Page 29

    

SISTEMA DE  CLASSIFICACIÓ  I  ESTRATÈGIES  DE  DIFUSIÓ  DE  MATERIAL  HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE RIUDOMS  ||  Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (CERAP) 

                           

|| Possibles titulacions  Grau d’Història  Grau d’Història de l’Art  Grau de Comunicació Audiovisual  Grau de Pubiclitat i Relacions  Públiques 

El CERAP és una associació cultural independent    que disposa d'una seu social pròpia dotada amb  sala  d'actes,  sala  d'exposicions,  biblioteca,  arxiu, fons artístic i documental i espais comuns  on  es  porta a  terme  l'activitat  de  les  diferents  seccions que formen part de l'entitat 

   

QUÈ?

COM?

  El CERAP compta amb un arxiu històric i  un fons artístic de donacions que s’han  realitzat, molt important pel municipi de  Riudoms.  Necessitem  establir  mecanismes  de  classificació  d’alguns  dels materials. 

Ajudar en la classificació de material històric i  d’arxiu del CERAP, així com establir possibles  estratègies per apropar aquests materials a  la població de Riudoms.   

        ÍNDEX    

 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 29 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement