Page 109

 

TREBALL SOBRE  LA  CRISI  DELS  ESPAIS  PÚBLICS  A  LA  CIUTAT  DE  TARRAGONA   

                       

|| Plataforma Salvem la Platja Llarga 

|| Possibles titulacions  Grau d’Educació Social  Grau de Geografia i Ordenació  del Territori  Màster d’Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Som una plataforma que lluita per la protecció  legal  de  la  platja  llarga  i  el  seu  voltant,  conservant la seva puresa i caracterítiques 

     

   

QUÈ?

COM?

Detectem que a la ciutat es dóna una  situació  de  fragmentació  social  derivada  de  la  crisi  de  gestió  dels  espais públics. Considerem que hi ha  un  excés  de  privatització  d’espais  públics a la vegada que una mancança  d’una  estratègia  patrimonial  per  a  la  ciutat. 

Elaboració d’un treball que profunditzi en  aquesta situació de crisi dels espais públics  a  Tarragona,  per  tal  de  poder  elaborar  propostes  alternatives  de  millora  per  a  la  ciutat. 

               ÍNDEX 

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 109

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement