Page 92

 

MARC LEGAL PER A PROFESSIONALS EN EL TREBALL AMB JOVES EN  RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL   

                     

|| Centre de Noves Oportunitats 

   

|| Possibles titulacions 

Grau de Dret  Grau de Treball Social  Grau d’Educació Social 

En el Centre de Noves Oportunitats tenim  l'objectiu d'afavorir la inserció dels joves  en el mercat laboral i en la formació  reglada 

       

QUÈ?

COM?

Treballem amb joves de 16 a 25 anys  no  escolaritzats  i  que  no  treballen.  L’objectiu  del  programa  és  aconseguir  el  màxim  nombre  d’insercions  dins  de  la  formació  reglada  i  en  el  camp  laboral.  És  indispensable  conèixer  els  límits  legals de l’actuació dels professionals  i  com  actuar  davant  situacions  no  quotidianes. 

Anàlisi de  com  afecta  la  pràctica  professional,  el  marc  legal  associat  als  menors  d'entre  16‐18  i  en  risc  d'exclusió  social,  tant  tutelats  per  l'Administració  Pública  com  no  tutelats.  Facilitació  d'indicacions  d'actuació  davant  diferents  situacions no normalitzades. 

                             

       

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 92

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement