Page 62

 

ELABORACIÓ D’UN CALENDARI D'ACTIVITATS ECOTURÍSTIQUES   

|| GEPEC‐EdC  

|| Possibles titulacions  Grau d’Administració Direcció  d'Empreses  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau d’Economia  Grau de Publicitat i Relacions  Públiques Grau de Turisme  Màster d’Emprenedoria i Innovació   Màster en Tecnologia Educativa: E‐ Learning i Gestió del Coneixement 

En les nostres activitats et proposem endinsar‐ te  en  el  món  de  la  natura  i  en  el  patrimoni  natural més proper 

               

QUÈ?

COM?

  Organitzem més de 150 activitats l'any  però  moltes  les  anul∙lem  perquè  no  arribem  al  nombre  mínim  de  participants.  Molts  grups  objectiu  no  han  rebut  aquesta  informació  perquè  no  hem  arribat  als  seus  canals  de  distribució  de  la  informació:  discapacitats, operadors turístics, gent  gran,  excursionistes,  famílies  amb  criatures,  ecoturistes  catalans  o  estrangers. 

Necessitem trobar i planificar nous àmbits de  difusió  de  les  activitats,  millorar  el  format  de  difusió  i  adaptar‐lo  als  perfils  objectiu,  modificar  els  formats  i  continguts  de  part  d'aquestes  activitats,  interactuar  amb  altres  actors del territori potencialment interessats,  etc. 

 ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 62 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement