Page 67

 

ELABORACIÓ DE  MATERIALS  ADAPTATS  PER  A  LA  FORMACIÓ  SOCIOLABORAL DE JOVES AMB FUNCIONALITAT DIVERSA   

                             

|| Centre de Noves Oportunitats 

           

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Grau de Treball Social 

Orientem i  ajudem  a  trobar  aquella  formació  que  interessi  als  joves  i  a  fer‐se  un  lloc  en  el  mercat laboral 

   

QUÈ?

COM?

Treballem amb  joves  de  16  a  24  anys  no  escolaritzats  i  que  no  treballen.  L’objectiu  del  programa  és  aconseguir  el  màxim  nombre  d’insercions dins de la formació reglada i en el  camp laboral. Hem tingut joves amb necessitats  d’aprenentatge  específiques  i  no  comptem  amb  materials  adaptats  per  oferir‐los  una  formació a mida de les seves circumstàncies. 

Elaboració de  materials  adaptats  per  a  la  formació  sociolaboral  de  joves  amb  funcionalitat  diversa,  prenent  com  a  referència  els  perfils  que  hem  tingut  o  tenim  a  l’entitat. 

 ÍNDEX      

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 67

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement