Page 54

Service

Over Vexpan Bestuur

European Parking Association

• • • • • • • •

Vexpan is als onafhankelijke beroepsvereniging lid van de European Parking Association (EPA). Contactpersoon: Peter Martens – Q-Park NV

Voorzitter: Monique Pluijm – Empaction B.V. Vicevoorzitter: Peter Martens – Q-Park NV Secretaris: Elisio Baptista – Gemeente Nieuwegein Penningmeester: Bart Monster - Almsystems Wouter van Boggelen – IP Parking Ayten Turksever - Gemeente Rotterdam André Wielaard - Simac Business Applications

Secretariaat

Contactpersoon: Linda Siekman Contactgegevens: info@vexpan.nl, 035 - 694 32 45. Woordvoering

Peter Martens: contact via het secretariaat: info@vexpan.nl of 035 – 694 32 45.

European Standard Parking Award (ESPA)

De ESPA is een onderscheiding die namens de EPA wordt verstrekt. De ESPA wordt in Nederland uitgereikt door Vexpan. De ESPA is in het leven geroepen door de Europese parkeerbranche, omdat zij de kwaliteit en het imago van parkeervoorzieningen wil verhogen. Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van een uitvoerige checklist, waarbij onderdelen als verlichting, gebruiksgemak, veiligheid, comfort en betaalsystemen aan de orde komen. Mocht u uw garage willen laten toetsen voor de ESPA dan kunt u via onze website het aanvraagformulier downloaden. Meer informatie vindt u op www.vexpan.nl/espa of neem contact op met het secretariaat: info@vexpan.nl of 035 – 694 32 45.

Lid worden

Voor informatie over uw lidmaatschap of lid worden van Vexpan kunt u kijken op www.vexpan.nl/lidworden of neem contact op met het secretariaat. Introductielidmaatschap

Om de drempel voor nieuwe leden te verlagen heeft het bestuur van Vexpan een instaplidmaatschap geïntroduceerd. Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van hun lidmaatschap € 750,- voor een heel kalenderjaar van januari t/m december. Wanneer men lid wordt vanaf 1 april, betaalt men bijvoorbeeld 9/12 van € 750,- = € 562,50. Dat gaat naar rato over het jaar zo verder door. Vanaf 1 november van een lopend jaar geldt een lidmaatschap dat ingaat per 1 januari van het volgende jaar voor € 750,-.

Keurmerk Straatparkeren

Het Keurmerk Straatparkeren voor gemeenten is een waardering van de kwaliteit van het parkeren op straat. Het keurmerk garandeert kwaliteitsnormen ten aanzien van onder andere: parkeerbeleid, parkeerbebording en –bewegwijzering, betalingsmogelijkheden en communicatie met parkeerders. Meer informatie vindt u op www.vexpan.nl/keurmerkstraatparkeren of neem contact op met het secretariaat: info@vexpan.nl of 035 – 694 32 45.

platform parkeren nederland

54

vexpansie 2012

Vexpansie 3 - 2012  

Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren.