Page 15

 

DISSENY D’UNA  APLICACIÓ  D’ESTIMULACIÓ  COGNITIVA  PER  A  AFECTATS D’ALZHEIMER    

  || Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre                               || Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Màster en Enginyeria  Computacional i Matemàtica  Màster Interuniversitari en    Intel∙ligència Artificial 

Desenvolupem un  programa  d’estimulació  cognitiva  amb  l’objectiu  de  millorar  i  mantenir  el  màxim  temps  possible  les  funcions  cognitives  preservades  de  les  persones malaltes i la seva independència en  la  realització  de  les  activitats  de  la  vida  diària. 

             

QUÈ?

COM?

Creiem  necessari  aprofitar  les  noves  tecnologies  i  els  avenços  que  aquestes  ofereixen,  per  tal  de  millorar  l’estimulació cognitiva i el tractament a  persones afectades d’Alzheimer.  

Disseny  d’una  aplicació  d’estimulació  cognitiva per afectats d’Alzheimer en un  entorn  virtual,  on  puguin    les  mans  o  inclòs tot el cos (com una Wii o d’altres  semblants).  

                          ÍNDEX

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 15 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement