Page 71

 

ESTRATÈGIES DE VISIBILITAT DELS PROJECTES DE L’ENTITAT   

|| Associació Obre’t’ Ebre                          || Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d’Empreses  Grau de Comunicació  Audiovisual  Grau de Periodisme  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques  Màster en Direcció d’Empreses 

Som una  associació  juvenil  sense  ànim  de  lucre  constituïda l’any 2005 amb la finalitat de promoure  els valor socials, artístics, ambientals, culturals en  l’àmbit local, nacional i internacional per al jovent i  infància especialment a aquelles que tenen més risc  d’exclusió  social  o  susceptibles  de  ser‐ho.  També  promovem l’emprenedoria i participació activa del  jovent. 

   

QUÈ?

COM?

Des de  l’entitat  desenvolupem  projectes  de  voluntariat,  formació  i  ocupació dirigits a joves, com cursos  de  formació  i  inserció,  voluntariat  europeu,  camps  de  treball,  entre  d’altres.  

Fer un estudi de quines estratègies de visibilitat   podem desenvolupar des de l’entitat, per tal de  donar a conèixer els projectes que oferim a la  societat.   

                 ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 71 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement