Page 10

 

CREACIÓ D’ENTORNS  MULTISENSORIALS  PER  A  PERSONES  AMB  PARÀLISI CEREBRAL        || Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – La Muntanyeta                

|| Possibles titulacions  Grau  d’Enginyeria  de  Sistemes  i  Serveis de Telecomunicacions  Grau d’Enginyeria Informàtica  Grau de Psicologia 

QUÈ?

En l’Associació  Provincial  de  Paràlisi  Cerebral  volem  consolidar‐nos  com  una  entitat  innovadora,  promotora,  impulsora,  capaç  d'establir  aliances,  i  que  doni  resposta  a  les  necessitats emergents 

COM?

  Les  persones  amb  paràlisi  cerebral  també  tenen  dret  a  l’experimentació  sensorial de la realitat que els envolta i  creiem  que  els  recursos  sensorials  poden ser una bona eina didàctica. 

Millora  dels  entorns  multisensorials.  Actualment  disposem  de  dues  pissarres  digitals i una aula multisensorial amb diversos  elements  interactius  i  sense  fils,  però  no  són  programables.  Voldríem  poder  realitzar  activitats  més  personalitzades  i  trobar  la  manera d’interconnectar tots els elements. 

                                           ÍNDEX PROGRAMA D’APRENENTATGE SERVEI | URV CATÀLEG DE PROJECTES | 10 

Profile for Aprenentatge Servei URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Catàleg de projectes d'APS  

Catàleg de projectes disponibles del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV

Advertisement