Page 19

 

MILLORA DEL  SISTEMA  DE  GESTIÓ  TELEMÀTICA  DEL  VOLUNTARIAT  EUROPEU   

  || Associació Obre’t’ Ebre                               

|| Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica 

       

Som una associació juvenil sense ànim de lucre  constituïda  l’any  2005  amb  la  finalitat  de  promoure  els  valors  socials,  artístics,  ambientals, culturals en l’àmbit local, nacional  i  internacional  per  al  jovent  i  la  infància  especialment  a  aquelles  que  tenen  més  risc  d’exclusió  social  o  susceptibles  de  ser‐ho.  També  promovem  l’emprenedoria  i  participació activa del jovent 

   

   

      Com  a  entitat  coordinadora  al  territori  Millorar el sistema de gestió telemàtica    de  projectes    de  voluntariat  europeu  dels  projectes  de  voluntariat  europeu    que  desenvolupem  dintre  del  marc  de  que  gestionem  com  a  entitat      l’Erasmus+, tenim mancances tècniques  coordinadora al territori.     per  a  la  gestió  telemàtica  de  les    candidatures,  el  procés  de  selecció  o      l’enviament  de  documents,  entre    d’altres.   

QUÈ?

COM?

                       ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 19 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement