Page 34

 

ESTUDI DEL PLA ESTRATÈGIC SANITARI DEL CAMP DE TARRAGONA      || Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya ‐ AICUC           

                    || Possibles titulacions  Grau d’Infermeria  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster d’Antropologia Mèdica i  Salut Global 

Informem, orientem  i  defensem  a  les  persones  consumidores i protegim els seus drets 

     

QUÈ?

COM?

Participem  en  l'elaboració  del  Pla  Estratègic  Sanitari  2016‐2020  del  Camp  de  Tarragona.  En  aquest  context,  el  Servei  Català  de  la  Salut  organitza  jornades  conjuntes  amb  altres  entitats  implicades,  per  tal  de  compartir  opinions  i  proposar  millores. 

Necessitem  fer  un  estudi  a  fons  del  Pla  Estratègic  Sanitari  2016‐2020,  així  com  de  les  memòries anuals i més documentació rellevant;  per tal de plantejar propostes de millora per a  les persones usuàries del Camp de Tarragona. 

              ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 34 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement