Page 32

 

ANÀLISI DE  LA  VIABILITAT  DEL  SISTEMA  MULTIMODAL  EN  TDAH  A  L’ÀMBIT PÚBLIC   

|| Ajuda Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció ‐ Terres de l'Ebre                                  || Possibles titulacions      Grau d’Infermeria    Grau de Psicologia    Grau de Pedagogia    Grau de Treball Social 

QUÈ?

COM?

  UÈ?  el  sistema  Segons  els  experts,  multimodal  és  el  més  idoni  per  al  tractament  del  TDAH.  Aquest  sistema  engloba el tractament farmacològic, el  psicològic  cognitiu‐conductual  i  el  psicopedagògic.  Aquest  tractament  hauria de ser individualitzat i té com a  objectiu  disminuir  els  símptomes  a  la  vegada  que  redueix  l’impacte  negatiu  que  pot  tindre  el  trastorn  a  la  vida  de  l’afectat  i  de  la  seva  família.  Considerem  que  l’aplicació  d’aquest  sistema a l’àmbit públic presenta greus  deficiències.   

COM?  Considerem que caldria fer una anàlisi de com  funciona el sistema multimodal de tractament  del  TDAH  en  l’àmbit  públic  amb  l’objectiu  de  proposar una sèrie de millores. 

      ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 32 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement