Page 1


CONSOLIA - Skonsolidowane sprawozdania finansowe  

Consolia to system stworzony przez informatyków i biegłych rewidentów. Pozwala przyspieszyć znacząco proces konsolidacji i uczynić go bardzi...