langere termijn juist vaak goedkoper zijn dan traditionele bouwmaterialen. De initiële investering mag dan hoger uitvallen, maar deze wordt door lagere energielasten of minder onderhoud over de levensduur

terugverdiend. In de bouw ligt echter, zeker in moeilijke tijden, vaak de focus nog op de aanschafkosten. Opvallend is dat overheidsingrijpen en duidelijkere regelgeving op een tweede en derde plaats staan. De overheid blijkt dus niet vaak te worden aangemerkt als belemmerende partij. Maar de bouwsector vraagt wel om een actievere rol van de overheid.

Overbrengen visie

Het is voor partijen die inspelen op duurzaamheid van belang dat er zoveel mogelijk obstakels worden weggenomen die de toepassing van duurzame producten en materialen tegengaan. Deze bottleneck wordt momenteel vooral gezocht bij de opdrachtgever. Daarnaast wordt gekeken naar lagere prijzen en een actievere overheid om duurzaamheid een grotere rol te bezorgen. Er is hier echter ook een grote rol weggelegd voor de bouwkolom zelf. Aan de kant van de opdrachtgever ontbreekt het vaak aan de kennis die nodig is om de juiste keuzes te maken wat betreft de total cost of ownership van een project. Zeker in tijden van economische tegenspoed zal men daarnaast snel kiezen voor de oplossing die nu het goedkoopst is. Vaak geldt echter dat een project dat 10% meer kost in de bouwfase door slimme duurzame keuzes, goedkoper is over de gehele levensduur. Het is aan bouwende partijen om hun duurzame visie en de voordelen die hierbij horen op de juiste wijze over te brengen op de opdrachtgever. Wachten op overheidsingrijpen lijkt hierbij niet verstandig. Het is immers zeer onzeker of, wanneer en in welke vorm deze zullen verschijnen. Bedrijven die nu een duurzame meerwaarde creëren voor hun opdrachtgevers, kunnen hiermee hun eigen markt vergroten. BOUW+ UITVOERING


40 B+U 5 2012

Bouwketen meer open voor

innovaties


B+U 5 2012 41

De huidige aanhoudende laagconjunctuur heeft invloed op de mate waarin de bouwketen ingaat op innovaties. Van de uitvoerende partijen in de bouwketen staat 30% door de huidige economische situatie meer open voor innovaties dan enkele jaren geleden. Gemiddeld worden verbeteringen op het gebied van bouwtijdverkorting en energiebesparingsmogelijkheden het meest genoemd als reden om een innovatie uit te proberen. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis.

D

e ultieme innovatie springt in op een latente behoefte of creëert zelfs een geheel nieuwe behoefte. Uiteraard zal er in de praktijk vaak ingesprongen worden op de op dat moment geldende vraag. In dit kader is het een belangrijke vraag of het huidige economische klimaat het gebruik van nieuwe producten stimuleert of juist beperkt.

Invloed huidige economische situatie op mate openstaan voor innovaties (in %)

Bouwtijdverkorting en energiebesparing populair Aan de partijen in de bouwketen is tevens gevraagd welke verbeteringen een reden zijn om een nieuw product uit te proberen. Bouwtijdverkorting en energiebesparingsmogelijkheden worden hierbij gemiddeld het vaakst genoemd. Bouwtijdverkorting is voor de hoofdaannemer B&U duidelijk de nummer-één reden om een nieuw product uit te proberen. Vormgeving en esthetica zijn dit voor de architect, maar deze innovatie komt niet terug in de gemiddelde top-vijf.

Meer betalen voor innovaties

Meer open

Geen verschil

Minder open

Weet niet of geen mening

Architect

37

59

1

3

Hoofdaannemer B&U

35

61

3

1

Installateur

32

51

10

7

Klusbedrijf

20

63

9

8

Onderaannemer

20

73

6

1

‘Staat uw organisatie door de huidige economische situatie meer of minder open voor innovaties dan enkele jaren geleden?’ Deze vraag is voorgelegd aan architecten, hoofdaannemers B&U, installateurs, klusbedrijven en onderaannemers. Gemiddeld zegt 30% van de partijen dat men door de huidige economische situatie juist meer open staat voor innovaties. Voor de meerderheid geldt dat er geen verschil is met enkele jaren geleden. Klusbedrijven en onderaannemers noteren het laagste percentage dat door de huidige economie juist meer openstaat voor innovatie.

In het onderzoek is ook gevraagd of er productinnovaties zijn waarvoor men bereid is meer uit te geven dan het product of de materialen die nu worden gebruikt. Een van de dingen die hierbij opvallen is dat de percentages bij alle innovaties lager liggen dan bij de redenen om een product uit te proberen. Innovaties omtrent esthetica zijn ook opvallend. Verbeteringen op dit punt noemt bijna driekwart van de architecten als reden om een product uit te proberen. Van de architecten wil maar 36% ook meer betalen voor verbeteringen op het gebied van esthetica. Blijkbaar zijn ontwikkelingen op dit gebied belangrijk maar hierdoor ook vanzelfsprekend en minder een reden om er extra voor te betalen. Uit het BouwKennis rapport blijkt dat bedrijven voor zekerheid gaan en bang zijn om geld te verspillen aan nieuwe producten die in praktijk niet goed werken. Aan de andere kant is de sector duidelijk op zoek naar grotere marges en manieren om zich te onderscheiden van de concurrentie. Een innovatie op het gebied van bouwtijdverkorting kan zowel helpen bij het vergroten van de marges als het bieden van onderscheidend vermogen. BOUW+ UITVOERING


42 B+U 5 2012

Groei komt, maar hoe en wanneer? EIB rekent toekomstscenario’s door ‘Op de middellange termijn is er voldoende vraag naar bouwproductie’, aldus voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland. ‘In het meest positieve scenario is er sprake van 67 miljard bouwomzet in 2020, terwijl de sombere visie 60 miljard voorspelt. Nog altijd een forse stijging ten opzichte van de 54 miljard die we voor dit jaar verwachten. Dat is een belangrijke conclusie uit de scenario-doorrekening van ons rapport ‘De Bouw in 2020’, door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).’


11182

44 B+U 5 2012

• Leiwerk • Loodwerk • Koperwerk • Zinkwerk • Pironnen

Sterk in professioneel schoonmaakwerk

• Ornamenten

V e t k a m p S o e s t bv Voor ambachtelijk dakwerk gecertificeerd volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 5212

Birkstraat 129 3768 HE Soest

tel.: 033-4616579 www.vetkamp.nl

• calamiteiten • brand-en roetreiniging • regulier schoonmaakonderhoud • glasbewassing • industriëlereiniging

www.smb-vlietstra.nl 11137

Postbus 113 3340 AC Hendrik Ido Ambacht T 078 - 6813538 F 078 - 6818356 E info@heko.nl I www.heko.nl

DAKBEDEKKINGEN

IJzersterk in waterdichte dakoplossingen! Heko Dakbedekkingsbedrijf uit Hendrik Ido Ambacht zette in 1964 met drie medewerkers de eerste stappen in de dakdekkerswereld. Sindsdien maakt het bedrijf een solide en gestage groeiperiode door. Bij Heko heeft u een ruim aanbod van groendaken, zonne energie daken of windenergie daken. Momenteel werken er circa 20 vakmensen die ieder een hoge mate van ervaring, aan kwaliteit en vakmanschap hebben weten te koppelen. Heko Dakbedekkingsbedrijf is met recht een slagvaardig en professioneel bedrijf.

11123


B+U 5 2012 45

M

aar er moet wel wat gebeuren om deze latente bouwbehoefte daadwerkelijk in te vullen. Zonder stimulerend beleid vanuit de overheid op de korte termijn, komt de bouwproductie niet snel genoeg op gang.’ In het voorjaar presenteerde Bouwend Nederland haar strategische verkenning ‘De Bouw in 2020’ aan de Tweede Kamer, die het rapport met veel interesse in ontvangst nam. Centraal daarin zijn vier toekomstscenario’s die laten zien wat de bouwsector aan veranderingen te wachten kan staan, de komende acht jaar. De scenario’s worden bepaald door het type beleid dat gevoerd wordt (‘Rijnlands’ of ‘Angelsaksisch’) en hoe de economie zich ontwikkelt: van voorzichtig positief naar echte groei. Brinkman: ‘Wat echter nog ontbrak, is inzicht in de economische effecten van de scenario’s op de bouw.

Als we daar nu niet in investeren, betalen we daar als maatschappij straks de rekening van.’ ‘De bouwsector heef inmiddels echter zulke klappen gekregen dat we niet alleen op eigen kracht die broodnodige maatschappelijke behoefte kunnen invullen. Terwijl een goed draaiende bouwsector enorm hard nodig is voor de hele economie. Daarom is nu beleid nodig waardoor veel Nederlanders weer vertrouwen krijgen in de economie: mogelijkheden voor starters, de investeringscapaciteit van de corporaties, waardebehoud van eigen woningen, investeringen in infrastructuur, scholenbouw, zorgbouw, verduurzaming van gebouwen, snellere procedures en lagere grondprijzen.’ ‘Hoe dan ook, goede politieke keuzes nu helpen het moment van economisch herstel dichterbij halen. Stimuleren, investeren, vertrouwen krijgen - maar het moet nu

Die witte vlek is nu door het EIB ingevuld. We zien dat ‘ verschil tussen het ‘beste’ en ‘slechtste’ scenario uithet komt op circa 7 miljard bouwomzet per jaar - maar in alle gevallen op een niveau dat stevig boven het huidige ligt.’

wel echt gebeuren. De bouw kan dienen als startmotor voor de totale economie, daar hebben we dan wel de brandstof voor nodig!’

Sneller herstel

‘Maar dat is geen ‘stil maar, wacht maar’ verhaal. We komen daar niet vanzelf. De belangrijkste conclusie die we als Bouwend Nederland trekken uit de doorrekening, is dat er nu gericht stimulerend beleid moet komen om de economie via de bouwsector een boost te geven zodat het herstel sneller dichterbij komt. Dat kan goed, want er is een grote, latente bouwbehoefte bij vele duizenden Nederlandse burgers, maar bijvoorbeeld ook bij scholen, zorggebouwen en bedrijven; dat lezen we ook in het EIB-rapport.’ ‘Tot 2020 gaat het bijvoorbeeld om de bouw van minstens 500.000 nieuwe woningen, verbetering en verduurzaming van verouderde wijken en zorgwoningen.

Uitdagingen

‘Geld vragen we niet, wel randvoorwaarden. Want het is geen optie om lijdzaam af te wachten hoe het economisch zal gaan, de komende jaren. Dat past ook niet bij de bouwsector, die zelf zo’n enorm belangrijke economische functie heeft. Met ‘De Bouw in 2020’ bieden we onze lidbedrijven de mogelijkheid om een effectieve strategie te formuleren die rekening houdt met de uiteenlopende uitdagingen van de toekomst. Belangrijke vaststelling daarbij is dat ondanks de verschillende uitwerking, alle typen bedrijven, groot, midden, klein, algemeen georiënteerd of gespecialiseerd, kansen hebben in alle scenario’s.’ ‘Natuurlijk gaat het om een globale richting. Zo weten we niet wat de effecten van woningmarkthervormingen


46 B+U 5 2012

RhinoSystems levert producten voor het

Goede representatieve buitenruimtes zoals tuinen,

inrichten van een gastvrije openbare ruimte

passend straatmeubilair, geven een juiste indruk over

met als doel de toegankelijkheid, het comfort en de veiligheid te verhogen.

bedrijventerreinen, parken en pleinen, ingericht met gastvrijheid. Maak kennis en investeer in een gastvrij ingerichte buitenruimte. www.RhinoSystems.nl info@RhinoSystems.nl 070 393 74 35

RhinoSystems /// // // /// Veiligheid en comfort in de openbare ruimte 10104

11223


B+U 5 2012 47

‘Op de middellange termijn is er voldoende vraag naar bouwproductie’

en aanvullende bezuinigingen zullen zijn. Die zijn dan ook niet in de doorrekening betrokken. Wel roepen we de politiek op om ernstig rekening te houden met de economische gevolgen van mogelijke ingrepen.’

Optimistisch?

‘We gaan in alle scenario’s uit van groei van het bouwvolume’, gaat Brinkman verder. ‘Dat is niet zomaar optimistisch, noch verwonderlijk. We hoeven maar te kijken naar de maatschappelijke behoefte die zich nu in crisistijd ophoopt, op het vlak van bijvoorbeeld wonen, zorggebouwen, scholen en mobiliteit. Malaise of niet, mensen willen goed blijven wonen, werken en reizen. We bouwen op dit moment jaarlijks bijvoorbeeld 10.000 woningen te weinig, in verhouding met de groei van het aantal huishoudens. Dat verschil moet straks ingehaald worden. Onder andere daarom verwachten we dat het straks beter zal zijn dan het huidige dal. Er bleven echter grote vragen over: hoe en wat. Daarover wilden we meer precies weten, vandaar de doorrekening.’

Vraagmarkt

‘Opvallend is dat de toekomstige beleidsstijl grosso modo niet heel veel verschil maakt voor de omvang van het bouwvolume. Een meer Angelsaksische of Rijnlandse insteek bepaalt wel in grote mate waar die groei neer-

slaat. Ofwel: waar kan welk soort gebouwen gebouwd worden, door wie en onder welke regels’, analyseert Brinkman. ‘Het Angelsaksische model biedt bijvoorbeeld meer ruimte aan de eindgebruiker: de zelfbewuste Nederlander die z’n eigen woning laat bouwen, helemaal naar eigen wens op z’n eigen grond, niet al te veel gehinderd door gedetailleerde bestemmingsplannen. Dat is een heel belangrijke, brede trend waar de bouwsector zich steeds meer op instelt; we gaan onmiskenbaar naar een vraagmarkt. Tevens is het voor de overheidsbudgetten en voor de gebruikers - wij allemaal - goed als er in de gww meer via pps tot stand komt, met meer eigen verantwoordelijkheid voor de markt. Mooi van het Rijnlandse model is bijvoorbeeld de nadruk op duurzaamheid, ook die trend wordt breed opgepakt in en rond de bouwsector.’ ‘Veel van de economische groei wordt echter uiteindelijk bepaald door de bevolkingsontwikkeling, blijkt heel duidelijk uit de doorrekening. Hoeveel huishoudens komen erbij, hoe zijn ze samengesteld en wat hebben ze te besteden aan wonen? Dat bepaalt deels ook de investeringen in ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Juist op die terreinen zoeken bouwbedrijven naar kansrijke marktsegmenten. ‘De Bouw in 2020’ en nu ook de doorrekening kan onze lidbedrijven daarbij helpen.’ BOUW+ UITVOERING


48 B+U 5 2012

Olman biedt u openbare verlichting zowel direct als indirect, klassiek, modern en LED. Maar ook voor lichtzuilen, bollards en spots alsmede brievenbusunits en informatiekasten bent u bij Olman aan het juiste adres.

Buiten sport- en fitness Beweegtuinen Duurzaam RVS Fitnessplaatsen Vandalismebestendig Trimbanen Tüv SüD veiligheidskeurmerk Gezondheid, duurzaamheid en vooral plezier

Olman BV Albert Einsteinweg 3 Alphen aan den Rijn T 0172 - 42 41 00 F 0172 - 42 63 90 E info@olman.nl 10238

www.olmanprojectverlichting.nl

Batuwseweg 44 • 3412 KZ Lopikerkapel Tel. 0348-550640 • Fax 0348-552280 • E-mail: info@ostl.nl Outdoor Sport Tools Lopik bv is een onderdeel van Holding Rens de Bruijn bv

www.ostl.nl

11003

Group B.V.

Civieltechnisch ingenieursbureau in de Grond-, Weg- en Waterbouw • Landmeetkunde - maatvoering - hydrografische metingen • Vervaardigen van Primaire Meetkundige Grondslag en GPS-site inrichting • Geodata machinebesturing (Trimble, Bouwlaser, Topcon, PDS2000) • Wegontwerp • Hoeveelheden bepalingen, zowel 1D, 2D als 3D • 3D modelleren en visualiseren • Civieltechnisch tekenwerk, zowel 2D als 3D • Verwerken geografische data tot DTB/KernGIS-data • Projectbegeleiding en advisering

Copier heeft er genoeg van

Wij kiezen voor delen

ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD

Wat hebben we nodig om effectief samen te werken aan onze omgeving? Het antwoord is simpel: vertrouwen in elkaar. Wij zijn adviseurs en ingenieurs voor de buitenruimte, met genoeg lef om grenzen te verleggen. En genoeg ervaring en praktische kennis om uw plannen tot leven te brengen. Genoeg om te delen.

DNV CERTIFICATION BV

Rafaëlweg 25 • 6114 BX Susteren Tel. 046-4428851 • Fax 046-4428857 www.geonique.nl • info@geonique.nl

Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte • www.copiergroep.nl Lumièrestraat 9, 6716 AG Ede • T 0318 69 34 19 • F 0318 69 34 29 10207

11067a


Nieuwenhuis Sloopwerken b.v. B+U 5 2012 49

Voor al uw ­sloopwerkzaamheden Nieuwenhuis Sloopwerken is een compleet sloopbedrijf met aandacht voor milieu en omgeving. Vanuit de vestigingsplaats IJsselmuiden worden alle soorten sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Om de veiligheid en de kwaliteit van de opdrachten te borgen is het bedrijf volgens de checklist VCA* door TÜV Nederland gecertificeerd en werkt het volgens de richtlijnen Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007). ­Aangezien de certificatie geen eenmalige procedure is borgt Nieuwenhuis Sloopwerken hiermee zijn professionaliteit naar de toekomst.

A

lle soorten sloopopdrachten worden vakkundig en accuraat uitgevoerd door het bedrijf. Dat kan variëren van een totaalsloop tot een renovatiesloop. Dit kan variëren van een enkel bouwwerk of de realisatie van een compleet sloopproject. Als het nodig is worden de benodigde bodemonderzoeken verricht of een asbestinventarisatie uitgevoerd inclusief vergunningsaanvragen. Bij een asbestverwijdering worden tevens de evaluatie en vrijgaverapporten verzorgd. Bij een sloopproject komen veel bruikbare materialen vrij. Door een goede scheiding worden zo veel mogelijk materialen hergebruikt. Dat betekent dat er met beleid gesloopt wordt en dat de vrijgekomen materialen door derden tegen een gereduceerd tarief aangeschaft kunnen worden. Dit cradle to cradle-principe staat hoog in het vaandel bij Nieuwenhuis Sloopwerken. De calamiteitenafdeling van het bedrijf verzorgt assistentie bij milieu- en brandschades, instortingsgevaar en biedt hulp bij bedrijfs-

ongevallen. De inzetbaarheid van Nieuwenhuis Sloopwerken houdt niet op bij sloopprojecten. Een aantal medewerkers is beschikbaar voor aanvullende bouwwerkzaamheden zoals: Plaatsen van stofschotten Verzorgen van betonwerkzaamheden Het uitwisselen van kozijnen Ook behoren kleine GWW-werkzaamheden, straat- en rioleringswerk, tot de werkzaamheden. Aangezien er steeds hogere eisen worden gesteld aan sloopwerken en sloopbedrijven bestaat de behoefte voor een keurmerk voor de branche. De beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen geeft hieraan invulling. Voor de kwaliteitsborging naar de klanten en opdrachtgevers is Nieuwenhuis Sloopwerken lid van de branchevereniging VERAS. Voor een overzicht van de projecten en andere bedrijfsactiviteiten verwijzen wij u naar de website: www.nieuwenssloopwerken.nl

Nieuwenhuis Sloopwerken b.v.

Kleiland 14M 8271 RV IJsselmuiden

T Larry 06 - 23 31 57 05 F 038 - 333 47 74

E larry@nieuwenhuissloopwerken.nl I www.nieuwenhuissloopwerken.nl


50 B+U 5 2012

• • • • • • •

Complete realisatie Renovatie sloopwerken Klein sloopwerk Totaalsloop Asbest Puin breken Verzorgen asbestinventariesatierapport

• • • • • • • • •

Kleiland 14m 8271 RV IJsselmuiden

Betonboren Betonzagen Palen koppen Stormschade Brandschade Waterschade Grondwerk Straatwerk Opruimen

• Verzorging omgevingsvergunning • Detachering machinisten en slopers • Voegen hakken • Industrueel schoonmaak

Tel. 06-23315705 Fax 038-3334774

E. larry@nieuwenhuissloopwerken.nl I. www.nieuwenhuissloopwerken.nl

12087

Voor méér dan alleen een product Restauratie, stalen ramen, hekwerken, smeedwerk, constructie, trappen in (roestvrij)staal, al dan niet in combinatie met hout. adviseren, produceren en begeleiden, van ontwerp tot en met uitvoering:

Ontzorgen is ons motto!

> > > > >

Betonnen goten Rooflogix dakbestrating Mesh Track asfaltwapening Codaplay Sport en spelen Snelheidsremmende voorzieningen

De Huchtstraat 43 1327 EC Almere

Tel: 036-535 92 50 Fax: 036-535 92 59

info@intercodaminfra.com www.intercodaminfra.com 12121

12112

B E G R A A F P L A AT S D I E N S T E N • Ontwerp • Advies • Aanleg

0416 273428

• Grafdelven • Opgravingen • Onderhoud

www.verhagenkaatsheuvel.nl 12120


Pompfontijne Pompen B+U 5 2012 51

Flexibel, snel en ­adequaat in pompverhuur Sinds de oprichting in 1929 is Pompfontijne uitgegroeid tot een specialistische organisatie voor de verhuur, verkoop en productie van pompen, pompinstallaties en alle denkbare toebehoren. Met vestigingen in Rotterdam, Beverwijk en Zwolle, 24/7 verhuur- en calamiteitenservice en een volledig uitgerust mobiel serviceteam weet Pompfontijne snel, professioneel en adequaat te handelen naar iedere situatie of calamiteit.

P

ompverhuur neemt bij Pompfontijne 80% van de werkzaamheden in beslag, met een sterke groei in rioolwerkzaamheden, ook internationaal. Dat de markt en daarmee de vraag steeds veranderd is voor Pompfontijne reden om innovatief te blijven. De pompen worden groter en de capaciteiten zijn recent vergroot tot 1200 m3/uur. Daarbij wordt gelet op een gunstig brandstofverbruik en minimale CO2-uitstoot. Vanuit milieuoogpunt komen er ook meer elektrische pompen.

Toepassingen en opdrachtgevers:

Aannemerij en GWW (Petrochemische) industrie Rioolrenovatie en afvalwater Offshore Milieu Overheid, gemeenten en waterschappen

Hoofdkantoor Rotterdam T 010 - 299 84 44

Bij een ’turn-key’ project krijgt u ondersteuning bij de voorbereiding en materiaalselectie. Vervolgens verzorgt Pompfontijne de complete installatie, inclusief oplevering. Pompfontijne levert ’turn-key’ pompinstallaties door vrijwel heel Europa, eventueel met ondersteuning van zusterondernemingen en modern uitgeruste werkplaatsen, verdeelt door Europa.

24/7 Verhuur- en calamiteitenservice

Pompfontijne heeft een marktleidende positie op het gebied van pompverhuur met een uitgebreide moderne verhuurvloot van meer dan 850 pompeenheden. Veelal geluidgedempt, diesel- en elektrisch aangedreven met capaciteiten variërend van 10 tot 10.000 m3/uur. Uiteraard met een grote diversiteit pomptoebehoren en asseccoires.

Pompfontijne Pompen

‘TURN-KEY’ PROJECTEN:

Huurders kunnen rekenen op een uitgebreide back-up. De vestigingen zijn dag en nacht bereikbaar. Als u belt krijgt u altijd direct contact met een pompspecialist. Bij calamiteiten wordt u zo spoedig mogelijk voorzien van gewenst materieel en mankracht. Storingen aan gehuurd materieel kunnen veelal telefonisch worden afgehandeld. Lukt dat niet dan staat de storingsmonteur voor u klaar. Dit geeft u de zekerheid van de continuïteit van uw bedrijfsproces. Daarnaast biedt Pompfontijne een uitgebreid verkoopprogramma aan van pompen en toebehoren. Deze bestaat uit producten uit de eigen productielijn; Pompfontijne Products© en vertegenwoordigingen van gerenommeerde merken.

Vestiging Beverwijk T 0251 - 21 25 16

Vestiging Zwolle T 038 - 467 45 90

E info@pompfontijne.com I www.pompfontijne.com


52 B+U 5 2012

BETONmonteur werkt voor Overheden, Woningbouwverenigingen Aannemers en Vereniging van Eigenaren aan: • Betonreparatie en renovatie

• Afschotcorrectie

• Lekkage problemen aan kelders e.d.

• Indraaien van gemalen en rioolzuivering

• Ophogen balkon en galerij in het kader van WMO • Vervangen dilatatievoegen • Wij zijn VCA ** gecertificeerd

• Balkonrenovatie

www.betonmonteur.nl

B P

eeuwisse nederland bv

T. 020 - 6 402 401

10065

D N AKD ED I E R ENS L A TE N N D

M

E. info@betonmonteur.nl

grond-, weg- en waterbouw 070-3838704

oeg bv constructiewerken 070-3470385

artners in Milieutechniek b.v.

Het nieuwe denken

milieutechniek 070-3824675

Innovatief (Toepassen van Thermogafie) Milieubewust (Dakdekken zonder vuur) Dak onderhoudsspecialist (Levensduurverlengend)

www.meeuwisse.nl

Daglicht

Meester Gilde

VERENIGING DAKBEDEKKINGSBRANCHE NEDERLAND

Kroom Dakdiensten Nederland Westpoort 3072 Danzigerbocht 59 1013 AM Amsterdam tel: 020-684 27 76 fax: 020-684 26 58 email: info@kroom.nl web: www.kroom.nl 11169

11120

ALLROUND DAKEXPERT Dakdekker

-

Loodgieter

Kantooradres showroom Leembaan 21A 5753 CW Deurne

- Natuurlei

-

Leipannen

T 0493 - 31 12 55 F 0493 - 31 54 18

info@allrounddakexpert.nl - www.allrounddakexpert.nl

11162


Van der Vegt B+U 5 2012 53

Smeedwerk in een nieuw jasje Behoud gaat voor vervangen Van der Vegt BV is een modern smeed- en constructiebedrijf met ruim 100 jaar ervaring binnen het vakgebied. In het verleden werd in veel gebouwen metaalwerk constructief verwerkt. Dit ijzerwerk is gevoelig voor corrosie en moet dan vakkundig worden vervangen. Dit uiterst zorgvuldige vakwerk wordt verricht door goed opgeleide medewerkers. Van der Vegt fabriceert desgewenst elke constructie en verzorgt de plaatsing van het ijzerwerk. De opdrachten worden uitgevoerd op basis van aangeleverde tekeningen. Als er geen tekeningen voorhanden zijn kunnen die ook in eigen beheer worden gemaakt inclusief eventuele (sterkte)berekeningen.

H

et ijzer smeden als het heet is. Voor Van der Vegt is dit alledaags werk maar dan in een modern en goed geoutilleerd bedrijf. Veel oude gebouwen kennen ornamenten en hekwerken van smeedwerk. Door achterstallig onderhoud en de effecten van ‘weer en wind’ moeten deze worden vervangen of gerestaureerd. De vaklieden restaureren geheel of gedeeltelijk uw oude smeed- en ijzerwerk. Bij vervanging wordt het originele hekwerk zo goed mogelijk nagemaakt aan de hand van tekeningen, foto’s en gebruikte technieken. Het vergulden van ornamenten zoals metalen torenkruizen en windvanen behoort standaard tot mogelijkheden bij restauratie- en vervangingsopdrachten. Historische gebouwen en vooral de jonge monumenten worden veelvuldig gerestaureerd en worden vaak gekenmerkt door kozijnen met authentiek stoeltjesprofiel kozijnen. De aanpak van Van der Vegt is de authentieke profielen in tact te laten en deze door de vakspecialisten te laten restaureren, inclusief het hang- en sluitwerk. Andere profielen komen bij dit soort opdrachten niet in aanmerking omdat zij specifieke karakter van een gebouw aantasten. Voor het behoud van uw ijzer- en smeedwerk houden vaklieden zich ook bezig met de conservering. Dit kan door verzinken, schoperen,

Van der Vegt smeed- en constructiebedrijf

Energieweg 19 4231 DJ Meerkerk

stralen, poedercoaten, vergulden, natlakken of het schuren en polijsten van de diverse metaalsoorten. Alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd behalve het stralen, verzinken en poedercoaten.

Certificering

Dit vakwerk wordt uitgevoerd door heel Nederland en België. Hiervoor heeft Van der Vegt circa 40 medewerkers in dienst elk met hun eigen specialisme. Voor de veiligheid is het bedrijf ISO en VCA gecertificeerd. Van der Vegt is lid van het Nederlands Gilde van Kunst en siersmeden (het NGK) en is erkend als smederij met restauratie als specialisatie.

Projecten

Asperen sluizencomplex; hiervoor is het hekwerk van staal en hout vervaardigd. Alle windwerken zijn gangbaar gemaakt en het smeedwerk gerestaureerd. Amsterdam Rijksmuseum; het restaureren van alle historische hekwerken om het museum. Apeldoorn Willem III kazerne; in opdracht van Burgland Bouw worden momenteel de kozijnen gerestaureerd.

T 0183 - 35 87 77 F 0318 - 35 87 87

E info@vandervegt.nl I www.vandervegt.nl


54 B+U 5 2012 Onafhankelijk milieuadviesbureau • Erkend en gecertificeerd bedrijf Betrouwbare en vakkundige partner

ThermoShield

®

high performance in paint ThermoShield Muur Stuclaag Warmte

Asbestinventarisatie Partijkeuringen grond Asbestonderzoek in bodem of puin Depotbeheer en logistiek (SBG)

Warmteregulerend

Vocht

Bodemonderzoek Slooptrajecten

Verdamping Dampdoorlatend Waterafstotend

Bodemsanering Quick-scans Flora- en Faunawet Keramische bolletjes Certificeringsbegeleiding Vergunningen Grondbank (SBG) 

ASBESTINVENTARISATIE

KB

S T I C H T I N G

e

SI

kwa l

bod

mb

g bor

tswaar itei

eheer

GROND

Veldweg 11 • 5447 BH Rijkevoort T 0485 - 37 17 47 • F 0485 - 37 18 79 www.milieumanagement.nl • info@oko-care.nl

BANK

OOST

De probleemoplossende muurverf voor binnen en buiten • verlaagt energieverbruik (tot wel 30%) • werkt dynamisch vochtregulerend • voorkomt schimmelvorming en vermindert algenvorming • heeft een hoge reflectie tegen UV-straling • is blijvend flexibel en gaat veroudering tegen • werkt brandvertragend en is vuilafstotend • is eenvoudig te verwerken met kwast, roller of spuit • is leverbaar in alle kleuren • is oplosmiddelvrij en geschikt voor mensen met allergieën

Tappersweg 8a NL - 2031 ET Haarlem

T +31 (0)23 5326563 F +31 (0)23 5510638

W www.coateq.nl E info@coateq.nl 12074

10205

Milieu als grondlegger voor veiligheid

GRANUFLEX® RUBBEREN TEGELS

Uw partner voor: > het leveren en uitvoeren van voorspansystemen > het leveren van GEO-technische verankeringssystemen > het zoeken naar project gerichte oplossingen

• Voorzien van milieukeur

Gespecialiseerd in: > Voorspantechnieken, tuikabels > Groutankers, DYWI®Drill zelfborende ankers > GEWI® palen > Verankeringen voor kademuren

• Valhoogte gecertificeerd volgens EN1177:2008 • Gerecycled en geproduceerd in Nederland • Retourgarantie aan het einde van de levensduur

WWW.GRANUFLEX.NL

Meer informatie: SALES@GRANUFLEX.COM | TEL: 020 - 497 82 01 Granuflex is een handelsmerk van Granuband B.V. www.granuband.com

12005

Veilingweg 2 | 5301 KM Zaltbommel | tel 0418 578922 fax 0418-513012 | www.dywidag-systems.com 11218


Handelmaatschappij De Keerkring BV B+U 5 2012 55

Dämmer , veilig vullen van verlaten leidingen ®

Leidingen die niet meer in gebruik zijn worden niet meer onderhouden. Vullen van deze leidingen elimineert het risico van bezwijken of ongewilde waterlopen.

D

ämmer bestaat hoofdzakelijk uit natuurlijke componenten zoals gemalen kalksteen, aangevuld met kleiachtige materialen en wat cement voor de gewenste drukvastheid. Bij verschillende toepassingen zijn verschillende typen Dämmer® te gebruiken. Variaties kunnen zijn in sneller of langzamer opstijven, druksterkte (tot 20 N/mm2), specifieke onderwater-toepassingen, hoge vloeibaarheid, hoge dichtheid, thermische geleiding of weerstand. Om het optimale type Dämmer® te kunnen gebruiken vragen wij de klant hun wensen of mogelijkheden aan te geven. Met Dämmer® heeft Handelsmaatschappij De Keerkring ruim 35 jaar ervaring. De Dämmer® is van oorsprong ontwikkeld voor het opvullen van moeilijk toegankelijke ruimten in de mijnbouw. Het is een stabiel product met hydraulische eigenschappen dat na vermenging met water over een grote afstand verpompt kan worden. Hierdoor zijn de toepassingsmogelijkheden legio. In een brede keuze van mogelijkheden zijn er enkele gangbare mengsels die het meest worden gebruikt voor de volgende toepassingen: Rioleringen die afgevuld moeten tegen instortingsgevaar; (constructieve zekerheid) Oude rioleringen met een open verbinding die beschermd moeten worden tegen ongedierte en bacteriën; Het vastleggen van een buis in een mantelbuis of relining, en daarmee ook lekkage of ‘piping’ tegengaan. Als de keuze van het materiaal gemaakt is blijft er een logistieke operatie over om het materiaal te leveren. Hierin heeft De Keerkring een grote toegevoegde waarde.

Het werken met hoogspanningskabels is een zeer specialistische markt met gerenommeerde energiebedrijven en kabelleveranciers als opdrachtgevers.

Enkele aansprekende projecten zijn:

Maastricht; bij de bouw van nieuwe toegangswegen vermoedde men Karsgaten (gaten in mergel) op de plaats waar ondersteuningen voor viaducten moesten komen. Met boringen werden cavitaties tot 14 meter onder het maaiveld in kaart gebracht. In een patroon van vullen werd 400 m3 in de gaten gebracht. Alkmaar; Het vullen van de onderspoelde Bierkade. In lagen is de ruimte onder de oude kade en de ruimte tussen de oude en nieuwe damwand onderwater gevuld met een Dämmer, speciaal geschikt voor toepassingen onderwater. London Array: Aanlandingen van hoogspanningskabels van het ‘London Array Windfarm’. De hoogspanningskabels met een diameter van 250 mm zijn in twee boringen van 700 meter en twee boringen van 175 meter vastgelegd. Twee hoogspanningskabels (gelijkstroom) van Engeland, via Wales naar Ierland. Het gedeelte over land was 2 x 75 km in mantelbuizen. Hiervoor is 3.100 m3 CableCem geleverd aan de klant.

Enkele producten

WhiteCoat® is van oorsprong een Noors product dat wordt gebruikt voor de coating van tunnels en andere betonwanden. De coating is ontworpen om met hoge druk water te reinigen tot 180 bar. Door de harde structuur is de WhiteCoat goed resistent tegen indringing van vuil. LightCem®/Fiduco® Brandbeschermende coatings om beton en staalconstructies te beschermen tegen extreme hitte. Verschillende tests heeft de coating weerstaan (RWS-test 1.350°C en voor andere toepassingen 1.200°C).

CableCem®

Mantelbuizen waarin hoogspanningskabels zijn getrokken dienen te worden gevuld met een warmtegeleidend materiaal, om de warmte (tot wel 90°C) van de kabel in vol gebruik naar de buitenwand van de mantelbuis te geleiden. Behalve landkabels dienen ook aanlandingen van hoogspanningskabels uit zee gevuld te worden. Bij een aanlanding wordt een boring van achter de zeewering naar het strand of oever gemaakt om de zeewering niet te verstoren. In deze boring dient de kabel gefixeerd te worden en ook bij het gedeelte dat niet onder water is moet de warmte afgeleid worden. Veel aanlandingen van windmolenparken en interconnector-netwerken (verbindingen tussen landen) zijn door Handelmaatschappij De Keerkring gevuld.

Handelmaatschappij De Keerkring BV

Groenewoudsedijk 10 3528 BG Utrecht

T 030 - 291 96 80 F 030 - 291 96 89

E info@keerkring.nl I www.keerkring.nl


56 B+U 5 2012

LAHUIS t! a a m p o k r e Grondw EASTERMAR

Aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw

Grondwerk

Bestrating

Riolering

Uitzetten Beschoeiing Lege Leane 6 9261 ZJ EASTERMAR T 0512 - 472091 F 0842 - 278881 E info@lahuis-eastermar.nl I www.lahuis-eastermar.nl 11206

10222

Verrijn Stuartweg 77 - 1112 AW Diemen Tel. 020 – 695 19 28 - Fax 020 - 600 36 84 E. info@pvnbv.nl I. www.pvnbestratingsvoegen.nl

Duurzame onkruidbestrijding Alle straten en pleinen in uw gemeente gegarandeerd strak en onkruidvrij! Een utopie? Nee hoor! Vanuit jarenlange praktijkervaring heeft PVN BV het product CityPRO ontwikkeld wat onkruid in bestratingen gegarandeerd tegenhoudt. Het gebruik van CityPRO heeft inmiddels in diverse gemeenten in Nederland gezorgd voor onkruidvrije parkeerterreinen, fietsenstallingen, schoolpleinen, vluchtheuvels, straten en lanen. PVN levert 5 jaar garantie op het resultaat! 11185

11202


Engenius B+U 5 2012 57

Kennisclusters Deel 3: Beheer en Onderhoud Elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt zeker bij de realisatie van complexe infrastructurele en/of gebiedsontwikkelingsprojecten. De deskundigen van MAN consultants en Engenius hebben zich verenigd in vier kennisclusters: Projectbeheersing, Project- en Procesmanagement, Projectbegeleiding en Beheer en Onderhoud. Daarmee dragen zij bij aan het sterk houden van de fundamentele schakels van complexe projecten. In dit nummer van B+U: Beheer en Onderhoud en de visie van onze specialisten.

E

r kan een wereld van verschil zitten tussen het strategische niveau waarop het onderhoudsbeleid is geformuleerd en de praktijk van het onderhouden van de openbare ruimte. In de ideale situatie worden deze niveaus op elkaar

‘Onze externe insiders brengen hun kennis over’

Jessica Otto, Consultant Civiele Techniek en Specialist Marktplaatsen bij MAN consultants en Engenius: ‘Onze externe insiders weten de juiste inhoudelijke en relationele verbindingen te leggen, dragen oplossingen aan en weten deze te implementeren. Hierbij zitten zij graag náást de opdrachtgever om met een positief kritische blik en met kennis van de interne procedures en met gevoel voor de bedrijfscultuur de mogelijke antwoorden voor te stellen en deze te (helpen) implementeren. Bovendien zijn zij in staat hun kennis over te dragen, zodat onze opdrachtgevers ook in de toekomst als beheerders ‘in control’ kunnen blijven.’ ‘Wij onderscheiden ons door het vermogen om oplossingen aan te reiken die passen in het proces van de opdrachtgever. We verbinden beleid en tactiek en zijn ons bewust dat we bijdragen aan voldoende draagvlakvorming.’

Heeft u beheerders in huis met voldoende kennis en tijd om de strategie tijdig naar het tactische niveau te vertalen? Of worden zij overspoeld door de waan van de dag? De externe insiders van MAN consultants en Engenius helpen u graag bij het terugkrijgen en behouden van de controle op het gebied van Beheer en Onderhoud

Engenius MAN consultants

Boslaan 2a 2132 DX Hoofddorp

afgestemd door beheerders die effectief anticiperen op tactisch niveau. De deelnemers aan het kenniscluster Beheer en Onderhoud houden elkaar scherp bij het ‘in control’ komen en blijven bij dit beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

‘Goede tactische vertaling maken van beleid’

Teun Bakker, externe insider bij MAN consultants en Engenius en voorstander om te denken vanuit de driehoek Technische kwaliteit, Functionele kwaliteit en Esthetische kwaliteit. ‘Deze drie kwaliteiten op niveau brengen en houden zoals afgesproken in beleidsplannen leidt tot integraal beheer. Van Rijksoverheden tot gemeentes: al mijn opdrachtgevers worstelen met de discussie hoe om te gaan met technisch beheer (instandhouding) en functioneel beheer. Deze discussies spelen zich voornamelijk af op operationeel niveau, simpelweg omdat er veelal op tactisch niveau geen goede vertaling is gemaakt van het beleid of beheer. Dankzij onze onafhankelijkheid dragen we dienstverlenend bij aan beheerst onderhouden; op basis van een brede kennis van het gemeentelijke beleid én het ontwikkelen van oplossingen die we pragmatisch verbinden met de processen en de organisatie. Daarbij streven we ernaar om kansen te benutten. Bijvoorbeeld: bij een gemeente had het Team Verkeerskunde van de afdeling Beheer & Onderhoud de taak om op operationeel niveau de openbare ruimte veiliger te maken en de doorstroom te verbeteren. Er was echter geen beleid voor de functionele kwaliteit en van de buitenruimte bij deze gemeente. Dat bleek een uitgemeten kans om het beheer beter te profileren binnen de gemeente en zo te kunnen toewerken naar een optimalisatie van beheer en onderhoud.’

van de openbare ruimte. Meer weten of een uitgebreide brochure aanvragen? Jessica Otto, MAN consultants: (023) 567 00 66 of Engenius: (023) 567 00 22. www.engenius.nl www.manconsultants.nl

T 023 - 567 00 22 T 023 - 567 00 66

I www.engenius.nl I www.manconsultants.nl


58 B+U 4 2012 EcoVision BV

Ruimte creëren voor afval EcoVision is toonaangevend leverancier van innovatieve perscontainers waarin uw afval efficiënt, schoon en milieuvriendelijk wordt opgeslagen. Onze bovengrondse perscontainers zijn dankzij hun compacte vormgeving mobiel en daarmee verassend veelzijdig toepasbaar. Onze ondergrondse perscontainers bieden ongekende voordelen.

D

oor de inzet van een perscontainer wordt het afval met minimaal een factor 5 gecomprimeerd. Hierdoor verminderd het aantal wisselingen/ledigingen wat logistieke kostenbesparing en CO2-reductie tot gevolg heeft. U kunt afvalstromen gescheiden inzamelen waar dat voorheen niet mogelijk was. Dat bespaart kosten en grondstoffen! EcoVision maakt van afvalbeheer in uw organisatie niet langer een sluitpost maar een onderscheidend element in uw MVO beleid!

Bovengronds: EcoCasette

In 1987 is EcoVision gestart met de productie van de eerste mobiele perscontainer: de EcoCassette. Het unieke concept van wisseling, in plaats van lediging op locatie heeft vanaf die tijd haar waarde bewezen. Klanten zijn te allen tijde verzekerd van een schone en goed werkende installatie terwijl het aantal logistieke handelingen is afgenomen. Vanwege het succes van de bovengrondse perscontainers is het productportfolio daarna uitgebreid met een ondergrondse lijn.

Ondergronds: EcoPers I, EcoPers III en EcoPack

Het opslaan van uw afval in ondergrondse perscontainers biedt vele voordelen. De hoeveelheid zwerfvuil vermindert, het straatbeeld blijft netter, geluidsoverlast neemt af en door gebruik te maken van natuurlijke koeling, wordt geuroverlast voorkomen. De EcoPers I is bovenlossend. Bovenlossende containers zijn altijd tot aan het straatniveau gesloten waardoor het nagenoeg onmogelijk is dat grond- of lekwater de inhoud van de containers bereikt. Hierdoor wordt de kans op broei, verrotting en stankoverlast, ten opzichte

EcoVision BV

Kajuitweg 1 1041 AP Amsterdam

van reguliere ondergrondse containers, geminimaliseerd. Sinds 2002 worden ruim 700 exemplaren van deze pers naar volle tevredenheid toegepast in Stadsdeel Amsterdam Noord. De EcoPers III is onderlossend en geschikt voor plaatsing op bestaande locaties en inzameling door bestaande inzamelwagens. Beide types (I & III) kunnen geleverd worden met een dynamisch afval managementsysteem. Dit systeem maakt toegangscontrole mogelijk en registreert bovendien de gebruikers en de vulgraad. Transparantie in gebruikerskosten is bijvoorbeeld handig als u met meerdere ondernemers een pers deelt. Tenslotte is de EcoPack onze grootste ondergrondse perscontainer. Door de inhoudsmaat van 6m3 is de opslagcapaciteit riant te noemen: minimaal 30m3 verdicht afval!

Swillopslag: Ecogreenpoint

Een recentere innovatieve productontwikkeling is onze EcoGreenpoint: een ondergronds vacuümtransportsysteem voor swill (etensresten). Het systeem bestaat uit een storttafel, die via een afzuigsysteem verbonden is met een ondergrondse kunststof tank. Een meetsysteem geeft de dagelijks gestorte hoeveelheden swill aan en ledigingen van de tank worden automatisch gepland. De voordelen van dit systeem zijn legio. Geen gesleep met kliko’s door uw bedrijf, geen geuroverlast van swillopslag, uw keuken schoon en uw personeel tevreden. Alles uiteraard conform HACCP.

Bent u geïnteresseerd in ons productportfolio? Wij staan u graag te woord.

T 020 - 447 66 70

I www.ecovision.nl I www.youtube.com/ecovisionbv


B+U 5 2012 59

Boomrooierij & Groenvoorziening

tuinaanleg

a Zweepslag 10 6852 ED Huissen t/f 0263642477 e info@kootboomrooierij.nl w www.kootboomrooierij.nl

11153

CDI Installatie- en daktechniek BV Voor een technisch perfect en duurzaam resultaat Een modern en allround installatiebedrijf gespecialiseerd op het gebied van:  Dak- en geveltechniek  Loodgieterswerkzaamheden  Legionella preventie en bestrijding  Nieuw- en verbouw  Renovatie en herstructurering  Onderhoud en 24-uurs service Ga voor meer informatie naar www.cdi-installatie.nl CDI beschikt over het KOMO-procescertificaat BRL 5212, KOMO INSTAL BRL 6000 en BRL 6010. Voor wat betreft het veiligheidsbeleid is CDI Kiwa/VCA gecertificeerd. CDI is lid van UNETO-VNI en De Zinkmeesters en is een Erkend Leerbedrijf.

CDI Installatie- en Daktechniek bv | Molenbaan 7 | 2908 LL Capelle a/d IJssel T. 010 421 40 44 | F. 010 420 46 12 | www.cdi-installatie.nl | info@cdi-installatie.nl 11166


60 B+U 5 2012

Onze klimaat antwoorden op ‘An Inconvenient Truth’! Roofing GISCOLENE membranen en dakbanen zorgen voor een droog woonklimaat en zijn toe‐ pasbaar in elk daksysteem.

S. Vogelzang & Zn. Schilligepad 17 9361 TJ Boerakker

Cladding

www.svogelzang.nl

Om in hoogbouw een optimaal binnenklimaat te realiseren, is het noodzakelijk dat de gevels wind en waterdicht afgewerkt worden met bijv. Giscolene stroken & Giscofix EPDM Seal of met GiscoTac, de nieuwe zelfklevende variant!

Solar Als wij ons leefklimaat willen redden, moeten we iets doen aan onze sterke afhankelijk van olie en gas. Met RubberSun creëert u uw eigen zonne‐ energie centrale en een CO2 emissie reductie van 19,92 kg/dakbaan/jaar.

11184

Wij beschermen wat voor u waardevol is!

Intrima Postbus 645 2130 AP Hoofddorp

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen of kijken op onze website www.impermea.nl

www.intrima.nl

IMPERMEA BV E P D M

W A T E R P R O O F I N G T E C H N O L O G Y

BERKELSE POORT 87 2651 JX BERKEL EN RODENRIJS T: +31 10 503 29 25 F: +31 10 503 29 20 INFO@IMPERMEA.NL

11170

12050


Compass Infrastructuur Nederland B.V. B+U 5 2012 61

De (k)lus naar ­doorstroming Compass is gespecialiseerd in het aanleggen van merkonafhankelijke Verkeers- en Vervoersmanagementsystemen, Glasvezel- en Energietechniek. Het uitgangspunt van het bedrijf is dat elk project uniek is. Daarmee is direct duidelijk dat er geen vast afgebakend stramien aanwezig is waarbinnen opdrachten en projecten worden uitgevoerd. Op elke bedrijfsniveau zijn medewerkers ervan doordrongen dat de vraag van de cliënt omgezet dient te worden in een uitgelezen product.

D

eze manier van werken vergt een duidelijke missie en visie die wordt uitgedragen in de samenwerking met opdrachtgevers en partners. Compass is een betrouwbare partner die waarde hecht aan het realiseren van de hoge doelstellingen en belangen van stakeholders. De kwaliteit wordt geborgd door de kwaliteits- en veiligheidseisen die het bedrijf aan zichzelf en dus haar medewerkers stelt. Alle certificeringseisen worden exact nageleefd en de vraag van de opdrachtgever wordt zeer nauwkeurig uitgevoerd. Dat Compass zijn naam binnen deze bedrijfstak heeft waargemaakt, blijkt uit de jarenlange samenwerking met andere bedrijven binnen de infrastructuur. Het werk van Compass maakt altijd deel uit van een groter geheel en daarmee moet de organisatie flexibel, bereikbaar en betrokken zijn. Iedereen binnen de organisatie van hoog tot laag is zich daarvan bewust. Samen met Compass Infrastructure UK Ltd. vormt Compass Infrastructuur Nederland B.V. de Compass Europe Group B.V. Het risicomanagement binnen het bedrijf wordt afgedekt door de certificaten van Veiligheid en Gezondheid OHSAS 18001, SCC** (VCA/ SGU), ISO 14001 en 9001, Achilles UVDB Verify en Lloyd’s Register Ners. De strategische doelstellingen worden gerealiseerd volgens de implementatie van het ‘IK’-cultuurprogramma. IK werk veilig, IK werk goed en IK ben betrokken.

Kort en bondig

Verkeer & Vervoer houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met transport. Het ontwerpt, realiseert en onderhoudt alle systemen

ten aanzien van elektro en mechanische systemen langs de weg en het spoor. Het DVM (Dynamisch VerkeersManagement) is daarvan een onderdeel. Glasvezeltechniek bij Compass is niet bedoeld voor het maken van meters. Het gaat erom dat niet-alledaagse projecten worden uitgevoerd met precisie en vakmanschap. Energietechniek staat voor de aanleg van energienetwerken. Diverse partners maken graag gebruik van de kennis en kunde van dit bedrijfsonderdeel. De mensen van Compass worden bij alle opdrachten gezien als een welkome ondersteuning bij de werkzaamheden.

Projecten

MobiliteitsAanpak. Rijkswaterstaat heeft de laatste jaren fors ingezet op filevermindering. Om de doorstroming te verbeteren zijn er op diverse plekken spitsstroken gerealiseerd. Veel projecten worden gemonitord met DVM maatregelen zoals Dynamische Route Informatie Panelen, Incident Management Camera’s, Verkeerssignalering en Toerit Doseer Installaties. Om de grootste knelpunten aan te pakken is de Spoedwet ingevoerd. Op het traject A4-A9-A10 is het project SAABA (SpoedAanpak Alkmaar Badhoevedorp Amstel) een goed voorbeeld van het samenwerkingsverband met opdrachtgever Rijkswaterstaat.

Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Bovenstraat 132 A 3077 BH Rotterdam

Postbus 9199 3007 AD Rotterdam

T 088 - 011 16 00 E info@compass.nl

I www.compass.nl Compass_CIN


62 B+U 5 2012

Van den Berg Veiligheidsnetten B.V. is een gespecialiseerd bedrijf in het (de)monteren van veiligheidsnetten (vangnetten), en dakrandbeveiliging van tijdelijke en permanente aard.

Stephensonstraat 119a - 7903 AS | Hoogeveen | tel: 0528 - 36 20 00 fax: 0528 - 36 20 26 | info@veiligheidsnetten.nl | www.veiligheidsnetten.nl

11154a

Renovatie - onderhoud - nieuwbouw “Een goed advies is de basis voor een betrouwbaar dak� Bitumen en kunststof dakbedekking Olivijn dakbedekking Shingle dakbedekking Dakpan-elementen Lichtkoepels en lichtstraten Solartubes Lood, zink en koper (daken & goten) Kelder afdichtingen (bij nieuwbouw)

Technodak heeft meer dan 50 jaar dakbedekkingservaring binnen uiteenlopende sectoren. Met onze deskundigheid, ervaring en no-nonsense mentaliteit zijn we de ideale partner in dakbedekking en alles wat daar bij komt kijken. Van nieuwbouw en renova-

Lid VEBIDAK Uitstekende garantie & service Infrarood camera 24 uur service

tie tot onderhoud en beveiliging. Bij Technodak geldt altijd: afspraak is afspraak.

Bel voor vrijblijvende inspectie en/of offerte

0570 - 56 11 97

GM HECKLIST ANNEMERS

De Meente 24, Olst / Postbus 74, 8120 AB OLST

www.esselinkdaktechniek.nl

11114

VERENIGING DAKBEDEKKINGSBRANCHE NEDERLAND

Schelmaatstraat 22 7575 BD OLDENZAAL

T 0541 - 513699 F 0541 - 518395

E info@technodak.nl I www.technodak.nl

11119

Aannemingsmaatschappij

Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en uitvoering van (water)bodemsanering. Westhavenweg 89 1042 BA Amsterdam

T 020 - 561 20 90 F 020 - 561 20 99

I www.afezo.nl

11117


Verhagen Kaatsheuvel B+U 5 2012 63

‘Vinden jullie dit werk nou leuk?’ Verhagen Kaatsheuvel is een allround grond- weg- en waterbouwbedrijf. Als aanvulling op de reguliere werkzaamheden heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in begraafplaatsdiensten. Bovenstaande vraag wordt nogal eens gesteld aan Verhagen, maar leuk is niet het juiste woord, waardevol en dienstbaar is een betere omschrijving.

G

errit Verhagen: ‘Het is inderdaad geen alledaags werk. Toch is het vooral dankbaar werk. De werkzaamheden gaan verder dan het delven en sluiten van graven. Wij houden ons ook bezig met advies, ontwerp en aanleg van begraafplaatsen. Tegenwoordig kennen veel begraafplaatsen een urnentuin en ook dat vraagt om een goede aanleg. Ook verzorgen wij begraafplaatsonderhoud inclusief administratie en beheer. Wat ook een zorgvuldige aanpak vergt is het op- en herbegraven van stoffelijke resten of het ruimen van complete begraafplaatsen. Hier moet je zeker rekening houden met de gevoelens van familie en nabestaanden.’ Al ruim tien jaar maakt dit werk onderdeel uit van Verhagen Kaatsheuvel. Het werken vraagt veel van de medewerkers qua inlevingsvermogen en een piëteitsvolle manier van werken. Alles moet in één keer goed worden uitgevoerd. Je krijgt nooit een tweede kans. Daarnaast willen mensen tegenwoordig graag weten hoe alles in zijn werk gaat, daarvoor moet tijd en aandacht zijn. Als het gaat om een compleet project moet er veel aandacht worden besteed aan communicatie met alle betrokkenen zoals beheerders, bestuurders, nabestaanden en omwonenden. Na deze eerste fase worden de wensen van alle partijen geïnventariseerd waarbij ook rekening wordt gehouden met de historische waarde en de grafmonumenten. Dit soort trajecten neemt al gauw 1 tot 2 jaar tijd in beslag. Als planning en uitvoering door één partij worden verricht geeft dit veel minder aanleiding tot miscommunicatie en andere misverstanden. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen is

Verhagen Kaatsheuvel

Rechtvaart 19 5171 TB Kaatsheuvel

Actuele projecten: Waalwijk begraafplaats; In opdracht van de gemeente Waalwijk, overbrengen van 933 overledenen van de St. Antonius begraafplaats naar de algemene begraafplaats waar een speciaal herdenkingsvak wordt ingericht. Haaren, in opdracht van het Bisdom Den Bosch; Oplossen van het grondwaterprobleem op de RK begraafplaats. Vernieuwen van de grindverharding op de begraafplaats Heistraat in Sprang-Capelle en de aanleg van Islamitische grafvakken op drie begraafplaatsen. Projecten uit 2011: Herbestraten van drie begraafplaatsen inclusief uitbreidingen en groenaanleg voor de parochie Kaatsheuvel en de ruiming van een gedeelte op de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente van Besoyen, diverse op- en herbegravingen in opdracht van uitvaartondernemingen en particulieren inclusief de administratie.

Verhagen lid van de branchevereniging BVOB voor uitvoerende werkzaamheden op begraafplaatsen. ‘Uiteraard is dit een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Maar daarnaast zijn we natuurlijk ook een gezond allround GWW-bedrijf dat alle voorkomende werkzaamheden uitvoert. Klanten die langskomen krijgen dan ook een uitgebreide rondleiding op het bedrijf. Voor klanten die niet in de buurt wonen of niet in de gelegenheid zijn langs te komen staan op onze website diverse bedrijfsfilmpjes’, vervolgt Verhagen.

T 0416 - 27 34 28 F 0416 - 53 03 00

E info@verhagenkaatsheuvel.nl I www.verhagenkaatsheuvel.nl


64 B+U 5 2012

colofon Bouw + Uitvoering verschijnt voor hoof­­­­d­en van dienst en stafmede­werkers van rijk, provincie en gemeente, waterschappen, Dienst Vastgoed Defensie, woningbouwverenigingen, openbare bedrijven, middelbaar en hoger technisch onderwijs, rijks­gebouwendienst, ­­rijks- en provinciale waterstaat, openbaar vervoer en nuts­bedrijven.

Losse nummers en/of extra bewijs­nummers € 15,exclusief BTW en verzendkosten. Bijdrage abonnementen binnen de d ­ oelgroep € 39,- exclusief BTW.

Aan dit nummer werkten mee:

Art-directie

Marleen Cramer, Tilly van Dongen, Jan van Galen, Michiel van Hunen, Emile Koeman, Jolanda Linschoten, Rob van der Puil, Betty Rombout, Ruben Schipper, Dirk Snoodijk, Erik Steegman, Pim Stegman, Thijs Stoot, Carin Velt, Ad Zeeman, e.a.

Uitgever Jaco Otto

Abonnementen

Jaarabonnement € 85,- exclusief BTW. Buitenland € 130,-.

Vormgeving

APR groep bv, Amersfoort

Internet: www.aprgroep.nl

Advertenties en Abonnementen

Erik de Haan - e.dehaan@aprgroep.nl Advertentietarieven op aanvraag.

Aansprakelijkheid vaktijdschrift

Aan de inhoud van dit vaktijdschrift is veel aandacht besteed. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze uitgave verouderd, incompleet en/ of ­incorrect is. Aan de inhoud hiervan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. APR groep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de directe alsook indirecte gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de hierin aangeboden informatie. APR groep geeft geen enkele garantie, noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal in het vaktijdschrift. Overname van artikelen uit deze uitgave is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en na toestemming van de uitgever van APR groep. Alle regels met betrekking tot de Nederlandse intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing.

Martijn Brinks

Druk

Drukkerij Ten Brink, Meppel

Uitgave

APR groep bv | APR België bvba Spacelab 2, 3824 MR Amersfoort Postbus 2696, 3800 GE Amersfoort Telefoon: +31 (0)33 456 70 50 Fax: +31 (0)33 456 74 33 E-mail: info@aprgroep.nl

ISSN - 0921 - 1667

In Nederland gebeuren jaarlijks ongeveer 23.000 ongelukken door uitglijden. Het StaVeilig antislipsysteem zorgt voor veiligheid van de woon- en werkomgeving en voor een veilige ondergrond in natte omstandigheden.

StaVeilig, uw partner in vloerveiligheid StaVeilig Nederland BV Dreef 23 4175 AG Haaften Telefoon: 0418 ­ 64 09 71 E­mail: info@staveilig.nl

De StaVeilig antislipbehandeling maakt met behulp van een vloei­ stof microscopisch kleine groefjes in de toplaag van een bestaande steenachtige ondergrond. In natte toestand kan het water weg onder de schoenzool of voet waardoor er meer grip ontstaat en men niet meer kan uitglijden. Het systeem kan alléén worden toegepast op tegels, natuursteen en beton, omdat de vloeistof een etsende werking heeft. Het StaVeilig antislip­ systeem is onder andere toepasbaar in badkamers, keukens en sanitaire ruimtes, zwembaden, entrees, betongalerijen en trap­ pen, winkelcentra, stations en parkeergarages. Vraag ons advies als u twijfelt of het systeem bij u toepasbaar is. 11176a

Bredenoord levert al jarenlang betrouwbare aggregaten aan de GWW- en bouwsector. Stroomoplossingen voor elke fase in het project. Daar waar nodig is. Afhankelijk van uw wensen kunt u bij Bredenoord huren of kopen.

BREDENOORD BIEDT: · · · ·

Aggregaten van 15 tot 2000 kVA Lichtmasten Groot assortiment toebehoren Transportdienst

· · · · ·

24/7 verhuur en service Reparatie en onderhoud Advies en projectmanagement GTL Diesel Clear Air, zelfreinigend roetfilter

Zutphensestraat 319 7325 WT Apeldoorn T +31 (0) 55 301 85 01 E info@bredenoord.com www.bredenoord.com

De kracht van stroom altijd en overal

11065 12143


EcoVision creëert ruimte voor afval

EcoVision is dé leverancier van slimme, ruimtebesparende perscontainersystemen, zowel ondergronds als bovengronds. De logistieke voordelen die door verdichting van het afval behaald kunnen worden zijn zeer groot. Daarnaast maakt EcoVision bij de productie van haar producten gebruik van de meest moderne technieken, zowel voor de hardware als software. Bent u geïnteresseerd in onze producten. Wilt u weten wat er voor u mogelijk is? Wij staan u graag te woord.

www.ecovision.nl Kajuitweg 1

1041 AP Amsterdam

tel: 020 - 4476670

info@ecovision.nl

www.ecovision.nl 12092

Wij zijn ondergronds bekend

Postadres IKL bv Postbus 270 1560 AG Krommenie

Kantoor / Werkplaats Industrieweg 12 1521 NB Wormerveer

Contact Tel 075 - 640 22 77 Fax 075 - 640 21 79 Mail info@ikl-bv.nl

www.ikl-bv.nl 12051


11133b

Bouw en Uitvoering 5-2012  

Met onder andere artikelen over: Elco Brinkman. Bouwend Nederland. Drijfveren. Huizenkopers. Jan Maris Cumela en de bouwsector.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you