Page 105

 

REALITZACIÓ D’UN  ESTUDI  SOBRE  NECESSITATS  DE  FAMÍLIES  D’UNA ASSOCIACIÓ SOBRE L’ESPECTRE AUTISTA   

  || Associació Trastorns de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre                             || Possibles titulacions  Descobrim  a  la  resta  de  la  societat  les    característiques  de  les  persones  amb  Grau d’Administració i    trastorns de l'espectre autista i les persones  Direcció d’Empreses    meravelloses que s'amaguen dintre  Grau d’Educació Social      Grau de Psicologia    Grau de Treball Social   

QUÈ?

COM?

L’associació ha passat per un procés  de canvis de denominació i estructura  i  hem  detectat  que  a  moltes  de  les  famílies sòcies més antigues els costa  cada  vegada  més  participar  de  les  activitats  que  organitzem.  Creiem  que seria necessari obrir un procés de  participació  intern  per  reconduir  objectius.   

Realitzar un estudi de les necessitats de les  famílies  sòcies  de  l’associació  per  tal  de  poder  reconduir  els  objectius  de  l’entitat  entorn  de  les  accions  a  favor  de  la  sensibilització  i  de  suport  a  persones  afectades  per  trastorns  de  l’espectre  autista.  

                       

           ÍNDEX   

PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 105 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement