Page 74

 

ESTUDI COMPARATIU  DE  LES  DIFERENTS  LEGISLACIONS  EN  MATÈRIA  D’ACCESSIBILITAT                                         

|| Fundació ECOM  

|| Possibles titulacions  Grau de Dret  Màster en Dret de l’Empresa i la  Contractació 

   

Volem ser l'entitat de referència de la  discapacitat física i l'interlocutor reconegut i  legitimat per al desenvolupament de  polítiques que afavoreixin la igualtat  d'oportunitats, sempre amb un esperit  d'innovació, col∙laboració i transformació  social 

QUÈ?

COM?

  L’accessibilitat  és  un  dret  recollit  en  la  Convenció internacional  sobre els drets de  les  persones  amb  discapacitat.  Aquesta  Convenció diu que, a fi que les persones amb  discapacitat puguin viure independentment  i  participar  plenament  en  tots  els  aspectes  de la vida, els estats han d’adoptar mesures  pertinents  per  assegurar  l'accés  de  les  persones  amb  discapacitat,  en  igualtat  de  condicions amb les altres, a l'entorn físic, el  transport, la informació i les comunicacions,  inclosos  els  sistemes  i  les  tecnologies  de  la  informació  i  les  comunicacions,  i  a  altres  serveis i instal∙lacions oberts al públic o d'ús  públic, tant en zones urbanes com en rurals. 

Elaboració d’un estudi comparatiu de les  diferents  legislacions  en  matèria  d’accessibilitat, tant a l’àmbit estatal com  europeu. 

ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 74 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement