Page 9

 

AVALUACIÓ DEL DOLOR QUE PATEIXEN PERSONES AMB DIFICULTATS  DE COMUNICACIÓ EFECTIVA  A TRAVÉS D’UN CASC NEURONAL   

  || Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta              

|| Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau de Medicina  Grau de Psicologia 

QUÈ?

Defensem els  drets  i  facilitem  el  desenvolupament  de  les  persones  amb  discapacitat,  cobrint  les  seves  expectatives  mitjançant  serveis  de  qualitat  i  atenent  les  seves  necessitats,  al  mateix  temps  que  facilitem la seva participació en la societat 

COM?

  Les  persones  amb  dificultats  de  comunicació  efectiva  presenten  grans  problemes  per  tal  de  comunicar  el  dolor  que  pateixen.  Veiem  necessari  col∙laborar  en  disminuir  el  nivell  de  subjectivitat  a  l’hora  de  comunicar  el  dolor en el cas de persones amb aquest  tipus  de  dificultats  comunicatives,  explorant  eines  més  tecnològiques.  Coneixem  exemples  de  cascs  neuronals que identifiquen l’origen del  dolor  i  creiem  que  seria  interessant  poder  aplicar  aquest  recurs  a  l’àmbit  del dolor en la paràlisi cerebral. 

Desenvolupar  algun  mecanisme  d’avaluació  del  dolor  que  pateixen  persones  amb  dificultats  de  comunicació  efectiva,  com  podria ser a través de l’ús d’un casc neuronal. 

                            ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 9 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement