Page 95

 

PLA DE CAPTACIÓ DE PERSONES COL∙LABORADORES PER UNA ENTITAT  QUE TREBALLA PER PERSONES AFECTADES DE PARÀLISI CEREBRAL   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

                       

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau d’Economia 

Defensem els  drets  i  facilitem  el  desenvolupament  de  les  persones  amb  discapacitat,  cobrint  les  seves  expectatives  mitjançant  serveis  de  qualitat i atenent les seves necessitats, al  mateix  temps  que  facilitem  la  seva  participació en la societat 

         

QUÈ?

COM?

Som una entitat sense ànim de lucre  que  necessitem  comptar  amb  la  complicitat  de  persones  particulars  que  donin  suport  als  nostres  projectes.  Les  aportacions  de  les  persones  sòcies  ens  permeten  oferir  uns  serveis  de  màxima  qualitat  a  les  persones  amb  paràlisi  cerebral,  i  millorar  així  la  seva  qualitat  de  vida.  Actualment,  comptem  amb  un  centenar  de  persones  col∙laboradores, però es tracta d’una  xifra  estancada  que  ens  agradaria  poder  augmentar.  Les  persones  poden  fer‐se  sòcies  a  través  de  la  nostra pàgina web i també disposem  de fulletons informatius que repartim  en diferents esdeveniments. 

Elaboració d’un  pla  de  captació  de  persones  col∙laboradores.  Busquem  persones  amb  inquietuds  solidàries  que  vulguin col∙laborar amb una entitat sense  ànim  de  lucre,  dins  de  les  seves  possibilitats  econòmiques.  La  seva  aportació comporta beneficis fiscals en la  seva declaració de renda. 

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 95 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement