Page 88

 

EXPLORANT LA CONSTRUCCIÓ D’IDENTITATS SOCIALS A TRAVÉS DE LA  PARTICIPACIÓ ALS HORTS SOCIALS   

                         

|| Horts Socials de la URV  

|| Possibles titulacions  Màster en Direcció d’Empreses  Màster  d’Antropologia  Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

 

L'objectiu de  l'acció  és  desenvolupar  un  projecte  d'innovació  social  que  permeti  integrar  a  uns  col∙lectius  socialment  vulnerables amb  la  cultura  de  la protecció,  conservació i sostenibilitat ambiental 

QUÈ?

COM?

Part  de  la  definició  que  fem  de  nosaltres  Resulta  d'interès  fer  un  estudi  descriptiu  (pre  i  mateixos  es  fa  en  base  a  la  pertinència  a  grups socials (i.e. soc català, soc estudiant,  soc  mare,  etc.).  Aquesta  definició  de  nosaltres  mateixos  condiciona  la  relació  amb  els  altres  (actituds,  comportaments  i  emocions).    

post) de  com  l'experiència  als  horts  socials  pot  influir  en  la  construcció  d'aquestes  identitats  socials, i com aquestes identitats influeixen en el  benestar psicològic de les persones usuàries dels  horts. 

                 

ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 88

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement