Page 83

 

ESTUDI PER  A  LA  MILLORA  DE  L’ÈXIT  EDUCATIU  A  LA  CIUTAT  DE  TORTOSA   

  || Grup d’Esplai Blanquerna                                  Grau d’Educació Primària    Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia    Grau de Psicologia    Grau de Treball Social    Doble  titulació  en  Educació    Infantil i Primària    || Possibles titulacions 

Som una entitat arrelada al territori que es  dedica a l'impuls, la dinamització, la gestió i  el  seguiment  de  projectes  dirigits  a  la  millora de la igualtat d'oportunitats de les  persones del territori  

QUÈ?

COM?

Des de l’entitat treballem en diversos  projectes  d’inclusió  social  dirigits  a  població  juvenil  i  infantil  de  la  ciutat  de  Tortosa.  En  aquest  sentit,  detectem  dificultats  en  l’àmbit  educatiu. 

Realitzar un treball per analitzar quina és la  realitat  educativa  a  la  ciutat  de  Tortosa:  característiques, perfils, possibles causes i  proposta  d’estratègies  d’intervenció  des  de la nostra entitat.  

                   

           

ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 83 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement