Page 106

 

RECOLLIDA D’OPINIONS DE LA JOVENTUT SOBRE UN ESPAI JUVENIL   

|| Espai Jove Kesse 

|| Possibles titulacions  Grau d’Antropologia i Evolució  Humana  Grau d’Educació Social  Grau de Psicologia  Grau de Treball Social  Màster d’Antropologia Urbana,  Migracions i Intervenció Social 

Som un  espai  de  trobada  i  de  relació,  exclusiu  per  a  joves,  dotat  d'infraestructura i recursos per oferir eines  que  potenciïn  l'autonomia  personal  i  fomentin  la  participació  dels  joves  en  la  vida del municipi. 

   

QUÈ?

COM?

  Degut a la varietat d’usos que es fa de  l’espai, és difícil analitzar algunes de les  necessitats de la joventut usuària dels  serveis  i  identificar  quines  són  les  potencialitats  que  tenen  per  tal  de  poder  realitzar  un  treball  continu  i  de  qualitat des del servei. 

Diagnosi de la realitat juvenil, de l’equipament  i  del  municipi  per  tal  de  conèixer  amb  més  profunditat la joventut amb la qual treballem i  l’opinió  que  tenen  sobre  les  polítiques  públiques de joventut. 

       ÍNDEX  PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 106 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement