Page 64

 

ELABORACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ DE CRISI PER UNA ENTITAT  SOCIAL   

|| Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta  

                         

 

|| Possibles titulacions  Grau de Periodisme  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques 

QUÈ?

Defensem els  drets  i  facilitem  el  desenvolupament  de  les  persones  amb  discapacitat,  cobrint  les  seves  expectatives  mitjançant serveis de qualitat i atenent les seves  necessitats, al mateix temps que facilitem la seva  participació en la societat 

COM?

Comptem amb un pla de comunicació  Elaboració  d’un  pla  de  comunicació  de  crisi  per  l’entitat,  però  hem  detectat  la  integrat  al  pla  de  comunicació  ja  existent  a  necessitat  de  tenir  un  pla  específic  l’entitat.  per  situacions  de  crisi:  confecció  i  funcionament  dels  comitès  de  crisi  i  gestió de la comunicació en aquestes  situacions.  Hi  ha  dos  tipus  d’organitzacions: les que ja han patit  una crisi i les que la patiran.               ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 64 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement