Page 13

 

CREACIÓ D’UNA  EINA  INFORMÀTICA  PER  A  GESTIONAR  DESPESES  DE  PROJECTES COMUNITARIS   

|| Ajuntament de Tortosa – Procés comunitari                          || Possibles titulacions  Grau d’Enginyeria de Sistemes i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica 

           

QUÈ?

El procés comunitari de Tortosa s’engega l’any  2010 amb l’objectiu de millorar la convivència i  la cohesió social a la ciutat. En l’actualitat, més  d’una  vintena  d’entitats  i  institucions,  públiques  i  privades,  treballem  i  caminem  juntes  per  dotar  la  ciutadania  de  recursos  tècnics    en  diferents  àmbits  com  l’habitatge,  educació, ocupació, espai públic i salut 

COM?

Tenim mancances tècniques a l’hora de  gestionar  projectes  del  procés  comunitari. Es tracta de projectes que  impliquen a entitats diferents i sovint la  gestió de les despeses es fa complicada  sense una eina informàtica adequada. 

Disseny d’una eina informàtica per a gestionar  despeses  de  projectes  del  procés  comunitari  que  engeguen  diferents  entitats  sense  ànim  de lucre de la ciutat de Tortosa. 

       

ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 13 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement