Page 53

 

DEFENSA DE DRETS AMBIENTALS: ANÀLISI DEL POUM A TARRAGONA        || Plataforma Salvem la Platja Llarga     

                  || Possibles titulacions 

Grau de Dret  Màster de Dret Ambiental 

Som una plataforma que lluita per la protecció  legal  de  la  platja  llarga  i  el  seu  voltant,  conservant la seva puresa i caracterítiques 

QUÈ?

COM?

  El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal  de Tarragona (POUM) suposa una sèrie  d’amenaces  a  les  zones  costeres  i  els  connectors biològics del territori.  Com  a  plataforma  ciutadana  basada  en  el  autofinançament, tenim dificultats per  a realitzar al∙legacions que es permetin  defensar el territori. Treballem en xarxa  amb  altres  entitats  ambientals  que  tenen  els  mateixos  objectius  que  nosaltres  i  que  comptem  amb  més  mitjans  per  realitzar  aquesta  tasca  de  defensa de drets. 

Elaboració  de  dictàmens  i/o  informes  jurídics  sobre les amenaces ambientals al territori que  suposa  el  POUM,  per  tal  de  poder  prendre  mesures com a entitat. 

         ÍNDEX         PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 53 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement