Page 61

 

ELABORACIÓ D’ITINERARIS INDIVIDUALITZATS D’ACOMPANYAMENT  A GENT GRAN   

  || Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari                            El  procés  comunitari  de  Tortosa  s’engega  l’any  || Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster en Envelliment i Salut 

   

2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i la  cohesió  social  a  la  ciutat.  En  l’actualitat,  més  d’una vintena d’entitats i institucions, públiques  i privades, treballem i caminem juntes per dotar  la  ciutadania  de  recursos  tècnics  en  diferents  àmbits  com  l’habitatge,  educació,  ocupació,  espai públic i salut 

QUÈ?

COM?

Al projecte  d’acompanyament  a  gent  gran  “Sempre  acompanyats”  hi  participen  diversos  agents  comunitaris  i  entitats  del  territori  organitzats  entorn  d’un  grup  d’acció  social.  Des  de  la  promoció  del  projecte  es  va  detectar  la  necessitat de comptar amb tècniques que  permetin  valorar  la  situació  personal  de  les  persones  grans  usuàries  del  servei  tenint  en  compte  les  especificitats  de  cada cas. 

Creació d’un  manual  de  tècniques  per  poder  elaborar  itineraris  individualitzats  d’acció  social  d’acompanyament  a  persones grans. 

      ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 61 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement