Page 43

 

COMPARATIVA EUROPEA  SOBRE  L’ACCÉS  A  LA  JUBILACIÓ  DE  LES  PERSONES AMB DISCAPACITAT   

|| Fundació ECOM 

  || Possibles titulacions  Grau de Dret  Grau de Relacions Públiques i  Ocupació  Màster en Dret de l’Empresa i la  Contractació 

Defensem l'exercici  dels  drets  de  les  persones  amb  discapacitat  física  per  assolir  la  plena  inclusió social i millorar la seva qualitat de vida,  amb l'apoderament de les persones com a eix  vertebrador 

 

QUÈ?

COM?

  L’accés  a  la  jubilació,  així  com  les  condicions econòmiques derivades; és  un  dels  temes  qüestionats  des  de  diferents àmbits. En el cas de persones  amb  discapacitat,  existeix  una  clara  diferenciació  sobretot  en  els  casos  de  jubilació  anticipada  atenent  a  les  tipologies  i  als  moments  d’aparició  de  la discapacitat. 

Elaboració  d’un  estudi  comparatiu  europeu  sobre l’accés a la jubilació de les persones amb  discapacitat. 

   ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 43

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement