Page 69

 

ESTRATÈGIES D’ADAPTACIÓ  A  L’AULA  PER  A  NENS  I  NENES  AMB  ESPECTRE AUTISTA    

  || Associació de Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre                 || Possibles titulacions 

Grau d’Educació Infantil  Grau d’Educació Primària  Doble titulació en Educació Infantil i  Primària 

Des de l'ATEATE ajudem a totes aquelles  persones que ho necessiten, renovant  contínuament la nostra il∙lusió i el compromís  amb les famílies i els afectats per aquests  trastorns  

QUÈ?

COM?

Els nens i nenes amb espectre autista  sovint  pateixen  problemes  d’adaptació  i  integració  a  l’aula  que  poden  anar  des  de  dificultats  concretes  de  comprensió  d’alguna  tasca fins a dificultats de comunicació  i  relació  amb  els  altres,  passant  per  hipersensibilitats  o  hiposensibilitats,  entre d’altres.  

Veiem interessant poder elaborar un treball amb  orientacions  a  professionals  partint  de  les  dificultats en la comunicació, relació i interacció  dels  nens  i  nenes  amb  trastorns  d’espectre  autista.  Serien  estratègies  tant  pel  que  fa  a  les  adaptacions  en  la  metodologia  d'ensenyament  per  a  alumnes  amb  aquestes  característiques,  com per exemple suports visuals, estructuració,  complementació  amb  imatges  i  gràfics;  com  també  maneres  de  treballar  la  relació  amb  els  altres a través de treballs cooperatius, la relació  als  patis,  propostes  de  jocs  per  treballar  habilitats socials a l’escola, entre d’altres.  

                   ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 69

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement