Page 18

 

LA ROBÒTICA APLICADA A L’ÀMBIT ASSISTENCIAL RESIDENCIAL   || Fundació Privada STS 

|| Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria Elèctrica  Grau d’Enginyeria Electrònica  Industrial i Automàtica  Grau d’Infermeria  Doble titulació Enginyeria  Elèctrica/Enginyeria Electrònica,  Industrial i Automàtica 

               

QUÈ?

El seu principal objectiu és la promoció i la  gestió de serveis d’atenció sanitària i social  per  a  persones  grans,  disminuïts  físics  i  persones afectades per malalties cròniques 

COM?

A les residències geriàtriques es desenvolupa  un model d’atenció personal i individualitzada  basat  en  la  capacitat  d’un  equip  multiprofessional per atendre a cada persona  sota les necessitats concretes que s’avaluen.  La majoria de les intervencions tenen un caire  personal,  però  hi  ha  un  elevat  nombre  d’activitats  que  es  presten  de  forma  mecànica, que representen esforç físic, rutina  i risc de lesió professional. La robòtica ja està  aplicada  en  alguns  camps  de  l’atenció  a  les  persones,  especialment  en  el  camp  de  la  medicina d’alta resolució i també en el camp  de la discapacitat. 

Voldríem  valorar  la  possibilitat  d’implementar  la  robòtica  en  algunes  de les tasques del dia a dia del centre,  tant en aquelles que poden representar  una  atenció  directa  al  resident  (assistència  personal,  mobilitat,  trasllats), com a les funcions que poden  representar  suport  a  l’estimulació,  activitats i temps d’oci. 

           ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 18 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement