Page 55

 

DIAGNOSI DELS SISTEMES DE QUALITAT D’UNA ENTITAT EDUCATIVA   

                                

|| Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella 

|| Possibles titulacions 

Grau d’Educació Infantil   Grau d’Educació Primària  Grau d’Educació Social  Grau de Pedagogia  Doble titulació d’Educació Infantil i  Primària  Màster en Formació del Professorat  d’Educació Secundària  Màster en Tecnologia Educativa: e‐ Learning i Gestió del Coneixement  

Generem relacions  d’afecte,  d’acceptació,  de comprensió, d’empatia i respecte vers la  seva  persona,  la  seva  cultura,  els  seus  orígens i les seves famílies. 

QUÈ?

COM?

  En moltes de les bases per poder optar a  finançament públic i privat, es valora molt  el sistema de qualitat implantat a l’entitat:  definició  dels  procediments,  protocols,  sistemes  i  documentació.  Aquest  any  passat hem perdut puntuació, la qual cosa  es tradueix en dotació econòmica, per la  manca  ben  estructurada  d’aquest  sistema. 

Necessitaríem  saber  en  quina  situació  ens  trobem i quines qüestions hem de millorar,  per tal de continuar la nostra tasca amb la  màxima  qualitat.  Això  repercutiria  en  les  nostres  possibilitats  d’optar  a  més  finançament, que per a nosaltres voldria dir  arribar a més nens i nenes amb situació de  vulnerabilitat.    

ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 55

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement