Page 5

  Elaboració d’un pla de comunicació de crisi per una entitat social  Elaboració d’una guia didàctica en competències bàsiques    Elaboració d’una unitat didàctica per un hort hivernacle adaptat Elaboració de materials adaptats per a la formació sociolaboral de joves  Estratègia de fidelització de la massa social d’una entitat ambiental Estratègies d’adaptació a l’aula per a nens i nenes amb espectre autista  Estratègies de comunicació per un projecte de gestió cultural: una ràdio veïnal  Estratègies de visibilitat dels projectes de l’entitat  Estratègies  pel  conflicte  territorial  de  les  normatives  europees  sobre  espais  d’interès  natural que no són d’obligat compliment  Estudi comparatiu de la llei de protecció de les persones vulnerables  Estudi comparatiu de les diferents legislacions en matèria d’accessibilitat  Estudi comparatiu sobre el copagament en serveis socials  Estudi  comparatiu  sobre  les  prestacions  de  serveis  socials  dirigides  a  persones    amb  discapacitat física  Estudi de l’impacte de processos de formació amb joves vulnerables Estudi de l’impacte social d’activitats de temps de lleure  Estudi de la valoració i mesura de l’impacte de l’acció social en l’àmbit familiar  Estudi  de  les  implicacions  del  nou  decret  d’inclusió  a  les  escoles  ordinàries  per  als   centres d’educació especial  Estudi de mercat de la venda d’objectes de segona mà a les Terres de l’Ebre  Estudi de viabilitat econòmica de les associacions   Estudi del fet migratori viscut per infants i joves  Estudi per a la millora de l’èxit educatiu a la ciutat de Tortosa  Estudi sobre l’explotació laboral de les persones treballadores estrangeres  Estudi sobre la percepció del sindicalisme entre la població estrangera  Estudi sobre la presència al territori i propostes de millora  Estudi sobre la protecció del patrimoni de persones amb discapacitat intel∙lectual  Explorant la construcció d’identitats socials a través de la participació als horts socials  Informe  de  com  adaptar  la  defensa  legal  de  persones  consumidores  a  la  Llei  de   Protecció de dades (LOPD)  L’habitatge: principi d’inclusió 2017  La importància de la veu: un registre d’una colla castellera en primera persona  Marc legal per a professionals en el treball amb joves en risc d’exclusió social  Models de participació social i impacte a dintre de l’àmbit associatiu  Pla d’acció social i solidaritat des dels valors castellers Pla de captació de persones col∙laboradores per una entitat que treballa per  persones  afectades de paràlisi cerebral  Pla de comunicació d’una entitat social  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 5 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement