Page 36

   

LA MEVA SEXUALITAT: CAMINANT CAP A L’AUTODETERMINACIÓ 

 

|| La Tutela. Fundació Catalana Privada Tutelar                                || Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster en Antropologia  Mèdica i Salut Global 

Tutelar és  guiar,  donar  suport  i  ajuda  a  una  persona a l'hora de prendre decisions davant  de  qualsevol  situació  vital,  ja  sigui  física,  residencial,  formativa,  laboral  o  social.  En  definitiva,  tutelar  és  potenciar  les  capacitats  de  les  persones  que  tenen  dificultats  per  desenvolupar‐se  i  procurar  pel  seu  màxim  benestar 

QUÈ?

COM?

Algunes persones amb discapacitat i un  alt nivell de dependència, requereixen i  demanen  formació,  suport  i,  de  vegades,  acompanyament  per  poder  mantenir relacions sexuals consentides  o  masturbar‐se.  L'objectiu  d'aquest  projecte,  és  disposar  de  material  per  l'abordatge de l'educació sexo afectiva  de  les  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual. 

Elaborant una  guia,  manual  o  material  audiovisual,  orientat  a  l’aprenentatge  i  educació  sexo‐afectiva  de  les  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual.  Es  tractaria  d’un  material  de  lectura  fàcil  i  didàctic.  Com  a  entitat,  el  feríem  servir  per format taller o xerrades per reforçar  l’aprenentatge. 

     

 ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 36

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement