Page 73

 

ESTUDI COMPARATIU  DE  LA  LLEI  DE  PROTECCIÓ  DE  LES  PERSONES  VULNERABLES  ||  Associació  Intercomarcal  de  Consumidors  i  Usuaris de Catalunya                                                               

                

  || Possibles titulacions  Grau de Dret  Grau de Relacions Laborals i  Ocupació Grau de Treball Social  Màster d'Advocacia  Màster Dret de l'Empresa i de la  Contractació 

Informem a les persones usuàries de l’impacte  en la seva economia personal abans de  contractar crèdits i préstecs de consum 

     

QUÈ?

COM?

  Formem part de la taula de la pobresa  energètica  de  Tarragona  i  estem  en  contacte  amb  la  de  Catalunya,  on  es  treballa  per  fer  front  a  la  pobresa  energètica. S’està definint i regulant la  nova figura del consumidor vulnerable  i  necessitem  un  estudi  de  com  han  aplicat  altres  països  d’Europa  les  directives de la comissió europea sobre  el  mercat  interior  de  gas  i  electricitat  (2009/72/CE)  així  com  una  proposta  d’aplicació al nostre context. 

Volem  realitzar  un  estudi  de  com  han  aplicat  altres  països  d’Europa  les  directives  de  la  comissió europea sobre el mercat interior de  gas  i  electricitat  (2009/72/CE)  i  fer  una  proposta de aplicació. 

 ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 73 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement