Page 24

 

RECUPERACIÓ I NATURALITZACIÓ DE LA LLERA DEL FRANCOLÍ   ||  Mare‐Terra Fundació Mediterrània 

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria Química  Grau de Geografia i Ordenació del  Territori  Màster en Dret Ambiental  Màster d’ Enginyeria Ambiental i  Sostenibilitat Energètica   Màster d’Anàlisi i Gestió del Territori:  Planificació, Governança i Lideratge  Territorial 

         

Combinem les  activitats  educatives  amb  accions  de  conservació  i  recuperació  de  l’entorn,  destacant  en  la  nostra  vessant  més reivindicativa i de denúncia 

QUÈ?

COM?

  Al  seu  pas  per  Tarragona,  el  Francolí  presenta un important grau de degradació  degut,  principalment,  a  la  pressió  antropogènica.  Malgrat  això,  el  seu  valor  ecològic i mediambiental també és de gran  importància. 

És  imprescindible  una  anàlisi  periòdica  qualitativa de l’aigua del riu Francolí, així  com  la  realització  d’un  projecte  de  recuperació  i  naturalització  del  seu  bosc  de ribera.   

                             ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 24 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement