Page 38

     

TREBALL SOBRE  ESTRATÈGIES  PER  A  LA  CURA  EMOCIONAL  DE  PROFESSIONALS  QUE  TREBALLEN  AMB  JOVES  EN  RISC  D’EXCLUSIÓ  SOCIAL   

  || Centre de Noves Oportunitats                    || Possibles titulacions  Grau de Psicologia  Grau d’Educació Social  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia Mèdica i  Salut Global  Màster en  Psicologia General  Sanitària 

“          

Orientem i  ajudem  a  trobar  aquella  formació  que interessi a la joventuti a fer‐se un lloc en el  mercat laboral 

 

QUÈ?

COM?

Com a professionals que treballem  Treball  sobre  estratègies  per  a  la  cura  amb col∙lectius de joves en situació de  emocional de professionals que treballen amb  vulnerabilitat i exclusió social, i en  joves en risc d’exclusió social.  contextos de màxima complexitat; des  de la coordinació del projecte veiem  necessari establir espais on es puguin  desenvolupar processos interns de  cura emocional de les situacions que  es plategen en l’àmbit laboral.   

 ÍNDEX   PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 38 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement