Page 90

 

L’HABITATGE: PRINCIPI D’INCLUSIÓ 2017   

  || Grup d’Esplai Blanquerna                      || Possibles titulacions  Grau de Dret  Grau d’Educació Social  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Grau de Treball Social  Màster  en  Antropologia  Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Gestionem pisos assistits per a menors i  majors amb dificultats d'integració social  

       

QUÈ?

COM?

Considerem l’habitatge  com  un  dels  principals factors que permeten a les  persones  i  a  les  famílies  normalitzar  les  seves  vides.  A  través  dels  projectes  que  estem  desenvolupant  ens  adonem  de  situacions  diverses  i  complexes  relacionades  amb  les  dificultats  d’accedir  de  manera  regularitzada a un habitatge.  

Cal analitzar la correlació entre habitatge i  inclusió  social,  observar  la  realitat  a  la  ciutat  de  Tortosa  el  2017  i  formular  propostes per a la millora de la situació de  persones  i  famílies  en  situació  de  vulnerabilitat.  

                         

             ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 90 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement