Page 85

 

ESTUDI SOBRE  LA  PERCEPCIÓ  DEL  SINDICALISME  ENTRE  LA  POBLACIÓ ESTRANGERA                      || Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC‐UGT)   

|| Possibles titulacions  Grau de Relacions Laborals i Ocupació  Grau de Dret 

 

Som una  entitat  sense  afany  de  lucre  que treballa per aconseguir la integració  laboral, social i política de les persones  immigrades 

QUÈ?

COM?

  El sindicalisme és una eina de protecció  per  a  les  persones  treballadores  que  fomenta la cohesió social i que redueix  la desigualtat. Creiem que la percepció  que  tenen  les  persones  treballadores  estrangeres dels sindicats està marcada  per  factors  històrics  i  culturals  propis  dels  seus  països  d’origen,  que  moltes  vegades  poden  generar  un  distanciament  entre  tots  dos.  Considerem  que  apropar  el  sindicalisme a les persones estrangeres  i  viceversa,  és  una  manera  d’evitar  la  divisió  de  les  classes  treballadores,  de  garantir  la  igualtat  i  d’avançar  en  una  societat més inclusiva i més justa.   

Necessitem un estudi per tal de conèixer la  percepció  que  tenen  les  persones  treballadores  estrangeres  dels  sindicats  i  com  influeix  en  la  seva  participació  sindical.  També  necessitem  avaluar  les  mesures  posades  en  marxa  per  part  dels  sindicats  per  tal  d’afavorir  l’afiliació  i  participació  activa  d’aquest  grup  de  treballadors i una sèrie de recomanacions  que  els  sindicats  poden  posar  en  marxa  per  tal  d’apropar  els  seus  serveis  a  les  persones treballadores d’origen estranger. 

                                           

   

ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 85 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement