Page 40

Juridisch

Kop

Intro

de parkeerder niet met voldoeninghandelingen bezig is. Het verhaal van X valt daar niet mee te rijmen. Bon terecht

Het gerechtshof stelt de gemeente uiteindelijk in het gelijk, omdat de parkeerboete is opgelegd om 9:51 uur. En omdat het geloofwaardig is dat de parkeercontroleur circa 4 minuten bezig is met het constateren dat er geen belasting is betaald, en er geen uitvoeringshandelingen worden verricht. Dit betekent dat er een tijdspanne van 6 minuten en 42 seconden minimaal is verstreken voordat X zich bij de provider aanmeldde en de parkeerbelasting voldeed. Het Gerechtshof leidt hieruit af dat X niet onverwijld de noodzakelijke handelingen heeft verricht om de door haar verschuldigde parkeerbelasting te voldoen. Toegift

Het Gerechtshof geeft de gemeente mee dat het niet van belang is of de betaling op, voor de controlerende ambtenaren, waarneembare wijze plaatsvindt. Als parkeerbelasting wordt voldaan bij een parkeerautomaat die aan het zicht van de parkeercontroleur is ontrokken, dan is dat op zichzelf geen reden om de belasting niet betaald te achten en een parkeerboete op te leggen.

40

vexpansie 2012

Hetzelfde geldt als een winkel wordt betreden om daar beschut tegen de weersinvloeden het belparkeren te activeren. Daarbij geldt uiteraard wel dat het betreden van een winkel niet zo veel tijd mag vergen dat niet meer gesproken kan worden van het onverwijld voldoen van parkeerbelasting. Een geheel andere situatie is het wanneer een winkel wordt betreden om daar iets te kopen. Dan wordt het geheel van handelingen voor het betalen van de parkeerbelasting onderbroken. Ter lering

Wat in deze procedure goed naar voren komt, is dat de gemeente bij het gerechtshof ineens aan het langste eind trekt door de inbelgegevens te overleggen en met argumenten te bestrijden dat X de vereiste voortvarendheid heeft betracht bij het aanmelden van het belparkeren. Het verdient aanbeveling in procedures over belparkeren, standaard een overzicht van de parkeeracties in te brengen. Dan kan over het moment van aanmelding per telefoon in procedures in ieder geval geen onduidelijkheid meer bestaan en kan, mocht dat nodig zijn, daarover iets worden afgeroepen.  Nicolette Kell is jurist en schrijft de artikelen voor de rubriek Juridisch op persoonlijke titel.

Vexpansie 3 - 2012  

Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren.