Page 80

   

ESTUDI DE  LES  IMPLICACIONS  DEL  NOU  DECRET  D’INCLUSIÓ  A  LES  ESCOLES ORDINÀRIES PER ALS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

|| Possibles titulacions 

Grau de Treball Social      

                                        

En l’Associació Provincial de Paràlisi  Cerebral volem consolidar‐nos com una  entitat innovadora, promotora, impulsora,  capaç d'establir aliances, i que doni  resposta a les necessitats emergents 

QUÈ?

COM?

  Amb  l’aprovació  del  nou  Decret  de  l’atenció  educativa  a  l’alumnat  en  el  marc  d’un  sistema  educatiu  inclusiu,  ens  trobem  amb  una  nova  situació  en  termes  d’integració  i  inclusió  educatives entre les escoles ordinàries  i els centres d’educació especial.  

Realització  d’un  estudi  que  analitzi  les  implicacions  del  nou  Decret  per  als  centres  d’educació  especial,  que  tingui  en  compte  aspectes  poblacionals  i  recursos  econòmics  relacionats amb la seva aplicació. 

                     ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 80 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement