Page 104

 

PROTOCOLS TÈCNICS DE DEFENSA AMBIENTAL   

|| GEPEC‐EdC 

                 || Possibles titulacions  Grau d’Administració i Direcció  d'Empreses  Grau de Dret  Màster en Dret Ambiental 

       

Denunciem i  aturem  impactes  sobre  el  territori  i  la  salut  ambiental.  Realitzem  la  tasca  d’interposar‐nos  a  projectes  d’impacte negatiu sobre el territori amb la  força legal i social, al∙legacions, comunicats  de  premsa,  accions  directes  i  s’interposen  denúncies tant a fiscalia com als tribunals o  a les administracions competents 

QUÈ?

COM?

  Cada setmana arriben a l’entitat múltiples  casos  de  denúncies  per  problemes  ambientals de tipologies molt diverses, als  quals  no  arribem  per  manca  de  temps,  recursos i preparació. 

Necessitem  crear  protocols  de  treball  a  partir  de  destinar  a  cada  denúncia  un  temps, un esforç i uns criteris que assegurin  que s’obté informació fiable, i de plantejar i  executar  una  estratègia  legal,  social,  comunicativa i econòmica per a assolir uns  objectius  de  conservació  adequats  i  que  puguin ser usats per a altres casos similars  ambientalment. 

       ÍNDEX    PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 104 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement