Page 108

 

TALLERS DE SUPORT EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES    

  || Institut Escola Daniel Mangrané                          || Possibles titulacions  Grau d’Educació Infantil  Grau d’Educació Primària  Màster  de  Formació  del  Professorat en Secundària 

L'IE Daniel Mangrané és un centre públic ubicat  a  Jesús,  població  situada  al  Baix  Ebre  que  compta  amb  prop  de  3700  habitants.  L'IE  compta  prop  de  500  alumnes  que  es  distribueixen  en  les  tres  etapes  del  centre:  infantil, primària i secundària 

           

QUÈ?

COM?

Detectem problemes  en  el  desenvolupament  de  les  competències  bàsiques  en  alguns  dels  nostres  alumnes  d'educació  primària  i  d'educació  secundària.  Tenim  alumnat  amb  situacions  sociofamiliars  difícils  que  no  poden  dotar‐se  de  recursos  per  millorar  les  mancances  educatives  de  l’alumnat,  de manera que des de l’escola hem de  respondre a aquesta necessitat. 

Necessitem el disseny i desenvolupament  de  tallers  de  suport  educatiu  en  competències  bàsiques  per  a  alumnes   d’educació  primària  i  d’educació  secundària.  

                           

           ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 108 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement