Page 48

Parkeerautomaten: betaalgemak of bron van ergernis? Ergonomie als sleutel tot eenvoudige bediening

In de media verschijnen regelmatig berichten over gebruiksonvriendelijke parkeerautomaten. Soms is het parkeerleed zelfs zo groot dat het (hoge) extra kosten met zich meebrengt. In die gevallen wordt noodgedwongen besloten om nieuwe automaten na plaatsing aan te passen of zelfs te vervangen. Genoeg aanleiding om te zorgen voor meer bedieningsgemak. Tekst ir. Fenneke Blommers

Ergonomie, de leer van interactie tussen mens en product, kan een waardevolle bijdrage leveren aan de gebruiksvriendelijkheid van parkeerautomaten. Startpunt is het streven naar uniformiteit en het concreet formuleren van gebruikerseisen. Resultaat is het eenvoudig en snel kunnen kopen van een parkeerkaartje. Uniformiteit en conventies

Hoe meer uniformiteit onder parkeerautomaten, hoe beter de werking van een automaat aansluit bij de verwachtingen van de parkeerder. Uniformiteit wordt bereikt door het afspreken van conventies speciaal voor parkeerautomaten, of door aan te sluiten bij bestaande conventies. Denk aan conventies binnen softwareontwerp zoals bijvoorbeeld het gebruik van vaste symbolen, vaste volgorden van knoppen als ‘OK’ en ‘Annuleren’, en overal hetzelfde uiterlijk van knoppen.

48

vexpansie 2012

Ontwerpen volgens conventies is een initiatief dat bij voorkeur komt vanuit de branche zelf. Het kan ook gestuurd worden doordat afnemers, bijvoorbeeld gemeenten, afspreken welke gebruikseisen zij aan parkeerautomaten stellen en deze gezamenlijk vastleggen. Concrete gebruikseisen

Opvallend is dat in veel aanbestedingstrajecten van parkeerautomaten de gebruikseisen nu slechts beperkt beschreven worden. Dit laat veel ruimte voor interpretatie over. Ergonomie begint met het formuleren van concrete uitgangspunten en toetsbare eisen. Hierbij moet men zich realiseren dat gebruikers niet denken vanuit beheer of techniek. Gebruikers denken vanuit hun eigen doelstelling: het eenvoudig en snel kopen van een parkeerkaart, liefst voor een passende parkeerprijs. Aan deze doelstelling moeten toetsbare eisen

gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld responstijden van knoppen. Interactieontwerp

Het verloop van de interactie tussen parkeerder en automaat wordt vastgelegd in een interactieontwerp. Dit bepaalt in grote mate het bedieningsgemak en geeft antwoord op vragen als: hoe wordt de dialoog met de gebruiker gevoerd? Hoe wordt de informatie op het scherm aangeboden? En hoe vindt de daadwerkelijke bediening plaats? Het interactieontwerp moet rekening houden met de gebruiksomstandigheden, en de kennis en ervaring van gebruikers in een zeer brede doelgroep. Voor parkeerautomaten betekent dit vooral streven naar eenvoud. Eenvoud in interactie

De interactie tussen parkeerder en automaat verloopt via een dialoog. De parkeerautomaat

Vexpansie 3 - 2012  
Vexpansie 3 - 2012  

Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren.