Page 76

 

ESTUDI COMPARATIU  SOBRE  LES  PRESTACIONS  DE  SERVEIS  SOCIALS  DIRIGIDES A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA                                             

|| Fundació ECOM  

|| Possibles titulacions 

Grau de Treball Social 

 

Volem enfortir el sector associatiu de la  discapacitat física a través de la participació,  la representació i el seu apoderament 

QUÈ?

COM?

  Creiem  que  els  serveis  socials  han  de  centrar‐se en la persona, promoure les  potencialitats  de  cadascú  i  obrir  la  participació  activa  de  la  persona  amb  discapacitat  física  com  a  màxima  coneixedora  de  les  seves  necessitats,  en  la  seva  concepció,  definició  i  avaluació.   

Elaboració  d’un  estudi  comparatiu  sobre  les  prestacions i serveis de les diferents carteres  de  serveis  socials  dirigides  a  persones  amb  discapacitat física; tant en l’àmbit estatal com  europeu. 

                   ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 76

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement